De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multifunctioneel centrum. MULTIFUNCTIONELE CENTRA - fase 1: 2007 – 2009 - fase 2: 2010 – 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multifunctioneel centrum. MULTIFUNCTIONELE CENTRA - fase 1: 2007 – 2009 - fase 2: 2010 – 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Multifunctioneel centrum

2 MULTIFUNCTIONELE CENTRA - fase 1: 2007 – 2009 - fase 2: 2010 – 2012

3 Vaststelling: huidige organisatie en regelgeving belemmeren flexibele naadloze hulpverlening over werkvormen heen Voorstel: multifunctionele centra Doelstelling 3 Globaal Plan Jeugdzorg: Multifunctionele Centra (MFC)

4 dagcentrum begeleidingstehuis thuisbegeleidingsdienst

5 begeleidingstehuis thuisbegeleidingsdienst dagcentrum

6 begeleidingstehuis thuisbegeleidingsdienst dagcentrum - Verblijf - Dagbesteding - Individuele begeleiding - Contextbegeleiding

7 begeleidingstehuis thuisbegeleidingsdienst dagcentrum - Dagbesteding - Individuele begeleiding - Contextbegeleiding - Verblijf - Dagbesteding - Individuele begeleiding - Contextbegeleiding

8 begeleidingstehuis thuisbegeleidingsdienst dagcentrum - Individuele begeleiding - Contextbegeleiding - Dagbesteding - Individuele begeleiding - Contextbegeleiding - Verblijf - Dagbesteding - Individuele begeleiding - Contextbegeleiding

9 begeleidingstehuis thuisbegeleidingsdienst dagcentrum - Verblijf - Dagbesteding - Individuele begeleiding - Contextbegeleiding MFC zorgmodaliteiten

10 MFC Dagbesteding: -Schoolvervangend -Continue en integrale naschoolse begeleiding Individuele begeleiding Contextbegeleiding Verblijf: -Crisisopvang (14d) -Time out (14d) -Kort opstartverblijf (45d) -Langdurig verblijf -Gem. 1-3n -Gem. 4-5n -Gem. 6-7n -Begeleid zelfstandig wonen Zorgmodaliteiten

11 De bandbreedte benoemt concreet de in te zetten zorgmodaliteiten in het cliënttraject Bandbreedte wordt telkens afgedekt door 1 maatregel 4 ‘soorten bandbreedtes’ → 4 pakketten zorgmodaliteiten Bandbreedte

12 Bandbreedtemodel 1 Contextbegeleiding (C) Individuele begeleiding (I) Crisisopvang (V1) Time out (V2) Schoolvervangende dagbesteding (D1) Continue en integrale naschoolse begeleiding (D2) 4 soorten bandbreedtes:

13 Bandbreedtemodel 1 Contextbegeleiding (C) Individuele begeleiding (I) Crisisopvang (V1) Time out (V2) Schoolvervangende dagbesteding (D1) Continue en integrale naschoolse begeleiding (D2) Bandbreedte- model 2 = model 1 + Kort residentieel opstartverblijf (max. 45d) Bandbreedte- model 4 = model 1 + BZW Bandbreedte- model 3 = model 1 + Langdurig residentieel verblijf 4 soorten bandbreedtes:

14 Schakelen = activeren en deactiveren van zorgmodaliteiten In overleg binnen de driehoek cliënt – voorziening – verwijzer Bijsturingen handelingsplan Schakelen binnen de bandbreedte = binnen de maatregel Schakelen buiten de bandbreedte = nieuwe maatregel Schakelen

15 Inzet: Thuisbegeleiding 12 Dagcentrum 10 Begeleidingstehuis 4 Organisatie: Elke werkvorm behoudt zijn locatie. Trajectbegeleiders volgen de cliënten. MFC Sporen fase 1: concreet

16 Positief TRB blijft altijd dezelfde persoon Mogelijkheid tot schakelen geeft rust bij gezinnen Meer inspraak, gevoel gelijkwaardigheid is groter Samenwerking met andere diensten geeft nieuwe insteken, verbinding tussen diensten is groter MFC is vnl meerwaarde voor ambulante diensten (tov flexibele norm in residentie, is daar grotere meerwaarde) Concept MFC blijft gezien als positief! Interne evaluatie na fase 1 (bevraging teams)

17 Aandachtspunten voor de toekomst Overleg vraagt meer tijd Niet altijd duidelijk voor wat een gezin terecht kan bij wie Terminologie MFC moeilijk voor gezinnen Verslaggeving met verschillende afdelingen samen, niet altijd evident Op zoek naar andere vaste samenwerkingsverbanden? Vraaggericht werken maakt dat MWers ook flexibeler moeten werken Elkaars werking goed kennen is nodig Interne evaluatie na fase 1 (bevraging teams)

18 Optrekken schaalgrootte MFC: volledige afdelingen/voorzieningen Aanpassen erkennings- en subsidiëringsbesluit: Erkenning MFC Subsidiëring: - Personeel en werking: cf. regulier - Verblijfssubsidie (en bijzondere kost): forfaitarisering Proefproject MFC: fase 2: 2010-2012

19 Beslissing erkenning MFC’s: 15 juli 2010 Start: 15 juli (~> 1 september) 2010 Opvolging via evaluatiegroep, intervisiegroep, regionaal overleg, registratie Wijzigingen erkenningsbesluit: tot eind 2012 Proefproject MFC: fase 2: 2010-2012

20 Vzw Binnenstad Vzw Oranjehuis Vzw West-Vlaamse Jeugdzorg West-Vlaanderen Vzw Blij Leven Oost-Vlaanderen Vzw De Waaiburg Vzw Elegast Vzw Wingerdbloei Vzw Ivo Cornelis Antwerpen Vzw Sporen Vzw Tonuso Vlaams Brabant - Brussel 10 proefprojecten De erkende MFC’s

21 Begeleidingstehuis (cat.1) Dagcentrum (cat.4) Thuisbegeleiding (cat.5) Totaal Binnenstad18101644 Oranjehuis20101646 West-Vlaamse Jeugdzorg12/2032 Blij Leven601032102 Elegast15102045 De Waaiburg352540100 Wingerdbloei66/56122 Ivo Cornelis28101654 Sporen32101658 Tonuso453072147 De erkende MFC’s

22 Voorzitter AV Sporen Leden AV Voorzitter RvB Sporen Leden RvB Directeur Directieteam Teambegeleiders Administratie Technische dienst ICT-medewerker TC Reisburo Roulot 100 tal jongeren/jaar TC Klimop 10 TC De Pijl 10 TC Studio 3 10 TC MFC Het Traject 19 TC MFC ‘t Zij- Huis 19 TC MFC De Zwier 20 TC De Pas 13 TC DTL 32 TC CAH 48/jaar MFC Sporen

23 Concrete samenstelling: Begeleidingstehuis ’t Zij-Huis, Traject, De Zwier (capaciteit 32) Dagcentrum De Triangel (capaciteit 10) Thuisbegeleidingsdienst DTL (1 afdeling) (capaciteit 16) Totale capaciteit MFC Sporen: 58 MFC Sporen

24 Elk MFC heeft zijn eigen locatie. Op elke locatie worden alle zorgmodaliteiten en functies aangeboden. MFC TrajectMFC ‘t Zij-HuisMFC De Zwier capaciteit19 20 Personele inzet8,5 FT 9 FT doelgroepJongens 12 -18Meisjes 14 -18Jongens 0 -14 Meisjes 0 -16 MFC Sporen

25 Contextbegeleiding: Trajectbegeleider komt wekelijks aan huis. Individuele begeleiding: Er is een individueel handelingsplan, met doelen op maat van de jongere. Een individuele begeleider wordt indien nodig toegewezen. MFC Sporen: zorgmodaliteiten

26 Dagbesteding: Schoolvervangend: er wordt beroep gedaan op bestaande projecten, waaronder het Reisburo en de Roulot van Sporen. Naschools of tijdens vakantieperiode: gebeurt in de leefgroep via een aangepast aanbod op maat van de jongere. Verblijf: In de leefgroep onder verschillende vormen: -crisisopvang of time-out (max 14 dagen) -kort verblijf -lang verblijf -TCK en verdere uitgroei in BZW (enkel voor de pubers) MFC Sporen: zorgmodaliteiten

27 Regie Interne regie van de cliënt: Elk gezin heeft één trajectbegeleider van bij het begin tot het eind van de begeleiding (continuïteit voor het gezin) Interne regie van de organisatie (TC en IRO) -bewaken naadloosheid van trajecten -verbinding met verwijzers Externe regie -driemaandelijks MFC-gesprek -MDT en CWL regelmatig op stafoverleg -Regio-overleg (4x/jaar) MFC Sporen: functies

28 Constante vraagverheldering constant (her)formuleren hulpvraag in de gezinnen en via werkbegeleiding (maximaal gebruik subsidiariteitsbeginsel) Visie: ‐Het werkt beter om kinderen en jongeren te begeleiden naar een zinvol toekomstperspectief als je zoveel als mogelijk de krachten/hulpbronnen in hun eigen omgeving mobiliseert. ‐De cliënten zijn echt de ”experts van hun eigen leven”: het gaat over hun leven, over hun toekomst. Hulpverlening is maar zinvol als cliënten hun eigen perspectieven kunnen terugvinden. ‐Voortdurende dialoog tussen cliënt en hulpverlener MFC Sporen: functies

29 -“Veranderde kijk van probleem naar oplossingsgericht” -“Meer inspraak voor ouders en jongeren” -“Mogelijkheid om meer op maat te werken, als partners met de context” -“Snel kunnen schakelen tussen de verschillende werkvormen” -“Gezin staat met zijn hulpvraag centraler dan vroeger” -“Meer tijd om in gezinnen te kunnen doorbrengen” -“Mogelijkheid van korte time out, zodat gezinnen even kunnen ontlast worden. -“Grote flexibiliteit in het aanbod zodat er meer op maat van het gezin gewerkt kan worden” -“Snel kunnen tegemoet komen aan de noden van gezinnen” -“Gezinnen moeten bij schakeling niet veranderen van trajectbegeleider” -“Betrokkenheid van gezinnen is groter” -“Goed om te zien hoe de context gemotiveerd blijft om betrokken te worden binnen een begeleiding” -“Vroeger werd een jongere residentieel aangemeld en meestal voor een langere periode. Als er nood is aan korte residentiële opvang (time - out) kan hier nu op ingegaan worden. Dit maakt dat jongeren op langere termijn meer kans maken om thuis te kunnen blijven. Snel schakelen is groot voordeel!” MFC Sporen: enquête personeel juni 2012

30 -“intensievere begeleiding er zijn meer mogelijkheden nu om te schakelen” -“frequentie van de huisbezoeken is beter” -“er wordt vlugger ingegrepen indien nodig” -“meerdere gezinscontacten” -“problemen worden sneller opgelost” -“beter personeel/trajectbegeleider” -“meerdere gezinscontacten” -“korter op de bal spelen” -“snellere oplossingen bij problemen” -“sneller vanuit leefgroep naar huis werken” - “meer druk” -“veel meer inspraak door ouders” -“meer betrokkenheid van ouders” -“het gaat nu allemaal veel sneller” -“ja, ik zit nu al bijna 8 jaar in sporen en zie dus goed het verschil namelijk dat elke jongere apart wordt begeleid i.p.v. iedereen hetzelfde” -“ja, veel meer huisbezoeken” -“het gaat veel sneller vooruit” MFC Sporen: enquête context juni 2012


Download ppt "Multifunctioneel centrum. MULTIFUNCTIONELE CENTRA - fase 1: 2007 – 2009 - fase 2: 2010 – 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google