De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multifunctioneel centrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multifunctioneel centrum"— Transcript van de presentatie:

1 Multifunctioneel centrum

2 MULTIFUNCTIONELE CENTRA - fase 1: 2007 – 2009 - fase 2: 2010 – 2012

3 Voorstel: multifunctionele centra
Doelstelling 3 Globaal Plan Jeugdzorg: Multifunctionele Centra (MFC) Vaststelling: huidige organisatie en regelgeving belemmeren flexibele naadloze hulpverlening over werkvormen heen Voorstel: multifunctionele centra

4 thuisbegeleidingsdienst
begeleidingstehuis dagcentrum thuisbegeleidingsdienst

5 thuisbegeleidingsdienst
begeleidingstehuis dagcentrum thuisbegeleidingsdienst

6 thuisbegeleidingsdienst
begeleidingstehuis Verblijf Dagbesteding Individuele begeleiding Contextbegeleiding dagcentrum thuisbegeleidingsdienst

7 thuisbegeleidingsdienst
begeleidingstehuis Verblijf Dagbesteding Individuele begeleiding Contextbegeleiding dagcentrum thuisbegeleidingsdienst Dagbesteding Individuele begeleiding Contextbegeleiding

8 thuisbegeleidingsdienst
begeleidingstehuis Verblijf Dagbesteding Individuele begeleiding Contextbegeleiding dagcentrum thuisbegeleidingsdienst Dagbesteding Individuele begeleiding Contextbegeleiding Individuele begeleiding Contextbegeleiding

9 thuisbegeleidingsdienst
begeleidingstehuis dagcentrum thuisbegeleidingsdienst Verblijf Dagbesteding Individuele begeleiding Contextbegeleiding MFC zorgmodaliteiten

10 MFC Zorgmodaliteiten Contextbegeleiding Individuele begeleiding
Verblijf: Crisisopvang (14d) Time out (14d) Kort opstartverblijf (45d) Langdurig verblijf Gem. 1-3n Gem. 4-5n Gem. 6-7n Begeleid zelfstandig wonen Dagbesteding: Schoolvervangend Continue en integrale naschoolse begeleiding

11 Bandbreedte wordt telkens afgedekt door 1 maatregel
De bandbreedte benoemt concreet de in te zetten zorgmodaliteiten in het cliënttraject Bandbreedte wordt telkens afgedekt door 1 maatregel 4 ‘soorten bandbreedtes’ → 4 pakketten zorgmodaliteiten

12 4 soorten bandbreedtes:
Bandbreedtemodel 1 Contextbegeleiding (C) Individuele begeleiding (I) Crisisopvang (V1) Time out (V2) Schoolvervangende dagbesteding (D1) Continue en integrale naschoolse begeleiding (D2)

13 4 soorten bandbreedtes:
Bandbreedtemodel 1 Contextbegeleiding (C) Individuele begeleiding (I) Crisisopvang (V1) Time out (V2) Schoolvervangende dagbesteding (D1) Continue en integrale naschoolse begeleiding (D2) Bandbreedte- model 2 = model 1 + Kort residentieel opstartverblijf (max. 45d) Bandbreedte- model 3 = model 1 + Langdurig residentieel verblijf Bandbreedte- model 4 = model 1 + BZW

14 Schakelen = activeren en deactiveren van zorgmodaliteiten
In overleg binnen de driehoek cliënt – voorziening – verwijzer Bijsturingen handelingsplan Schakelen binnen de bandbreedte = binnen de maatregel Schakelen buiten de bandbreedte = nieuwe maatregel

15 Inzet: Organisatie: MFC Sporen fase 1: concreet Thuisbegeleiding 12
Dagcentrum 10 Begeleidingstehuis 4 Organisatie: Elke werkvorm behoudt zijn locatie. Trajectbegeleiders volgen de cliënten.

16 Positief Interne evaluatie na fase 1 (bevraging teams)
TRB blijft altijd dezelfde persoon Mogelijkheid tot schakelen geeft rust bij gezinnen Meer inspraak, gevoel gelijkwaardigheid is groter Samenwerking met andere diensten geeft nieuwe insteken, verbinding tussen diensten is groter MFC is vnl meerwaarde voor ambulante diensten (tov flexibele norm in residentie, is daar grotere meerwaarde) Concept MFC blijft gezien als positief!

17 Aandachtspunten voor de toekomst
Interne evaluatie na fase 1 (bevraging teams) Aandachtspunten voor de toekomst Overleg vraagt meer tijd Niet altijd duidelijk voor wat een gezin terecht kan bij wie Terminologie MFC moeilijk voor gezinnen Verslaggeving met verschillende afdelingen samen, niet altijd evident Op zoek naar andere vaste samenwerkingsverbanden? Vraaggericht werken maakt dat MWers ook flexibeler moeten werken Elkaars werking goed kennen is nodig

18 Optrekken schaalgrootte MFC: volledige afdelingen/voorzieningen
Proefproject MFC: fase 2: Optrekken schaalgrootte MFC: volledige afdelingen/voorzieningen Aanpassen erkennings- en subsidiëringsbesluit: Erkenning MFC Subsidiëring: Personeel en werking: cf. regulier Verblijfssubsidie (en bijzondere kost): forfaitarisering

19 Proefproject MFC: fase 2: 2010-2012
Beslissing erkenning MFC’s: 15 juli 2010 Start: 15 juli (~> 1 september) 2010 Opvolging via evaluatiegroep, intervisiegroep, regionaal overleg, registratie Wijzigingen erkenningsbesluit: tot eind 2012

20 Vlaams Brabant - Brussel
De erkende MFC’s 10 proefprojecten Vzw Binnenstad Vzw Oranjehuis Vzw West-Vlaamse Jeugdzorg West-Vlaanderen Vzw Blij Leven Oost-Vlaanderen Vzw De Waaiburg Vzw Elegast Vzw Wingerdbloei Vzw Ivo Cornelis Antwerpen Vzw Sporen Vzw Tonuso Vlaams Brabant - Brussel

21 De erkende MFC’s Begeleidingstehuis (cat.1) Dagcentrum (cat.4)
Thuisbegeleiding (cat.5) Totaal Binnenstad 18 10 16 44 Oranjehuis 20 46 West-Vlaamse Jeugdzorg 12 / 32 Blij Leven 60 102 Elegast 15 45 De Waaiburg 35 25 40 100 Wingerdbloei 66 56 122 Ivo Cornelis 28 54 Sporen 58 Tonuso 30 72 147

22 MFC Sporen Voorzitter AV Sporen Leden AV Voorzitter RvB Sporen
Leden RvB Directeur Directieteam Administratie Technische dienst ICT-medewerker Teambegeleiders TC Reisburo Roulot 100 tal jongeren/jaar TC Klimop 10 TC De Pijl 10 TC Studio 3 10 TC MFC Het Traject 19 TC MFC ‘t Zij-Huis 19 TC MFC De Zwier 20 TC De Pas 13 TC DTL 32 TC CAH 48/jaar

23 Concrete samenstelling:
MFC Sporen Concrete samenstelling: Begeleidingstehuis ’t Zij-Huis, Traject, De Zwier (capaciteit 32) Dagcentrum De Triangel (capaciteit 10) Thuisbegeleidingsdienst DTL (1 afdeling) (capaciteit 16) Totale capaciteit MFC Sporen: 58

24 MFC Sporen MFC Traject MFC ‘t Zij-Huis MFC De Zwier capaciteit 19 20 Personele inzet 8,5 FT 9 FT doelgroep Jongens Meisjes Jongens 0 -14 Meisjes 0 -16 Elk MFC heeft zijn eigen locatie. Op elke locatie worden alle zorgmodaliteiten en functies aangeboden.

25 Individuele begeleiding:
MFC Sporen: zorgmodaliteiten Contextbegeleiding: Trajectbegeleider komt wekelijks aan huis. Individuele begeleiding: Er is een individueel handelingsplan, met doelen op maat van de jongere. Een individuele begeleider wordt indien nodig toegewezen.

26 Dagbesteding: Verblijf: MFC Sporen: zorgmodaliteiten
Schoolvervangend: er wordt beroep gedaan op bestaande projecten, waaronder het Reisburo en de Roulot van Sporen. Naschools of tijdens vakantieperiode: gebeurt in de leefgroep via een aangepast aanbod op maat van de jongere. Verblijf: In de leefgroep onder verschillende vormen: crisisopvang of time-out (max 14 dagen) kort verblijf lang verblijf TCK en verdere uitgroei in BZW (enkel voor de pubers)

27 Regie MFC Sporen: functies Interne regie van de cliënt:
Elk gezin heeft één trajectbegeleider van bij het begin tot het eind van de begeleiding (continuïteit voor het gezin) Interne regie van de organisatie (TC en IRO) bewaken naadloosheid van trajecten verbinding met verwijzers Externe regie driemaandelijks MFC-gesprek MDT en CWL regelmatig op stafoverleg Regio-overleg (4x/jaar)

28 Constante vraagverheldering
MFC Sporen: functies Constante vraagverheldering constant (her)formuleren hulpvraag in de gezinnen en via werkbegeleiding (maximaal gebruik subsidiariteitsbeginsel) Visie: Het werkt beter om kinderen en jongeren te begeleiden naar een zinvol toekomstperspectief als je zoveel als mogelijk de krachten/hulpbronnen in hun eigen omgeving mobiliseert. De cliënten zijn echt de ”experts van hun eigen leven”: het gaat over hun leven, over hun toekomst. Hulpverlening is maar zinvol als cliënten hun eigen perspectieven kunnen terugvinden. Voortdurende dialoog tussen cliënt en hulpverlener

29 MFC Sporen: enquête personeel juni 2012
“Veranderde kijk van probleem naar oplossingsgericht” “Meer inspraak voor ouders en jongeren” “Mogelijkheid om meer op maat te werken, als partners met de context” “Snel kunnen schakelen tussen de verschillende werkvormen” “Gezin staat met zijn hulpvraag centraler dan vroeger” “Meer tijd om in gezinnen te kunnen doorbrengen” “Mogelijkheid van korte time out, zodat gezinnen even kunnen ontlast worden. “Grote flexibiliteit in het aanbod zodat er meer op maat van het gezin gewerkt kan worden” “Snel kunnen tegemoet komen aan de noden van gezinnen” “Gezinnen moeten bij schakeling niet veranderen van trajectbegeleider” “Betrokkenheid van gezinnen is groter” “Goed om te zien hoe de context gemotiveerd blijft om betrokken te worden binnen een begeleiding” “Vroeger werd een jongere residentieel aangemeld en meestal voor een langere periode. Als er nood is aan korte residentiële opvang (time - out) kan hier nu op ingegaan worden. Dit maakt dat jongeren op langere termijn meer kans maken om thuis te kunnen blijven. Snel schakelen is groot voordeel!”

30 MFC Sporen: enquête context juni 2012
“intensievere begeleiding er zijn meer mogelijkheden nu om te schakelen” “frequentie van de huisbezoeken is beter” “er wordt vlugger ingegrepen indien nodig” “meerdere gezinscontacten” “problemen worden sneller opgelost” “beter personeel/trajectbegeleider” “korter op de bal spelen” “snellere oplossingen bij problemen” “sneller vanuit leefgroep naar huis werken” “meer druk” “veel meer inspraak door ouders” “meer betrokkenheid van ouders” “het gaat nu allemaal veel sneller” “ja, ik zit nu al bijna 8 jaar in sporen en zie dus goed het verschil namelijk dat elke jongere apart wordt begeleid i.p.v. iedereen hetzelfde” “ja, veel meer huisbezoeken” “het gaat veel sneller vooruit”


Download ppt "Multifunctioneel centrum"

Verwante presentaties


Ads door Google