De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bodem in natuurontwikkeling Hoe beslist de beheerder ? Ido Borkent Johan ten Hoopen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bodem in natuurontwikkeling Hoe beslist de beheerder ? Ido Borkent Johan ten Hoopen."— Transcript van de presentatie:

1 de bodem in natuurontwikkeling Hoe beslist de beheerder ? Ido Borkent Johan ten Hoopen

2 discussie & conclusies aardkunde in het [cultuur]landschap heeft een wisselende prioriteit [maar niet bij ons...] het vergraven areaal is relatief klein en betreft deels al eerder vergraven bodems de meeste ingrepen zijn onschuldig juridische bescherming is een goede stok achter de deur spanningveld tussen de aardkundige en de natuurbeheerder oplossen door directe kennisuitwisseling het onderhouden van externe contacten is noodzakelijk

3 [ terrein]beheer intern beheer –onderhoud: dunnen, begrazen, maaien,... –herstel: inrichting, “ver”-thema’s, peilbeheer,... extern beheer –regionale maatregelen, hydrologie, PR, kennisnetwerk, verwerving gronden,... alles aan de hand van een doelstelling

4 planmatig beheer mix van functies: natuur, houtproductie, recreatie, jacht,... streefbeelden en natuurdoeltypen: Handboek gelokaliseerd met kaartbeeld tijdpad aangegeven waar nodig financieel kader doelstelling permanent ontwikkelen in wisselwerking met eigen visie, maatschappelijke inbreng, kennis, haalbaarheid, overheidseisen, toeval

5 aardkundige input ? eigen kennis en interesse gevoel voor gaafheid: taboe om dat te beschadigen interne kwaliteitsbewaking externe kennis via een project regelgeving en handhaving ?... misschien zit hier nog wel een zwakke plek...

6 maatregelen die de bodem raken ontgraven en vergraven plaggen [verschillende dieptes] ploegen chopperen berijden bemesten en bekalken bomen omtrekken aanpassen van de waterhuishouding verleggen van watergangen

7 bodembewerking [1] periode 1990 – 2005 vooral in heide en stuifzand deels in gave bodems, wel nuanceren Marke oppervlak bewerkt waarvan gaaf% bos2.0253,40,40,2%0,0% heide24516,4 6,7% vennen168,70,653,2%3,9% stuifzand9410,5 11,1% cultuur162,11,313,1%8,0% water1470,0 0,0% overig660,0 0,0% 2.61141,129,21,57%1,12%

8 bodembewerking [2] periode 1990 – 2005 heide, vennen en schraallanden reeds voor 1920 al grotendeels bewerkt areaal “gaaf” bij benadering Landschap Overijsseloppervlak bewerkt [OBN] waarvan gaaf% bos g.o. heide 49244,9159,13 vennen 1513,71291,785 stuifzand 128,0666,250 schraalland 57836,6156,33 water 312,5112,33 overig g.o.

9 zaken ter afweging bescherming oorspronkelijke bodem microreliëf andere maatregel dan grondbewerking fosfaatprobleem afvoer vrijkomende grond bodemverdichting voorkomen advies deskundigen te behalen natuurwinst

10 wat wordt gemonitoord ? soorten planten en dieren soms bodemproces soms waterhuishouding veelal niet wetenschappelijk of structureel

11 processor bij bosomvorming

12 Putjesberg na verwijderen van opslag

13 plekje sparen

14 plaggen of begrazen

15 levend stuifzand

16 ca. 10 hectare stuifzand geplagd

17 reliëf behouden na plagwerk

18 plagdiepte en verstuivingsproces

19 knoflookpad

20 Driessenven februari 2001

21 Driessenven mei 2003

22 voor na Berg- vennen 1993

23 Bergvennen – behoud microreliëf

24 Bergvennen: lobelia na restauratie

25 Bergvennen – kluunplaatsen

26 Bornebroek - ontginningssporen

27 Bornebroek - boomkikkerproject

28 De Reuterij – herstel morfologie

29 de beste bodemdeskundige...


Download ppt "De bodem in natuurontwikkeling Hoe beslist de beheerder ? Ido Borkent Johan ten Hoopen."

Verwante presentaties


Ads door Google