De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarie “Regio’s voor Economische Verandering” Kennis Netwerk Delta Water Dr. A. de Groene, Hogeschool Zeeland Drs. N.R. Nico Landsman, Provincie Zeeland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarie “Regio’s voor Economische Verandering” Kennis Netwerk Delta Water Dr. A. de Groene, Hogeschool Zeeland Drs. N.R. Nico Landsman, Provincie Zeeland."— Transcript van de presentatie:

1

2 Seminarie “Regio’s voor Economische Verandering” Kennis Netwerk Delta Water Dr. A. de Groene, Hogeschool Zeeland Drs. N.R. Nico Landsman, Provincie Zeeland Brussel 15 juli 2008

3 Kennis Netwerk Delta Water3 Opbouw presentatie Beeld van de regio Missie KNDW Interesse bedrijfsleven Onderwijs en onderzoek

4 Kennis Netwerk Delta Water4 Oase in drukke omgeving Nederland en Vlaanderen hebben Delta nodig voor hun welzijn Oase van rust Hoge ruimtelijke kwaliteit

5 Kennis Netwerk Delta Water5 Delta niet klimaatbestendig Zeespiegelstijging Verzilting en zoetwatervoorziening Meer berging nodig Ander beheer infrastructuur?

6 Kennis Netwerk Delta Water6 Missie KNDW Kennis Netwerk Delta Water is een netwerk waarin kennisinstituten, overheden en ondernemingen elkaar stimuleren en versterken om de kracht van de Delta op het gebied van water, zowel nationaal als internationaal, verder te ontwikkelen en duurzaam uit te bouwen. Zij draagt bij aan de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Zeeland en omgeving

7 Kennis Netwerk Delta Water7 Participanten Kennisinstellingen -Hogeschool Zeeland -NIOO/ CEME (KNAW) -Wageningen IMARES -Deltares -Roosevelt Academy Overheden -Provincie Zeeland -Rijkswaterstaat Zeeland -Waterschap Zeeuwse Eilanden -Waterschap Zeeuws Vlaanderen Ondernemingen -DOW Chemicals -Delta -Grontmij -Impuls Zeeland (ontwikkelingsbedrijf Overig (specifiek voor Kennis voor Klimaat) Milieu Natuur Landbouw Recreatie

8 Kennis Netwerk Delta Water8 Interesse van bedrijfsleven Kansen Kennis Kunde Kassa KNDW wil bijdragen aan de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk –Problemen van de praktijk helpen oplossen door het zoeken naar de kennisdragers die innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen –(Ongebruikte) kennis van universiteiten en hogescholen een weg bieden naar toepassing in de praktijk

9 Kennis Netwerk Delta Water9 Onderwijs-ontwikkelingen Nationale Wateracademie –Bachelorniveau –WO: Roosevelt Academy –HBO: Hogeschool Zeeland Master of Science Delta Watermanagement Ontwikkeld als Interreg Euregio Scheldemond project door –Hogeschool Zeeland –Open Universiteit –Hogeschool West Vlaanderen Uitvoering vanaf januari 2009 met meerdere partners –Focus op water als een systeem in delta’s –Deelnemers hebben werk en studeren in deeltijd –Veel afstandsonderwijs –Nauw contact met werkgevers –Casestudies via KNDW-participanten –Specialisaties: Deltatechnology Governance Human Roadmap Watertechnology and Deltatechnology

10 Kennis Netwerk Delta Water10 Onderzoek en innovatie Deltaprogramma van de Deltaraad Building with Nature Kennis voor Klimaat –Hotspot Zuidwestelijke Delta 1.Autonome ontwikkeling, bestuurlijke aanpak 2.Herstel estuariene dynamiek 3.Kustveiligheid 4.Economische kansen 5.Zoetwaterbeschikbaarheid en Ruimtelijke Ordening KNDW Delta Water Award –Prijsvraag voor ideeën voor inrichting van de delta –Teams begeleid door 8 voor Ruimte (BSIK) KNDW Science Park Delta Water –Klimaatverandering is een probleem en uitdaging voor delta’s, wereldwijd –Europese Commissie verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en –verspreiding deltatechnologie (Lissabon-doelstellingen) –Nederland voortrekker als toptechnologische natie voor deltatechnologie –Samenwerking Europese kennisinstellingen –Zuidwestelijke Delta als praktijklocatie, etalage en voorbeeld KNDW Wetenschappelijke Adviesraad

11 Kennis Netwerk Delta Water11 Project 1: Nieuwe innovaties Deltatechnologie Waar zijn nieuwe innovaties wenselijk? Nieuwe innovaties Deltatechnologie zijn bijvoorbeeld: –Smartsoils –Dijknagels –Speciematras –Drijvende kassen, bassins, gebouwen –Schorbuffers –Wisselpolders Locaties –Inventarisatie uitvoeren –Overleg met betrokkenen Effect –Veiligheid, natuurlijkheid, leefbaarheid –Etalage van klimaatbestendigheid

12 Kennis Netwerk Delta Water12 Project 2: Internationaal Centrum Deltatechnologie en Klimaat Functies –Showroom en international market place (met NWP en Netwerk Deltatechnologie) –Academische praktijklocatie Metingen Werving studenten –Publieksfuncties Waterwacht á la sterrenwacht voor geïnteresseerden Beleving van kansen door aanpassing aan nieuw klimaat Participatie in beleidsvorming –Demonstraties van amfibisch bouwen enz. Beoogde locatie: Neeltje Jans Terug naar de Kust: Pieken in de Delta

13 Kennis Netwerk Delta Water13 Internationaal Centrum Deltatechnologie en Klimaat

14 Kennis Netwerk Delta Water14 Science Park Delta Water Nederland efficiënt en effectief klimaatbestendig inrichten Gebruik maken van nieuwste technologische en bestuurskundige inzichten (Building with Nature) Experimenten op werkelijke schaal met –Zandmotor (natuurherstel, energieproductie) –Brede dijk, klimaatdijk (multifunctioneel) –Schorren, klimaatbuffer (natuurlijke veiligheid en landaangroei) Onderzoek door samenwerkende Europese topinstituten op het gebied van deltatechnologie en natuur Overbruggen kloof tussen kennis en toepassing Buitenlandse concurrenten voorblijven


Download ppt "Seminarie “Regio’s voor Economische Verandering” Kennis Netwerk Delta Water Dr. A. de Groene, Hogeschool Zeeland Drs. N.R. Nico Landsman, Provincie Zeeland."

Verwante presentaties


Ads door Google