De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei - Universiteit Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei - Universiteit Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei - Universiteit Antwerpen

2 Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei Welkom Noël Devisch Voorzitter adviesraad Acerta Social Profit

3 Programma Dag 1 Moderator van de dag: Noël Devisch Voorzitter a.i. adviesraad Acerta Social Profit  8.30 – 9.00 uur: Onthaal  9.00 – 10.00 uur: Thema 1: Sociaal - Over de diversiteit en de maatschappelijke uitdagingen van de socialprofitsector Kristel De Roy, adviseur Verso vzw  10.00 – 11.00 uur: Thema 2: Financieel en strategisch - Over rapportering, controle, visie en evaluatie Luc Vandewalle, ING-voorzitter en voorzitter van beschutte werkplaats WAAK  11.00 – 11.30 uur: Pauze  11.30 – 12.30 uur: Thema 3: Governance - Over deugdelijk bestuur en kwaliteitsmanagement Met Jan Verbanck, directeur van het gespecialiseerd opleidingscentrum CCV-VOCA  12.30 uur: Conclusies en nabespreking Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei

4 Kristel De Roy Adviseur Verso vzw Thema 1: Sociaal Over de diversiteit en de maatschappelijke uitdagingen

5 De Vlaamse social profit: cijfers en uitdagingen Actief Besturen, Acerta 14 mei 2011

6 Overzicht Voorstelling Verso - Ontstaan en samenstelling - Missie en kerntaken - Sociaal ondernemerschap Social profit in cijfers: - Afbakening sector - Aandeel Vlaams BBP en werkgelegenheid - Kenmerken werkgelegenheid in de social profit Uitdagingen: Krappe arbeidsmarkt en vergrijzing, innovatie,Europa

7 Overzicht Voorstelling Verso - Ontstaan en samenstelling - Missie en kerntaken - Sociaal ondernemerschap Social profit in cijfers: -Afbakening sector -Aandeel Vlaams BBP en werkgelegenheid -Kenmerken werkgelegenheid in de social profit Uitdagingen: Krappe arbeidsmarkt en vergrijzing, innovatie,diversiteit

8 Verso, Vereniging voor Social Profit Ondernemingen Intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsectoren in Vlaanderen, opgericht in 1997. Krachtenbundeling van 18 federaties uit diverse activiteitstakken: gezondheidszorg, welzijn, aangepaste tewerkstelling, socioculturele sector, onderwijs en sociale huisvesting. Verenigt zowel ondernemingen uit de private sector als de publieke sector.

9

10 Missie Sociaal overleg Op sectoraal niveau zijn het onze ledenfederaties zelf die zetelen in de paritaire overlegorganen. Op intersectoraal niveau verdedigen wij het gezamenlijk standpunt van de aangesloten federaties tijdens de vijfjaarlijkse Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA). Verso is erkend als interprofessionele gesprekspartner in de Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Samen met de andere sociale partners adviseren we het overheidsbeleid. Verso is ook actief in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC), waar het drieledig overleg tussen overheid, vakbonden en werkgevers plaatsvindt.

11 Missie Overlegplatform en onderzoek Daarnaast biedt Verso een platform waar de verschillende deelsectoren een toekomstvisie, standpunten en strategie voor de socialprofitsector kunnen uitdenken. Verso zet ook sterk in op onderzoek dat de economische en maatschappelijke betekenis van de socialprofitsector in beeld brengt.

12 Socialprofitondernemerschap: evenwicht tussen functies Versterken van sociale cohesie en solidariteit (maatschappijgericht engagement) Verhoging van persoonlijke levenskwaliteit (mensgericht engagement) Betrokkenheid van alle stakeholders Innovatieve, efficiënte en professionele dienstverlening

13 Ruimte voor sociaal ondernemerschap Socialprofitondernemingen hebben nood aan: Rechtszekerheid Bestuursvrijheid Administratieve matiging Sluitende financiering VIA-akkoord 2011: pleiten voor versterking management-ondersteuning. Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van dienstverlening bewaken.

14 Overzicht Voorstelling Verso - Ontstaan en samenstelling - Missie en kerntaken - Sociaal ondernemerschap Social profit in cijfers: -Afbakening sector -Aandeel Vlaams BBP en werkgelegenheid -Kenmerken werkgelegenheid in de social profit Uitdagingen: Krappe arbeidsmarkt en vergrijzing, innovatie, Europa

15 Private sectorPublieke sector Met winstoogmerkZonder winstoogmerk Met winstoogmerk Marktmiddelen(1) Klassieke ondernemingen (excl. gezondheidszorg) (4) Vennootschappen met Sociaal Oogmerk, erkende coöperatieven, vzw’s met marktmiddelen (7) Pro memorie: Overheidsbedrijven (‘Omob’,…) (10) Overheidsbedrijven (Belgacom, …) Gemengde middelen (2) Individuele ondernemingen in de gezondheidszorg (artsen,…) (5) Vzw’s met gemengde middelen (o.a. ziekenhuizen, sociale werkplaatsen,…) (8) Overheidsbedrijven (NMBS, …), openbare ziekenhuizen (11) - Niet-marktmiddelen(3) - (6) Vzw’s met niet- marktmiddelen (o.a. Vrij onderwijs), mutualiteiten, stichtingen (9) Overheidsdiensten: onderwijs, cultuur, maatschappelijke dienstverlening,… (12) - Social profit Social profit afbakening: theorie bron: Marée en Mertens, 2002, Ulg, Centre d’Economie Sociale

16 Social profit afbakening: praktijk NACE-indeling: - Gezondheidszorg (86) - Maatschappelijke diensten (87, 88) - Cultuur, recreatie en sport (59, 60, 90, 91, 93) - Diverse verenigingen (94.99) - Volwassenenvorming (85.207, 85.591-85.593)

17 Social profit afbakening: praktijk Paritaire (sub)comités*: 304: vermakelijkheidsbedrijf 318.02: gezins- en bejaardenzorg 319.01: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 327.01: beschutte en sociale werkplaatsen 329.01: socioculturele sector 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten (cf. 305.01) 331: vlaamse welzijns- en gezondheidssector (cf. 305.02) 337: non-profitsector (aanvullend comité) 152 en 225: gesubsidieerd vrij onderwijs *enkel voor de private sector

18 Social profit afbakening: praktijk Verso groepeert achttien federaties, die actief zijn in de volgende sectoren: -gezondheidszorg: ziekenhuizen, thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, … - welzijnssector, gaande van algemeen welzijnswerk tot doelgroepspecifieke diensten zoals kinderopvang, jongerenbijstand, ouderenzorg, residentiële en ambulante zorg voor personen met een handicap, sociale huisvesting, …

19 Social profit afbakening: praktijk -socioculturele sector: organisaties die werken rond cultuur (musea, bibliotheken, culturele centra, …), jeugd, volwassenenwerk, sport, toerisme, media, milieu, minderheden, vorming en beroepsopleiding, samenlevingsopbouw, ontwikkelingssamenwerking, … -aangepaste tewerkstelling: beschutte en sociale werkplaatsen -onderwijs - ziekenfondsen

20 World Economic Forum Global Competitiveness Report (Bron: Vlerick Leuven Gent Management School) Sinds 2006 houdt deze ranking rekening met sociale diensten om de competitiviteit van landen te waarderen.

21 Economisch belang van social profit Bron: Belgostat: NACE 85+91+92 - België, miljard €, kettingeuro’s referentiejaar 2008 (6,45%) (5,34%) (9,01%)

22 Social profit in Vlaamse begroting Socialprofitaandeel in totale uitgaven = som van relevante begrotingsprogramma’s Bron: Vlaamse begrotingsgegevens, Bewerking: Verso

23 373.500 arbeidsplaatsen * Social profit (privaat + publiek) = gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (incl. aangepaste tewerkstelling) en cultuur/recreatie/sport ** Quartaire sector (onderwijs + overheidsdiensten, exclusief social profit) Bron: RSZ (gedecentraliseerd), Vlaams Gewest, 31/12/2009. Bewerking: Verso.

24 In 14.000 vestigingen Bron: RSZ (gedecentraliseerd), Vlaams Gewest, 31/12/2009. Bewerking: Verso. * Social profit (privaat + publiek) = gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (incl. aangepaste tewerkstelling) en cultuur/recreatie/sport ** Quartaire sector (onderwijs + overheidsdiensten, exclusief social profit)

25 Aandeel private en publieke social profit (Bron: RSZ (gedecentraliseerd), arbeidsplaatsen, Vlaams Gewest, 31/12/2009 - Bewerking: Verso)

26 Arbeidsplaatsen 1995-2005: procentueel (Bron: RSZ, Vlaams Gewest, Bewerking Steunpunt WAV/WSE en Verso)

27 Arbeidsplaatsen 1995-2005: absoluut (Bron: RSZ, Vlaams Gewest, Bewerking Steunpunt WAV/WSE en Verso)

28 Projecties 2009-2015 Het Federaal Planbureau voorspelt op middellange termijn een sterke groei voor de socialprofitsector Gemiddelde jaarlijkse groei van 2,9% ten opzichte van 0,4% voor alle economische sectoren 72.850 nieuwe jobs tegen eind 2015: - 63.800 in gezondheids- en welzijnssector - 9.050 in socioculturele sector en podiumkunsten Dit is 46% van de totale (bruto)jobcreatie in Vlaanderen

29 Wie werkt er in de social profit? Werknemerskenmerken: Vooral vrouwelijke tewerkstelling Veel deeltijds werk Gemiddeld aandeel van oudere werknemers, hoewel vergrijzing van personeel sterk toeneemt Hoge scholingsgraad Naast de specifieke ‘social profit’ beroepsgroepen, zijn ook de algemene beroepen vertegenwoordigd Ook nog: Bijzondere statuten (gesco, Sociale Maribel, WEP+,...) Vrijwilligerswerk en zelfstandigen

30 Werknemers volgens geslacht (Bron: RSZ (gedecentraliseerd), arbeidsplaatsen, Vlaams Gewest, 31/12/2009 - Bewerking: Verso)

31 Aandeel mannen en vrouwen in deeltijdse arbeid (Bron: Vlaamse Arbeidsrekening 2009, Steunpunt WSE, Bewerking Verso)

32 Leeftijdsstructuur (Bron: Vlaamse arbeidsrekening, 2009, Vlaams Gewest - Steunpunt WSE en Bewerking door Verso)

33 Evolutie van leeftijdsstructuur in gezondheids- en welzijnssector (Bron: RSZ, Bewerking: L. Sels e.a., K.U.Leuven)

34 ‘Vergrijzing’ van socialprofitwerknemers (Bron: Vlaamse Arbeidsrekening, 2009, Steunpunt WSE)

35 (Bron: NIS-EAK, 2004 - Bewerking: Verso) Sectoraal scholingsniveau: algemeen

36 Mix van specifieke en generieke beroepen ‘Social profit’ beroepenGenerieke beroepen Verzorgende/zorgkundigemanagementfuncties verpleegkundigeinformaticus artsboekhouder poetshulpadministratief bediende opvoederlogistiek medewerker maatschappelijk werkeringenieur begeleider kinderopvangtechnisch medewerker monitor beschutte en sociale werkplaats… cultuurfunctionaris podiumtechnicus sportfunctionaris vormingswerker animator...

37 Overzicht Voorstelling Verso - Ontstaan en samenstelling - Missie en kerntaken - Sociaal ondernemerschap Social profit in cijfers: - Afbakening sector - Aandeel Vlaams BBP en werkgelegenheid - Kenmerken werkgelegenheid in de social profit Uitdagingen: Arbeidsmarkt en vergrijzing, innovatie, Europa

38 Uitdagingen I Krappe arbeidsmarkt: WAR FOR TALENT  Meersporenstrategie nodig! 1. Imago van de sector  Werken in de social profit aantrekkelijker maken door aandacht voor verloning, omkadering en werkbaarheid  Positieve studie- en beroepskeuze van leerlingen en werkzoekenden (rol onderwijs, VDAB,…)  Alle pluspunten van werken in de social profit in de verf zetten

39 Pluspunten van een job in de social profit grote variëteit aan beroepen voor quasi alle profielen stimulerend werk- en leerklimaat met ruimte voor creativiteit en innovatie geëngageerde collega’s tewerkstelling in eigen streek en een hoge werkzekerheid een degelijk vast loon en flexibiliteit (deeltijds werk, loopbaanondersteuning …) opleidingsmogelijkheden op alle onderwijsniveaus mogelijkheden voor werkzoekenden via VDAB: oriëntering, trajecten en opleidingen openheid naar kansengroepen

40 Uitdagingen I 2. Competentie- en loopbaanbeleid -Kijken naar competenties i.p.v. diploma’s -Belang van valoriseren van Elders Verworven Competenties -Doorgroei van werknemers: “trek in de schouw” -Belang van sterk VTO-beleid en POP’s

41 Uitdagingen I 3. Diversiteit op de werkvloer: Elk talent op de arbeidsmarkt aanboren! Instrumenten: - Jobkanaal als wervingskanaal: 50+, allochtonen, PH - Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid - Tewerkstellingsmaatregelen, jobcoaching, NODW - … Opm: Hoe mannen aantrekken in de sector?

42 TOTAAL AANTAL WERKZOEKENDEN VLAANDEREN: 208.242 Aandeel kansengroepen NWWZ Vlaanderen – gemiddelde in 2010 Uitdagingen I

43 Jobkanaal = GRATIS kruispunt van een netwerk WERKGEVERS ARBEIDSBEMIDDELAARS - VDAB - SLN, GTB, VVSG, outplacement, zelforganisaties,... Actief bereik WERKZOEKENDEN: doelgroepen Uitdagingen I

44 4. Verhogen van de werkbaarheid van de jobs Instrumenten: - technologische innovaties - innovatieve arbeidsorganisatie (bvb zelfsturende teams,…) - peterschaps/coachformules - werkdrukvermindering

45 Uitdagingen II De innovatie in de socialprofitsectoren verder aanzwengelen: - Brede betekenis van innovatie: vraaggerichte vernieuwing van dienstenaanbod, technologische verbeteringen, arbeidsorganisatorische aanpassingen, nieuwe processen of structuren, …

46 Uitdagingen II Instrumenten voor innovatie: - Innovatiegids en website Verso http://socialprofit.innovatienetwerk.be - Flanders Care: demoprojecten, label,… - Flanders Synergy: praktijklabo’s sociale innovatie - Zorginnovatie: innovatiemeter en praktijkboek

47 Uitdagingen III Europa en de social profit - Impact Europese regelgeving op social profit: bv. dienstenrichtlijn, staatssteun en mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, arbeidswetgeving. - Investeren in kennisopbouw en standpuntbepaling. In samenwerking met Kleis en Vleva (themaplatform Welzijn, Gezondheid, Socio- cultureel en Sociale economie) Najaar: Unisoc opleiding Overheidsopdrachten

48 Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei Luc Vandewalle ING-voorzitter voorzitter van beschutte werkplaats WAAK Thema 2: Financieel en strategisch Over rapportering, controle, visie en evaluatie

49 Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei Pauze

50 Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei Jan Verbanck Directeur van het gespecialiseerd opleidingscentrum CCV-VOCA Thema 3: Governance Over deugdelijk bestuur en kwaliteitsmanagement

51 OVER DEUGDELIJK BESTUUR EN KWALITEITSMANAGEMENT De Social Profit Dialogen over Actief Besturen (Acerta Actief Besturen) 14 mei 2011 Jan Verbanck algemeen coördinator CCV-VOCA

52 OVERZICHT Principes en focus kwaliteitszorg Optimale verbinding organisatie - raad van bestuur Een goede raad van bestuur? Verschillende profielen Afgesproken en opgevolgd bestuurdersmandaat Systematische optimalisering raad van bestuur Spanningsvelden raad van bestuur Vragen? 5.1.2. – PNC 16

53 PRINCIPES KWALITEITSZORG Responsabiliseren Systematiseren Klantgerichtheid FOCUS KWALITEITSZORG 5.1.2. – PNC 17 gebruiker organisatiemedewerker missie

54 OPTIMALE VERBINDING ORGANISATIE - RAAD VAN BESTUUR -  Dezelfde missie, visie en waarden  Goede tandem voorzitter - directie  Werkbare en afgebakende verantwoordelijkheden  Systematische en open communicatie  Bewust omgaan met spanningsvelden 5.1.2. – PNC 15

55 EEN GOEDE RAAD VAN BESTUUR? K 5.1.2. / PH 626 CRITERIA  Doordachte werking  Betrokkenen tevreden  Bespreekbare werking ! Geen ideale raad van bestuur ! Wel verschillende profielen

56 BELEIDSVOERENDE RAAD VAN BESTUUR K 5.1.2. / PH 547 Raad van Bestuur  Stelt lange termijnbeleid vast Dagelijks verantwoordelijke  Beleidsvoorbereiding  Operationalisatie van lange termijnbeleid in concrete acties + : gedragenheid van beleid - : uitgebreid informeren van Raad van Bestuur Voorwaarden  Goed samenspel Raad van Bestuur - dagelijks verantwoordelijke  Intensieve werking Raad van Bestuur

57 UITVOERENDE RAAD VAN BESTUUR K 5.1.2. / PH 548 Raad van Bestuur  Volgt dagelijks beleid  Neemt dagelijks beslissingen Dagelijks verantwoordelijke  Voert beslissingen uit en  Volgt ze op + : hoge betrokkenheid van bestuur - : demotivatie en onderbenutting dagelijks verantwoordelijke Voorwaarden  Voldoende tijd voor voorzitter of afgevaardigd bestuurder

58 TOEZICHTHOUDENDE RAAD VAN BESTUUR K 5.1.2. / PC 492 Raad van Bestuur  Waakzame maar afstandelijke controle  Bekrachtiging van genomen beslissingen Dagelijks verantwoordelijke  Beleidsvoering  Legt belangrijke beslissingen voor aan Raad van Bestuur  Legt verantwoording af + : - autonomie voor dagelijks verantwoordelijke en staf - : - ‘organisatie - vreemde’ Raad van Bestuur - selectieve informatiedoorstroming Voorwaarden  Competente en integere dagelijks verantwoordelijke

59 AFGESPROKEN EN OPGEVOLGD BESTUURDERSMANDAAT Gebaseerd op competenties, engagement en betrokkenheid Open voor diversiteit in functie van opdracht Motiverend en responsabiliserend Collegiaal en complementair Interne gedragscode Bekwame voorzitter 5.1.2. – PNC 18

60 SYSTEMATISCHE OPTIMALISERING RAAD VAN BESTUUR Ontwikkeling eigen code deugdelijk bestuur Effectief en efficiënt overleg Zelfevaluatie: responsabilisering Aftoetsen verwachtingen betrokkenen Alert voor relevante signalen 5.1.2. – PNC 19

61 SPANNINGSVELDEN RAAD VAN BESTUUR K 5.1.2. / PH 627  Afstand en nabijheid  Organisatie- en persoonlijke doelen  Interne en externe relaties  Continuïteit en vernieuwing  Contact en confrontatie  Vertrouwen en kritische reflectie  Financies en inhoudelijk beleid

62 Vragen? Voor verdere info, begeleiding of vragenlijst: jan.verbanck.voca@ccv.be 5.1.2. – PNC 20

63 Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei Conclusies en nabespreking


Download ppt "Social Profit Dialogen zaterdag 14 en 21 mei - Universiteit Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google