De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cosa - Gezondheidsrekeningen Brussel, 20 september 2007 Wouter Vander Steene Adviseur VCSPO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cosa - Gezondheidsrekeningen Brussel, 20 september 2007 Wouter Vander Steene Adviseur VCSPO."— Transcript van de presentatie:

1 Cosa - Gezondheidsrekeningen Brussel, 20 september 2007 Wouter Vander Steene Adviseur VCSPO

2 2 Vlaamse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen intersectorale werkgeversorganisatie krachtenbundeling van 18 federaties uit zeer diverse activiteitstakken: gezondheidszorg, welzijn, aangepaste tewerkstelling, podiumkunsten, socioculturele sector en onderwijs interprofessionele sociale partner in het Vlaamse sociaal-economisch overleg (SERV en VESOC) Partnerschap met CSPO (federaal), BCSPO (Brussel), en UFENM (Wallonië)

3 3 Private sectorPublieke sector Met winstoogmerkZonder winstoogmerk Met winstoogmerk Marktmiddelen(1) Klassieke ondernemingen (excl. Gezondheidszorg) en schijn-vzw’s (4) Vennootschappen met Sociaal Oogmerk, erkende coöperatieven, vzw’s met marktmiddelen (7) Overheidsbedrijven (Omob,…) (10) Overheidsbedrijven (Belgacom, …) Gemengde middelen (2) Individuele ondernemingen in de gezondheidszorg (artsen,…) (5) Vzw’s met gemengde middelen (o.a. ziekenhuizen, sociale werkplaatsen,…) (8) Overheidsbedrijven (NMBS, …), openbare ziekenhuizen (11) - Niet-marktmiddelen(3) - (6) Vzw’s met niet- marktmiddelen (o.a. Vrij onderwijs), mutualiteiten, stichtingen (9) Overheidsdiensten: onderwijs, cultuur, maatschappelijke dienstverlening, administraties,… (12) - Social-profit afbakening: theorie

4 4 Social-profit afbakening: praktijk NACE-nomenclatuur: 85.1: gezondheidszorg 85.3: maatschappelijke diensten 92: cultuur, recreatie en sport 91.33: diverse verenigingen 80.421: volwassenenvorming

5 5 Social-profit afbakening: praktijk Paritaire comités: 304: vermakelijkheidsbedrijf 318: gezins- en bejaardenzorg 319: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 327: beschutte en sociale werkplaatsen 329: socio-culturele sector 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten (cf. 305) 331: vlaamse welzijns- en gezondheidssector (cf. 305)

6 6 Social-profit afbakening: complexiteit Beknopt overzicht van diverse deelsectoren: •Ziekenhuizen (alle types) •Gezondheidsinrichtingen en –diensten zoals thuisverpleging, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, Rode Kruis, laboratoria, wijkgezondheidscentra, … •Rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen •Kinder(dag)opvang: crèches, kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, … •Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning – Centra voor Integrale Gezinszorg •Gezinszorg (persoonsverzorging, huishoudelijke en psycho-sociale hulp aan bejaarden en gezinnen in de thuissituatie) •Algemeen welzijnswerk •Bijzondere jeugdbijstand •Gehandicaptenzorg •Beschutte en sociale werkplaatsen •Sociale huisvesting (sociale verhuurkantoren, huurdersbonden, …) •Sociocultureel werk zoals culturele centra, bibliotheken, sportverenigingen en –centra, radio en TV, volksontwikkeling, basiseducatie, beroepsopleiding, jeugdwerk, toerisme, milieubeweging, samenlevingsopbouw, minderheden- en integratiesector, ontwikkelingssamenwerking, … •Podiumkunsten (theater, dans, muziek, …) •Onderwijs

7 7 Waarom interesse voor NACE(-Bel)? •Complexe social-profit onvoldoende gevat: - ontbreken van codes voor grote sectoren, zoals thuisverpleging en gezinszorg - grote restcodes, zoals 85.323 •Ondanks sterk groeiend socio-economisch belang onder invloed van demografische en maatschappelijke determinanten

8 8 Illustratie: arbeidsplaatsen 1995-2005 (Bron: RSZ, Vlaams Gewest, Bewerking Steunpunt WAV/WSE en VCSPO) 72,98 49,90 40,95 26,61 13,66

9 9 Belgische social-profit op 31/12/2005 •572.431 arbeidsplaatsen (16%), waarvan: - gezondheid: 202.264 - welzijn (incl. sociale economie.): 282.466 - sociocultureel: 87.701 •24.750 inrichtingen (10 %), waarvan: - gezondheid: 6.901 - welzijn (incl. sociale economie.): 8.547 - sociocultureel: 9.302

10 10 Internationale en europese dimensie Weinig impact op deze classificatieniveaus: •Sterke weerslag van ISIC op NACE •Koppeling met andere classificaties (Eucomp) ? •Beperkte toegang tot besluitvorming Gevolg: moeilijkheden voor NACE-Bel Aandachtspunt voor volgende revisie

11 11 De opmaak van de NACE-Bel •Intensief overleg via HRS-werkgroepen •Intersectorale én interregionale afstemming •Participatie van betrokken beleidsdomeinen? •Cijfermatige onderbouwing van voorstellen •Nood aan inhoudelijke duiding •Bijzondere aspecten: continuïteit, privacy, administratief gebruik van NACE

12 12 Implementatie van de NACE-Bel Zeker stappen vooruit met nieuwe indeling, ondanks de problemen met het vastgelegde europees kader Maar nog heel wat implementatiewerk: - opstellen van conversietabellen - toekenning nieuwe codes aan werkgevers/vestigingen (zowel privaat als publiek) - uitschrijven van inhoudelijke toelichtingen - commentaren bij nieuwe statistieken


Download ppt "Cosa - Gezondheidsrekeningen Brussel, 20 september 2007 Wouter Vander Steene Adviseur VCSPO."

Verwante presentaties


Ads door Google