De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ITS Beter Benutten DATA

Verwante presentaties


Presentatie over: "ITS Beter Benutten DATA"— Transcript van de presentatie:

1 ITS Beter Benutten DATA
Vincent Habers Practical Knowledge Café, 21 januari 2013

2 en accommoderen van groei op het spoor.
Titel hier Doel Beter Benutten • tekst hier Reduceren van de files met circa 20% op specifieke corridors in de drukste gebieden, en accommoderen van groei op het spoor. Brief Minister van I&M aan Tweede Kamer, 7 februari 2013

3 Titel hier Hoe? • tekst hier De reiziger of transporteur de mogelijkheid bieden om bewust te kiezen: moment van reizen, modaliteit, route, etc. brief Minister van I&M aan Tweede Kamer, 7 februari 2013

4 betere reisinformatie!
Titel hier Dus… • tekst hier simpel, betere reisinformatie!

5 Kaders & Randvoorwaarden
Titel hier Kaders & Randvoorwaarden Opschaalbaar Continueerbaar Overdraagbaar Kosteneffectief Niet inkopen, maar kwaliteitsimpuls aan bestaande diensten. Conform Richtlijnen ITS Action Plan en transitiepaden BGOW • tekst hier

6 geen betere informatie
Titel hier Maar: • tekst hier geen betere informatie zonder betere data…

7 waardeketen voor reisinformatie
Titel hier • tekst hier Reiziger neemt diensten af en bepaalt daarmee zijn reisgedrag (tijdstip, route, vervoerswijze) dienstverleners gaan de data omzetten in info en vermarkten data verrijken en distributie inwinning data

8 BB ITS: waardeketen reisinformatie
Titel hier Spookfiles • tekst hier Reisinformatiediensten Parkeren Brabant In-Car III Blauwe Golf MMRI (OV-data) Data Verbetertop 5

9 Titel hier BB ITS regio’s * Amsterdam * Zwolle/Kampen
* Rotterdam * Twente * Haaglanden * Groningen/Assen * Brabant * Leeuwarden * Arnhem/Nijmegen * Stedendriehoek * Midden Nederland * Maastricht • tekst hier

10 Titel hier BB ITS regio’s * Amsterdam * Zwolle/Kampen
* Rotterdam * Twente * Haaglanden * Groningen/Assen * Brabant * Leeuwarden * Arnhem/Nijmegen * Stedendriehoek * Midden Nederland * Maastricht • tekst hier

11 Titel hier Data verbeter top 5 Wegwerkzaamheden (NDW)
Locatiereferentie (NDW) Maximale snelheden (RWS/CIV, Cyclomedia, GoudappelCoffeng) Restduur incidenten (OVM-NL) Verkeersmaatregelen in regelscenario’s (NDW, LVMB) • tekst hier

12 Titel hier Data verbeter top 5
Ten dienste van In-Car Informatiediensten (evenals “MMRI” en “parkeren”) Open data: niet alleen tbv 5 prijswinnende SP’s Verplichte informatie-items in informatiedienst (naast parkeren en OV-aansluitpunten) • tekst hier

13 Titel hier Spanningsveld KIP en EI situatie:
SP’s: Geen gebruik van data die slechts voor beperkt deel van NL beschikbaar is. Wegbeheerders: Geen aanlevering van data indien toch niet gebruikt door SP’s. • tekst hier

14 Open Data beleid: I&M data “open, tenzij” per 1 jan. 2015
Titel hier Spanningsveld Open Data beleid: I&M data “open, tenzij” per 1 jan. 2015 Data betaald vanuit Beter Benutten = open FCD van belang voor beter informatie vs. Verdienmodel marktpartijen: continueerbaar? Concurrentie • tekst hier

15 Betalingsbereidheid voor reisinformatie beperkt (?)
Titel hier Spanningsveld Betalingsbereidheid voor reisinformatie beperkt (?) (uitgez. Parkeren, Max. Snelheid, OV-aansluiting) Open data maakt vergelijkbare diensten mogelijk Innovatie op inhoud diensten moeilijk, en op toegankelijkheid informatie kostbaar Profilering USP’s info-dienst moeilijk vs Cofinanciering BB vereist gezonde BC • tekst hier

16 Beter Benutten resultaatsgericht actieprogramma:
Titel hier Spanningsveld Beter Benutten resultaatsgericht actieprogramma: Tot stand brengen beschikbaarheid data vs Waarborgen continuïteit levering (actualisering) • tekst hier

17 Vervolg Beter Benutten…?
Titel hier Vervolg Beter Benutten…? Gebruik mogelijkheden crowd-sourcing met incident-meldings app (functionele specs) Organisatorische waarborgingen continuïteit data-leveringen (actualisering) Samenwerking BGOW; verbreding realisatie transitiepaden Vereenvoudiging data aanleveringen (bijv. koppeling KOOP-applicatie) Verdieping bestaande data (bijv. OV-data) Aanpassingen NWB (o.a. richtingen) Incidentmeldingen Dekkingsgebied volledig HWN en OWN Werkelijk multimodale reisinformatie (auto, OV, fiets, lopen, boot?) Periodieke keuring informatiediensten, labeling Opschalingen, o.a. Blauwe Golf, Spookfiles, Parkeren Dynamische parkeerinformatie straatparkeren Beschikbaarheid data OV-chipkaart (TLS) Gebruik “Big Data” Periodieke marktonderzoek naar consumentenbehoeften informatiediensten …… • tekst hier

18 Titel hier • tekst hier

19 Titel hier • tekst hier

20 Reisinformatiediensten
Titel hier BB ITS: van data naar informatie • tekst hier Reisinformatiediensten Data Verbetertop 5 MMRI (OV-data) Parkeren DVM Groene Golf Spookfiles A58 Brabant In-Car III A67 Blauwe Golf

21 Reisinformatiediensten
Titel hier BB ITS: van data naar informatie • tekst hier Reisinformatiediensten Data Verbetertop 5 MMRI (OV-data) Parkeren Spookfiles A58 Brabant In-Car III A67 Blauwe Golf


Download ppt "ITS Beter Benutten DATA"

Verwante presentaties


Ads door Google