De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek."— Transcript van de presentatie:

1 V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek Product- innovatie Doel: Meer kwantiteit en meer kwaliteit reisinformatie t.b.v. betrouwbare en acceptabele reistijden Publiek-publiek Publiek-privaat Nota Mobiliteit Ondernemings- plan RWS Inwinning = bronnen Bewerking = informatie maken van de gegevens van de bronnen Distributie = informatie beschikbaar stellen

2 V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek Product- innovatie Doel: Meer kwantiteit en meer kwaliteit reisinformatie t.b.v. betrouwbare en acceptabele reistijden Publiek-publiek Publiek-privaat Strategisch Actie DGP: koepelvisie VM, VI, snelheden, beprijzen Informatiestrategie Bijdrage aan Nationale Data Warehouse Visie verkeersmanagement (in relatie tot verkeersinformatie) WnT pilot Wijzer op Weg (Implementatie) ketenkwaliteit Reisinformatie HWN/OWN Verbetering info-voorziening langs de weg Implementatieplan distributie reis- en vertragingstijden Monitoring marktontwikkelingen in-car (gereed) Inwinning = bronnen Bewerking = informatie maken van de gegevens van de bronnen Distributie = informatie beschikbaar stellen

3 V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek Product- innovatie Doel: Meer kwantiteit en meer kwaliteit reisinformatie t.b.v. betrouwbare en acceptabele reistijden Publiek-publiek Publiek-privaat Samenwerking Publiek - publiek Samenwerking DZH – PZH / regionale VI concept (gestopt) GiGi (van gebiedsgericht inwinnen naar gebiedsgericht informeren) (vervallen) Bijdrage aan ICT-onderweg van provincie Utrecht Centrico Publiek - privaat Deelname Adviescommissie Verkeersinformatie Commissie Laan 2 Deelname MMI Actuele info in OV Omgevingsverkenningen (bv. Prorail, schiphol) RDS-TMC overleg en loket Standaard licentie verkeersinformatie Deelname SWINGH (afgerond) Traject Vrijgeven NWB (Nationale WegenBestand) door RWS Inwinning = bronnen Bewerking = informatie maken van de gegevens van de bronnen Distributie = informatie beschikbaar stellen

4 V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek Product- innovatie Doel: Meer kwantiteit en meer kwaliteit reisinformatie t.b.v. betrouwbare en acceptabele reistijden Publiek-publiek Publiek-privaat Techniek - Inwinning Productinnovatie MTV (videobeelden naar operator) DRIPteksten naar de operator IM bronnen in VCNL datalaag Vlaamse en Waalse VI binnenhalen (gereed) Noordduitse VI binnenhalen (gereed) Verkenning alternatieve inwintechnieken voor niet bemeten trajecten ARMAS CVIS Productverbetering MTM (ACL automatisch naar VCNL) Integratie meetnetten Wegwerkzaamheden overzicht (Meldwerk) Gladheid Meldsysteem (GMS-2) Inwinning = bronnen Bewerking = informatie maken van de gegevens van de bronnen Distributie = informatie beschikbaar stellen

5 V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek Product- innovatie Doel: Meer kwantiteit en meer kwaliteit reisinformatie t.b.v. betrouwbare en acceptabele reistijden Publiek-publiek Publiek-privaat Techniek - Bewerking Productinnovatie Verkeersverwachting TREFI (geautomatiseerde filebewerking) DVM gegevenslaag (integratie FCD-data) Weer en verkeer: project Combined Productverbetering TOOSKe (extra info over file n.a.v. TREFI bericht) Werkplek operator (incl. VidiWall) Opleidingen TOOSKe HECTOR (bewakingssysteem uitbreiding i.v.m. nieuwe systemen) Monica, Monibas verbetering (programma VM) Verbetering data kwaliteit (Da Vinci) Inwinning = bronnen Bewerking = informatie maken van de gegevens van de bronnen Distributie = informatie beschikbaar stellen

6 V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek Product- innovatie Doel: Meer kwantiteit en meer kwaliteit reisinformatie t.b.v. betrouwbare en acceptabele reistijden Publiek-publiek Publiek-privaat Techniek – Distributie (publiceren) Productinnovatie Publiceren DRIP teksten op basis van TREFI MTV: Leveren videobeelden (5 knooppunten per regio) (AGI beheer) ADY loket (Monica data naar service providers) Mbas loket (Monibas data naar service providers) Traffic Viewer voor operators (VCNL) OLGA (on line gegeven applicatie) Extranet (gereed) OTAP (Open Travel informatie systems Access Portal) Productverbetering Centromap Vervangen / installeren distributie servers (gereed) Melinda: Meldwerk in DATEX (gereed) TRAILS verbindingswegen Geo-database VILD, TMC-tabel Inwinning = bronnen Bewerking = informatie maken van de gegevens van de bronnen Distributie = informatie beschikbaar stellen

7 V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek Product- innovatie Doel: Meer kwantiteit en meer kwaliteit reisinformatie t.b.v. betrouwbare en acceptabele reistijden Publiek-publiek Publiek-privaat Gebruiker en Communicatie WnT-pilot Reistijdverwachting Reisinformatie en weggebruiker (gereed) Gedragseffecten multimodale reisinformatie (gereed) Regionale multimodale reisinformatie Demonstratie reisinformatie Relatiemanagement VCNL Zomer advertentie Inwinning = bronnen Bewerking = informatie maken van de gegevens van de bronnen Distributie = informatie beschikbaar stellen

8 Verbeteren bereikbaarheid Verbeteren veiligheid Voldoen aan milieueisen Versterking van de economie Procesrandvoorwaarden Decentraliseren Gebiedsgericht Innovatief Publiek – private samenwerken Beprijzen verkeer en vervoer Verminderen regelgeving In internationaal perspectief Kostenefficiënt Weg WAT: Betrouwbare reistijden 95% van de ritten op tijd <20% te vroeg/te laat op lange afstanden <10 min. te vroeg/te laat op korte afstanden Acceptabele reistijden Autosnelwegen spits <1,5 vrij verkeer Ringwegen, niet asw spits<2 vrij verkeer Uitwerking van ambitie voor regionale wegennet in decentrale plannen WAT: Betrouwbare reistijden 95% van de ritten op tijd <20% te vroeg/te laat op lange afstanden <10 min. te vroeg/te laat op korte afstanden Acceptabele reistijden Autosnelwegen spits <1,5 vrij verkeer Ringwegen, niet asw spits<2 vrij verkeer Uitwerking van ambitie voor regionale wegennet in decentrale plannen HOE: Onderhoudimpuls Prioriteit A2, A4, A12 en hoofdverbindingsassen Integrale netwerkbenadering Bouwen en benutten Netwerkmanagement Verkeersinformatie Gebiedsgericht samenwerken HOE: Onderhoudimpuls Prioriteit A2, A4, A12 en hoofdverbindingsassen Integrale netwerkbenadering Bouwen en benutten Netwerkmanagement Verkeersinformatie Gebiedsgericht samenwerken Doelenboom Nota Mobiliteit Proces randvoorwaarden en uitgangspunten

9 PUBLIEKSGERICHT OVERHEIDSBEDRIJF HRM Doelen Match kwaliteit-kwantiteit Management ontwikkeling Medewerkers ontwikkeling NETWERKMANAGEMENT Doelen Gebruiker centraal Netwerkdenken (van A naar B) HUIS OP ORDE Doelen Heldere aansturing Eenvoud en uniforme regels Markt, tenzij Aanspreekcultuur VERNIEUWINGSPROCES Doel: zorgen dat het lukt Speerpunte n - Regie en betrokkenheid top van RWS - Bijsturen op inhoud, tijd en samenhang - Vinger aan de pols m.b.t. betrokkenheid en motivatie medewerkers - Nieuwe accenten in cultuur zichtbaar - De buitenwereld meenemen - Uniform en eenvoudig organisatie Gewaagd doel 2008 Wij zijn de meest publieksgerichte Rijksuitvoeringsorganisatie Speerpunten -nieuwe besturing van en in RWS -Eenvoudige en uniforme processen & systemen -Uniform organisatiestructuur -Agentschap in 2006 -RWS professioneel opdrachtgever (POG) -Professionele houding en gedrag management en medewerkers, gericht op ‘Huis op Orde’ Speerpunten -Gebruikersgerichtheid -Samenwerken met medeinfra- beheerders -Gedeeld concept netwerkmanagement -Goed geïnformeerde gebruiker -Kennis en innovatie -Professionele houding en gedrag managers en medewerkers t.b.v. gebruikersgericht netwerkmanagement Speerpunten -Slanke lenige organisatie (reguleren in- /door-/ en uitstroom) -Professioneel management -Professionele medewerkers -Aantrekkelijke organisatie (met drieladdersysteem & systeem voor waarderen en belonen) DROOG


Download ppt "V&W projecten Reisinformatie (V201006) Strategisch Samenwerkin g Inwinning Distributi e Bewerking Gebruiker en communicatie Product- verbetering Techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google