De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade

2 Welkom! opening Gebed zingen: psalm 103: 3 en 5

3 Psalm 103: [3] 5 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4 Psalm 103: 3 [5] Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

5 Bijbelstudie: Lukas 15: 11-32

6 Bijbelstudie: Lukas 15: 11-32
Per groep 1 gedeelte bekijken: Vrs De jongste zoon ver van huis Vrs De jongste zoon weer thuis Vrs De oudste zoon Beantwoord deze vragen (10 minuten): a. welk beeld had hij van zijn vader b. welk effect heeft dat op zijn leven (even noteren, en woordvoerder aanwijzen)

7 Presentatie groep 1. Vrs De jongste zoon van huis

8 Presentatie groep 2. II. Vrs De jongste zoon weer thuis

9 Presentatie groep 3. III. Vrs De oudste zoon

10 Vrs 11-16 De jongste zoon van huis
vader is er voor de centen echt genieten is ver van de vader Zelfgericht, zoekt z’n eigen geluk, maar vindt het zo niet.

11 Vrs 11-16 De jongste zoon van huis
Godsbeeld een liev(ig)e, vergevende God, die er is om jou te geven wat je wilt. Effect je neemt als vanzelfsprekend wat hij geeft, je geeft niet veel om hem, het gaat je om jezelf

12 III. Vrs De oudste zoon Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.

13 III. Vrs De oudste zoon Godsbeeld Een God waar je voor moet werken, en die je dan evt. beloont, maar vaak ook niet. Effect trots, zelfgericht, liefdeloos en kritisch, voelde zich misdeeld

14 II. Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis
onvoorwaardelijke liefde pure goedheid genade

15 II. Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis
Godsbeeld een God die je onvoorwaardelijk al je zonden vergeeft, en die meer van je houdt dan je je voor kunt stellen. Effect nederigheid, dankbaarheid, liefde, eindelijk thuis

16 Ter vergelijking: denken in twee wegen
Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

17 Ter vergelijking: denken in twee wegen
Gevolgen: Het gaat vooral over de buitenkant Je staat gauw tegenover elkaar De genade blijft buiten beeld.

18 Maar wat zijn die twee wegen dan?
De brede weg Het religieuse leven: goed leven aalmoezen geven de wet houden De smalle weg Het leven uit genade overvloediger radicaler Mat 5: 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

19 Vragen?

20 Genade, een verhaal

21 Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven,
Genade Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven, én meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.

22 maar wat Hij heeft gedaan
Genade Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan (vergeving én vernieuwing)

23 Genade, en de genadedieven
leven van genade

24 Genade, en de genadedieven
wetticisme

25 Genade, en de genadedieven
relativisme wetticisme

26 Genade, en de genadedieven
losbandig leven

27 Genade, en de genadedieven
losbandig leven religieus leven

28 Je moet er wel wat voor doen
Genade, en de genadedieven Je moet er wel wat voor doen

29 Genade, en de genadedieven
Je hoeft er lekker niks voor te doen Je moet er wel wat voor doen

30 dit was vooral ons zwakke punt
Genade, en de genadedieven dit was vooral ons zwakke punt

31 Genade, en de genadedieven
dit wordt vooral ons zwakke punt dit was vooral ons zwakke punt

32 De onvoorwaardelijke liefde van de vader
Genade, en de genadedieven De onvoorwaardelijke liefde van de vader de jongste zoon de oudste zoon

33 Vragen?

34 Toespitsing op 6 thema’s
Relaties Omgaan met verandering Geven Sfeer in de eredienst Evangelisatie Motivatie om goed te doen Moralisme - relativisme - de genade Werk per tafel eens 1 onderdeel uit (5 minuten)

35 1) relaties moralist: liefde een plicht. Veeleisend en verwijtend relativist: geniet ervan; liefde een goed gevoel voor jezelf. genade: je bent al geaccepteerd en bemind; geef je in liefde aan de ander

36 2) Omgaan met verandering
moralist: fixatie op regels en vormen relativist: voel ik mij er goed bij? genade: relativering - blijft de genade centraal - dient het de ander/ Gods koninkrijk

37 3) geven moralist: hoeveel moet ik geven? relativist: ik geef wel als het mij uitkomt. genade: God gaf je alles, je leven is zeker; geef vrijwillig en geef gul

38 4) Sfeer in de eredienst moralist: strenge, plechtige diensten, weinig vreugde (geen besef van genade en liefde) relativist: oppervlakkige, zelfgerichte diensten, weinig eerbied (geen besef van Gods heiligheid en majesteit) genade: eerbied en aanbidding & intimiteit en vreugde

39 5) evangelisatie moralist: een plicht, wij zijn beter relativist: liever niet, laat iedereen vrij genade: de liefde van Christus dringt ons, nederig, vertrouwend

40 6) Je motivatie voor het goede
moralist: dan beloond God me (zelfgericht) relativist: om me goed te voelen (zelfgericht) genade: uit diepe dankbaarheid en vreugde om wat Hij deed (Godgericht)

41 Vragen?

42 Gezang 140: [1] 2 3 Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd' o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

43 Gezang 140: 1 [2] 3 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d' ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd' o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

44 Gezang 140: [3] Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godd'lijk Vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

45 Gebed Sluiting

46 Er is nog wat te drinken.


Download ppt "Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade."

Verwante presentaties


Ads door Google