De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade

2 Welkom! opening Gebed zingen: psalm 103: 3 en 5

3 Psalm 103: [3] 5 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4 Psalm 103: 3 [5] Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

5 Bijbelstudie: Lukas 15: 11-32

6 Per groep 1 gedeelte bekijken: I.Vrs 11-16 De jongste zoon ver van huis II.Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis III.Vrs 25-32De oudste zoon Beantwoord deze vragen (10 minuten): a. welk beeld had hij van zijn vader b. welk effect heeft dat op zijn leven (even noteren, en woordvoerder aanwijzen)

7 Presentatie groep 1. I.Vrs 11-16 De jongste zoon van huis

8 Presentatie groep 2. II. Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis

9 Presentatie groep 3. III. Vrs 20-24 De oudste zoon

10 •vader is er voor de centen •echt genieten is ver van de vader •Zelfgericht, zoekt z’n eigen geluk, maar vindt het zo niet. I.Vrs 11-16 De jongste zoon van huis

11 •Godsbeeld een liev(ig)e, vergevende God, die er is om jou te geven wat je wilt. •Effect je neemt als vanzelfsprekend wat hij geeft, je geeft niet veel om hem, het gaat je om jezelf I.Vrs 11-16 De jongste zoon van huis

12 Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. III. Vrs 25-32 De oudste zoon

13 •Godsbeeld Een God waar je voor moet werken, en die je dan evt. beloont, maar vaak ook niet. •Effect trots, zelfgericht, liefdeloos en kritisch, voelde zich misdeeld III. Vrs 25-32 De oudste zoon

14 •onvoorwaardelijke liefde •pure goedheid •genade II. Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis

15 •Godsbeeld een God die je onvoorwaardelijk al je zonden vergeeft, en die meer van je houdt dan je je voor kunt stellen. •Effect nederigheid, dankbaarheid, liefde, eindelijk thuis II. Vrs 20-24 De jongste zoon weer thuis

16 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Ter vergelijking: denken in twee wegen

17 Gevolgen: •Het gaat vooral over de buitenkant •Je staat gauw tegenover elkaar •De genade blijft buiten beeld.

18 Maar wat zijn die twee wegen dan? De brede weg Het religieuse leven: -goed leven -aalmoezen geven -de wet houden De smalle weg Het leven uit genade -overvloediger -radicaler Mat 5: 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

19 Vragen?

20 Genade, een verhaal

21 Genade Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven, én meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.

22 Genade Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan (vergeving én vernieuwing)

23 Genade, en de genadedieven leven van genade

24 wetticisme Genade, en de genadedieven

25 relativisme wetticisme Genade, en de genadedieven

26 losbandig leven Genade, en de genadedieven

27 religieus leven Genade, en de genadedieven losbandig leven

28 Genade, en de genadedieven Je moet er wel wat voor doen

29 Je hoeft er lekker niks voor te doen Genade, en de genadedieven

30 dit was vooral ons zwakke punt Genade, en de genadedieven

31 dit was vooral ons zwakke punt Genade, en de genadedieven dit wordt vooral ons zwakke punt

32 Genade, en de genadedieven De onvoorwaardelijke liefde van de vader de jongste zoon de oudste zoon

33 Vragen?

34 Toespitsing op 6 thema’s 1)Relaties 2)Omgaan met verandering 3)Geven 4)Sfeer in de eredienst 5)Evangelisatie 6)Motivatie om goed te doen Moralisme - relativisme - de genade Werk per tafel eens 1 onderdeel uit (5 minuten)

35 1) relaties •moralist: liefde een plicht. Veeleisend en verwijtend •relativist: geniet ervan; liefde een goed gevoel voor jezelf. •genade: je bent al geaccepteerd en bemind; geef je in liefde aan de ander

36 2) Omgaan met verandering •moralist: fixatie op regels en vormen •relativist: voel ik mij er goed bij? •genade: relativering - blijft de genade centraal - dient het de ander/ Gods koninkrijk

37 3) geven •moralist: hoeveel moet ik geven? •relativist: ik geef wel als het mij uitkomt. •genade: God gaf je alles, je leven is zeker; geef vrijwillig en geef gul

38 4) Sfeer in de eredienst •moralist: strenge, plechtige diensten, weinig vreugde (geen besef van genade en liefde) •relativist: oppervlakkige, zelfgerichte diensten, weinig eerbied (geen besef van Gods heiligheid en majesteit) •genade: eerbied en aanbidding & intimiteit en vreugde

39 5) evangelisatie •moralist: een plicht, wij zijn beter •relativist: liever niet, laat iedereen vrij •genade: de liefde van Christus dringt ons, nederig, vertrouwend

40 6) Je motivatie voor het goede •moralist: dan beloond God me (zelfgericht) •relativist: om me goed te voelen (zelfgericht) •genade: uit diepe dankbaarheid en vreugde om wat Hij deed (Godgericht)

41 Vragen?

42 Gezang 140: [1] 2 3 Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd' o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

43 Gezang 140: 1 [2] 3 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d' ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd' o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

44 Gezang 140: 1 2 [3] Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godd'lijk Vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

45 Gebed Sluiting

46 Er is nog wat te drinken.


Download ppt "Welkom! Thema vanavond: Genade en de genadedieven of leren denken vanuit de genade."

Verwante presentaties


Ads door Google