De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelukkig Gereformeerd: avond 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelukkig Gereformeerd: avond 1"— Transcript van de presentatie:

1 Gelukkig Gereformeerd: avond 1
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Gelukkig Gereformeerd: avond 1 welkom! Openingsdia Deze presentatie bestaat uit een kleine 30 dia’s. We bevelen aan om de presentatie te gebruiken als leidraad voor de 1e avond. Tijdens deze 1e avond staat de basis van de gereformeerde leer centraal. De 2e avond staat in het teken van “Gereformeerd Bijbellezen”. Of u deze 2 thema’s ook daadwerkelijk in 2 avonden behandeld is aan u. Het kan zijn dat plaatselijke omstandigheden het noodzakelijk maken om op bepaalde aspecten van één van deze twee presentaties dieper in te gaan. Mocht u hierover advies willen, neemt u dan s.v.p. contact op met Steunpunt Gemeenteopbouw. U kunt dit doen via mail: Uiteraard kunt u ook bellen: (038) U kunt uw vraag dan voorleggen en hierover een (bel)afspraak maken. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, raden we u aan om tijdig voor de door u gedachte avond contact op te nemen. We helpen u graag verder, maar er is niet altijd een terzake kundige adviseur beschikbaar. U kunt deze 1e avond openen door Efeze 2: 1 – 10 te lezen. Dit bijbelgedeelte wordt in het 2e programmaonderdeel vers voor vers geciteerd en uitgewerkt. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

2 Gelukkig Gereformeerd – De Basis
Doel (Opnieuw?) Ontdekken hoehet goud van Het Evangelie schittert in de Gereformeerde Leer Programma Enkele (belangrijke) vragen Waar draait het om? Consequenties …. Leven uit Genade of Leven uit de Wet? Doelstelling De typering van de doelstelling van deze avond is ontleend aan pagina 9-11: “Met overtuiging Gereformeerd”. Jasper beschrijft zijn aanvankelijke aarzeling om het woord “gereformeerd” te gebruiken. Door zijn werk op Curaçao ontdenkt hij dat de aanduiding “bijbels” of “christelijk” onvoldoende zeggingskracht had. Iedereen is christelijk op Curaçao. Door vele gesprekken met anderen, (her)ontdekte Jasper de rijkdom van de gereformeerde leer. Terug in Nederland merkte hij onder veel kerkgangers een houding “Sorry hoor, ik ben gereformeerd”. Terwijl in Nederland gemeenteleden zich aansluiten bij baptisten- of evangelische gemeenten, trokken de gereformeerde diensten juist mensen uit deze gemeenten. Waar zat’ m dat in? In elk geval niet in de armoede van de gereformeerde leer. Want als ergens de rijkdom van Het Evangelie schittert, dan is dat wel in de gereformeerde leer. Maar misschien moeten we dat wel opnieuw ontdekken! Daarvoor deze avond. Programma Deze 1e avond is een avond met interactie en uitleg. Dus inventarisatie naast presentatie. We kennen uw rol in uw gemeente niet, ook kennen we uw vaardigheden niet. U kunt overwegen om samen te werken met een gespreksleider. Deze doet dan de inventarisaties, u verzorgt de presentaties. Elke inventarisatie en presentatie is voorzien van een toelichting. U zult zien dat het niet al te ingewikkeld is om één en ander zelf te verzorgen. We hebben geen standaard draaiboek opgenomen bij deze presentatie. Mogelijk wilt u hiervoor meer dan één avond uittrekken. Als u de presentatie als leidraad aanhoud, ziet u vier onderdelen. Als u de presentatie in één avond doorloopt, kunt u kunt de eerste twee (“Enkele belangrijke vragen” en “Waar draait het om”) voor de pauze doen. De overige onderdelen ( “Consequenties” en “Leven uit genade of leven uit de wet”) na de pauze. Als u de presentatie voor meer avonden wilt gebruiken, dan kunt u overwegen om de presentatie over twee avonden de verdelen. Het gedeelte wat in deze presentatie voor de pauze plaats vindt, is dan avond 1. Het deel van na de pauze, avond 2. U bent uiteraard vrij om ook nog weer andere keuzes te maken. Laat u zich hierbij vooral leiden wat in uw gemeente aan de orde is en zonodig extra toelichting of bespreking behoeft. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

3 Gelukkig Gereformeerd - De Basis
Ronde 1 - een vraag Wat is nou “typisch” “gereformeerd”? roept u maar ! Inventarisatie 1; algemeen Over “gereformeerd” hebben gemeenteleden nogal wat associaties. Uw gemeenteleden waarschijnlijk ook (wel). Als u de glans van de gereformeerde leer weer wilt laten schijnen, verdient het aanbeveling om eerst “de hoofden te legen”: Wat zijn associaties? Wat zien we nou als “typisch” “Gereformeerd”. Voor deze 1e inventarisatie ronde is het handig een flip-overstandaard bij de hand te hebben. (Denkt u aan voldoende papier en goed werkende stiften?) Uw gemeenteleden roepen terwijl u (of een ander) noteert. Staat de flap redelijk vol dan is het mogelijk om de aanwezigen na te laten denken over de volgende twee vragen: - welke van de genoteerde zaken zijn onopgeefbaar willen we nog gereformeerd zijn - welke van de genoteerde zaken zouden we graag zien verdwijnen Een andere mogelijkheid is dat u de aanwezigen in groepjes van zo’n 8 personen rond een tafel aan de gang zet met een groot vel papier. Laat ze alles noteren wat in de groep naar voren komt als zijnde ‘ typisch gereformeerd’ . Zijn ze een tijdje bezig, presenteer dan de twee hierboven genoemde vragen. Het onopgeefbare wordt onderstreept; wat men kwijt wil wordt doorgestreept. De posters worden opgehangen, en iedereen krijgt gelegenheid ze even te bekijken. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

4 Gelukkig Gereformeerd - De Basis
Ronde 1 - reacties Pepermunt Genade Kinderdoop Formalistisch 2 x naar de kerk In-group Tucht 3 formulieren Overgeordend Grote auto’s Orgel in de kerk Bijbel centraal Eigen organisaties Verbond G-scholen Degelijk Psalmen zingen Veel centraal geregeld Ware kerk Dominee’s kerk Reacties op 1e inventarisatie in andere kerken Deze dia is “optioneel”: u mag ‘m gebruiken maar het hoeft dus niet. Mogelijk dat de inventarisatie in uw gemeente eenzelfde beeld oplevert. U kunt de dia gebruiken ter illustratie. Wellicht overbodig: deze dia heeft niet de functie om u en uw gemeenteleden te laten zien wat “het goede antwoord” is. Bij een vraag naar associaties rond “typisch” “gereformeerd” is elk antwoord “goed” – wat niet hetzelfde hoeft te zijn als “juist”. Maar over de juiste interpretatie van “gereformeerd” gaat deze avond. Kies je voor de werkwijze in groepjes, waarna de posters opgehangen en bekeken kunnen worden, dan is deze dia overbodig. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

5 Gelukkig Gereformeerd - De Basis
Ronde 1 - een paar keuzes Moeten of Mogen Nederigheid of Trots Blijdschap of Saaiheid Randzaken of Kernzaken Inventarisatie 2: gemeente Bij deze dia gaat het erom de gemeente aan het denken te zetten: “wat voor soort gemeente zijn wij?”. Leg uit dat er 4 keer gekozen moet worden uit 2 woorden. De vraag is steeds welke van de twee vindt u het meest passen bij de geloofsbeleving van uw gemeente. Laat iedereen even nadenken om de keus te maken en peil dan via handopsteken hoe er gekozen is. (vraag iedereen zijn hand op te steken, ook al is misschien nog niet precies duidelijk wat bedoeld wordt). Aan het eind (dia 27) komen de meeste van deze tegenstellingen terug en worden ze in een kader gezet. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

6 Ronde 1: 2 belangrijke vragen
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 1: 2 belangrijke vragen Vraag 1. Stel dat je vanavond nog sterft, Weet je zeker dat je dan naar de hemel gaat? Ja of nee? Inventarisatie 3: persoonlijk Belangrijke vraag 1 Leg deze vraag voor aan uw gemeenteleden. Afhankelijk van de cultuur in uw gemeente (openheid, vertrouwen, kwetsbaar durven zijn) kunt u gemeenteleden deze vraag voor zichzelf laten beantwoorden. Ook kunt u vragen hen met handopsteken (“Wie heeft de vraag met ‘JA’ beantwoord?” En: “Wie met ‘NEE’?”) de vraag te laten beantwoorden. Leg eerst even uit dat er op deze vraag geen goed of fout antwoord is. Je kunt zeker zijn en er naast zitten (Type farizeeër), en je kunt onzeker zijn en toch behouden worden (Type gelovige tobber). Ga bij de inventarisatie van de antwoorden op deze vraag niet in op spontaan gegeven argumenten. Daar gaat het bij de volgende vraag namelijk pas over. Ga daarom direct na het peilen van de keuzes (ja of nee) door naar de volgende vraag. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

7 Ronde 1: 2 belangrijke vragen
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 1: 2 belangrijke vragen Vraag 2. En als God dan straks aan je vraagt: ‘waarom zou ik jou eigenlijk binnen laten?’, wat antwoord je dan? s.v.p. antwoord formuleren en uitwisselen Belangrijke vraag 2 Presenteer de dia met deze vraag. Geef uw gemeenteleden even om voor zichzelf een antwoord te formuleren. Laat hen vervolgens deze antwoorden uitwisselen in twee- of drietallen. Vraag wie zijn of haar antwoord naar voren wil brengen. Laat een paar mensen hun antwoord naar voren brengen. Zijn het ongeveer dezelfde antwoorden, vraag dan: wie zou een heel ander antwoord geven? Ga nog niet inhoudelijk op de antwoorden in. Op dit moment is de doelstelling van deze vraag vooral ‘inventarisatie’. Inhoudelijke behandeling volgt in het tweede onderdeel “Waar draait het om?”. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

8 Ronde 2 – Waar draait het om?
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 2 – Waar draait het om? Presentatie In dit programmaonderdeel gaat u in op de antwoorden op de 2 belangrijke vragen. “Stel dat je vanavond nog sterft, weet je dan zeker dat je naar de hemel gaat?” en “Als God straks aan je vraagt: ‘Waarom zou ik jou eigenlijk binnenlaten?’wat antwoord je dan?”. Als u bij de beantwoording van deze vragen notities hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken. Zie de volgende dia. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

9 Gelukkig Gereformeerd - De Basis
Ronde 2 - wat antwoorden Nee, want………….. Ik voel er zo weinig van Mijn geloof is zo klein Ik leef nog niet goed genoeg Presentatie: waar zoek je je zekerheid- 1 Als er tussen ronde 1 en 2 wat tijd verlopen is, haal dan eerst weer even de twee persoonlijke vragen naar voren. Maak nu duidelijk dat er op de tweede vraag maar twee soorten antwoorden mogelijk zijn: antwoorden die het zoeken bij iets in zichzelf (gevoel, geloof, goede daden) en antwoorden die het zoeken bij wat Jezus gedaan heeft. Ben je niet zeker (Nee, want…) dan heeft dat vrijwel altijd ermee te maken dat je de zekerheid in jezelf zoekt. De hier gegeven antwoorden zijn voorbeelden van reacties, die naar voren kwamen in een groep belijdeniscatechisanten. Miischien zijn dergelijke reacties ook naar voren gekomen bij het inventariseren van de antwoorden op vraag 2 (dia 7) Geef aan dat het karakteristieke van de Gereformeerde leer nu juist is dat de zekerheid niet in jezelf ligt. Dus: niet in hoe goed jij leeft niet in je gevoel niet in de kwaliteit van je geloof. Het enige wat je echt zekerheid kan geven is wat Jezus voor je gedaan heeft. Het vervolg van de presentatie wil dat duidelijk maken. Wil je echt zeker zijn van je eeuwig heil, dan is er eigenlijk maar één antwoord mogelijk>> dia 10 De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

10 Gelukkig Gereformeerd - De Basis
Ronde 2 - wat antwoorden Ja , want………….. Ik leef van genade! Presentatie: waar zoek je je zekerheid -2 Dit antwoord is waarschijnlijk bij de inventarisatie van de antwoorden op vraag 2 (dia 7) op verschillende manieren geformuleerd: Jezus is voor mij gestorven Ik zoek mijn zaligheid buiten mijzelf in Christus Omdat U belooft hebt mijn zonden te vergeven Enz. Geef nu aan dat de kern van de Gereformeerde leer hier te vinden is: hoe weet ik zeker dat God mijn God wil zijn en eeuwig wil blijven. Wat is typisch gereformeerd? Niet de pepermunt of het orgel, zelfs niet het twee keer op een zondag naar de kerk gaan. Typisch gereformeerd is: leven van genade >> volgende dia De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

11 Ronde 2 - waar draait het om
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 2 - waar draait het om Typisch Gereformeerd: genade ! Presentatie: Terug naar de inventarisatie “Wat is ‘typisch’ ‘gereformeerd’? Leven uit genade dus. Dit werken we in de volgende (zes) dia’s verder uit aan de hand van Efeze 2: 1-10, het gelezen bijbelgedeelte. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

12 Ronde 2 - waar draait het om
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 2 - waar draait het om Efeze 2 8  Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God; 9  en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich er op laten voorstaan. Toelichting Hier is het: de kern van het gereformeerde belijden. Door Zijn genade zijn we gered. U kunt hier Efeze 2 nog eens bijpakken. In het vervolg gaan we verder in op de verzen 1 tot en met 3. Daar lezen we hoe het met ons gesteld was. In de verzen 4 tot en met 7 lezen we hoe het geworden is. Hoe die overgang kunnen maken? Vanuit het donker naar het licht? Dat kunnen we dus zelf niet – zegt Paulus hier. Door Zijn genade …….. Probeer te laten voelen hoe revolutionair dit is: In onze wereld krijg je niets voor niets, wil je wat bereiken dan moet je presteren; biedt iemand je gratis iets kostbaar aan, dan zit er meestal een addertje onder het gras. De boodschap van het evangelie staat zo dwars op wat we gewend zijn, dat we altijd weer de neiging hebben terug te vallen in het ‘voor wat hoort wat’-schema van het wetticisme. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

13 Ronde 2 - waar draait het om
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 2 - waar draait het om Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan (vergeving én vernieuwing) Toelichting Koppel nog even terug naar de vraag van God “Waarom zou ik jou binnenlaten?” (dia 7). Het bijbels gelovige antwoord is: niet om iets wat ik gedaan heb, maar alleen om wat Jezus gedaan heeft. Alle religies op aarde willen antwoord geven op de vraag hoe je gelukkig kan worden. Hoe je door God geaccepteerd kan worden. Je moet je aan geboden houden, je moet je plichten vervullen of je moet de juiste meditatietechnieken gebruiken. De uitzonderlijke, unieke kern van het bijbels geloof is dat het er niet om gaat wat jij en ik doen. Het gaat er om wat Jezus Christus voor ons heeft willen doen. Dat is het unieke cadeau dat God ons wil geven. En daarbij gaat het om vergeving EN vernieuwing! Dat je vergeving van zonden krijgt om wat Jezus gedaan heeft, zit de meeste gereformeerde wel tussen de oren, maar dat ook het nieuwe leven, de levensheiliging een geschenk is wordt zomaar vergeten. Onze redding is een kado, en daar kun en mag je niet voor betalen: niet vooraf (eerst het goede doen voordat God je accepteert) en niet achteraf (OK Jezus heeft je gered, maar nu moet jij….). (Zie pagina 18) Kortom: het gaat er niet om wat jij doet, het gaat er om wat Hij, Jezus Christus, voor jou gedaan heeft. Het betekent niet alleen dat we uit pure genade om Jezus’ wil gered zijn, maar ook dat we uit pure liefde in Jezus door God uitgekozen zijn. Zo krijgen wij in Hem vergeving, zijn we rechtvaardig voor God. Dit is de kern van het gereformeerde geloof. Stel de zaak helemaal scherp door samenvattend te formuleren: Je kunt niks doen om het cadeau van God te krijgen, en als je het eenmaal hebt dan kun je niks meer doen om het kwijt te raken. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

14 Ronde 2 - waar draait het om
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 2 - waar draait het om Genade want: 1) Onze totale verdorvenheid Efeze 2 1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, (….) 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen Toelichting Maar is wat tot nu toe naar voren gebracht is wel typisch gereformeerd? Gelooft niet iedere christen in genade? Juist als we gaan doordenken wat het inhoudt dat we uit genade gered zijn, gaat opvallen dat er typisch gereformeerde accenten naar voren gaan komen. 1) Het moet wel genade zijn, want we waren totaal verdorven Wij? Wij waren dood door de zonde, in de greep van de satan. Op onszelf gericht op onze eigen begeerten en we verdienden Gods toorn. Let er op; dit geldt volgens Paulus voor ons allen. Zolang jij en ik nog wel positief over onszelf denken, zijn we nauwelijks onder de indruk van Gods enorme Genade. Omgekeerd geldt het ook: als je beseft dat je uit jezelf verloren was door je misstappen en je zonden, als je erkent dat je net als ieder ander mens je eigen zelfzuchtige verlangens volgde en Gods toorn verdiend had, en je weet dat je toch door Hem gered wordt, ja dan kun je diep, heel diep onder de indruk raken van Gods genade. Op pagina 19en 20 werkt Jasper dit verder uit. Enkele korte noties hieruit: Het is niet zo dat wij, mensen wel eens – “helaas, sorry”- in de fout zijn gegaan. We zijn welbewust tegen God in opstand gekomen. We hebben gekozen voor onszelf. Het zit diep in ons verankerd. Zondag 2 zegt het zo: “Naar mijn aard ben ik er opuit God en mijn naaste te haten!”. Deze boodschap stoot veel mensen af. De gereformeerde leer heeft hier altijd een belangrijke nadruk op gelegd. Terecht, want alléén als je goed duidelijk hebt gemaakt wat de situatie van de mens zonder God is, kun je duidelijk maken wat de fundamentele betekenis van genade en verlossing is. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

15 Ronde 2 - waar draait het om
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 2 - waar draait het om Genade want: 2) Gods vergeldende gerechtigheid Efeze 2 3….We stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Toelichting Ook wij, nu gelovigen, waren dood door de zonde, in de greep van de satan. We waren zelfgericht en we verdienden Gods toorn. Let er op; dit geldt volgens Paulus voor ons allen. De relevantie van deze toevoeging: wij zijn dus niet beter dan zij. Gods oordeel komt niet alleen over de bordeelbezoekers, de gokkers of de mensen die van God niets willen weten. Gods oordeel treft ook ons. Dit betekent dus nederigheid in gesprekken met anderen. Punt van bespreking: zijn we ons hiervan bewust, of laten we de boodschap van Gods toorn over de zonde steeds verder naar de rand van onze geloofsinhoud drukken? Zie ook pagina 20 De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

16 Ronde 2 - waar draait het om
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 2 - waar draait het om Genade want: 3) Ons geestelijk onvermogen Efeze 2 1 U was dood door de misstappen en zonden Toelichting De redding is niet uit jezelf, zegt Paulus (Ef 2:8-9). Dat betekent dat ook de keus voor God niet uit jezelf is. Het is niet zo dat God het kado klaargemaakt heeft voor alle mensen, maar dat het nu van jou vrije wil, van jouw vrije keus afhangt of je het aan zult pakken of niet. Wij hebben al gekozen, en we kozen allemaal tegen God. We zijn dood door de zonde, en een dode kan niet meer zelf een keuze maken. Dit is een duidelijk gereformeerd accent. Zie verder pagina 20-21 De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

17 Ronde 2 - waar draait het om
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 2 - waar draait het om Conclusie: Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven, én meer geaccepteerd en bemint dan je ooit hebt durven hopen. Simul iustus et peccator Toelichting Zoals gezegd: het gereformeerde belijden heeft altijd een grote nadruk gelegd op onze eigen verdorvenheid. We zeiden al dat dit belijden mensen afstoot. Aan de andere kant: dit belijden kan mensen ook depressief maken. Maar dat doet het alléén als alleen deze kant verkondigd wordt: onze verdorvenheid. Het donker van onze eigen verdorvenheid en het licht van Gods eindeloze genade, horen onlosmakelijk bij elkaar. De conclusie zoals die hier weergegeven is, is geformuleerd door Tim Keller, predikant in New York. Luther heeft het nog korter gezegd. Hij kon dat in het Latijn: “Ik ben tegelijk rechtvaardig en zondaar” Juist deze samenvatting geeft het eigene van de gereformeerde geloofsbeleving weer. We blijven niet hangen in de somberheid over de zonde, maar we doen ook niet alsof de zonde en gebrekkigheid een gepasseerd station zijn. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

18 Gelukkig Gereformeerd: avond 1
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Gelukkig Gereformeerd: avond 1 pauze Pauze Nadat u de presentatie hebt afgerond, is het een goed moment om te pauzeren. Geeft u aan wanneer u het programma weer wilt vervolgen. Vermeld ook dat u in het vervolg in gaat op de betekenis van de kern van de gereformeerde leer. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

19 Ronde 3 – De consequenties
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 3 – De consequenties Introductie 3e programmaonderdeel In het 2e , vorige, programmaonderdeel hebben we gesproken over de rijkdom, de glans van de gereformeerde leer. In dit derde onderdeel gaan we in op de consequenties. Zie volgende dia. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

20 Ronde 3 - de consequenties
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 3 - de consequenties Jaah, maar...... Introductie 3e programmaonderdeel Als u in het vorige onderdeel de genade sterk benadrukt hebt, dan zijn er bij de hoorders meestal een aantal vragen opgekomen. Het benadrukken van ‘Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan’ roept vaak vragen op als: “Ja, maar je moet toch geloven” “Ja, maar wij moeten toch wel goede werken doen” “ja, maar is dat niet te makkelijk; als het niet van jou afhangt kun je doen wat je wilt!” Maak bij deze dia duidelijk dat er waarschijnlijk ‘Ja maar-vragen’ zullen leven onder de deelnemers. Geef vervolgens de gelegenheid om die vragen te stellen, zonder direct antwoord te geven. Bij de bespreking van de volgende dia’s kunt u dan verwijzen naar de gestelde vragen. Komen de vragen niet van de deelnemers, dan kun je bij deze dia aangeven dat de leer van de genade door de eeuwen heen altijd vragen heeft opgeroepen. Bij de volgende dia’s gaan we op die vragen in. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

21 Ronde 3 - de consequenties
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 3 - de consequenties Maar…. wij moeten toch geloven?! Geloof is een lege hand Geloof is een gave Toelichting Maar …… wij moeten toch geloven? Dat is waar, een paar dingen. In de 1e plaats is geloof niet iets dat je bezit (zoals b.v. geld, waar je veel of weinig van kunt hebben). Geloof is de lege hand waarmee je het cadeau aanpakt dat God je geeft. Te gebruiken voorbeelden: Als je een heel kostbaar cadeau aanpakt, dan praat je niet eens over het aanpakken, je praat over het kado. Zo moet je ook niet over jouw geloof praten, maar over je Heer en het cadeau dat Hij je geeft. Kijk naar Petrus die op het water liep; hoe was dat mogelijk? Had hij zo’n groot geloof? Nee, hij luisterde naar Jezus en hield zijn blik op Hem gevestigd. Zodra hij dat niet meer deed zonk hij weg. Geloven is niet een kwaliteit van jezelf, maar is een vast vertrouwen op Jezus. Geloven is dus op Jezus zien, en niet op wat jezelf doet, niet op de kwaliteit van je geloof, niet op je gevoel. Meer hierover lees je op pagina In de 2e plaats (en nu loop je wat uit het beeld van het cadeau) zit het geloof ook zelf in het cadeau. Wie gelooft moet tot de conclusie komen: het was God die mij het geloof gaf, het was de Geest die mijn hart veranderde. Vergeet je dit, dan komt jouw eigen geloofskeus in het middelpunt te staan, en dan is er toch uiteindelijk iets uit jouzelf, dat gemaakt heeft dat je het cadeau gekregen hebt. Samenvattend kun je zeggen dat geloof zowel een opgave is (je moet het cadeau aanpakken) als een gave (geloof zelf is ook een geschenk), Gave en opgave wordt uitgewerkt op pagina De hoofdlijn is dit. God beslist aan wie Hij het geloof wil geven en tegelijk wordt ieder mens opgeroepen te geloven. Twee stellingen, die beiden waar zijn: Geloof als gave: Gods soevereine keuze Geloof als opgave: onze verantwoordelijkheid. Als je vergeet dat geloof een gave is, dan is geloven alleen nog maar een opdracht, waar wij aan moeten voldoen. Dat kan leiden tot de redenering dat Jezus dan wel voor alle mensen gestorven is, maar dat het nu van jou afhangt of jij zult delen in Zijn offer. Daarmee verschuift het accent opnieuw van “wat Jezus Christus voor jou heeft gedaan” naar “Wat jij nu moet doen.” Geloven? Ja, maar uiteindelijk is geloof ook een cadeau van God en tegelijk een oproep om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

22 Ronde 3 - de consequenties
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 3 - de consequenties Maar… is dat niet te makkelijk? Maar….. maakt deze leer de mensen niet zorgeloos en goddeloos? (znd 24) Nee, want het kan niet anders of ieder die door een waar geloof in Christus ingeplant is, brengt vruchten van dankbaarheid voort. Toelichting (zie ook bladzijde 30) Helemaal niks verdiend hebben of hoeven te verdienen en toch alles krijgen. Dat is zo radicaal en ongewoon, dat er altijd tegenwerpingen komen. In de tijd van de Reformatie werd al gezegd dat je met deze leer zorgeloze en goddeloze mensen maakt. En laten we wel wezen: lijkt het er in de praktijk ook niet vaak op? Misschien heeft de term “verbondsautomatisme” hier wel betrekking op. Een ouder zei eens na het aanhoren van de presentatie over genade: “Als ik dit mijn kinderen vertel krijg ik zel helemaal niet meer mee naar de kerk.” Wat is de remedie? Toch maar weer terug naar de regels? Nee: nog duidelijker vertellen wat genade is, mensen voor het kruis van Christus stellen. Wie gelooft, is één met Christus. Paulus beschrijft het zo: “Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in De Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven”. (Galaten 2:20). Geloven in Christus is dus één worden met Christus. In Hem ontvang je alles: gerechtigheid, zondeloosheid en eeuwig leven. Wat je in Hem ontvangt wil Hij je vervolgens door Zijn Geest toe-eigenen. Door Zijn Geest en Woord woont Hij in je, gaat Hij jouw leven veranderen, ontdekt Hij jou steeds meer aan jouw zonden, geeft Hij je kracht om tegen die zonden te strijden en zorgt Hij er voor dat jij steeds meer op Hem gaat lijken in je woorden en daden. Dan neem je je kruis op en volg je Hem op de weg van opoffering en liefde. Hoezo, zorgeloos en goddeloos. Een goede manier om dit te illustreren is om te vragen wie in de zaal echt onder de indruk is van de genade, en een aantal van hen vervolgens te vragen om vanuit hun eigen ervaring aan te geven of hen dat slordiger en makkelijker of meer gedreven en toegewijd heeft gemaakt. Je kunt ook vragen: wie is meer gemotiveerd om z’n vader terwille te zijn: de jongste zoon nadat hij zo ontvangen is, of de oudste zoon? Wie denkt dat de leer van de genade mensen zorgeloos en oppervlakkig maakt, heeft blijkbaar het geschenk van God nog niet aangepakt, en kent niet de verbazing van hen, die begrijpen dat ze de hel verdiend hadden en uit pure goedheid van God de hemel kado kregen. Maar we moeten ons toch ook zelf inspannen om te groeien in geloof, om ons met de Geest te vullen. Doen we dat niet dan bedroeven we de Geest van God toch of doven we hem zelfs uit? Ja, maar pas op dat dit soort opmerkingen niet toch een manier zijn om de genade af te zwakken en een flink portie doe-het-zelven binnen te smokkelen. Je met de Geest laten vervullen betekent juist dat je afziet van je eigen verlangens en je eigen kunnen, en Hem je leven laat bepalen. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

23 Ronde 3 - de consequenties
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 3 - de consequenties Maar… we moeten toch goede werken doen? (znd 32) Ja daarvoor geschapen (Ef 2: 10) Liefde en dankbaarheid Vb discipline Hij geeft het! Toelichting De reactie op dit bezwaar, bouwt verder op de reactie op de vorige dia. Als de vruchten van Christus’ Geest meer en meer in ons leven zichtbaar worden – hoezo “moeten” we dan goede werken doen? Dat is dan ook precies van HC zondag 32 als antwoord geeft. Omdat Christus ons niet allen met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door Zijn Heilige Geest vernieuwt tot Zijn beeld, opdat wij met heel ons leven tonen, dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt. Daarna zegt de catechismus dat wij zelf door deze vruchten ook zeker mogen zijn van ons geloof en om door onze godvrezende levenswandel ook onze naasten voor Christus te winnen. - Paulus zegt het in Efeze 2: 10 zo: “Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.” Om het wat populair te zeggen: in Christus zijn we er voor gemaakt om goede werken te doen. nog eigentijdser: het is in Christus “ons ding”. Maar zodra we weer gaan denken dat het dus van ons afhangt, zegt Paulus “die God mogelijk gemaakt heeft”. M.a.w. wij zijn gered om vrucht te dragen, maar het is God, die die vrucht laat groeien. - “We moeten goede werken doen”, maar het zou niet best wezen als alle accent op het ‘moeten’ valt. Je zou het kunnen vergelijken met een man, die op de trouwdag tegen zijn vrouw zegt: “Dus nou moet ik bij jou in huis wonen en bij jou in bed slapen.”. Geloven is een liefdesrelatie, en als de genade je hart geraakt heeft wordt je gedreven door liefde en dankbaarheid en niet door verplichting. Nog één opmerking over “liefde”. Het is één van de grootste successen van de duivel, dat wij liefde alleen nog maar zien als een gevoel. Voelen we de liefde niet meer, wat stelt onze relatie dan nog voor. Maar de Bijbel beschrijft “liefde” vooral als een actieve keuze voor de ander. Liefde is jezelf opofferen voor de ander. Als het in jouw leven vooral om God gaat en om Zijn Eer, wordt je bevrijd van je zelfgerichtheid en komt er in je leven ruimte voor echte, gevende liefde. Inderdaad, navolger van Jezus Christus Die ons hierin voor ging Maar mag je dan helemaal niet van ‘moeten’ spreken? Jazeker. Net als een atleet, die zegt dat hij moet trainen, ook soms als hij geen zin heeft. Dat moeten komt voort uit het doel dat hij zich vrijwillig heeft gesteld. Zo zullen gelovigen, die hun leven door Jezus en zijn Gest willen laten bepalen ook keuzes moeten maken. Dat vraagt b.v. om discipline in een gezamenlijke, levende omgang met de Bijbel. Hierover vindt u op pagina 53 – 55 waardevolle handreikingen. - “Hij geeft het”. Laat samenvattend nog een keer duidelijk zien dat het nieuwe leven en de goede werken in het kado zitten. Dat betekent ook dat als je totaal geen vruchten voortbrengt je niet moet zeggen dat je het kado aangepakt hebt. Geloof zonder werken is dood geloof, en dus geen geloof. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

24 Ronde 3 - de consequenties
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 3 - de consequenties Maar… moeten we het niet meer over de heilige Geest hebben? Hij geeft mij deel aan Christus en al Zijn weldaden, troost mij en is eeuwig bij mij Laat de Geest u vervullen = Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen Toelichting Deze vraag heeft een wat ander karakter dan de voorgaande. Hij is toegevoegd, omdat de vraag die tegenwoordig nogal eens gesteld wordt. Soms als een verzuchting, een verlangen naar “meer van de Geest”. Twee opmerkingen, die gebaseerd zijn op pagina 62-63: Het kan zijn dat dit verlangen voortvloeit uit een – bijbels – verlangen naar meer geloofsbeleving. Daarover is in de toelichting op de vorige dia al het één en ander geschreven. De Heilige Geest is de Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Hij is dus de Geest van Christus. Zonder Geest zouden wij geen weet hebben van, geen geloof in en geen liefde voor Christus hebben. “Laat u met de Geest vervullen” schrijft Paulus aan de Efeziërs. In een paralelle passage schrijft hij de Kolossenzen “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen. In beide gevallen gaat het om precies hetzelfde: laat heel je leven door Christus bepalen. Het is het werk van de Geest om Christus te verheerlijken. De Amerikaanse theoloog J. Packer geeft een mooi voorbeeld. Een kasteel dat verlicht wordt door de schijnwerpers. Deze schijnwerpers, vragen niet de aandacht voor zichzelf, maar zijn juist gericht op het kasteel. Tenslotte: meer aandacht voor de Geest wil nogal eens uitlopen voor eer aandacht voor het “bijzondere”. Spreken in tongen en genezingen. Is het terecht dat daar zoveel aandacht voor is? Is er iets spectaculairder dan een dode zondaar die wedergeboren wordt, in Christus opstaat, weer gaat leven en vruchten voortbrengt? Laten we ons vooral bezighouden met Christus’ werk in ons, dan komt (meer) aandacht voor Zijn Geest “vanzelf”. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

25 Ronde 3 - de consequenties
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 3 - de consequenties Een verhaal Wraak Gerechtigheid Genade Genade in een verhaal Om het bijzondere van de genade te onderstrepen vertelde Jezus verhalen. Dit keer een verhaal dat niet in de bijbel staat. Vertel nu zo levendig en gedramatiseerd mogelijk het verhaal over de vader, zijn zoontje, en de man die het zoontje doodschopte. (pag 27-28) Laat het volgende duidelijk uitkomen: Het zou volstrekt begrijpelijk en normaal geweest zijn als de vader zijn woede op die man gekoeld had. Die man in huis nemen en tot erfgenaam maken is absurd en bizar, dat zou geen enkel normaal mens doen. Pas als je beseft: Ik heb Gods zoon doodgeschopt, en hij nam mij in huis, pas dan gaat dit verhaal voor je leven. Dan begrijp je nog steeds niet hoe die vader dat kon doen, maar dan weet je wel dat dat jou leven drastisch veranderd heeft. Laat evt. zien dat er verschillende verhalen van Jezus zijn die net zo verrassend zijn (zie pag 29). Als eventuele toevoeging: stel dat (ook al past het niet helemaal in het beeld) de vader wat later op precies dezelfde manier, nog iemand in huis nam. Waar praten die twee mannen, die dat meegemaakt hebben dan over? Over die vader en zijn ongelofelijke goedheid natuurlijk. En het is ondenkbaar dat ze ruzie maken over het feit dan de één groene sokken draagt en de ander rood.Vergelijk dat nu eens met de gesprekken in de gemeente: zijn het kernzaken die onze gesprekken bepalen, of verliezen we ons in discussies en meningsverschillen over randzaken? De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

26 Ronde 3 - de consequenties
Gelukkig Gereformeerd - De Basis Ronde 3 - de consequenties Dat bepaalt je geloofsbeleving dankbare verwondering zekerheid nederigheid Toelichting Na alles wat in het voorgaande is gepresenteerd en toegelicht, heeft deze dia verder geen inhoudelijke toelichting nodig. Hoe kunnen we koud blijven onder Gods liefde, waarmee Hij het in Christus mogelijk maakt rechtvaardig voor Hem te staan. Eén opmerking kan nog wel op z’n plaats zijn, wellicht overbodig na de vorige zin. Merk op dat hier sprake is van geloofsbeleving (pagina 53). Misschien is er in onze kerken in preken en catechese een (te) groot accent gelegd op rationaliteit en te weinig aandacht geweest voor beleving. Daarmee zijn we als kerken blijven hangen in een cultuur die voorbij is, onze cultuur is veranderd. Laten we daarom onze vormen aanpassen, zodat we ook de mensen van nu bereiken met dit geweldige nieuws. Zeg dan niet dat dit met Gods Woord niet mogelijk is: er valt nergens zoveel te beleven als juist in Zijn Woord. De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.

27 Gelukkig Gereformeerd - De Basis
Genade  Wetticisme Hij deed het  jij moet het doen nederigheid  trots mededogen  kritisch Gods geboden  regels Toelichting “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houdt dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen” houdt Paulus de christenen in Galatië voor. Christus heeft ons bevrijd, Hij zet ons in de ruimte. En daar kunnen wij, zondige mensen o zo slecht tegen. De eeuwen door is de neiging groot geweest, om dan toch zelf nog iets aan onze redding toe te voegen. De tegenhanger van “Leven uit genade” is “wetticisme”. Want er zijn slechts twee opties: óf je weet dat Christus alles voor je heeft gedaan óf je denkt dat jij zelf (een deel van) je verlossing moet bewerkstelligen. Twee opties. Als je niet leeft uit genade ben je een doe-het-zelver. Het gevolg daarvan laat zich op veel terreinen zien. In deze dia zijn zeven verschillen op een rij gezet. Inhoudelijk worden deze uitgewerkt op pagina Het doet deze uitwerking geen recht door deze hier verkort te citeren, u bent dus van harte uitgenodigd deze door te nemen in de voorbereiding op uw presentatie kern, hart  randzaken, uiterlijk eenheid  partijschap vrijheid  slavernij De presentatie is gemaakt door ds. Jasper Klapwijk en bewerkt door Steunpunt Gemeenteopbouw voor gebruik in andere kerken.


Download ppt "Gelukkig Gereformeerd: avond 1"

Verwante presentaties


Ads door Google