De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! elukkig ereformeerd.  voor jezelf bedenken  roept u maar! Wat is nou ‘typisch gereformeerd’?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! elukkig ereformeerd.  voor jezelf bedenken  roept u maar! Wat is nou ‘typisch gereformeerd’?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! elukkig ereformeerd

2  voor jezelf bedenken  roept u maar! Wat is nou ‘typisch gereformeerd’?

3 Peperemunt Genade Kinderdoop Formalistisch 2 x naar de kerk In-group Tucht 3 formulieren Overgeordend Grote auto’s Orgel in de kerk Bijbel centraal Eigen organisaties Verbond G-scholen Degelijk Psalmen zingen Veel centraal geregeld Ware kerk Dominee’s kerk

4 De reacties Positief 3 FvE Bijbelgetrouw Verbond Tucht Negatief Rationalistisch Regeltjes Intern gericht Randzaken  het is moeilijk  positief: vertrouwde termen  vrij velen met een negatief beeld

5 Moetenof Mogen Nederigheidof Trots BlijdschapofSaaiheid Randzaken ofKernzaken een paar keuzes

6 Vraag 1. Stel dat je vanavond nog sterft, Weet je zeker dat je dan naar de hemel gaat? Ja of nee? 2 belangrijke vragen

7 Vraag 2. En als God dan straks aan je vraagt: ‘waarom zou ik jou eigenlijk binnen laten?’, wat antwoord je dan? Even antwoorden uitwisselen 2 belangrijke vragen

8 Nee, want………….. - Ik voel er zo weinig van - Mijn geloof is zo klein - Ik leef nog niet goed genoeg wat antwoorden

9 Ja, want………….. Ik leef van genade!

10 Typisch Gereformeerd: waar draait het om

11 Efeze 2 8 Door genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich er op voor laten staan. waar draait het om

12 Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan (vergeving én vernieuwing) waar draait het om

13 1) Onze totale verdorvenheid Genade want: Efese 2 1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, …. 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen waar draait het om

14 2) Gods vergeldende gerechtigheid Genade want: Efese 2 3 ….We stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. waar draait het om

15 3) Ons geestelijk onvermogen Genade want: Efese 2 1 U was dood door de misstappen en zonden waar draait het om

16 Uitverkiezing Genade dus: Efese 1: 4-6 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. waar draait het om

17 Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven, én meer geaccepteerd en bemint dan je ooit hebt durven hopen. Simul iustus et peccator Conclusie: waar draait het om

18

19 Geloof een lege hand Geloof is een gave Maar…. wij moeten toch geloven?!

20 Maar… is dat niet te makkelijk? Maar….. maakt deze leer de mensen niet zorgeloos en goddeloos? (znd 24) Nee, want het kan niet anders of ieder die door een waar geloof in Christus ingeplant is, brengt vruchten van dankbaarheid voort.

21 Maar… we moeten toch goede werken doen? (znd 32) Ja daarvoor geschapen (Ef 2: 10) Uit liefde ! Je moet niet zoenen Vb discipline Hij geeft het!

22 een verhaal

23 Dat bepaalt je geloofsbeleving dankbare verwondering zekerheid nederigheid

24 Genade  Wetticisme Hij deed het  jij moet het doen nederigheid  trots Gods geboden  regels kern, hart  randzaken, uiterlijk eenheid  partijschap mededogen  kritisch vrijheid  slavernij

25

26 drie wegen De jongste zoon als losbol ver van huis De oudste zoon als harde werker Onverdiende ontvangst van de Vader

27 Testvragen Ben je zeker? Waarom? Lust of last? Gaat het om God of om wat Hij geeft? Hoe praat en denk je over anderen?

28 schepping herschepping zonde De lijn van de Bijbel

29 WERELD ISRAEL WERELD

30 ISRAELKERK 1000 jr

31

32 Bij vraag over de uitverkiezing Onzeverantwoordelijkheid Gods soevereiniteit én

33 Bij vraag over de uitverkiezing Onze verantwoordelijkheid Gods soevereiniteit én  lijdelijkheid  subjectivisme

34 Bij vraag over de uitverkiezing Onze verantwoordelijkheid Gods soevereiniteit én  Jouw keus centraal  activistisch

35 Bij vraag over de uitverkiezing Onze verantwoordelijkheid Gods soevereiniteit én Daar steeds op aangesproken Dat nodig ter correctie


Download ppt "Welkom! elukkig ereformeerd.  voor jezelf bedenken  roept u maar! Wat is nou ‘typisch gereformeerd’?"

Verwante presentaties


Ads door Google