De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond Gez. 104 : 1, 4, 5, 8 E&R 386 Ps. 51 : 1, 5 Ez. 36 : 26 – 27 Gez.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond Gez. 104 : 1, 4, 5, 8 E&R 386 Ps. 51 : 1, 5 Ez. 36 : 26 – 27 Gez."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond Gez. 104 : 1, 4, 5, 8 E&R 386 Ps. 51 : 1, 5 Ez. 36 : 26 – 27 Gez. 106 : 3, 4 Gez. 103 : 1, 4, 5 E&R 312 Hand. 1, 2 Gez. 167 LB 477 LB 249

2 Gez. 104 : 1, 4, 5, 8 E&R 386 Ps. 51 : 1, 5 Ez. 36 : 26 – 27 Gez. 106 : 3, 4 Gez. 103 : 1, 4, 5 E&R 312 Hand. 1, 2 Gez. 167 LB 477 LB 249 Preek

3 één verbond Gen.3Op.12 Gods relatie met de zijnen: verbond.

4 één verbond Babel Alle volken Het volk Israël Alle volken

5 en niet twee: Oude verbondNieuwe verbond • Vleselijk • lid door geboorte • kinderen besneden • Geestelijk • lid door wedergeboorte • alleen geloofsdoop • aardse beloften: land, volk • geestelijk beloften: vergeving, eeuwig leven • wet • Geest

6 Het verschil tussen het oude en nieuwe verbond thema Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. … Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. Hebreeën 8: 7 en13

7 Jeremia 31 1000 500 jeremia david salomo israël juda Assur Babel 600 700800 900 Jeremia 30-31

8 Het troostboek • Israël en juda komen terug Jeremia 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit Jeremia 31: 31 en Hebreeën 8: 8

9 Het troostboek • Israël en juda komen terug • David zal weer regeren Jeremia 31 Nooit meer wordt Jakobs volk de slaaf van vreemden, maar het dient mij, de HEER, zijn God, en David, de koning die ik over hen heb aangesteld. Jer 30: 9

10 Het troostboek • Israël en juda komen terug • David zal weer regeren • Absolute vrede en geluk Jeremia 31 Zij komen juichend naar de Sion, stralend van vreugde...nooit meer zal het hun aan iets ontbreken. … Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen, hun verdriet vergeten zij. … Ik overstelp mijn volk met al het goede – spreekt de HEER. Jeremia 31:12-14

11 Het troostboek • Israël en juda komen terug • David zal weer regeren • Absolute vrede en geluk • Jeruzalem groot en nooit meer verwoest Jeremia 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Jeruzalem wordt herbouwd en aan mij wordt gewijd. Dan loopt de muur ……….. Heel dit gebied zal aan de HEER zijn gewijd, en Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest.’ Jeremia 31:38-40

12 Het troostboek • Israël en Juda komen terug • David zal weer regeren • Absolute vrede en geluk • Jeruzalem groot en nooit meer verwoest • Nieuw verbond • Ik jullie God, jullie mijn volk • De wet in het hart gelegd • God kennen Jeremia 31

13 Het troostboek • Israël en Juda komen terug • David zal weer regeren • Absolute vrede en geluk • Jeruzalem groot en nooit meer verwoest • Nieuw verbond Jeremia 31 Hoe vervuld?

14 Het troostboek • Israël en Juda komen terug • David zal weer regeren • Absolute vrede en geluk • Jeruzalem groot en nooit meer verwoest • Nieuw verbond Jeremia 31 God: Ik maak een totaal nieuwe start, en het zal beter zijn dan ooit!

15 Het troostboek • Israël en Juda komen terug • David zal weer regeren • Absolute vrede en geluk • Jeruzalem groot en nooit meer verwoest • Nieuw verbond Jeremia 31 Fase 1: bij terugkeer uit ballingschap

16 Het troostboek • Israël en Juda komen terug • David zal weer regeren • Absolute vrede en geluk • Jeruzalem groot en nooit meer verwoest • Nieuw verbond Jeremia 31 Fase 2: na de komst van Christus

17 Het troostboek • Israël en Juda komen terug • David zal weer regeren • Absolute vrede en geluk • Jeruzalem groot en nooit meer verwoest • Nieuw verbond Jeremia 31 Fase 3: na de wederkomst van Christus

18 Vragen?

19 Hebreeën 8 Oude verbondNieuwe verbond Het verbond met Abraham Het verbond met de kerk Het vleselijke verbond met het volk Israël Het geestelijke verbond met de gelovigen Niet:

20 Hebreeën 8 Oude verbondNieuwe verbond De fase van het Sinaï verbond met z’n regels en bepalingen De fase van het nieuwe verbond in Christus De levitische priester- dienst Jezus als dé Hogepriester Wel:

21 Hebreeën 8 Oude verbondNieuwe verbond De Sinaï-fase: - veel offers - veel priesters - aards heiligdom Door Christus: - Eens voor al offer - Priester-Koning - hemels heiligdom Het nieuwe verbond is veel beter! • Geen schaduw, maar werkelijkheid

22 Hebreeën 8 Oude verbondNieuwe verbond De Sinaï-fase: - veel offers - veel priesters - aards heiligdom Door Christus: - Eens voor al offer - Priester-Koning - hemels heiligdom Het nieuwe verbond is veel beter! • Geen schaduw, maar werkelijkheid

23 Hebreeën 8 Artikel 25 NGB Christus de vervulling van de wet Wij geloven dat de schaduwachtige eredienst van het oude verbond en de gebruiken die door de wet waren voorgeschreven, met de komst van Christus hebben afgedaan en dat zo aan al deze schaduwen een einde is gekomen. Daarom moeten de christenen die niet langer handhaven.

24 Hebreeën 8 Toch blijft voor ons de waarheid en de inhoud ervan in Christus Jezus, in wie zij hun vervulling hebben. Wel maken wij nog gebruik van de getuigenissen uit de Wet en de Profeten, om ons in het Evangelie te bevestigen en ook om overeenkomstig Gods wil ons leven in alle eerbaarheid in te richten tot zijn eer.

25 Hebreeën 8 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Kolossenzen 2: 16-17

26 Hebreeën 8 Oude verbondNieuwe verbond “Doe dit en gij zult leven”“Jezus heeft het voor jou gedaan” God ziet de zonde, en kan daarom jou niet zien God ziet jou en kijkt niet naar je zonde Het nieuwe verbond is veel beter! • Duidelijk onvoorwaardelijk

27 Hebreeën 8 Het Sinaï verbond (vrs 9) Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer. Het nieuwe verbond (vrs 12) Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.

28 Hebreeën 8 Oude verbondNieuwe verbond Ze moeten elkaar onderwijzen: “Leer de HEER kennen!” (Jer.31:34; Hebr 8:11) “Allen zullen ze mij kennen, van klein tot groot”. (Jer.31:34; Hebr 8:11) Het nieuwe verbond is veel beter! • Intiemer en persoonlijker

29 Hebreeën 8 Oude verbondNieuwe verbond De wet in steen gegrifdDe wet in het hart gelegd Het nieuwe verbond is veel beter! • Dieper en radicaler

30 Hebreeën 8 Het nieuwe verbond is veel beter! • Dieper en radicaler • Overweldigende genade • De geboden veel dieper • Minder duidelijke voorschriften • Jezus volgen (onvoorwaardelijke liefde) • De Heilige Geest

31 Vragen?

32 Hebreeën 8 Het nieuwe verbond is veel beter! • Geen schaduw, maar werkelijkheid • Duidelijk onvoorwaardelijk • Intiemer en persoonlijker • Dieper en radicaler Hoe sta jij in dit verbond?


Download ppt "Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk Het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond Gez. 104 : 1, 4, 5, 8 E&R 386 Ps. 51 : 1, 5 Ez. 36 : 26 – 27 Gez."

Verwante presentaties


Ads door Google