De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERIJKING WELZIJNSSUBSIDIES Informatie avond 14 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERIJKING WELZIJNSSUBSIDIES Informatie avond 14 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 HERIJKING WELZIJNSSUBSIDIES Informatie avond 14 oktober 2010

2 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N PROGRAMMA • Ontvangst en welkom • Inleiding door Pieter van Zwanenburg • Toelichting project en bezuinigingen • Gelegenheid tot stellen van vragen • NB. Vervolgbijeenkomst 22 november • Afsluiting door wethouder

3 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N TOELICHTING Programmabegroting 2010 Bezuiniging welzijnssubsidies: 2012: € 610.000,- 2013: € 689.000,- = ± 12,5% van het totale welzijnssubsidiebedrag

4 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N START OPDRACHT • Herijken ambitieniveau, aantal en omvang voorzieningen. • Overleg met de gesubsidieerde instanties • Eigen bijdrage gebruikers erbij betrekken. • December 2010 besluit raad (bijgesteld) • Suggesties extra bezuiniging.

5 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N COMMUNICATIE TOT NU TOE • Mei 2010: eerste informatieve brief • Juni 2010: on-line enquête • Augustus 2010: informatie collegebesluit en tussenrapportage • September 2010: Uitnodiging info- avond Website: www.hofvantwente.nl Zoekterm: welzijnssubsidies

6 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N ON-LINE ENQUÊTE JUNI 2010-1 Conclusies (headlines) • Grote variëteit in subsidie- ontvangers, maar uniform gebruik • Subsidieverlaging geeft ingrijpende gevolgen • Organisaties met leden meeste veerkracht • Weinig elasticiteit om 12,5% op te vangen • Draagvlak om doelgroepen te ontzien

7 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N ON-LINE ENQUÊTE JUNI 2010-2 Aanbevelingen: • Kies primair voor ontzien doelgroepen • Kijk naar veerkracht organisaties • Pas op met subsidie beëindiging Rapport ter inzage: www.hofvantwente.nl

8 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N DENKRICHTINGEN 1. Geringe gevolgen 2. Centreren 3. Profijtbeginsel 4. Specifieke subsidies vervallen 5. Lokaal onderwijsbeleid 6. Kaasschaaf

9 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 1. GERINGE GEVOLGEN • Afschaffen subsidies onder de € 300,- • Verenigingen hiervan niet uitsluitend afhankelijk • Kleine waarderingssubsidies verdwijnen • Nieuw beleid ? • Vermindering/Afschaffen subsidies met effect € 1,00 contributieverhoging per lid per maand • Contributieverhoging is acceptabel • Subsidie sportverenigingen verdwijnt (nieuw beleid: projectsubsidie?)

10 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 2. CENTREREN • De verschillende kernen behoeven niet meer over dezelfde faciliteiten te beschikken. • Eventuele dependances kunnen worden afgestoten. • Bijvoorbeeld: bibliotheek, muziekschool en peuterspeelzalen. • Taakstelling subsidie 10/15% • Instellingen uitdagen: kom met oplossingen • Ook: meer voorzieningen onder één dak in kernen en buurtschappen.

11 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 3. PROFIJTBEGINSEL Kritisch kijken naar profijt gebruiker: • Gemeentelijke bijdrage onderhoud gebouwen • Voordeel door lage huurprijzen • Onderhoud velden -/- € 10.000 (2011) • Verhogen huur Cultureel Centrum Diepenheim • Verlagen onderhoudsbijdrage sportaccommodaties naar 60% ondh. rapp. • Aandacht voor stapelingseffecten

12 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 4. SPECIFIEKE SUBSIDIESVERVALLEN • Past subsidie nog wel binnen het gemeentelijk beleid • Is subsidie ‘van deze tijd’? • Vervallen van oude rechten • Subsidies verdwijnen voor: • Blokfluitlessen • Carnavalsverenigingen • Twentse Welle • Turkse verenigingen

13 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 4. SPECIFIEKE SUBSIDIESVERVALLEN-2 • Vorming en educatie: • Vrouwenorganisaties • Natuur en milieueducatie • Wereldwinkels • Vormingorganisaties • Buurtverenigingen en – schappen (buurtschappen nieuw beleid) • Incidentele subsidies (algemeen en kunst) • Paardensportcentrum de Hoffmeijer

14 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 5. LOKAAL ONDERWIJSBELEID Afschaffen van subsidie voor: Bewegingsonderwijs Reeds Rijksvergoeding • Muziekonderwijs Reeds Rijksvergoeding • Logopedie Mogelijkheden via zorgverzekeraar • Nieuw beleid?

15 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 6. KAASSCHAAF • Uitgangspunt: ‘iedereen levert in’ • Percentage 10/15% • Ruimte voor keuzes en reparatie • Afhankelijk van invulling eerdere denkrichtingen. • Investeringssubsidie (nieuw beleid?) • Waarderingssubsidies • Gehandicaptensport • Amateurkunst, • Kunst, Cultuur, Musea, • Zorg, • Jeugd en Jongeren, • Ouderen

16 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N 6. KAASSCHAAF-2 • Budgetsubsidies: • Beheersstichtingen gemeentelijke gebouwen • Awd 2005 • Rolstoelvierdaagse • Reggehof (Crea en Vec) • Kunst, cultuur en musea • Zorg • Jeugd- en jongeren • Ouderen • Integratiebeleid • Onderhoud gemeenschapscentra (nieuw beleid?)

17 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N RAADSCOMMISSIE 7 SEPT • Denkrichtingen uitwerken. • Doelgroepen bij voorbaat niet uitsluiten van bezuinigingen. • Voorstellen voorleggen aan verenigingen en instellingen • Pas op voor stapelingseffecten • Raad ontwikkelt mee in ‘Taskforce’.

18 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N PROJECT 2E FASE Doelstelling: Februari 2011: • Raadsbesluit bezuinigingen € 700.000 • Besproken met organisaties, inspraakreacties verwerkt. • Suggesties aanvullende bezuinigingen van € 700.000 in verband met mogelijk aanvullende korting op de uitkering in gemeentefonds Maart 2011 • Aangepaste subsidiesystematiek • Deregulering • beter toetsbaar • bondig en duidelijk

19 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N TIJDPAD-1 Week: 2010 41:14 okt: Informatieavond 44/45:Gesprekken instellingen +2 ton en/of personeel 45: 1e versie uitgewerkte denkrichtingen 47: Maandag 22 november: vervolgavond 47,48:Mogelijkheid indienen zienswijze 50:Collegebesluit over voorstel raad Bericht verenigingen/instellingen mbt. voorstellen subsidie 2012

20 V E R N I E U W E N D D E N K E N, V E R N I E U W E N D D O E N TIJDPAD – 2 2011 (onder voorbehoud) 5:Besluit raad Brief besluit subsidie 2012 12:Besluit raad Asv 14:4 april: Start aanvragen subsidie 2012 18:1 mei: Aanvragen subsidie 2012 bij gemeente 36:6 sept: Collegebesluit aanvragen 45:8 nov: Raadsbesluit begroting 2012 8 nov: Raadsbesluit subsidieplafonds 47:Verzenden beschikkingen

21 VRAGEN?


Download ppt "HERIJKING WELZIJNSSUBSIDIES Informatie avond 14 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google