De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suffolk-web Ontsluiting basisadministratie voor schapenhouders SSN/Aart Stenfert (okt 2010)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suffolk-web Ontsluiting basisadministratie voor schapenhouders SSN/Aart Stenfert (okt 2010)"— Transcript van de presentatie:

1 Suffolk-web Ontsluiting basisadministratie voor schapenhouders SSN/Aart Stenfert (okt 2010)

2 Suffolk-web / toegang •Elk lid heeft toegang via internet •Identificatie –Email adres •Wachtwoord: –Eerste keer UBN –Daarna vrije keuze

3 Suffolk-web/Processchema Basis gegevens op internet SchapenhoudersSchapenhouders Internet applicatie Basisadministratie Basis gegevens lokaal Internet Haverslag Ge- zond- heids dienst LNV I en R

4 •Basisadministratie Haverslag altijd leidend •Mutaties pas definitief na toevoeging aan basisadministratie •3 maal per week wordt internet bijgewerkt: –Maandag, woensdag en vrijdag •Uitwijkmogelijkheid ingeval problemen •Telefonische ondersteuning •Gefaseerde oplevering volgens 80/20 regel Suffolk-web / werkwijze

5 Suffolk-web/Mutaties OmschrijvingDoor wie 3.1DekkingenFokker 3.2GeboortesFokker 3.3Aanvoer van UBN binnen stamboekBasisadministratie 3.4Aanvoer van UBN buiten stamboekBasisadministratie 3.5ImportBasisadministratie 3.6Afvoer naar UBN binnen stamboekFokker 3.7Afvoer naar UBN buiten stamboekFokker 3.8ExportFokker 3.9DoodmeldingFokker 3.10SlachtmeldingFokker 3.11HermerkenFokker 3.12Aanpassen stamboekstatus schaapFokker

6 Suffolk-web/Uitvoer 5 UitvoerOmschrijvingDoor wie 5.1StallijstFokker 5.2DeklijstenFokker 5.3Inzicht in afstamming op schermFokker 5.4Stamboom certificaatFokker 5.5Export certificaatFokker 5.6AfstammingsbewijzenFokker

7 Basisadministratie/Leden 1 LedenOmschrijvingDoor wie 1.1Nieuw lidBasisadministratie 1.2Muteren lidBasisadministratie 1.3Beëindigen lidmaatschapBasisadministratie

8 Basisadministratie/Merken 2 MerkenOmschrijvingDoor wie 2.1Vastleggen vrije merkenBasisadministratie 2.2Overdragen merkenBasisadministratie 2.3Accepteren merkenBasisadministratie 2.4Afboeken vrije merkenAutomatisch in BA

9 Basisadministratie/Diversen 4OmschrijvingDoor wie 4.1Aanleveren mutaties aan GDBasisadministratie 4.2Verwerken fokwaarde staartlengtesBasisadministratie 4.3Verwerken fokwaarde vruchtbaarheidBasisadministratie 4.4Verwerken scangegevens vetbedekkingBasisadministratie 4.5Verwerken inspectiegegevensBasisadministratie 4.6Verwerken classificatiegegevensBasisadministratie 4.7Verwerken scrapiestatusBasisadministratie

10 Suffolk-web/Dekkingen (1) Invoer: •Ramnummer (stamboeknummer) •Datum toegelaten en datum verwijderd •Per dekking: –Ooinummer (stamboeknummer) –Halsnummer –Dekdatum (dd-mm-eejj)

11 Suffolk-web/Dekkingen (2) Regels: •Ooi en ram moeten in stamboek staan •Ooi hoeft niet meer aanwezig te zijn •Ram hoeft niet meer aanwezig te zijn •Ooi kan uitgeschaard zijn (geweest) •Dekking mag worden gecorrigeerd of verwijderd •Dekking na 1 juni geldt voor nieuwe fokseizoen

12 Suffolk-web/Geboortes (1) Invoer: •Selecteer ooi •Toon ramgegevens en uitteldatum •Geef totaal aantal lammeren •Per levend lam: –Merknummer (12 cijfers) –Geboortedatum (dd-mm-eejj) –Geslacht (O/R) –geboortegewicht (kg, 1 cijfer achter de komma) –Staartlengte (cm, 1 cijfer achter de komma)

13 Suffolk-web/Geboortes (2) Regels: •Er moeten dekgegevens bekend zijn •controle op aantal ingevoerde lammeren (levend+dood=totaal) •Controleer of merknummer vrij is •geboortedatum ligt binnen 5 dagen voor en 10 dagen na uittel datum. Geboorte krijgt bij afwijking status ‘voorlopig’. Contact opnemen met bureau Haverslag •alle lammeren die op 1 november of later worden geboren gelden voor het nieuwe fokjaar •geslacht moet gevuld zijn met O of R •staartlengte zit tussen de 0,0 en de 30,0 cm •geboortegewicht zit tussen de 1.0 en 12.0 kg

14 Suffolk-web/Afvoer binnen stamboek(1) Invoer: •selecteer schaap •toon schaap •geef fokletter/ubn van koper en toon volledige gegevens •afvoerdatum (dd-mm-eejj) •Ingeval status A: verkocht met of zonder stamboekcertificaat (aanvinken)

15 Suffolk-web/Afvoer binnen stamboek(2) Regels: •Verkoop met stamboomcertificaat alleen ingeval status A •Verkoop van status B schapen is toegestaan, maar zonder stamboomcertificaat

16 Suffolk-web/Afvoer buiten stamboek(1) Invoer: •selecteer schaap •toon schaap •geef UBN van koper •afvoerdatum (dd-mm-eejj)

17 Suffolk-web/Afvoer buiten stamboek(2) Regels: •UBN wordt getest op bestaanbaarheid

18 Suffolk-web/Afvoer overige Afvoer vanwege: •dood van schaap (Rendac) •aanlevering bij slagerij •export verloopt op ongeveer dezelfde wijze als afvoer buiten stamboek.

19 Suffolk-web/Statuswijziging (1) Invoer: •selecteer schaap •toon schaap •wijzigingsdatum (dd-mm-eejj) •Status B wordt A

20 Suffolk-web/Statuswijziging (2) Regels: •Alleen FOKKER mag status wijzigen •Alleen wijziging van B naar A is mogelijk •Status C blijft altijd status C

21 Suffolk-web/Uitvoer Zelf overzichten opvragen zoals: •Deklijst •Stallijst •Stamboom certificaat •Afstammingsbewijzen. Verder: •afstammingsgegevens zoeken van alle schapen in het stamboek.

22 Su Enkele opmerkingen: •Gegevens worden dagelijks veiliggesteld •Servers staan in Nederland en worden goed ondersteund •Testgroep wordt betrokken •Pas in productie na goedkeuring Suffolk-web/Beschikbaarheid

23 Su De verschillende fases: •Specificaties helder krijgen (80/20) •Testgroep samenstellen •Ontwikkeling database en schermen •Per onderdeel: –Testen –Acceptatie –Naar productie Suffolk-web/Uitrol

24 Suffolk-web Zijn er vragen?


Download ppt "Suffolk-web Ontsluiting basisadministratie voor schapenhouders SSN/Aart Stenfert (okt 2010)"

Verwante presentaties


Ads door Google