De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databases via internet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databases via internet"— Transcript van de presentatie:

1 Databases via internet

2 Zo werken Statische HTML-pagina’s

3 Een webserver kun je zien als een programma die een verzameling HTML-documenten, zogenaamde webpagina's beheert. Dit programma staat op een computer die verbonden is met het internet (de webserver machine). Iemand die zo'n pagina wil bekijken (de client), kan met zijn browser via het internet contact leggen met de server en een verzoek sturen voor het bekijken van die pagina. De webserver stuurt dan een kopie van het HTML-document naar de client. Zijn browser zorgt er vervolgens voor dat de HTML-code wordt omgezet in een leesbare pagina.

4 web server browser webserver machine HTML-pagina's internet
http-verzoek voor een pagina http-verzoek voor een pagina HTML pagina HTML pagina gebruikers machine browser weergave

5 De inhoud van een database bekijken via een website

6 Wanneer je via een website gegevens uit een database wilt bekijken, of daarin opslaan, dan is er meer nodig. Er moet een klein programma, een zogenaamd script worden uitgevoerd. Dit script maakt contact met de database en zorgt voor het ophalen (of opslaan) van de gegevens. Bovendien moet het script deze gegevens omzetten in HTML, omdat ze alleen in deze vorm kunnen worden weergegeven in de browser.

7 Verwerking andere bestanden database (MySQL) scriptmachine(PHP parser)
(PHP)scripts Verwerking verzoek + formulierinvoer HTML web server (Apache) HTML-pagina's webserver machine HTML internet http-verzoek voor script + eventuele formulierinvoer http-verzoek voor script + formulierinvoer HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

8 Hoe maakt een script HTML-code

9 We beginnen eenvoudig. We kijken eerst hoe we een script kunnen uitvoeren dat een eenvoudige HTML-pagina maakt (zonder gebruik van gegevens uit een database). Daarna bekijken we de inhoud van het script. Het starten van een script gebeurt via een http-verzoek: in de browser wordt de URL (het internet adres) van het script in de adresbalk ingetypt. De webserver stuurt het verzoek door naar de scriptmachine die het script ophaalt en verwerkt. De uitvoer van deze verwerking is een HTML-pagina die naar de client wordt teruggestuurd en wordt weergegeven in de browser.

10 Verwerking scriptmachine(PHP parser) (PHP)scripts verzoek HTML
web server (Apache) HTML-pagina's webserver machine HTML internet http-verzoek voor script + formulierinvoer http-verzoek voor script HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

11 print("<HTML> \n"); print("<BODY> \n"); print("Hai \n");
scriptmachine(PHP parser) (PHP)scripts Verwerking <?php print("<HTML> \n"); print("<BODY> \n"); print("Hai \n"); print("</BODY> \n"); print("</HTML> \n"); ?> verzoek HTML web server (Apache) HTML-pagina's webserver machine HTML internet http-verzoek voor script + formulierinvoer http-verzoek voor script HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

12 Een PHP-script script1.php HTML: <?php print("<HTML>");
print("<BODY>"); print("Hai"); print("</BODY>"); print("</HTML>"); ?> Een belangrijk commando van de scripttaal is de schrijf-opdracht. In de scripttaal PHP is dat het commando: print . Daarmee wordt de HTML-code opgebouwd HTML: <HTML> <BODY> Hai </BODY> </HTML>

13 Een script kan ook in HTML-code worden ingevoegd (zoals bijvoorbeeld JavaScipt).
De HTML-code buiten het script veranderd niet. Op de plaats van het script komt de HTML-code te staan die door het scipt wordt gemaakt.

14 Kan ook binnen HTML script2.php HTML: <HTML> <BODY>
print("Hai"); ?> </BODY> HTML: <HTML> <BODY> Hai </BODY> </HTML>

15 Enkele mogelijkheden en voorbeelden met PHP

16 Veel mogelijkheden die programmeertalen bieden, bestaan ook in een scripttaal (hier: PHP) , zoals bijvoorbeeld het werken met variabelen. In PHP geef je een variabele aan met een woord dat begint met een $-teken, bijvoorbeeld: $x, of $naam. PHP is veel minder streng bij het gebruik van variabelen dan een taal als Java. Variabelen hoeven bijvoorbeeld niet eerst gedeclareerd te worden.

17 Werken met variabelen script3.php HTML: <HTML> <BODY>
$woord = "Hai"; print("$woord"); ?> </BODY> HTML: <HTML> <BODY> Hai </BODY> </HTML>

18 De herhalings-opdracht is natuurlijk ook een oude bekende
De herhalings-opdracht is natuurlijk ook een oude bekende. Hij heeft dezelfde schrijfwijze als in Java

19 Herhalingen HTML: script4.php <HTML> <BODY> Hai
$woord = "Hai"; for($x=0 ; $x<10 ; $x++) { print("$woord "); } ?> </BODY>

20 Wanneer je scripts gebruikt om gegevens uit een database op te halen, dan zul je dit vaak willen weergeven in een tabel. Het volgende script maakt een HTML-tabel. Het maakt gebruik van de herhalingsopdracht.

21 Maak een HTML-tabel script5.php <HTML> <BODY> <?php
print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<10 ; $x++) { print("<TR> \n"); for($y=0 ; $y<10 ; $y++) { print("<TD>hai</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </BODY>

22

23 Formulier gegevens doorgeven en verwerken met behulp van (PHP)scripts

24 We willen niet alleen gegevens zichtbaar kunnen maken op een website, maar ook gegevens kunnen opsturen Voor het opsturen van gegevens maken we gebruik van HTML-formulieren. De gegevens van zo’n formulier worden altijd verwerkt door een script op de server. In het volgende voorbeeld voorbeeld sturen we door middel van een formulier een naam op. Deze naam wordt door een scipt gebruikt om een pagina te maken waarin die naam 100 keer in een tabel wordt weergegeven.

25 Dit willen we maken:

26 Eerst een pagina met een formulier:

27 Als eerste moeten we een HTML-pagina maken met een formulier erop
Als eerste moeten we een HTML-pagina maken met een formulier erop. Deze pagina kan gewoon als statische pagina (zonder script) worden opgehaald.

28 scriptmachine(PHP parser)
(PHP)scripts verzoek HTML web server (Apache) HTML-pagina's webserver machine HTML internet http-verzoek voor pagina met formulier http-verzoek voor script + formulierinvoer HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

29 <FORM ACTION=”script6.php" METHOD="post">
scriptmachine(PHP parser) (PHP)scripts verzoek HTML web server (Apache) HTML-pagina's <HTML> <BODY> <FORM ACTION=”script6.php" METHOD="post"> <INPUT TYPE="text" NAME=”woord" VALUE=""> <input TYPE =submit VALUE ="Voer in"> </ FORM > </BODY> webserver machine HTML internet http-verzoek voor pagina met formulier http-verzoek voor script + formulierinvoer HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

30 Pagina met formulier pagina1.htm <HTML> <BODY>
Hier zie je de HTML-code. Het formulier wordt gedefinieerd tussen <FORM ...> en </FORM> De ingevulde gegevens worden onder de naam “woord” opgestuurd naar het script:”script6.php” pagina1.htm <HTML> <BODY> <FORM ACTION=”script6.php" METHOD="post"> <INPUT TYPE="text" NAME=”woord" VALUE=""> <input TYPE =submit VALUE ="Voer in"> </ FORM > </BODY>

31 ( ) Formulier verzenden http-verzoek: http://localhost/script6.php
ACTION=”script6.php" NAME=”woord" http-verzoek: formuliergegevens: woord=Piet

32 Nu naar het script voor de verwerking:

33 Bij het drukken op de knop bij het formulier wordt er een http-verzoek voor “script6.php” verstuurd naar de server. Bovendien wordt de informatie uit het formulier: “woord=Piet” meegestuurd:

34 Verwerking scriptmachine(PHP parser) (PHP)scripts verzoek HTML
web server (Apache) HTML-pagina's webserver machine HTML internet http-verzoek voor script + formulierinvoer http-verzoek voor script + formuliergegevens HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

35 print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n");
scriptmachine(PHP parser) <HTML> <BODY> <?php print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<10 ; $x++) { print("<TR> \n"); for($y=0 ; $y<10 ; $y++) { print("<TD>$woord</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </BODY> (PHP)scripts Verwerking verzoek HTML web server (Apache) HTML-pagina's webserver machine HTML internet http-verzoek voor script + formulierinvoer http-verzoek voor script HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

36 script5.php Het formuliergegeven: “woord=Piet” zorgt ervoor dat er in het script een variabele $woord wordt gemaakt die als waarde “Piet” krijgt. <HTML> <BODY> <?php print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<10 ; $x++) { print("<TR> \n"); for($y=0 ; $y<10 ; $y++) { print("<TD>$woord</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </BODY>

37 Het resultaat:

38 Gegevens uit een database halen met PHP

39 Nu gaan we met behulp van een script gegevens uit een (MySQL) database halen. Er moet dan een databaseprogramma op de servermachine zijn geinstalleerd. We gaan er ook vanuit dat er database genaamd: “ledendatabase” aanwezig is. We kijken eerst nog even naar het schema waarin de weg: verzoek - verwerking - weergave wordt doorlopen. Daarna kijken we in het script welke opdrachten nodig zijn.

40 Verwerking (PHP)scripts scriptmachine(PHP parser) database (MySQL)
verzoek + formulierinvoer HTML HTML-pagina's web server (Apache) webserver machine HTML internet http-verzoek voor script http-verzoek voor script HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

41 <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER> <?php
(PHP)scripts <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db(’ledendatabase'); $query = "SELECT * FROM leden"; $result = mysql_query($query); $aantalrijen = mysql_num_rows($result); $aantalvelden = mysql_num_fields($result); print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<$aantalrijen ; $x++) { print("<TR> \n"); $array = mysql_fetch_array($result); for($y=0 ; $y<$aantalvelden ; $y++) { print("<TD bgcolor=white> $array[$y]</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </CENTER> </BODY> scriptmachine(PHP parser) database (MySQL) Verwerking verzoek + formulierinvoer HTML HTML-pagina's web server (Apache) webserver machine HTML internet http-verzoek voor script + formulierinvoer http-verzoek voor script + formulierinvoer HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine

42 script7.php Er wordt een verbinding gemaakt met het database-programma
<HTML> <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db(’ledendatabase'); $query = "SELECT * FROM leden"; $result = mysql_query($query); $aantalrijen = mysql_num_rows($result); $aantalvelden = mysql_num_fields($result); print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<$aantalrijen ; $x++) { print("<TR> \n"); $array = mysql_fetch_array($result); for($y=0 ; $y<$aantalvelden ; $y++) { print("<TD bgcolor=white> $array[$y]</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </CENTER> </BODY> Er wordt een verbinding gemaakt met het database-programma

43 script7.php <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db(’ledendatabase'); $query = "SELECT * FROM leden"; $result = mysql_query($query); $aantalrijen = mysql_num_rows($result); $aantalvelden = mysql_num_fields($result); print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<$aantalrijen ; $x++) { print("<TR> \n"); $array = mysql_fetch_array($result); for($y=0 ; $y<$aantalvelden ; $y++) { print("<TD bgcolor=white> $array[$y]</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </CENTER> </BODY> Er wordt een database met de naam: “ledendatabase” geselecteerd

44 script7.php <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db(’ledendatabase'); $query = "SELECT * FROM leden"; $result = mysql_query($query); $aantalrijen = mysql_num_rows($result); $aantalvelden = mysql_num_fields($result); print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<$aantalrijen ; $x++) { print("<TR> \n"); $array = mysql_fetch_array($result); for($y=0 ; $y<$aantalvelden ; $y++) { print("<TD bgcolor=white> $array[$y]</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </CENTER> </BODY> Er wordt een query gemaakt die de hele tabel “leden” selecteert.

45 script7.php <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db(’ledendatabase'); $query = "SELECT * FROM leden"; $result = mysql_query($query); $aantalrijen = mysql_num_rows($result); $aantalvelden = mysql_num_fields($result); print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<$aantalrijen ; $x++) { print("<TR> \n"); $array = mysql_fetch_array($result); for($y=0 ; $y<$aantalvelden ; $y++) { print("<TD bgcolor=white> $array[$y]</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </CENTER> </BODY> De query wordt uitgevoerd en het resultaat wordt opgeslagen in de variabele $result

46 script7.php <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db(’ledendatabase'); $query = "SELECT * FROM leden"; $result = mysql_query($query); $aantalrijen = mysql_num_rows($result); $aantalvelden = mysql_num_fields($result); print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<$aantalrijen ; $x++) { print("<TR> \n"); $array = mysql_fetch_array($result); for($y=0 ; $y<$aantalvelden ; $y++) { print("<TD bgcolor=white> $array[$y]</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </CENTER> </BODY> Het aantal records en het aantal velden van het resultaat wordt opgevraagd

47 script7.php <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db(’ledendatabase'); $query = "SELECT * FROM leden"; $result = mysql_query($query); $aantalrijen = mysql_num_rows($result); $aantalvelden = mysql_num_fields($result); print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<$aantalrijen ; $x++) { print("<TR> \n"); $array = mysql_fetch_array($result); for($y=0 ; $y<$aantalvelden ; $y++) { print("<TD bgcolor=white> $array[$y]</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </CENTER> </BODY> De records worden opgevraagd en weergegeven in een HTML-tabel

48 script7.php <HTML> <BODY BGCOLOR="#FFDDBB"> <CENTER>
mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db(’ledendatabase'); $query = "SELECT * FROM leden"; $result = mysql_query($query); $aantalrijen = mysql_num_rows($result); $aantalvelden = mysql_num_fields($result); print("<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=5> \n"); for($x=0 ; $x<$aantalrijen ; $x++) { print("<TR> \n"); $array = mysql_fetch_array($result); for($y=0 ; $y<$aantalvelden ; $y++) { print("<TD bgcolor=white> $array[$y]</TD> \n"); } print("</TR> \n"); print("</TABLE> \n"); ?> </CENTER> </BODY>

49

50 Gegevens opslaan in een database met PHP

51 We willen niet alleen gegevens kunnen opvragen uit een database, maar ook gegevens kunnen opsturen en toevoegen. Voor het opsturen van gegevens maken we weer gebruik van HTML-formulieren waarvan de gegevens worden verwerkt door een script. We bekijken een voorbeeld waarin we een persoon (voornaam en achternaam) willen toevoegen aan de ledendatabase in de tabel leden.

52 Eerst een pagina met een formulier:

53 Pagina met formulier pagina2.htm
Hier is de HTML-code van het formulier dat we gebruiken. De ingevulde gegevens worden onder de namen “voornaam” en “achternaam” opgestuurd naar het script:”script8.php” pagina2.htm <HTML> <BODY> <FORM ACTION=”script8.php" METHOD="post"> <INPUT TYPE="text" NAME=”voornaam" VALUE=""> <INPUT TYPE="text" NAME=”achternaam" VALUE=""> <input TYPE =submit VALUE ="Voer in"> </ FORM > </BODY>

54 http-verzoek: formuliergegevens: voornaam=Pietje achternaam=Puk

55 De formuliergegevens: “achternaam=Puk” en “voornaam=Pietje” zorgen ervoor dat er in het script de variabelen $voornaam en $achternaam worden gemaakt en de juiste waarden krijgen. script8.php <HTML> <BODY> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db('ledendatabase'); $query = "INSERT INTO leden(id,voornaam,achternaam) VALUES('null','$voornaam','$achternaam')"; $result = mysql_query($query); ?> De gegevens zijn toegevoegd aan de database. </BODY> </HTML> }

56 script8.php Er wordt een verbinding gemaakt met het database-programma
<HTML> <BODY> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db('ledendatabase'); $query = "INSERT INTO leden(id,voornaam,achternaam) VALUES('null','$voornaam','$achternaam')"; $result = mysql_query($query); ?> De gegevens zijn toegevoegd aan de database. </BODY> </HTML> }

57 Er wordt een database met de naam: “ledendatabase” geselecteerd
script8.php <HTML> <BODY> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db('ledendatabase'); $query = "INSERT INTO leden(id,voornaam,achternaam) VALUES('null','$voornaam','$achternaam')"; $result = mysql_query($query); ?> De gegevens zijn toegevoegd aan de database. </BODY> </HTML> }

58 script8.php Er wordt een query gemaakt die de nieuwe gegevens invoert
<HTML> <BODY> <?php mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db('ledendatabase'); $query = "INSERT INTO leden(id,voornaam,achternaam) VALUES('null','$voornaam','$achternaam')"; $result = mysql_query($query); ?> De gegevens zijn toegevoegd aan de database. </BODY> </HTML> }

59 script8.php <HTML> <BODY> De query wordt uitgevoerd.
mysql_connect('localhost','root'); mysql_select_db('ledendatabase'); $query = "INSERT INTO leden(id,voornaam,achternaam) VALUES('null','$voornaam','$achternaam')"; $result = mysql_query($query); ?> De gegevens zijn toegevoegd aan de database. </BODY> </HTML> } De query wordt uitgevoerd.

60 Tenslotte kijken we nog een keer naar het schema waarin de weg: verzoek - verwerking - weergave wordt doorlopen.

61 Verwerking (PHP)scripts scriptmachine(PHP parser) database (MySQL)
verzoek + formulierinvoer HTML HTML-pagina's web server (Apache) webserver machine HTML internet http-verzoek voor script + formulier invoer http-verzoek voor script + formulier invoer HTML pagina HTML pagina browser weergave gebruikers machine


Download ppt "Databases via internet"

Verwante presentaties


Ads door Google