De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CSA, week 51 CSA week 5. CSA, week 52 Applets  Applet is Java programma dat afgeleid is van klasse Applet  Heeft geen methode main, wel methode init.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CSA, week 51 CSA week 5. CSA, week 52 Applets  Applet is Java programma dat afgeleid is van klasse Applet  Heeft geen methode main, wel methode init."— Transcript van de presentatie:

1 CSA, week 51 CSA week 5

2 CSA, week 52 Applets  Applet is Java programma dat afgeleid is van klasse Applet  Heeft geen methode main, wel methode init zBedoeld om binnen een browser te runnen  Wordt gespecificeerd in HTML-tag APPLET

3 CSA, week 53 Applet-tag  In HTML:..  Er kunnen attributen opgegeven worden: CODE=... WIDTH=... HEIGHT=...  Er kunnen parameters opgegeven worden:

4 CSA, week 54 Browser zTaken van de browser m.b.t applets yapplet laden vanaf server yJava Virtual Machine opstarten yattributen leveren vanuit HTML-script  methode main implementeren; deze roept init uit het applet aan ylife cycle applet controleren ylokale computer beschermen tegen het applet

5 CSA, week 55 Web Server zIs proces dat draait op een computer zLevert HTML-code en bytecode van het applet zApplet kan alleen TCP connectie maken met het IP-adres van de computer waar de Web Server draait

6 CSA, week 56 Gatekeeper zOnderdeel van Visibroker zFuncties onder meer: yserver/client proxy (week 6) yprimitieve Web Server zLuistert naar poort 8088 i.p.v. 80  Als Web Server en browser op hetzelfde systeem draaien: localhost:8088

7 CSA, week 57 Practicumopdracht (1) zWerkt met applet en InterBase zVijf processen: yWebservers (= gatekeeper) (2*) serveren HTML-pagina en applet bytecode yBrowser, met het applet yInterBase yInterServer

8 CSA, week 58 Fysieke distributie van de processen zInterServer, InterBase en de database moeten op één systeem staan zOp het systeem met het html-script is een Webserver nodig voor het laden van het HTML-script zOp het systeem met de applet bytecode is een Webserver nodig voor het laden van de applet bytecode zEen browser op één systeem zVanwege security moet de applet bytecode op hetzelfde systeem staan als InterServer etc. zBeide Webservers kunnen gecombineerd worden op één systeem, met dus zowel het html-script als de applet bytecode

9 CSA, week 59 Practicumopdracht (2) zMet browser wordt applet geladen (eventueel inclusief InterClient klassen) zApplet maakt d.m.v. InterClient contact met InterServer en dus met InterBase (zie opdracht 4)

10 CSA, week 510 Practicumopdracht (3)

11 CSA, week 511 Practicumopdracht (4) zApplet gesplitst in GUI en DB-acties (program logic)  GUI in klasse LedenApplet  DB-acties in klasse Gegevensbank (connectie maken/verbreken, ophalen gegevens, boete voldoen)  LedenApplet bevat object gb van klasse Gegevensbank

12 CSA, week 512 Practicumopdracht (5) zDatabase bevat 2 tabellen:  lid met ledengegevens  boete met boetebedragen  Gegevens lezen met methodes haalisLid, haaltotaalBedrag, haalheeftBoetes, haalBoetenrs, haalBedrag  Slechts 1 mutatie: voldoeBedrag

13 CSA, week 513 Practicumopdracht (6)  Maak methode haal_boetenummer zeventafhandeling bij knop aanvullen zHTML-script aanvullen zInterBase en InterServer op ander systeem zTwee users op dezelfde gegevens laten werken

14 CSA, week 514 2-tier architectuur (1) z2-tier architectuur model: yeerste tier: GUI en applicatielogica ytweede tier: Database server en database

15 CSA, week 515 2-tier architectuur (2) zOpdracht is voorbeeld van 2-tier model: yGUI en JDBC-calls (= program logic) in applet yDBMS (InterBase) in ander proces

16 CSA, week 516 3-tier architectuur (1) z3-tier architectuur model: yGUI in eerste tier yApplicatielogica in tweede tier yDatabase server en database in derde tier

17 CSA, week 517 3-tier architectuur (2) zVoorbeeld 3-tier architectuur model: yGUI in applet (Web server) yJDBC-calls in CORBA objecten in separaat proces (Application server) yDBMS in eigen proces (Database server)

18


Download ppt "CSA, week 51 CSA week 5. CSA, week 52 Applets  Applet is Java programma dat afgeleid is van klasse Applet  Heeft geen methode main, wel methode init."

Verwante presentaties


Ads door Google