De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
AZR en informatievoorziening Bijeenkomst AZR experimenten (ERAI) Den Haag, Concordia Theater, 6 juni 2012 Elke Buis, Cristian Gonzales, Govert Claus Ministerie van VWS Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

2 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Agenda 12: :30 Inlooplunch 13: :20 Introductie en overzicht ontwikkelingen AZR en informatievoorziening (Elke Buis) 13: :40 Project iAWBZ incl. Quick Wins AZR (Cristian Gonzales) 13: :30 Analyse ‘AZR’-experimenten en consequenties en discussie (Govert Claus) 14:30 Slot en eventuele vervolgafspraken Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

3 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
AZR - wat is er aan de hand? Het grootste probleem is de estafette; gegevens worden doorgegeven en raken ‘vervuild’. Bottleneck bepaalt doorlooptijd. Complex en weinig overzichtelijk. AZR moet worden vereenvoudigd, niet afgeschaft. Sommigen té negatief over AZR, er is veel bereikt en problemen liggen niet altijd aan AZR. Relatie met domeinen Wmo en Zvw moet worden gelegd Knopen doorhakken over o.a. schakelpunt en declareren Verwarring over definities en verantwoordelijkheden Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

4 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
AZR - de tijd dringt want… Informatievoorziening moet meer flexibel zijn om huidige en toekomstige veranderingen te kunnen ondersteunen (vermenging van zorgketens) Klantprocessen zijn nu nauwelijks te stroomlijnen door ketens met ieder eigen processen, systemen en standaarden Veel besparingen in tijd en geld mogelijk Kwaliteit van gegevens moet beter Hergebruik van en inzicht in gegevens wenselijk Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

5 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Ontwikkelingen eerste helft 2012 Analyse meldingen AZR 5 Quick wins AZR 2012 i.s.m. CVZ Analyse experimenten AZR Voorbereidingen programma iAWBZ Platform IZO (signaleren, afstemmen, initiëren) Toekomstbeeld informatievoorziening 2016 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

6 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
AZR en informatievoorziening – samenhang!? ‘Zorgbus’ Indicatie register AZR 3.1 CIZ Minder berichten Quick Wins AZR Release beheer AZR moderniseren Declaratie- bericht Meer Tijd Voor de Cliënt CAK ERAI Meldingen UAZ Declaraties Zorgaanbieders Informatie- voorziening Decentralisatie Begeleiding Zorgkantoren AWBZ Gegevensuitwisseling AWBZ en Wmo = Standaardisatie CVZ Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

7 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Een brede definitie: Informatievoorziening is meer dan ICT. Meer dan gegevens en berichten. Meer dan stuur- en beleidsinformatie. Informatievoorziening is het geheel van klanten, organisaties, administratieve middelen en procedures gericht op de informatiebehoefte in de zorgketens dat nodig is om de administratieve processen te voeden, zodat de daadwerkelijke zorg en ondersteuning aan de klant mogelijk gemaakt kan worden. Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

8 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Klant, Ketens en gegevens Bewustwording en erkenning Vraagverheldering Beoordeling Klanten Klantprocessen startend met ‘events’ evaluatie Toeleiding Betaling Zorglevering Keten van Werk & Inkomen Wmo Jeugdzorg en Onderwijs Zorgketens Werkprocessen startend met ‘klantcontact’ Zvw AWBZ UZOVI DBC/DIS Gegevenshuishouding Berichtenverkeer startend met ‘registratie’ GBA Suwinet UZI Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

9 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Toekomstbeeld 2016 Klantprocessen Indicatie / Beoordeling Zorg- toewijzing Belasten Werk & Inkomen GBA Inkoop Zorglevering / Declareren Beleids- en stuurinfo Werkprocessen Klanten Zorgbus Verwijzer, Vertaler, Inkijk Klantprocessen Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

10 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Resultaat Alle betrokken partijen bieden: eenvoud bij aanvraag overzicht bij aanbod inzicht in status foutloze afhandeling vanuit één ingang binnen afgesproken termijnen efficiënte afhandeling Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

11 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
‘Zorgbus’ Indicatie register AZR 3.1 CIZ Minder berichten Quick Wins AZR Release beheer AZR moderniseren Declaratie- bericht Meer Tijd Voor de Cliënt Programma iAWBZ (vereenvoudigen en moderniseren) ERAI Meldingen UAZ Declaraties Zorgaanbieders Informatie- voorziening Decentralisatie Begeleiding Zorgkantoren AWBZ Gegevensuitwisseling AWBZ en Wmo = Standaardisatie CVZ Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

12 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Wie? Ministerie van VWS: opdrachtgever CVZ: tactisch beheerder AZR Ketenpartijen: CIZ, CAK, ZN (zorgverzekeraars/zorgkantoren), zorgaanbieders (zorgbranches) Ondersteunend: Vecozo, Vektis, softwareleveranciers NZa (rechtmatigheid en doelmatigheid) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

13 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Scope iAWBZ (aandachtsgebieden) Business (klant- en werkproces) Informatie/Communicatie Techniek Herontwerp AWBZ proces (o.a. resultaten ERAI) Governance: operationeel-, besturing en verantwoording Harmonisatie gegevens (AWBZ, Wmo en ZVW) Organisaties (rollen en verantwoordelijkheden) Ketenarchitectuur en principes iAWBZ Interoperabiliteit gegevens AWBZ-, Wmo- en ZVW keten) Wet- & regelgeving iAWBZ Authentieke registraties / basisregistraties Moderniseren AWBZ infrastructuur en systemen iAWBZ service: klant en professional Ketenmonitor iAWBZ (verantwoordingsinformatie) Beveiliging en privacy Beheer VIR richtlijnen en Wbp iAWBZ DataWareHouse (besturingsinformatie) Autorisatiebeheer en toegankelijkheid informatie Beheer keteninformatisering iAWBZ Ketenafspraken beveiliging en privacy Ketenafspraken iAWBZ (Keten - SLA) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

14 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Input t.b.v. Quick Wins AZR 2012 “Onderzoek AWBZ-brede zorgregistratie” (Plexus, ); Meldingen “Administratieve lasten in AZR”, gedurende 2011 verzameld door het ministerie van VWS; “Voorstel stroomlijnen informatievoorziening declaratie en extramurale eigen bijdrage” (CAK, Vecozo, Actiz, BTN, GGZ Nederland, VGN, ); Concept “Toekomstbeeld Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 2016 v0.9” (Platform IZO, ); “Visie op informatievoorziening Langdurige Zorg” (VWS, ); Concept “High Level Ketenarchitectuur AWBZ” (CVZ/CIZ/CAK/VWS, ); Overleg “Regelarme Experimenten” met zorgaanbieders Thebe, Thuiszorg Diensten Centrale, Brabantzorg ( ); Gesprekken met vertegenwoordigers van alle ketenpartijen; Interviews met: o Zorgaanbieder Eleos ( ) o Zorgaanbieder Philadelphia ( ) o Zorgkantoor VGZ Eindhoven ( ) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

15 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Quick Wins AZR 2012 Minder berichten Minder operationele en technische regels Pilot inkijkfunctie indicaties voor zorgaanbieders Communicatiecampagne; beter benutten AZR! Betere ketenafspraken Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

16 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Quick Wins i.r.t. iAWBZ Business (klant- en werkproces) Informatie/Communicatie 1 Techniek 4 Herontwerp AWBZ proces (o.a. resultaten ERAI) Governance: operationeel-, besturing en verantwoording Harmonisatie gegevens (AWBZ, Wmo en ZVW) Organisaties (rollen en verantwoordelijkheden) Ketenarchitectuur en principes iAWBZ Interoperabiliteit gegevens AWBZ-, Wmo- en ZVW keten) 3 Wet- & regelgeving iAWBZ Authentieke registraties / basisregistraties Moderniseren AWBZ infrastructuur en systemen iAWBZ service: klant en professional Ketenmonitor iAWBZ (verantwoordingsinformatie) Beveiliging en privacy Beheer VIR richtlijnen en Wbp iAWBZ DataWareHouse (besturingsinformatie) 2 Autorisatiebeheer en toegankelijkheid informatie Beheer keteninformatisering iAWBZ 5 Ketenafspraken beveiliging en privacy Ketenafspraken iAWBZ (Keten - SLA) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

17 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Meerjarenplan iAWBZ Doel: toekomstbeeld IZO voor de AWBZ realiseren; Relatie met ZVW en Wmo (Standaardisatie/Gegevensuitwisseling AWBZ en Wmo); Participatie van zorgaanbieders, softwareleveranciers en cliëntorganisaties d.m.v. DENKTANK (eerste 16 oktober 2012); Website platform informatievoorziening Zorg en Ondersteuning ( Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

18 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Analyse AZR experimenten Doel analyse Kader: AZR in AWBZ proces Analyse per experiment Wens / Impact / Consequentie NB: Focus op “AZR” informatiestromen Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

19 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
“AZR” experimenten Abrona – Een visierijk experiment Brabantzorg – Factureren ipv AZR berichten Careyn – Het regelarme dorp De Zorgboog – Regelarme indicatie GGZ Friesland – Regelarme indicatie JP van den Bent – Het Ondersteuningsplan Marente Pantein – Zo(rg) geregeld Philadelphia – Regelarme zorg Prisma – Regelarm en Zorgrijk STZ Den Haag – Transfer met Vertrouwen TDC – Zorgkoker & Minutenregistratie Thebe – OPEX Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

20 AZR in het AWBZ Proces zorg aanbieder cliënt cliënt bovenregionaal
Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

21 Impact experimenten op AZR
Instelling Indicatie ZTW Statusmelding AAT MAZ / MUT Declaratie Eigen bijdrage Abrona indicatie voor lange tijd ongewijzigd niet meer eenmalige MAZ geen MUT? vast budget wel AW319 (productieinfo) onbekend Brabantzorg factuur obv factuur Careyn geen indicatie vast bedrag De Zorgboog wel productiegegevens GGZ Friesland SIP JP van den Bent in Ondersteuningsplan via Ondersteuningsplan indicatie x normtarief wel AW319 (productieinfo) via Ondersteuningsplan door JP geïnd? Pantein vast budget Philadelphia indicatie door professional via Nieuwe AZR optioneel? Prisma "bredere" indicatie STZ Den Haag buiten AZR TDC via Zorgkoker Thebe wekelijks obv declaratie

22 Impact experimenten op AZR
andere indicatie geen indicatie andere AZR geen AZR beperkte AZR andere declaratie andere EB Instelling Indicatie ZTW Statusmelding AAT MAZ / MUT Declaratie Eigen bijdrage Abrona indicatie voor lange tijd ongewijzigd niet meer eenmalige MAZ geen MUT? vast budget wel AW319 (productieinfo) onbekend Brabantzorg factuur obv factuur Careyn geen indicatie vast bedrag De Zorgboog wel productiegegevens GGZ Friesland SIP JP van den Bent in Ondersteuningsplan via Ondersteuningsplan indicatie x normtarief wel AW319 (productieinfo) via Ondersteuningsplan door JP geïnd? Pantein vast budget Philadelphia indicatie door professional via Nieuwe AZR optioneel? Prisma "bredere" indicatie STZ Den Haag buiten AZR TDC via Zorgkoker Thebe wekelijks obv declaratie

23 AZR bij Abrona zorg aanbieder cliënt cliënt bovenregionaal Controle
Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

24 AZR bij Brabantzorg zorg aanbieder cliënt factuur cliënt cliënt
bovenregionaal Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) kopie factuur statusmelding (AW39) cliënt declaratie kopie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt Mutatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

25 AZR bij Careyn zorg aanbieder cliënt factuur cliënt bovenregionaal
Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) factuur statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

26 AZR bij De Zorgboog zorg aanbieder cliënt cliënt bovenregionaal
Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

27 AZR bij GGZ Friesland zorg aanbieder SIP cliënt cliënt bovenregionaal
Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) SIP statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

28 AZR bij JP van den Bent Ondersteuningsplan zorg aanbieder cliënt
bovenregionaal Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) Ondersteuningsplan statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal eigen bijdrage cliënt MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

29 AZR bij Pantein ? ? zorg aanbieder cliënt cliënt bovenregionaal
Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) ? zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) ? statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

30 AZR bij Philadelphia zorg aanbieder Nieuwe AZR cliënt cliënt
bovenregionaal Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) declaratie (AW319 statusmelding (AW39) declaratie zorgtoewijzing (AW33) Nieuwe AZR Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt Mutatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

31 AZR bij Prisma zorg aanbieder cliënt cliënt bovenregionaal Controle
Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

32 AZR bij Stichting Transmurale Zorg
cliënt bovenregionaal Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) statusmelding (AW39) declaratie Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

33 AZR bij Thuiszorg Diensten Centrale
cliënt bovenregionaal Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) declaratie (AW319 statusmelding (AW39) declaratie zorgtoewijzing (AW33) ZORG KOKER Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt Mutatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

34 AZR bij Thebe zorg aanbieder cliënt cliënt bovenregionaal Controle
Indicatie verzoek Aanvraag Aangepaste Toewijzing ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten wachtlijst (AW317) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) wekelijks! declaratie statusmelding (AW39) declaratie extramuraal & intramuraal Melding Aanvang Zorg (AW35) extramuraal cliënt Mutatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

35 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Impact “indicatie” experimenten op keten Wens Impact Consequentie Geen indicatie Geen berichten CIZ > SVB, CAK Uitvoering aanpalende regelingen? (mantelzorgcompliment, TOG-regeling, Wtcg) Geen IO31 > Zorgkantoor Wettelijke taak Zorgkantoor op doelmatigheid van de zorgverlening? Controle declaratie Zorgkantoor? Geen AW33 > zorginstelling Basis voor declaratie? Indicatie door zorgprofessional Automatische IO31 & AW33 Geen controle op AWBZ-gerechtigheid door Zorgkantoor Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

36 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Impact “registratie” experimenten op keten Wens Impact Consequentie Geen MAZ / MUT Geen MAZ / MUT > Zorgkantoor Wettelijke taak Zorgkantoor op doelmatigheid van de zorgverlening? Berekenen Eigen Bijdrage CAK? Geen wachtlijstinformatie CVZ? Geen minuten registratie Geen (volle) AW319 > Zorgkantoor Geen productiegegevens Zorgkantoor, Nza Geen (volle) declaratie extramuraal > CAK Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

37 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Impact “centraal systeem” experimenten op keten Wens Impact Consequentie Centraal systeem voor gegevens uitwisseling Centraal systeem is ketenbreed Alle betrokken partijen moeten aansluiten op centraal systeem Centraal systeem biedt toegang tot gegevens van alle betrokken partijen Centraal systeem moet zeer goed beveiligd zijn en voldoen aan wet- en regelgeving Centraal systeem is voor hele keten Wie draagt de kosten? Wie beheert het systeem? Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

38 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Hoe verder? Plan compleet maken; Analyse afmaken; Beslispunten aan VWS voorleggen. Input voor iAWBZ: Quick Wins 2012; Meerjarenplan. Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

39 Vragen?


Download ppt "Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren"

Verwante presentaties


Ads door Google