De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Centres of expertise

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Centres of expertise"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Centres of expertise
Pieter Moerman ) Leon Verhoeven )

2 Wat is een Centre of expertise?

3 Centres of expertise Veerman: profileren Van Vugt: onderzoek & onderwijs

4 Monitor- en audit: wat en waarom?
Business based innoveren!

5 Korte historie ACE Aanleidingen: Visie Cie’s De Boer en Veerman
Behoefte van de Automotive Sector Realisatie Businessplan december 2010 Partijen: Bedrijfsleven, HAN, Fontys, Hogeschool Rotterdam gem. Helmond en Arnhem, Prov. N-Br. en Gld. Toekenning ELI & OCW 26 januari 2011 Daarna: van start

6 ACE = Partnership

7 Programma Thema 1: Innoveren via een business model
Thema 2: Hoe ontwikkel je een Centre of expertise: kwestie van goed geluk of goed gereedschap? Thema 3: wat zijn de gestarte Centres of expertise concreet tegen gekomen bij de implementatie

8 Thema 1: Innoveren via een business model of een (business) plan?

9 Hier komt uw titel te staan | 9

10 Hier komt uw titel te staan | 10

11 Ervaringen: de klant staat centraal
“Geen enkel model overleeft het contact met de eerste klant”

12 Ervaringen: gezamenlijke visie
“begin met het ‘waarom’ en leg vanuit je bestaansrecht uit hoe je de beste producten en diensten levert’.

13 Ervaringen: krachtige regisseur
“Een belangrijke taak voor de regisseur is het versterken van het eigenaarschap”

14 Business Model Automotive Centre of Expertise
PARTNER NETWORK VDL/TNO/Brainport Nooteboom DAF NedCar KIEMT Focwa HTAC / HTAS HAN Fontys Overheid Gemeente Helmond Gemeente Arnhem Provincie Brabant Provincie Gelderland KEY ACTIVITIES OFFER Scholing TOP ow-employability Onderzoek en kennis hoogwaardig-professioneel Garantie/risico per categrorie Ontwikkeling–Innovatie Volledig traject idee->prototype en start productie Faciliteiten Excellent en relatiefgoedkoop CUSTOMER RELATIONSHIPS CUSTOMER SEGMENTS Employability Nieuwe medewerkers TOP studenten TOP opleidingen Valorisatie Innovatie en StartUps Onderzoek en kennis hoogwaardig-professioneel Garantie/risico per categorie Volledig traject idee->prototype en start productie Open innovation Faciliteiten Excellent en relatiefgoedkoop R &D / S&O Kenniscreatie en –deling netwerkmanagement B2B Persoonlijke relaties Key account management Virtual Community Cocreatie Automotive bedrijven Opleiden 2. Automotive Studenten (3e en 4e jaars) Kwaliteitsbewaking Direct contact Virtual Community DISTRIBUTION CHANNELS KEY RESOURCES Persoonlijke netwerken Website Fysieke locaties ACE Incompany Eén Loket 3.Overheid Neemt als klant een vergelijkbare rol in als de bedrijven Labs Professionals Studenten Beleving en Passie TOP onderwijs aan een TOP instituut Praktijkgericht leren Honours programmas State-of-the-art facilities Flexibiliteit Excellente studieomgeving Labs Professionals Bedrijven Fysieke locaties ACE Incompany E-faciliteiten COST STRUCTURE Faciliteiten up-to-date houden REVENUE STREAMS en Investeringen: labs Vaste kosten: facilities, salarissen, beheer Variabel: materialen, foutkosten, scholing Pr en marketing Trainingen, cursussen, ondersteuning en opdrachten, O&O Collegegeld en OCW bekostiging Projectsubsidies, Joint Ventures Intelectual Property Rights (IPR), WBSO gelden

15 Thema 2: Ontwikkelen van een Centre of expertise
Thema 2: Ontwikkelen van een Centre of expertise. Kwestie van goed geluk of goed gereedschap?

16 Stand van zaken: lessen uit audit
Publiek-private samenwerking nog pril Het eigenaarschap van het bedrijfsleven is nog te beperkt De business component in de centra is nog onvoldoende ontwikkeld Veel focus op structuur en organisatiebouw

17 Het centrum als start-up
“A startup is a temporary organisation in search of a scalable, repeatable, profitable business model” Een startup is geen kleine versie van een groot bedrijf. Een startup is anders.

18 Stappen tot een business model
Markt: wat zijn de behoeften van de klanten, in welk marktsegment bevindt het idee zich? Mensen: ondernemer, team, adviseurs. Middelen: startkapitaal, aanvullende investeringen Product/dienst: business model opties

19 Proces naar het businessplan
3 maanden tijd Diverse werkbijeenkomsten met bedrijfsleven en onderwijs en overheid Strakke regie! Wie? ID + lectoren + vertegenwoordigers bedrijven Wat: gezamenlijk Business Model Gezamenlijke visie en missie De ambitie van ACE is om binnen vijf jaar uit te groeien tot hét hbo kenniscentrum voor toegepast onderzoek en gespecialiseerd onderwijs op het gebied van High Tech mobiliteit in de Benelux

20 ACE: Gerealiseerd in 2011 Projectorganisatie ingericht en aan het werk
Instroom bachelor studenten: 304 (streven was 320) Onderzoeksomzet: 1,812 M€ (streven was 2,2 M€) Aantal studenten in het ACE Toptalentenprogramma: 10 (streven was 15) De eerste bedrijfsopdrachten door ACE studenten: 3 bedrijfsopdrachten (VDL, TNO, DTI) De website life: Prestatiecontract met OCW getekend Eind September ACE present op ECO mobiel

21 Stand van zaken 2012 Organisatie en governance:: Contracten eindelijk ondertekend Instroom bachelor automotive: Ondanks grote campagne een daling van instroom Onderwijsontwikkeling: Compleet herontwerp van het onderwijs Instroom ACE: Loopt achter Onderzoek en bedrijfscontacten: Komt nu op stoom (na 1,5 jaar)

22 Organisatie en governance
ACE op de HTAC: Kantoor geopend op 18 maart en continu in gebruik Leslokaal Contracten tussen ACE partners getekend Hogeschool Rotterdam (HR) goed aangehaakt Organisatie gestroomlijnd Bestuur en directie gescheiden 1 directeur ipv 2 ACE secretaris Secretariaat Kennismakelaar en Instroommarketeer

23 Onderwijsontwikkeling
2011: niet volledig doordacht onderwijs 2012: Volledig herontwerp: 2 dagen pre-master – directe aansluiting naar TU/e 2 dagen inhoudelijk onderwijs op speerpunt 2 dagen bedrijfsproject 120% inzet -> TOPstudenten Thema’s Electric Vehicle Connected Car Light Weight Signalen nu positief Wie is de klant? Wat wil de klant?

24 Onderzoek en bedrijfscontacten
Omzet doelstelling voor 2012 wordt gehaald: 2,3 M€ Vooruitzichten voor 2013 OK Voor 2014 en 2015 onzeker Inkind bijdragen van initiële partners gehaald Programmaraad met 15 leading internationale bedrijven Strategisch partnership in ontwikkeling met DAF, Bosch, VDL Directeur, kennismakelaar en lectoren op pad Wie is de klant? Wat wil de klant?

25 Thema 3: Wat kom je concreet tegen bij de implementatie.

26 Onderscheid tussen partners en klanten: het committeren van externe partijen

27 Mandaat en juridische/fiscale gevolgen
laag integratie hoog 5. concern 4. holding 3. federatie 2. netwerk 1. losse delen laag hoog autonomie

28 Cultuurkloof

29 Leerpunten Uitdagingen Samenwerking tussen 2 (3) hogescholen
Juridische vormgeving Fiscale obstakels: BTW Landing in de eigen (HAN) organisatie Wat wil de klant? (student, docent, bedrijf) Wat heeft ie er voor over? Partnership met bedrijven Eigenaarschap bij het bedrijfsleven

30 Discussie en vragen

31 Thema 4: de concrete voorgenomen activiteiten van de bestaande Centres of expertise (+ Centra voor innovatief vakmanschap)

32 Waardepropositie: O&O

33 Waardepropositie: Alleskunners

34 Waardepropositie: Direct Partners

35 Waardepropositie: “spin in web”


Download ppt "Workshop Centres of expertise"

Verwante presentaties


Ads door Google