De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP"— Transcript van de presentatie:

1

2 Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP
Atze Schaap Directeur Vereniging & Transport

3 Met elkaar bespreken Belang van Campina Tijdstraject en kaders
Wie is aan zet? Enkele waarnemingen Campina Kwaliteit Boerderijmelk Uitgangspunten aankoop veevoer Modules kwaliteitssysteem - veevoer Kernpunten

4 Zuivelproductie is grootschalig.….
Boerderijmelk Industriële producten Kaas Boter Consumptiemelk lactose caseinaat hydrolysaten peptiden creamers melkcalcium goudse kaas maasdammer milner geitenkaas monchou roomboter halfvolle boter industriële- verwerking consumptiemelk yoghurt vla zuiveldranken desserts

5 ….met onderling gerelateerde stromen
Boerderijmelk Industriële producten Kaas Boter Consumptiemelk roomboter halfvolle boter industriële- verwerking room ZKM wei lactose caseinaat hydrolysaten peptiden creamers melkcalcium goudse kaas maasdammer milner geitenkaas monchou consumptiemelk yoghurt vla zuiveldranken desserts

6 Merkproducten vinden hun weg in gevoelige markten
Consumentenproducten Ingrediënten Texturiser for ice Campina dagvers Mona Boordevol DPI systeem met lactose Peptide voor verlaging van de bloeddruk Milner kaas Valess

7 Tijdstraject Mei 2005 November 2005 Najaar 2005 & voorjaar 2006
Campina vraagt meer garanties kwaliteit veevoer November 2005 Campina, Friesland Foods en Sovion geven nadere kaders aan Najaar 2005 & voorjaar 2006 Discussie met kwaliteitsambassadeurs: hoofdlijn is nu helder Zomer 2006 Nadere uitwerking, o.a. praktijkproef bewaking voerstromen September 2006 Besluitvorming Bestuur en Coöperatieraad Najaar 2006 Communicatie naar leden-veehouders 2007 Invoering aanpassingen

8 Kaders samengevat GMP+
Directe eigen verantwoordelijkheid voor inzicht in kwaliteit en veiligheid in alle stadia HACCP aanpak in gehele proces Monitoring (contaminatie)risico’s Efficiente tracking & tracing Planmatig en pro-actief reageren op incidenten & crises Adequate verzekering

9 Wie is aan zet? Campina neemt niet de rol van veevoerproducenten over
Er zijn – gelukkig – veevoerproducenten die pro-actief inspelen op de aangegeven kaders Er zijn – helaas – veevoerproducenten die blijven vragen wanneer en op welke wijze Campina de kaders nader detailleert Campina zal de veehouders stimuleren het onderscheid in marktgedrag te vertalen

10 Daarbij geldt als voorwaarde
Transparantie Objectiviteit Non discriminatoir Proportionaliteit Internationaliseerbaar

11 Waarnemingen Er is veel in beweging gekomen
Twee groepen: TrusQ en Safe Feed Positief: concurrentie in de markt op basis van positief onderscheid in kwaliteit! Negatief: ‘verslapping’ aandacht voor gezamenlijk sectorbelang van veilig voer?

12 Campina Kwaliteit Boerderijmelk

13 Processen Dieren Partners Product
Markt Wet Onderneming Coöperatie Processen Afspraken – controle - maatregelen Afspraken – controle – maatregelen Dieren Bijzonder (speciaal marktsegment) Verant- woordelijkheid (eigen keuze veehouder) Afspraken – controle – maatregelen Partners Noodzaak (Campina- standaard) Plicht (wettelijk) Product Afspraken – controle - maatregelen

14 Uitgangspunten veevoer
Veehouder is verantwoordelijk voor aankoop veevoer Veehouder wordt aansprakelijk gesteld indien melk via voer verontreinigd raakt Veehouder legt deze aansprakelijkheid terug naar toeleverancier Campina ondersteunt veehouder bij maken keuzes Keuzeprofiel van de veehouder kan consequenties hebben voor relatie met Campina

15 Modules aanvullende borging veevoer Campina
Aanvullende kwaliteitscertificering (aanvullend aan GMP+) Elektronische bewaking voerstromen Inzicht in verzekering veevoerleverancier

16 Module 1 aanvullende kwaliteitseisen
Inhoud heeft betrekking op: Gestructureerde beoordeling toeleveranciers Monitoring Productieproces op basis van HACCP Pro-actieve, planmatige reactie bij incidenten/crises Organisatorisch: Evt. op basis van aanvullende regeling PDV GMP+ optioneel Onafhankelijke certificering Gecertificeerde bedrijven worden vermeld op MyCampina.com

17 Module 2: Bewaking voerstromen
On-line zicht op: Aankoop voer van derden Mengvoer, enkelvoudige voeders, natte bijproducten Boer – boer leveringen buiten beschouwing Chargenummer Diersoort Hoeveelheid Datum afleveren UBN afleveradres

18 Bewaking voerstromen Uitwerking
Op korte termijn starten met proef om bewaking voerstromen electronisch en on line uit te voeren OCM hoofduitvoerder 100 bedrijven (incl. NL kwaliteitsambassadeurs) 5 veevoerbedrijven (TrusQ en Safe Feed, coöperatief en particulier)

19 Bewaking voerstromen Wat willen we bereiken
Meer inhoud en waarde OCM-certificaat Continu zicht op voerstromen (vs periodieke check) Minder administratieve belasting veehouder Basis voor efficiënte tracking & tracing Transparantie naar derden en afnemers

20 Module 3 Inzicht in verzekering
Campina stelt randvoorwaarden aan verzekering Aard en dekking, hoogte verzekerd bedrag Veevoerbedrijven kunnen polis laten toetsen bij door Campina aangewezen onafhankelijke partij Deskundig en vertrouwelijk Oordeel (voldoet, voldoet beperkt, voldoet niet) op basis van mate waarin polis veevoerbedrijf past binnen randvoorwaarden Campina Aard en dekking, hoogte verzekerd bedrag, uitsluitingen Communicatie naar veehouders via MyCampina.com

21 Nog verder uitwerken Bij keuze veehouder hoort ‘risicoprofiel’
Risicoprofiel is afhankelijk van wijze waarop en mate waarin aan 3 modules wordt voldaan Risicoprofiel kan gevolgen hebben voor: Fysieke controlefrequentie (incl. kostentoerekening) Reactie bij calamiteiten Afnamecondities voor melk

22 Kernpunten Kwaliteitsborging veevoer: er is veel in beweging
De veevoerbedrijven zijn zelf aan zet Vergeet niet uw gemeenschappelijke belangen in te blijven vullen! Campina zoekt de weg om concrete stimulansen te geven aan veehouders die verantwoorde keuzes maken The early bird gets the worm!!

23


Download ppt "Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP"

Verwante presentaties


Ads door Google