De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP Atze Schaap Directeur Vereniging & Transport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP Atze Schaap Directeur Vereniging & Transport."— Transcript van de presentatie:

1

2 Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP Atze Schaap Directeur Vereniging & Transport

3 Met elkaar bespreken •Belang van Campina •Tijdstraject en kaders •Wie is aan zet? •Enkele waarnemingen •Campina Kwaliteit Boerderijmelk •Uitgangspunten aankoop veevoer •Modules kwaliteitssysteem - veevoer •Kernpunten

4 Zuivelproductie is grootschalig.…. lactose caseinaat hydrolysaten peptiden creamers melkcalcium Boerderijmelk goudse kaas maasdammer milner geitenkaas monchou roomboter halfvolle boter industriële- verwerking consumptiemelk yoghurt vla zuiveldranken desserts Industriële producten Consumptiemelk Kaas Boter

5 ….met onderling gerelateerde stromen room Industriële producten Consumptiemelk Kaas roomboter halfvolle boter industriële- verwerking Boter wei ZKM lactose caseinaat hydrolysaten peptiden creamers melkcalcium goudse kaas maasdammer milner geitenkaas monchou consumptiemelk yoghurt vla zuiveldranken desserts Boerderijmelk

6 Merkproducten vinden hun weg in gevoelige markten Campina dagversMona Boordevol Milner kaasValess Consumentenproducten Texturiser for ice Peptide voor verlaging van de bloeddruk Ingrediënten DPI systeem met lactose

7 Tijdstraject •Mei 2005 –Campina vraagt meer garanties kwaliteit veevoer •November 2005 –Campina, Friesland Foods en Sovion geven nadere kaders aan •Najaar 2005 & voorjaar 2006 –Discussie met kwaliteitsambassadeurs: hoofdlijn is nu helder •Zomer 2006 –Nadere uitwerking, o.a. praktijkproef bewaking voerstromen •September 2006 –Besluitvorming Bestuur en Coöperatieraad •Najaar 2006 –Communicatie naar leden-veehouders •2007 –Invoering aanpassingen

8 Kaders samengevat •GMP+ •Directe eigen verantwoordelijkheid voor inzicht in kwaliteit en veiligheid in alle stadia •HACCP aanpak in gehele proces •Monitoring (contaminatie)risico’s •Efficiente tracking & tracing •Planmatig en pro-actief reageren op incidenten & crises •Adequate verzekering

9 Wie is aan zet? •Campina neemt niet de rol van veevoerproducenten over •Er zijn – gelukkig – veevoerproducenten die pro-actief inspelen op de aangegeven kaders •Er zijn – helaas – veevoerproducenten die blijven vragen wanneer en op welke wijze Campina de kaders nader detailleert •Campina zal de veehouders stimuleren het onderscheid in marktgedrag te vertalen

10 Daarbij geldt als voorwaarde •Transparantie •Objectiviteit •Non discriminatoir •Proportionaliteit •Internationaliseerbaar

11 Waarnemingen •Er is veel in beweging gekomen •Twee groepen: TrusQ en Safe Feed •Positief: concurrentie in de markt op basis van positief onderscheid in kwaliteit! •Negatief: ‘verslapping’ aandacht voor gezamenlijk sectorbelang van veilig voer?

12 Campina Kwaliteit Boerderijmelk

13 Noodzaak (Campina- standaard) Plicht (wettelijk) Bijzonder (speciaal marktsegment) Verant- woordelijkheid (eigen keuze veehouder) Processen Afspraken – controle - maatregelen Product Afspraken – controle - maatregelen Partners Afspraken – controle – maatregelen Dieren Afspraken – controle – maatregelen Markt Wet Ondernemin g Coöperati e

14 Uitgangspunten veevoer •Veehouder is verantwoordelijk voor aankoop veevoer •Veehouder wordt aansprakelijk gesteld indien melk via voer verontreinigd raakt •Veehouder legt deze aansprakelijkheid terug naar toeleverancier •Campina ondersteunt veehouder bij maken keuzes •Keuzeprofiel van de veehouder kan consequenties hebben voor relatie met Campina

15 Modules aanvullende borging veevoer Campina 1.Aanvullende kwaliteitscertificering (aanvullend aan GMP+) 2.Elektronische bewaking voerstromen 3.Inzicht in verzekering veevoerleverancier

16 Module 1 aanvullende kwaliteitseisen Inhoud heeft betrekking op: •Gestructureerde beoordeling toeleveranciers •Monitoring •Productieproces op basis van HACCP •Pro-actieve, planmatige reactie bij incidenten/crises Organisatorisch: •Evt. op basis van aanvullende regeling PDV –GMP+ optioneel •Onafhankelijke certificering •Gecertificeerde bedrijven worden vermeld op MyCampina.com

17 Module 2: Bewaking voerstromen On-line zicht op: •Aankoop voer van derden –Mengvoer, enkelvoudige voeders, natte bijproducten –Boer – boer leveringen buiten beschouwing •Chargenummer •Diersoort •Hoeveelheid •Datum afleveren •UBN afleveradres

18 •Op korte termijn starten met proef om bewaking voerstromen electronisch en on line uit te voeren –OCM hoofduitvoerder •100 bedrijven (incl. NL kwaliteitsambassadeurs) •5 veevoerbedrijven (TrusQ en Safe Feed, coöperatief en particulier) Bewaking voerstromen Uitwerking

19 Bewaking voerstromen Wat willen we bereiken •Meer inhoud en waarde OCM-certificaat –Continu zicht op voerstromen (vs periodieke check) •Minder administratieve belasting veehouder •Basis voor efficiënte tracking & tracing •Transparantie naar derden en afnemers

20 Module 3 Inzicht in verzekering •Campina stelt randvoorwaarden aan verzekering –Aard en dekking, hoogte verzekerd bedrag •Veevoerbedrijven kunnen polis laten toetsen bij door Campina aangewezen onafhankelijke partij –Deskundig en vertrouwelijk •Oordeel (voldoet, voldoet beperkt, voldoet niet) op basis van mate waarin polis veevoerbedrijf past binnen randvoorwaarden Campina –Aard en dekking, hoogte verzekerd bedrag, uitsluitingen •Communicatie naar veehouders via MyCampina.com

21 Nog verder uitwerken •Bij keuze veehouder hoort ‘risicoprofiel’ •Risicoprofiel is afhankelijk van wijze waarop en mate waarin aan 3 modules wordt voldaan •Risicoprofiel kan gevolgen hebben voor: –Fysieke controlefrequentie (incl. kostentoerekening) –Reactie bij calamiteiten –Afnamecondities voor melk

22 Kernpunten •Kwaliteitsborging veevoer: er is veel in beweging •De veevoerbedrijven zijn zelf aan zet •Vergeet niet uw gemeenschappelijke belangen in te blijven vullen! •Campina zoekt de weg om concrete stimulansen te geven aan veehouders die verantwoorde keuzes maken •The early bird gets the worm!!

23


Download ppt "Campina en kwaliteitsborging veevoer Sectorbijeenkomst GMP Atze Schaap Directeur Vereniging & Transport."

Verwante presentaties


Ads door Google