De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Activering. Organogram Maatschappelijke Integratie •Wijkcentra - 21 wijkcentra verdeeld in 5 clusters •Schuldhulpverlening: - budgetbeheer, -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Activering. Organogram Maatschappelijke Integratie •Wijkcentra - 21 wijkcentra verdeeld in 5 clusters •Schuldhulpverlening: - budgetbeheer, -"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Activering

2 Organogram Maatschappelijke Integratie •Wijkcentra - 21 wijkcentra verdeeld in 5 clusters •Schuldhulpverlening: - budgetbeheer, - collectieve schuldbemiddeling, - energiecel, stookoliefons, … •DIENST ACTIVERING •Ondersteunde diensten: - interne financiële dienst, …

3 Organogram Activering 1.Screening & Assessment 2.Begeleiding Werkervaring 3.Bedrijvencentrum PAX 4.Opleidingen Nederlands 5.Technische en Oriënterende opleidingen 6.SOCIALE ACTIVERING 7.Administratie

4 Sociale Activering - Organisatie •Huidig personeelsbestand 3 medewerkers -1 - VTE -2 - 0,80 1 diensthoofd •Locatie Kwekerijstraat 82 - 2140 Borgerhout

5 Sociale activering - Definitie Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen betekenen

6 Sociale Activering - Doelgroep •professionele activering (voorlopig) niet haalbaar •leeftijd: tot 65 jaar •zoekt een zinvolle daginvulling •geen actieve verslaving, psychische- of psychiatrische problematiek •Minimaal niveau 1.2. Nederlands

7 Cijfermatige evolutie van de doelgroep 20062007200820092010 Eerste helft 2011 VW465296126168180 AZ352526302949 Totaal8177122156197229 Gemiddeld aantal klanten op maandbasis

8 Sociale Activering Vrijwilligerswerk Arbeidszorg

9 Vrijwilligerswerk – Het verschil met arbeidszorg •De nadruk ligt niet op de zorg, maar op het uitvoeren van de activiteiten. •De begeleiding van klanten door de verantwoordelijke van de activeringsplaats is beperkt.

10 Arbeidszorg: Het verschil met vrijwilligerswerk •Arbeidszorg gebeurt onder intensieve begeleiding, waarbij de begeleide medewerkers zelf centraal staan. •De arbeidszorgmedewerker produceert goederen of verleent diensten, die aan een marktprijs worden aangeboden.

11 De Vrijwilliger: 3 mogelijke trajecten •Opstap: de klant doet vrijwilligerswerk als opstap naar werk of opleiding •Finaliteit: de klant doet vrijwilligerswerk als zinvolle bezigheid, zonder werk als einddoel •Mogelijke opstap: de klant probeert om zijn persoonlijke situatie te stabiliseren, vooraleer een opleiding of werk aan de orde is

12 Traject vrijwilligers: opstap / mogelijke opstap  Wijk MA en klant bespreken motivatie en interesse in vrijwilligerswerk  Klant wordt doorverwijzing door Wijk Sociaalcentrum (arbeidsbegeleider) naar Sociale Activering  Medewerker van SA heeft kennismakingsgesprek met klant  SA zoekt naar geschikte organisatie en taak  SA begeleidt de klant naar de organisatie: •thuis / SC ophalen, •intakegesprek met (meerdere) organisatie

13 Traject vrijwilligers: opstap / mogelijke opstap  Afsprakennota tussen •Klant •SA •Organisatie  Inhoud afsprakennota •Takenpakket •Werkrooster/uurrooster, evt opbouw van aantal uren •Specifieke aandachtspunten/werkpunten vd klant ifv vrijwilligerswerk (allergieën, op tijd komen, werktempo, …)

14 Traject vrijwilligers: opstap / mogelijke opstap  Opvolging door SA: •Opvolgen van maandelijkse gepresteerde uren ifv uitbetaling van 1euro-vergoeding. •Eventuele mutatie op vraag van de klant, organisatie of SC •Opstap/ Mogelijke opstap: 4-maandelijks evaluatiegesprekken adhv evaluatieformulier: -klant vult formulier in met ondersteuning mw SA -organisatie vult formulier in -Gesprek tss klant, organisatie, medewerker SA •Opstap: warme overdracht met dienst BWE

15 Vrijwilligerswerk – De vrijwilligers Cijfers  2010 : 261 verschillende actieve vrijwilligers •55% finaliteit •30% mogelijke opstap •15% opstap  Gestart in 2010: 135  Gestopt in 2010: 74 waarvan 28 opstap gemaakt in 2010:

16 Aard van het vrijwilligerswerk  Sectoren: •Sociaal: bejaarden WZC’s / kinderen •Techniek: klussen (kringloopwinkels, caw’s) •Horeca: cafetariawerk wzc’s, buurthuizen, … •Dieren: dierenasiel, Stadsbeest •Administratie en onthaal: buurthuizen •Milieu: kinderboerderij, bioboerderij

17 Vrijwilligerswerk - Organisaties  Aantal: +/- 50 organisatie •Zorgbedrijf: woon- en zorgcentra (25%) •Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad (10%) •Zorgbedrijf: dienstencentra (10%) •CAW’s (+7,5%) •RVT’s (oa privé) (+5%)

18 Afsprakennota: SA en de organisaties  Uniform voor alle organisaties  Inhoud: •Verwachtingen SA tov de organisatie: -Per organisatie: één / duidelijk aanspreekpunt voor SA -Afsluiten van verzekering (verplichte BA) -Maandelijks registeren van gepresteerde uren -Bereid om klant tussentijds te evalueren adhv door SA beschikbare formulieren

19 Arbeidszorg – vzw ANA •Samenwerkingsovereenkomst met vzw ANA •Vzw ANA 6 deelwerkingen: 1.De Memel 2.Den Hof (+huisraadpakketten) 3.‘t Fietsateljee 4.‘t Magazijn 5.Bistro P 6.Verhuis&Woon

20 Arbeidszorg - Arbeidszorgklanten Cijfers  Aantal vacatures beschikbaar voor OCMW-klanten: 35  2010: 41 verschillende klanten •9 opstap •15 mogelijke opstap •17 finaliteiten

21 Arbeidszorg – traject arbeidzorgklanten  Opvolging door vzw ANA •Opstap en mogelijke opstap: 3 maandelijkse evaluatie door vzw ANA ism Sociale Activering •Finaliteit: jaarlijkse evaluatie

22 Sociale Activering – Vergoeding Aanmoedigingspremie van 1euro/uur eventueel aangevuld met: -vergoeding openbaar vervoer -kledijvergoeding

23 Evolutie van het profiel van de doelgroep  Psychiatrische, psychische- en verslavingsproblemen, medische problemen  Onvoldoende kennis van het Nederlands - een basiskennis is essentieel  Strafblad  Motivatie

24 Gevolgen voor de huidige werking  Zeer moeizame opstart van het traject  Stijgende uitval van klanten tijdens SA- traject  Organisaties haken af  Vraag en aanbod in niet meer op elkaar afgestemd: - cijfers aanbod > vraag - inhoudelijk functieprofiel

25 Hoe verder?  Nood aan herprofilering van het profiel  Meer ondersteuning van de SA klant en de organisaties  Zoeken naar nieuwe vormen van Sociale Activering  Ontwikkelen van voortrajecten voor Sociale Activering (onderwerpen: motivatie, attitude, sociale vaardigheden)


Download ppt "Sociale Activering. Organogram Maatschappelijke Integratie •Wijkcentra - 21 wijkcentra verdeeld in 5 clusters •Schuldhulpverlening: - budgetbeheer, -"

Verwante presentaties


Ads door Google