De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Activering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Activering."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Activering

2 Organogram Maatschappelijke Integratie
Wijkcentra - 21 wijkcentra verdeeld in 5 clusters Schuldhulpverlening: - budgetbeheer, - collectieve schuldbemiddeling, - energiecel, stookoliefons, … DIENST ACTIVERING Ondersteunde diensten: - interne financiële dienst, …

3 Organogram Activering
Screening & Assessment Begeleiding Werkervaring Bedrijvencentrum PAX Opleidingen Nederlands Technische en Oriënterende opleidingen SOCIALE ACTIVERING Administratie

4 Sociale Activering - Organisatie
Huidig personeelsbestand 3 medewerkers 1 - VTE 2 - 0,80 1 diensthoofd Locatie Kwekerijstraat Borgerhout

5 Sociale activering - Definitie
Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen betekenen

6 Sociale Activering - Doelgroep
professionele activering (voorlopig) niet haalbaar leeftijd: tot 65 jaar zoekt een zinvolle daginvulling geen actieve verslaving, psychische- of psychiatrische problematiek Minimaal niveau 1.2. Nederlands

7 Cijfermatige evolutie van de doelgroep
2006 2007 2008 2009 2010 Eerste helft 2011 VW 46 52 96 126 168 180 AZ 35 25 26 30 29 49 Totaal 81 77 122 156 197 229 Sociale Activering is op cijfermatig gebied een succes. Als we in 2006 op maandbasis gemiddeld 81 klanten een vrijwilligersplek of een arbeidszorg plek aanboden, was dit in 2010 gemiddeld 197 klanten per maand. De stijging zet zich in 2011 nog steeds verder. Gemiddeld aantal klanten op maandbasis

8 Vrijwilligerswerk Arbeidszorg
Sociale Activering Sociale Activering Vrijwilligerswerk Arbeidszorg

9 Vrijwilligerswerk – Het verschil met arbeidszorg
De nadruk ligt niet op de zorg, maar op het uitvoeren van de activiteiten. De begeleiding van klanten door de verantwoordelijke van de activeringsplaats is beperkt.

10 Arbeidszorg: Het verschil met vrijwilligerswerk
Arbeidszorg gebeurt onder intensieve begeleiding, waarbij de begeleide medewerkers zelf centraal staan. De arbeidszorgmedewerker produceert goederen of verleent diensten, die aan een marktprijs worden aangeboden.

11 De Vrijwilliger: 3 mogelijke trajecten
Opstap: de klant doet vrijwilligerswerk als opstap naar werk of opleiding Finaliteit: de klant doet vrijwilligerswerk als zinvolle bezigheid, zonder werk als einddoel Mogelijke opstap: de klant probeert om zijn persoonlijke situatie te stabiliseren, vooraleer een opleiding of werk aan de orde is

12 Traject vrijwilligers: opstap / mogelijke opstap
Wijk MA en klant bespreken motivatie en interesse in vrijwilligerswerk Klant wordt doorverwijzing door Wijk Sociaalcentrum (arbeidsbegeleider) naar Sociale Activering Medewerker van SA heeft kennismakingsgesprek met klant SA zoekt naar geschikte organisatie en taak SA begeleidt de klant naar de organisatie: thuis / SC ophalen, intakegesprek met (meerdere) organisatie

13 Traject vrijwilligers: opstap / mogelijke opstap
Afsprakennota tussen Klant SA Organisatie Inhoud afsprakennota Takenpakket Werkrooster/uurrooster, evt opbouw van aantal uren Specifieke aandachtspunten/werkpunten vd klant ifv vrijwilligerswerk (allergieën, op tijd komen, werktempo, …)

14 Traject vrijwilligers: opstap / mogelijke opstap
Opvolging door SA: Opvolgen van maandelijkse gepresteerde uren ifv uitbetaling van 1euro-vergoeding. Eventuele mutatie op vraag van de klant, organisatie of SC Opstap/ Mogelijke opstap: 4-maandelijks evaluatiegesprekken adhv evaluatieformulier: klant vult formulier in met ondersteuning mw SA organisatie vult formulier in Gesprek tss klant, organisatie, medewerker SA Opstap: warme overdracht met dienst BWE

15 Vrijwilligerswerk – De vrijwilligers
Cijfers 2010 : 261 verschillende actieve vrijwilligers 55% finaliteit 30% mogelijke opstap 15% opstap Gestart in 2010: 135 Gestopt in 2010: 74 waarvan 28 opstap gemaakt in 2010:

16 Aard van het vrijwilligerswerk
Sectoren: Sociaal: bejaarden WZC’s / kinderen Techniek: klussen (kringloopwinkels, caw’s) Horeca: cafetariawerk wzc’s, buurthuizen, … Dieren: dierenasiel, Stadsbeest Administratie en onthaal: buurthuizen Milieu: kinderboerderij, bioboerderij

17 Vrijwilligerswerk - Organisaties
Aantal: +/- 50 organisatie Zorgbedrijf: woon- en zorgcentra (25%) Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad (10%) Zorgbedrijf: dienstencentra (10%) CAW’s (+7,5%) RVT’s (oa privé) (+5%)

18 Afsprakennota: SA en de organisaties
Uniform voor alle organisaties Inhoud: Verwachtingen SA tov de organisatie: Per organisatie: één / duidelijk aanspreekpunt voor SA Afsluiten van verzekering (verplichte BA) Maandelijks registeren van gepresteerde uren Bereid om klant tussentijds te evalueren adhv door SA beschikbare formulieren Klant evalueren op geleverde prestaties, Klant niet beoordelen of hij klaar is voor (S)TW

19 Samenwerkingsovereenkomst met vzw ANA Vzw ANA 6 deelwerkingen:
Arbeidszorg – vzw ANA Samenwerkingsovereenkomst met vzw ANA Vzw ANA 6 deelwerkingen: De Memel Den Hof (+huisraadpakketten) ‘t Fietsateljee ‘t Magazijn Bistro P Verhuis&Woon

20 Arbeidszorg - Arbeidszorgklanten
Cijfers Aantal vacatures beschikbaar voor OCMW-klanten: 35 2010: 41 verschillende klanten 9 opstap 15 mogelijke opstap 17 finaliteiten

21 Arbeidszorg – traject arbeidzorgklanten
Opvolging door vzw ANA Opstap en mogelijke opstap: 3 maandelijkse evaluatie door vzw ANA ism Sociale Activering Finaliteit: jaarlijkse evaluatie

22 Sociale Activering – Vergoeding
Aanmoedigingspremie van 1euro/uur eventueel aangevuld met: vergoeding openbaar vervoer kledijvergoeding

23 Evolutie van het profiel van de doelgroep
Psychiatrische, psychische- en verslavingsproblemen, medische problemen Onvoldoende kennis van het Nederlands - een basiskennis is essentieel Strafblad Motivatie Vaak een combinatie van verschillende problematieke Nederlands kan eventueel wel verbeterd worden tijdens vrijwilligerswerk. Klanten kunnen meer spreekdurf krijgen. Maar een basiskennis van de Nederlandse taal is essentieel om basistaken uit te voeren die de organisaties verwachten. Naast verschillende autochtonen die niet gemotiveerd zijn een vrijwilligerstaken op te nemen zien we vooral bij allochtone klanten dat het concept van vrijwilligerswerk niet in alle culturen gekend. We merken daarom veel weerstand bij de klant en gebrek aan motivatie.

24 Gevolgen voor de huidige werking
Zeer moeizame opstart van het traject Stijgende uitval van klanten tijdens SA-traject Organisaties haken af Vraag en aanbod in niet meer op elkaar afgestemd: - cijfers aanbod>vraag - inhoudelijk functieprofiel Zeer moeizame opstart van klanten bij vrijwilligerswerk en arbeidzorg Klanten komen niet opdagen tijdens intakegesprek met de medewerker van Sociale Activering in het Sociaal Centrum. Meerdere afspraken per klant zijn vaak nodig. Klanten komen niet altijd opdagen tijdens kennismakinggesprekken met organisaties. Organisaties worden daardoor meer en meer argwanend ten opzichte van de kandidaat vrijwilligers van het OCMW Klanten laten een gedemotiveerde indruk na tijdens kennismakingsgesprekken met de organisaties. Ze zeggen dat ze vrijwilligerswerk doen omdat ze moeten. Stijgende uitval van klanten tijdens SA-traject Klanten komen zeer onregelmatig opdagen bij de organisaties Traject van klanten wordt vaak stopgezet omwille van attitude (motivatie), lichamelijke problemen, psychische en psychiatrische problemen, verslavingsproblemen en te weinig kennis van het Nederlands. Vaak is het een combinatie van factoren. Organisaties haken af Organisaties geven aan dat Sociale Activering een te milde screening hanteert en dat verschillende klanten te zwak zijn om in hun vrijwilligerswerk op te nemen. Organisaties geven steeds meer aan niet langer met ons aanbod van klanten te willen werken, klanten die niet gemotiveerd zijn, die verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen, die een hoofddoek dragen, die een strafblad hebben Organisaties vragen meer ondersteuning vanuit de dienst Sociale Activering. Organisaties staan eerder weigerachtig tegenover de klanten ‘mogelijke opstap’ omdat het voor hen zeer onduidelijk is wat ze van hen kunnen verwachten. Organisaties houden er niet van om als “labo” te fungeren. De huidige tendens leert ons dat klanten die tot de doelgroep van de finaliteiten behoren momenteel vaak medische beperkingen heeft, onvoldoende kennis van de taal en niet steeds gemotiveerd is. (Het is moeilijker voor organisaties om deze mensen in te passen.hanteert en dat verschillende klanten te zwak zijn om in hun vrijwilligerswerk op te nemen.

25 Hoe verder? Nood aan herprofilering van het profiel
Meer ondersteuning van de SA klant en de organisaties Zoeken naar nieuwe vormen van Sociale Activering Ontwikkelen van voortrajecten voor Sociale Activering (onderwerpen: motivatie, attitude, sociale vaardigheden)


Download ppt "Sociale Activering."

Verwante presentaties


Ads door Google