De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMW Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMW Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW Antwerpen

2 Wettelijk kader Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
bij wet opgericht in iedere gemeente tekent en voert sociaal beleid in Antwerpen uit werkt samen met verschillende partners: Stad Antwerpen, VDAB, CAW, armoedeorganisaties

3 Wettelijk kader OCMW Antwerpen garandeert de sociale grondrechten;
zorgt voor deelname aan maatschappelijke en culturele leven.

4 Onze missie OCMW Antwerpen garandeert - voor iedereen die gewoonlijk op haar grondgebied verblijft en dit met eerbiediging van de bestaande regelgeving – op duurzame wijze de sociale grondrechten. Ze vormen een eerste opstap naar een volwaardige integratie die zowel voor het individu als de samenleving noodzakelijk en zinvol is.

5 Onze missie Dit betekent:
een menswaardig bestaan voor elke Antwerpenaar; voldoen aan basisbehoeften; OCMW-hulp is geen liefdadigheid; de klant moet zelf inspanningen doen. Deze vorm van communicatie vervangt in vele gevallen niet de officiële vormen (zoals een bevestigingsbrief van een opleiding, een

6 Onze visie Speciale aandacht voor: specifieke doelgroepen;
• mensen met de grootste behoeften (bijv. kansarmen, thuislozen …) • mensen die het grootste risico lopen (bijv. alleenstaande vrouwen met kinderen …) bepaalde buurten en wijken. • concentratie van doelgroepen (bijv. wijk Stuivenberg, ‘t Dokske …)

7 Onze visie Uitgangspunten: Wat heeft de klant nodig?
Alle facetten van het probleem bekijken Preventief werken, voor probleem zich stelt Uitgaan van iemands kansen, niet de risico’s Samenwerken met andere organisaties

8 Onze waarden OCMW Antwerpen en zijn medewerkers werken volgens
vijf A-waarden: diversiteit; integriteit; klantgerichtheid; kostenbewustzijn; samenwerken.

9 Onze doelstellingen OCMW Antwerpen garandeert de inwoners van de stad een aantal sociale grondrechten. Iedere Antwerpenaar heeft recht op: kwalitatieve dienstverlening; een zinvolle activiteit; een plek om te wonen; zorg en gezondheidszorg; menswaardige middelen; culturele en maatschappelijke ontplooiing; recht.

10 Organisatie in beweging
OCMW Antwerpen richtte in 2009 het Zorgbedrijf Antwerpen op om de uitdagingen van zorg en vergrijzing in onze stad aan te gaan. Het Zorgbedrijf Antwerpen bundelt: 18 woonzorgcentra; 40 dienstencentra; thuiszorgdiensten; … .

11 Kwalitatieve dienstverlening
Iedereen heeft recht op kwalitatieve dienstverlening. diensten met lage drempel gemakkelijk, snel bereikbaar uniek loket niet van kastje naar de muur (max. 1 keer doorverwijzen)

12 Activering Iedereen heeft recht op een zinvolle bezigheid, want:
is de beste bescherming tegen armoede en uitsluiting; biedt sociale contacten, regelmaat, structuur; klant heeft gevoel zinvol bezig te zijn; versterkt de klant als mens.

13 Activering OCMW Antwerpen wil drempels naar werk verlagen door:
begeleiding; ondersteuning; opleiding; Nederlandse les; werkervaring.

14 Activering We activeren mensen ook via: cursussen; opleidingen;
vrijwilligerswerk; arbeidszorg.

15 Activering 2010: 2 461 klanten volgden een werkervaringstraject
1 323 klanten toegeleid naar art. 60-vacature 43 % stroomt door naar werk of opleiding. 261 klanten werken als vrijwilliger. (cijfers jaarverslag 2010)

16 Wonen Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle woning, een plek om thuis te noemen. OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen: investeren in betaalbare, kwalitatieve woningen; voorzien in woonbegeleiding om huurders te leren omgaan met alle aspecten van wonen.

17 Wonen Aanbod: ca. 450 sociale woningen voor gezinnen crisiswoningen
kamers voor thuislozen in pensionhuis Van Schoonhoven studentenkamers in Huis Sofìa

18 Wonen Ondersteuning bij wonen door: dienst Woonbegeleiding
nachtopvang en woonbegeleiding en –bemiddeling (samen met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk);

19 Gezondheid Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Problemen voorkomen door preventieve acties Professionele zorgen zowel thuis als in ziekenhuis (ZNA) Financiële tussenkomsten in kosten voor gezondheidszorgen; Laagdrempelig advies in sociale steunpunten gezondheid;

20 Gezondheid Informatie over gezondheidszorg in België, seksuele gezondheid, anticonceptie … Preventieve acties rond borstkanker, griepvaccinatie, gezonde voeding op school, stappenplan … Coördinatie drugsbeleid in Antwerpen.

21 Gezondheid 2 sociale steunpunten gezondheid:
opvolgen gezondheid klanten beantwoorden gezondheidsvragen. (cijfers jaarverslag 2010)

22 Middelen Iedereen heeft recht op de noodzakelijke middelen om menswaardig te leven. We bieden: basisinkomen (leefloon); aanvullende financiële bijstand; budgetbeheer; budgetbegeleiding.

23 Middelen In 2010: 57 625 844 euro financiële hulp uitgekeerd
8 256 actieve dossiers leefloon (cijfers jaarverslag 2010)

24 Middelen ‘Menswaardig leven’ gaat ook over: kansen voor kinderen;
begeleiding bij intrafamiliaal geweld; opkrikken van je zelfbeeld; gezonde voeding;

25 Middelen Aanvullend aanbod: meubelhal PAX
sociale superette PAX en Kiel Binnenste Buiten: cursus, verzorging, winkel 5 sociale restaurants

26 Vrije tijd Iedereen heeft recht op deelname aan cultuur en sport.
OCMW-klanten vinden opnieuw aansluiting bij het ‘gewone leven’ als zij in hun vrije tijd kunnen doen wat anderen doen, zonder financiële drempels.

27 Vrije tijd Aanbod: financiële tussenkomsten voor:
lidmaatschap bij club of vereniging aankopen materiaal …; gratis of zeer goedkope tickets voor evenementen (in 2010: tickets); (cijfers jaarverslag 2010)

28 Vrije tijd toelage voor vakanties of daguitstappen via het
steunpunt Vakantieparticipatie (in 2010: 62 vakanties – klanten op daguitstap) ; goedkope pc’s en tussenkomsten in internetabonnementen. (cijfers jaarverslag 2010)

29 Recht Iedereen heeft recht op juridisch advies, ook de meest kwetsbaren. sociale rechtshulp in elke wijk; toegankelijk, gratis, anoniem juridisch advies; schuldbemiddeling; opstellen afbetalingsplan; onderhandelen met schuldeisers. in 2009: dossiers schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling (cijfers jaarverslag 2009)

30 Recht in 2010: 1 802 dossiers schuldbemiddeling;
138 dossiers collectieve schuldenregeling; 736 lopende dossiers budgetbeheer (cijfers jaarverslag 2010)

31 OCMW als organisatie De juiste persoon op de juiste plek. Zo versterken we onze hulpverlening. OCMW Antwerpen investeert in: competente; tevreden; opgeleide medewerkers.

32 OCMW als organisatie De juiste persoon op de juiste plek. Zo versterken we onze hulpverlening. 1 061 medewerkers bij OCMW Antwerpen (cijfers jaarverslag 2010)

33


Download ppt "OCMW Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google