De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELCOME / WELKOM Informatieavond Tweetalig Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELCOME / WELKOM Informatieavond Tweetalig Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 WELCOME / WELKOM Informatieavond Tweetalig Onderwijs
Christelijk Lyceum Zeist 20 januari 2014

2 Programma Toelichting TTO-onderwijs door de rector, mevrouw Leusink
Ervaringen van Jasper de Fluiter Balledux, leerling uit TTO klas 5 Groepsgesprekken in klaslokalen Infomarkt in het Open Leer Centrum

3 Lessen in het Engels Art, Craft & Design Geography History Mathematics
Physical education Biology English Drama

4 Onderwijskundig profiel
Nadruk op vakinhoudelijke kennis, diepgang Structuur

5 Toren van Babel: symbool voor meertaligheid en verwarring

6 Waarom Tweetalig Onderwijs?
taal als middel voor intercultureel besef taalverwerving èn internationale oriëntatie leerlingen laten excelleren, hoogwaardige lesstof Engels in de context van diverse vakken voorbereiding op studie en beroep studie/werk in het buitenland zelfvertrouwen Niet voor een elite: 150 scholen, lln

7 Wat is Tweetalig Onderwijs (TTO)
Standaard Europees Platform vereist o.a. extra lessen Engels 50% van de lessen in het Engels geschiedenis / aardrijkskunde / biologie in het Engels Europese en Internationale Oriëntatie (Global Studies) internationale projecten speciaal opgeleide docenten, en ‘native speakers’ Gecertificeerd door het EP, lid van netwerk EP scholen; kwaliteitsnorm

8 TTO op het Christelijk Lyceum Zeist
CLZ biedt TTO sinds 2001 Gecertificeerd TTO Junior School door het Europees Platform (EP) in 2005 Gecertificeerd TTO school (EP) in 2008 Biedt als enige in de regio TTO in de bovenbouw IB English A 7 native speakers Engels, 2 Duits, 1 Frans

9 Opzet TTO Christelijk Lyceum Zeist
Gymnasium: standaard tweetalig Atheneum: keuzemogelijkheid Afsluiting met twee erkende certificaten na drie jaar onderbouw Bovenbouw volledig TTO programma of Nederlandstalig VWO

10 Lessentabel TTO klas 1 English History 3. Geography Nederlands
in het Engels English History 3. Geography 4. Biology 5. Drama, conversation 6. Art, Craft&Design 7. Mathematics 8. Physical education 9. Global Studies in het Nederlands Nederlands Latijn* Frans Muziek Techniek Levensbeschouwing Studieles / Mentoruur

11 TTO activiteiten onderbouw
Junior Speaking Contest Maths Team Challenge Little Victorians (Phileas Fogg) Uitwisselingen (Denemarken, Finland) Uitwisseling Japanse School Amsterdam Engelstalige theatervoorstellingen Engeland reis (klas 3)

12 TTO bovenbouw Drie vakken in het Engels: English Language and Literature, Art&Culture, P.E., Man&Society Extra uren Engels in groepen max. 24 leerlingen IB English A Profielwerkstuk in het Engels Maatschappijleer: accent op internationalisering Mogelijkheid tot deelname U-Talent Universiteit Utrecht

13 TTO activiteiten bovenbouw
Work experience TTO/Oxford Debating contests EYP Debating BBC Speaking & Writing Competition Bezoek Amerikaanse Ambassade / Vredespaleis Den Haag Wonderchambers Gemeente Museum Den Haag Europees Parlement / Architectonische wandeling Brussel Theatre performances

14 TTO activiteiten bovenbouw
Sport clinics door native speakers (ook in de onderbouw) Olympiades (natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde) Rome reis in klas 6 Gymnasium

15 Leermiddelen Ouders behoeven sinds 2009 niet te betalen voor de schoolboeken CLZ heeft vanaf 2011 een eigen extern boekenfonds Sinds schooljaar heeft iedere leerling in de brugklas een eigen laptop (MacBook Air 11”). LPL: Laptop Per Leerling (op een groeiend aantal scholen in Nederland succesvol ingevoerd) Tot 2008 moesten ouders de schoolboeken zelf betalen, E p.k. Nu krijgen scholen E 321 p.ll. D.i.minder dan in het verleden door ouders aan boeken werd betaald (gemiddeld ruim 350). Boeken, werkboeken, licenties voor computerprogramma’s. Leerlingen krijgen die boeken in bruikleen, eind schooljaar inleveren, komend schooljaar naar de volgende brugklassers. Leerlingen moeten er zuinig op zijn, want we moeten 4 of 5 jaar met een boek doen om binnen die 321 te blijven. Leerlingen mogen niet in de werkboeken schrijven, want dan kan dat werkboek volgend jaar niet meer door een volgende leerling gebruikt worden.

16 Waarom iedere leerling een laptop?
Leren kan leuker worden Leerling kan zelf onderzoeken Internet biedt veel informatie (ook beelden/films/kaarten) Mogelijkheid tot individuele leerarrangementen (meerbegaafde leerlingen, leerproblemen); leren in eigen tempo Via Elektronische Leer Omgeving (ELO) contact met docenten en medeleerlingen

17 Maar nog steeds: klassikaal
Geen leergebieden, geen grote studiezalen 14 vakken, les van vakdocenten Structuur: studiewijzers, huiswerk controle Laptops kunnen het onderwijs beter, aantrekkelijker en efficiënter maken ‘Stip op de horizon’: maximaal 30% van de lesstof digitaal

18 Financiering van de laptops
Winkelprijs MacBook Air 11” = €1029 CLZ Korting: 15% = €875 Of gedurende vier jaar maandelijks €18 Volledig ingerichte laptop, inclusief verzekering en reparatie op school + leenexemplaar draadloos netwerk Bij afbetaling: klas 1 t/m 4 is leerling economisch eigenaar, na vier jaar is juridisch eigenaar

19 Bijdrage ouders, exclusief MacBook Air
Jaarlijkse bijdrage TTO € 550 (jaarlijks geïndexeerd). In klas 2 en 3: inclusief buitenlandse reis) Zie Financiën (vrijwillige ouderbijdrage) Lidmaatschap klankbordgroep ouders is een optie

20 leerlingen-uit-6-vwo-bij-het-hoofdstuk-biochemie-voor- het-vak-scheikunde/ 22

21 Toelatingseisen VWO advies van de basisschool
scores uit het LOVS (Leerling- en Onderwijs VolgSysteem) van eind groep 6 t/m midden groep 8 voor de onderdelen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde onderschrijven het advies van de basisschool. Aanvullend: Cito- of NIO scores Zie onze site Aanmelden

22 Als er geloot moet worden:
Toelaatbaar? Als er geloot moet worden: Broer/zus zit in schooljaar op CLZ: loten in groep 1 Woonachtig in Gemeente Zeist, Bunnik, De Bilt/Bilthoven, Driebergen, Soesterberg, Woudenberg: loten in groep 2 Elders woonachtig: loten in groep 3 22 22

23 Aanmeldingsprocedure
Aanmeldingsformulier via basisschool 15 februari t/m 15 maart

24 Plaatsingskans? Drie klassen TTO, zes klassen Nederlandstalig
Indien loting: uitgelote TTO-aangemelden loten mee voor Nederlandstalig VWO TTO aanmeldingen uit gemeenten Bunnik, De Bilt / Bilthoven, Driebergen, Soesterberg, Woudenberg dezelfde kans als binnen Zeist

25 OPEN DAG ZATERDAG 25 januari 09.00-13.00 uur
lesjes Latijn: en uur Lokaal 208

26 Groepsgesprek in lokalen
Groep A Hr.Steenstra Groep B Mw. Frew Groep C Mw. van Gurp Groep D Mw. Worron Groep E Mw. Leusink Groep F Hr. Taylor, Mw.Krediet Groep G Mw. Heesbeen, Hr.Kavanagh 215 Groep H Mw. Kirwin Groep I Mw. Punte, Hr. Soetens 26 26

27 27


Download ppt "WELCOME / WELKOM Informatieavond Tweetalig Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google