De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intelligente systemen voor Transport en Logistiek op de Belgische markt Prof. Dr. Alex Van Breedam TRI-VIZOR nv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intelligente systemen voor Transport en Logistiek op de Belgische markt Prof. Dr. Alex Van Breedam TRI-VIZOR nv."— Transcript van de presentatie:

1 Intelligente systemen voor Transport en Logistiek op de Belgische markt Prof. Dr. Alex Van Breedam TRI-VIZOR nv

2 Wat is logistiek? ≡ Logistiek is meer dan vrachtwagens en magazijnen ≡ ‘beheersen van goederenstromen’ ≡ Distributielogistiek versus productieondersteunende logistiek ≡ steeds meer een artificieel onderscheid ≡ VAL/VAS – toegevoegde waarde creatie ≡ ‘Contract’ logistiek versus ‘in-house’ logistiek ≡ ‘Logistiek in de brede zin’ staat voor 8% van het Belgische BNP

3 Wat is logistiek? Nationale Bank van België, 2008

4 Logistics Sector Logistieke initiatieven SAV Febetra UPTR OTM VIL (2003) Flanders Port Area(2008) VIM (2007) Steunpunt Goederenstromen UA (2007) VLV TASKFORCE POMS + Vl. Overheid(2009) VRWB + VOKA (2008) FISN(2006) Flanders Logistics + VIA (2006)

5 Logistieke initiatieven ≡ Vlaanderen ≡ Versnippering ≡ Behoefte aan nieuw globaal initiatief ≡ Wallonië ≡ Logistics in Wallonia

6 Extended Gateway voor Europa Bron: VIL, 2008

7 ICT systemen in T&L sector

8 Vlootmanagement ≡ Vlootmanagement beoogt de optimale benutting van de vloot. Het wil de bezettingsgraad van de rijdende vrachtwagens maximaliseren, routes zo plannen dat de afgelegde afstand en de rijtijd geminimaliseerd worden, onderhoud en brandstofgebruik bewaken en noodprocedures opstarten wanneer problemen opduiken ≡ Deelaspecten: ≡ Ritten- en routeplanning ≡ Voertuigoptimalisatie ≡ Tracking & Tracing

9 Vrachtmanagement ≡ Vrachtmanagement beheert vrachten, ladingen en zendingen op tactisch en operationeel niveau: het stemt vraag en aanbod op elkaar af, beheert de vrachtdocumenten en voert een juiste prijspolitiek, rekening houdend met kosten en service levels ≡ Deelaspecten: ≡ Capaciteitsplanning ≡ Vraagmanagement ≡ Documentmanagement ≡ Kostenmanagement ≡ Servicemanagement

10 Klantenmanagement ≡ Klantenmanagement wil potentiële en bestaande klanten op een gestructureerde manier beheren en strategische klanten toegevoegde waarde bieden door snelle, eenvoudige en goede informatie-uitwisseling ≡ Deelaspecten: ≡ Customer relationship management (CRM): Database met info over (potentiële) klanten om een goede zakenrelatie uit te bouwen ≡ Supply Chain Integratie: gegevensuitwisseling tussen transporteur en strategische klanten

11 Algemeen management ≡ Onder algemeen management vallen alle activiteiten die niet specifiek klant, vracht of vloot gerelateerd zijn ≡ Deelaspecten: ≡ Back office processen: ondersteuning van de dagdagelijkse werking (order management, facturatie, boekhouding, loonadministratie) ≡ Strategisch management: opvolging bedrijfsresultaten, bijstellen visie en beleid, verzekering van de winstgevendheid op lange termijn

12 Maturiteitsmodel Maturiteit Functie Niet geïnfor- matiseerd Focus op basis- processen Interne optimali- satie Externe integratie Algemeen management Geen Beperkt gebruik van basistools Uitgebreid gebruik van basistools Ge- specialiseerde toepassingen Klanten- management Beperkte communicatie via telefoon en fax Uitgebreide communicatie via telefoon en fax Uitgebreide communicatie via telefoon, e- mail, EDI en internet Vracht- management Geen Occasioneel Uitgebreid en structureel Vloot- management Geen BeperktUitgebreid ≡ Verschillende maturiteitsniveaus met specifieke ICT support VIL (2008)

13 Geschikte ICT ondersteuning ≡ Logistieke actoren hebben nood aan ICT en intelligente systemen op maat VIL (2008)

14 Waar staan wij vandaag? ≡ ICT kan ≡ Processen optimaliseren ≡ Operationele kosten drukken ≡ Extra service bieden aan verladers ≡ MAAR ≡ niet elke speler heeft nood aan dezelfde ICT-ondersteuning ≡ Verladers hebben verwachtingen ifv profiel van de logistieke dienstverlener ≡ De uitdaging ≡ ICT ombuigen tot een opportuniteit i.p.v. het te beschouwen als een pure kost

15 Waar staan wij vandaag? ≡ Belgische logistieke dienstverlener ≡ Voorziet geen grote investeringen in ICT ≡ Ziet ICT nog niet als competitief voordeel ≡ ICT opportuniteiten ≡ Light versies ≡ Multimodaal ≡ Horizontale collaboratie

16 TRI-VIZOR NV Waterfront Research Park Galileilaan 18 B-2845 Niel T: +32 3 292 62 10 F: +32 3 292 62 11 www.tri-vizor.com


Download ppt "Intelligente systemen voor Transport en Logistiek op de Belgische markt Prof. Dr. Alex Van Breedam TRI-VIZOR nv."

Verwante presentaties


Ads door Google