De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kickoff-meeting Regionalisatie Gelderland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kickoff-meeting Regionalisatie Gelderland"— Transcript van de presentatie:

1 Kickoff-meeting Regionalisatie Gelderland
Multidisciplinaire samenwerking Sportmedische Ketenzorg 14 maart 2012 Alle de relevante logo’s toevoegen als dia-model in alle slides!

2 Kerngroep - sportarts SMCP / sportpoli Rijnstate Arjan Kokshoorn
- initiator regionalisatie project - verbeteren netwerk, kwaliteit sportmedische zorg voor (geblesseerde) sporter NVFS – Marloes van Lierop (regiocoach) / Bart vd Wiel NGS afdeling Gelderland – Ger van Bernebeek / Hil Smit VSG – ervaringen elders (inhoudelijk), faciliterend

3 Inleiding / achtergrond
Op zich niets nieuws… Regionalisatie projecten elders (VSG): - Noord Holland ‘acute enkel’ - Oost Brabant ‘blessurepreventie’ - Zuid Limburg ‘achillespeesletsel’  medisch inhoudelijk / nascholing / afstemming rol van de diverse specialismen

4 Inleiding / achtergrond
Lokale initiatieven – SMCP ( ) - avondsymposium sportpoli - jaarlijks symposium sportverzorgers (7) - WDH avondsymposium schouder / sportpoli - discussiebijeenkomst NGS regionalisatie project - avondsymposium blessurepreventie voetbal Maar niet voldoende! Netwerk en communicatielijnen!

5 Inleiding / achtergrond
Sporter centraal / vanuit vereniging of individueel Primair doel: Netwerk opbouwen in totale ketenzorg Met gecertificeerde specialismen (basiskwaliteit) Verslaglegging / communicatieformulier (sportmasseurs, en meer) Sportmasseur – sportfysiotherapeut (MT)– sportarts Aanpalende specialismen: huisartsen, SEH / orthopedie / gemeente Kwaliteit en specifieke expertise verder uitdiepen (symposium, etc)

6 programma 19.30 uur Inleiding / achtergrond (Arjan Kokshoorn)
19.45 uur - Rol vanuit sportmassage NGS (Ger van Bernebeek) - Rol vanuit sportfysiotherapie NVFS (Marloes van Lierop) - Rol vanuit sportgeneeskunde VSG / SMCP (Arjan Kokshoorn) 20.15 uur Communicatie, rol overdrachtsformulier (Bart van de Wiel, NVFS) 20.30 uur pauze 20.45 uur Casuistiek – kleine groepjes (eigen regio) 21.15 uur Plenaire afsluiting met ondertekenen intentieverklaring Tot uur Discussie en borrel

7 Rol vanuit sportgeneeskunde
Definitie sportgeneeskunde (sportarts): ‘ het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van (potentiele) deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich op het bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door sport en bewegen. Bij beide facetten wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid’

8 Rol vanuit sportgeneeskunde
Zorgprodukten sportarts: - blessureconsult (aanvullend onderzoek; advies op maat) - inspanningsdiagnostiek (belastbaarheidsonderzoek / trainingsadvies) - preventief sportmedisch onderzoek Voor: Breedtesporters (beginners tot fanatiekelingen) Topsporters Chronisch zieken

9 Rol vanuit sportgeneeskunde
Sportzorgketen in de sportgezondheidszorg: - sportmasseur - sportfysiotherapeut - sportarts - (aanpalend) Streven naar verduidelijking van rol in blessurebeoordeling en behandeling Positionering i.p. in 2de lijns zorg

10 Rol vanuit sportgeneeskunde
VSG / FSMI: faciliterend voor verbetering positie sportarts en sportgezondheidszorg Nederland – Gelderland – Regionaal (SMCP) VSG als ‘regiocoach’(?) / krachten bundelen(!) SMI (SMCP): zelfstandig kwaliteit en netwerk opbouwen in eigen regio

11 Rol vanuit sportgeneeskunde
Financieringsstructuur - (nog) geen klinisch specialisme (politiek) - aanvullende verzekering - jaarlijkse update zorgverzekeraars t.a.v. vergoedingen Voordeel: - direkte toegankelijkheid (geen wachttijd) - geen ‘eigen risico’ (behalve bij aanvullend onderzoek) Kennis van financiele (on-)mogelijkheden sportgezondheidszorg(!)

12 Rol vanuit sportgeneeskunde
SMC Papendal (multidisciplinair centrum) Sportpoli Rijnstate (gezamenlijk spreekuur, 2de lijn) Breed draagvlak voor: - verbeteren sportgezondheidszorg / ketenzorg - ruime regio Arnhem - kwaliteit en snelheid - korte (informele) communicatielijnen als basis - slag slaan in verslaglegging en (terug-)verwijzingen - communicatieformulier als ‘tool’ (sportmasseur) 

13 programma 19.30 uur Inleiding / achtergrond (Arjan Kokshoorn)
19.45 uur - Rol vanuit sportmassage NGS (Ger van Bernebeek) - Rol vanuit sportfysiotherapie NVFS (Marloes van Lierop) - Rol vanuit sportgeneeskunde VSG / SMCP (Arjan Kokshoorn) 20.15 uur Communicatie, rol overdrachtsformulier (Bart van de Wiel, NVFS) 20.30 uur pauze 20.45 uur Casuistiek – kleine groepjes (eigen regio) 21.15 uur Plenaire afsluiting met ondertekenen intentieverklaring Tot uur Discussie en borrel

14 casus Ambitieuze marathonloper van 36 jaar met gezin en fulltimebaan
Achillespeesklachten rechts, geleidelijk ontstaan met zwelling en ochtendstijfheid Voorgeschiedenis vermeldt verder regelmatig gespannen en stramme kuiten, lage rugklachten 1 Discussie subgroepen eigen discipline  werkdiagnose  rol sportmasseur? sportfysiotherapeut? sportarts? anderen?  gebruik / beschikbaarheid netwerk?

15 casus Ambitieuze marathonloper van 36 jaar met gezin en fulltimebaan
Achillespeesklachten rechts, geleidelijk ontstaan met zwelling en ochtendstijfheid Voorgeschiedenis vermeldt verder regelmatig gespannen en stramme kuiten, lage rugklachten 2 Discussie subgroepen verschillende disciplines  werkdiagnose  rol sportmasseur? sportfysiotherapeut? sportarts? anderen?  gebruik / beschikbaarheid netwerk?  + primair ingezette therapie helpt niet, wat nu?

16 Toekomst, wat nu? Netwerk verder formaliseren
Nadenken over kwaliteitscriteria Inzicht in afzonderlijke expertises / dagdeel meelopen (stage) Data verzamelen Contacten gemeente / verenigingen / Gelderse Sportfederatie Informeren van aanpalende specialismen (huisartsen, SEH, orthopedie) Zorgverzekeraar? Jaarlijks symposium: status ketenzorg / medisch inhoudelijk Evaluatie van deze avond: ideen en initiatieven welkom(!): Aandacht intentieverklaring (media)

17 Leveren kwaliteitszorg door sportzorgketen Regio Gelderland
Intentieverklaring A. Kokshoorn Leveren kwaliteitszorg door sportzorgketen Regio Gelderland Arnhem, 14 maart 2012 M. Van Lierop NVFS G. Van Bernebeek H. Smit NGS VSG


Download ppt "Kickoff-meeting Regionalisatie Gelderland"

Verwante presentaties


Ads door Google