De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kickoff-meeting Regionalisatie Gelderland Multidisciplinaire samenwerking Sportmedische Ketenzorg 14 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kickoff-meeting Regionalisatie Gelderland Multidisciplinaire samenwerking Sportmedische Ketenzorg 14 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Kickoff-meeting Regionalisatie Gelderland Multidisciplinaire samenwerking Sportmedische Ketenzorg 14 maart 2012

2 Kerngroep • Arjan Kokshoorn - sportarts SMCP / sportpoli Rijnstate - initiator regionalisatie project - verbeteren netwerk, kwaliteit sportmedische zorg voor (geblesseerde) sporter • NVFS – Marloes van Lierop (regiocoach) / Bart vd Wiel • NGS afdeling Gelderland – Ger van Bernebeek / Hil Smit • VSG – ervaringen elders (inhoudelijk), faciliterend

3 Inleiding / achtergrond • Op zich niets nieuws… • Regionalisatie projecten elders (VSG): - Noord Holland ‘acute enkel’ - Oost Brabant ‘blessurepreventie’ - Zuid Limburg ‘achillespeesletsel’  medisch inhoudelijk / nascholing / afstemming rol van de diverse specialismen

4 Inleiding / achtergrond • Lokale initiatieven – SMCP (2010-12) - avondsymposium sportpoli - jaarlijks symposium sportverzorgers (7) - WDH avondsymposium schouder / sportpoli - discussiebijeenkomst NGS regionalisatie project - avondsymposium blessurepreventie voetbal • Maar niet voldoende! • Netwerk en communicatielijnen!

5 Inleiding / achtergrond • Sporter centraal / vanuit vereniging of individueel • Primair doel: -Netwerk opbouwen in totale ketenzorg -Met gecertificeerde specialismen (basiskwaliteit) -Verslaglegging / communicatieformulier (sportmasseurs, en meer) -Sportmasseur – sportfysiotherapeut (MT)– sportarts -Aanpalende specialismen: huisartsen, SEH / orthopedie / gemeente -Kwaliteit en specifieke expertise verder uitdiepen (symposium, etc)

6 programma • 19.30 uurInleiding / achtergrond (Arjan Kokshoorn) • 19.45 uur- Rol vanuit sportmassage NGS (Ger van Bernebeek) - Rol vanuit sportfysiotherapie NVFS (Marloes van Lierop) - Rol vanuit sportgeneeskunde VSG / SMCP (Arjan Kokshoorn) • 20.15 uurCommunicatie, rol overdrachtsformulier (Bart van de Wiel, NVFS) • 20.30 uurpauze • 20.45 uurCasuistiek – kleine groepjes (eigen regio) • 21.15 uurPlenaire afsluiting met ondertekenen intentieverklaring • Tot 22.00 uurDiscussie en borrel

7 Rol vanuit sportgeneeskunde • Definitie sportgeneeskunde (sportarts): ‘ het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van (potentiele) deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich op het bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door sport en bewegen. Bij beide facetten wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid’

8 Rol vanuit sportgeneeskunde • Zorgprodukten sportarts: - blessureconsult (aanvullend onderzoek; advies op maat) - inspanningsdiagnostiek (belastbaarheidsonderzoek / trainingsadvies) - preventief sportmedisch onderzoek Voor: • Breedtesporters (beginners tot fanatiekelingen) • Topsporters • Chronisch zieken

9 Rol vanuit sportgeneeskunde • Sportzorgketen in de sportgezondheidszorg: - sportmasseur - sportfysiotherapeut - sportarts - (aanpalend) • Streven naar verduidelijking van rol in blessurebeoordeling en behandeling • Positionering i.p. in 2 de lijns zorg

10 Rol vanuit sportgeneeskunde • VSG / FSMI: faciliterend voor verbetering positie sportarts en sportgezondheidszorg • Nederland – Gelderland – Regionaal (SMCP) • VSG als ‘regiocoach’(?) / krachten bundelen(!) • SMI (SMCP): zelfstandig kwaliteit en netwerk opbouwen in eigen regio

11 Rol vanuit sportgeneeskunde • Financieringsstructuur - (nog) geen klinisch specialisme (politiek) - aanvullende verzekering - jaarlijkse update zorgverzekeraars t.a.v. vergoedingen • Voordeel: - direkte toegankelijkheid (geen wachttijd) - geen ‘eigen risico’ (behalve bij aanvullend onderzoek) • Kennis van financiele (on-)mogelijkheden sportgezondheidszorg(!)

12 Rol vanuit sportgeneeskunde • SMC Papendal (multidisciplinair centrum) • Sportpoli Rijnstate (gezamenlijk spreekuur, 2 de lijn) Breed draagvlak voor: - verbeteren sportgezondheidszorg / ketenzorg - ruime regio Arnhem - kwaliteit en snelheid - korte (informele) communicatielijnen als basis - slag slaan in verslaglegging en (terug-)verwijzingen - communicatieformulier als ‘tool’ (sportmasseur) 

13 programma • 19.30 uurInleiding / achtergrond (Arjan Kokshoorn) • 19.45 uur- Rol vanuit sportmassage NGS (Ger van Bernebeek) - Rol vanuit sportfysiotherapie NVFS (Marloes van Lierop) - Rol vanuit sportgeneeskunde VSG / SMCP (Arjan Kokshoorn) • 20.15 uurCommunicatie, rol overdrachtsformulier (Bart van de Wiel, NVFS) • 20.30 uurpauze • 20.45 uurCasuistiek – kleine groepjes (eigen regio) • 21.15 uurPlenaire afsluiting met ondertekenen intentieverklaring • Tot 22.00 uurDiscussie en borrel

14 casus • Ambitieuze marathonloper van 36 jaar met gezin en fulltimebaan • Achillespeesklachten rechts, geleidelijk ontstaan met zwelling en ochtendstijfheid • Voorgeschiedenis vermeldt verder regelmatig gespannen en stramme kuiten, lage rugklachten 1Discussie subgroepen eigen discipline  werkdiagnose  rol sportmasseur? sportfysiotherapeut? sportarts? anderen?  gebruik / beschikbaarheid netwerk?

15 casus • Ambitieuze marathonloper van 36 jaar met gezin en fulltimebaan • Achillespeesklachten rechts, geleidelijk ontstaan met zwelling en ochtendstijfheid • Voorgeschiedenis vermeldt verder regelmatig gespannen en stramme kuiten, lage rugklachten 2Discussie subgroepen verschillende disciplines  werkdiagnose  rol sportmasseur? sportfysiotherapeut? sportarts? anderen?  gebruik / beschikbaarheid netwerk?  + primair ingezette therapie helpt niet, wat nu?

16 Toekomst, wat nu? • Netwerk verder formaliseren • Nadenken over kwaliteitscriteria • Inzicht in afzonderlijke expertises / dagdeel meelopen (stage) • Data verzamelen • Contacten gemeente / verenigingen / Gelderse Sportfederatie • Informeren van aanpalende specialismen (huisartsen, SEH, orthopedie) • Zorgverzekeraar? • Jaarlijks symposium: status ketenzorg / medisch inhoudelijk • Evaluatie van deze avond: ideen en initiatieven welkom(!): • Aandacht intentieverklaring (media)

17 Intentieverklaring Leveren kwaliteitszorg door sportzorgketen Regio Gelderland Arnhem, 14 maart 2012 NVFS NGS VSG G. Van Bernebeek H. Smit M. Van Lierop A. Kokshoorn


Download ppt "Kickoff-meeting Regionalisatie Gelderland Multidisciplinaire samenwerking Sportmedische Ketenzorg 14 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google