De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Regionalisatie Ketenzorg Regio Oost Brabant Blessure Preventie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Regionalisatie Ketenzorg Regio Oost Brabant Blessure Preventie."— Transcript van de presentatie:

1 Project Regionalisatie Ketenzorg Regio Oost Brabant Blessure Preventie

2 Programma Intercollegiaal Overleg thema avond ‘Nut en Noodzaak Preventief Onderzoek’ 18.00 Ontvangst en brood maaltijd 18.30 Aanvang programma – Welkom 18.35 Stand van zaken Regionalisatie – wat is er tot nu gebeurd (VSG) 18.45 Nut en Noodzaak preventief onderzoek – Wat is er allemaal? (Jeffrey Jansen NVFS) 19.00Vragen en discussie nav dit lijstje: - is dit een volledige lijst - zijn dit inhoudelijk goede onderzoeken - welke plaats zouden diverse aanbieders kunnen innemen op grond van persoonlijke vaardigheden - welke plaats zouden diverse aanbieders moeten innemen op grond van beroepscompetenties en belangen 19.45 Pauze 19.55Terugkoppeling en Uitspraken MBV perspectief op de inhoud van preventief onderzoek vanuit drie verschillende invalshoeken naar aanleiding van specifieke zorgvraag, specifieke zorgaanbieder en specifieke zorgvrager kan dit probleem goed worden gekaderd (zie bijlage zorgpiramide). 20.30 Afronding

3 Organisatie van het project kerngroe p Pilot kerngroe p Pilot kerngroe p Pilot Projectleider Werkgroep VSG/NVFS/NGS

4 Doel van het project Ketenafspraken rondom diagnosegroep Ketenkwaliteit Vertalen landelijk niveau

5 Regionale afspraken over  Proces  Wie wat doet en wanneer Daarnaast: Format totstandkoming afspraken voor andere regio’s

6 Blessurepreventie Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Oost Brabant Blessurepreventie

7 Doelgroepen  Georganiseerde sporters en niet georganiseerde sporters: individueel en team: prestatie en recreatie  Chronisch zieken  Van Inactief naar Actief

8 Preventiemiddelen  Informatie (onderverdeeld in georganiseerd en ongeorganiseerde sporters)  Sportmedisch onderzoek (screening en risicoanalyse)  Maken van interventiestrategieën (zowel bij secundaire en tertiaire preventie. Tussentijds advies en behandeling.)

9 Overleg structuur Trainers/coaches Huisartsen Intermediairen Waar behoefte is Sportarts SportfysioSportmasseur

10 Afgesproken  Een keer per drie maanden komen de drie sportzorgdisciplines bij elkaar Implementatie van nieuwste ontwikkelingen Casuïstiek Invulling nascholingen  1e thema naar aanpalend organisaties Nut en noodzaak van (preventief) sportmedisch onderzoek

11 Wat is er allemaal? Preventief onderzoek Wat is er allemaal? SPORTFYSIOTHERAPEUT Uitgebreid sportfysiotherapeutisch onderzoek  gewrichten en spieren  algemeen uithoudingsvermogen  kracht  lenigheid  lichaamssamenstelling  sportadvies en trainingsprogramma op maat SPORTARTS Basis sportmedisch onderzoek  lengte, gewicht en vetpercentage  hart, longen en buikorganen  orthopedisch lichamelijk onderzoek  specifiek orthopedisch onderzoek voor sporttak of klachten  longfunctieonderzoek  ogentest Basisplus sportmedisch onderzoek  als basis sportmedisch onderzoek inclusief:  Rust ECG (hartfilmpje)  Bloedonderzoek op indicatie Groot sportmedisch onderzoek  als basisplus sportmedisch onderzoek inclusief:  Een maximale inspanningstest met registratie van de hartslag middels een twaalf afleidingen ECG en bloeddrukmonitoring.

12 Wat is er allemaal? Preventief onderzoek Wat is er allemaal? ACHMEA  Achmea Health Check  cholesterol- en glucosegehalte bloed  bloeddruk  verhouding lengte/lichaamsgewicht  longfunctie Een gespecialiseerd verpleegkundige voert de Health Check uit (2x per jaar in diverse locaties) WIELRENARTSEN (Specifiek voor wielrenners – verplichte keuringen) Medische geschiktheidskeuring:  Algemeen intern- en orthopedisch onderzoek  Bloedonderzoek met Hb en cholesterol  Electrodiagram  Gewicht/lengte/vetpercentage  Ogentest/kleurentest/urinetest Uitgebreide medische geschiktheidskeuring Als medische geschiktheidskeuring en als extra:  longfunctie  inspanningstest met ECG registratie van de hartactie

13 Lijst van wat er is  Nog invullen

14 Vragen en discussie n.a.v. lijst preventief onderzoek - is dit een volledige lijst? - zijn dit inhoudelijk goede onderzoeken? - welke plaats zouden diverse aanbieders kunnen innemen op grond van persoonlijke vaardigheden? - welke plaats zouden diverse aanbieders moeten innemen op grond van beroepscompetenties en belangen?

15 Health screening en risk stratification (referte ACSM Guidelines 7e edition 2005) 1. identificatie en exclusie van personen met medische contra-indicaties voor inspanning 2. identificatie van personen met verhoogd risico vanwege leeftijd, symptomen of risicofactoren, die medische evaluatie en inspanningsonderzoek ondergaan voorafgaand aan training 3. identificatie van personen met klinische relevante ziekten, die deelnemen aan medische begeleide training 4. identificatie van personen met andere speciale kenmerken

16 Indeling van risico-levels

17 Bepaling van risico-factoren

18 Symptomen van cardiovasculaire, pulmonale of metabole ziekten

19 Vervolg – symptomen van cardiovasculaire, pulmonale of metabole ziekten

20 Risico-groepen

21 Competenties en vaardigheden  kennis van indicaties voor inspanningsonderzoek  kennis van alternatieve tests  kennis van contra-indicaties, risico’s en bepaling van risico’s  kennis om complicaties van inspanningsonderzoek te herkennen  kennis van en vaardigheid in re-animatie  kennis van inspanningsprotocollen  kennis van cardiovasculaire en inspanningsfysiologie  kennis van aritmie en vermogen tot herkenning  kennis van cardiovasculaire medicatie en de invloed op het prestatievermogen  kennis van de invloed van leeftijd en ziekte op het prestatievermogen  kennis van de principes van ergometrie  kennis van stop-criteria

22 Voorwaarden voor het uitvoeren van inspanningsonderzoek 1. voldoende competenties en vaardigheden 2. adequate faciliteiten en instrumentaria 3. adequate protocollen en (nood)maatregelen

23

24 Dank u wel voor uw aanwezigheid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Download ppt "Project Regionalisatie Ketenzorg Regio Oost Brabant Blessure Preventie."

Verwante presentaties


Ads door Google