De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Certificaathoudersvergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Certificaathoudersvergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Certificaathoudersvergadering 17-5-2014
WELKOM Certificaathoudersvergadering

2 Programma Stand van zaken en exploitatie.
Concept jaarcijfers 2013 Beaufort Monumenten BV Liquiditeit/ aflossing schulden Pauze Presentatie nieuwe aanwas + ouders Varen naar Beauforthuis, aansluitend Borrel.

3 Stand van zaken en exploitatie
Oude situatie Huidige situatie Situatie per 1 oktober Studenten 10 13 15 Kantoor 3 1 -- Slechte huurders erin gezet door de heer Drenth Nieuwe situatie is meer wenselijk: Geen perikelen meer met een externe partij 2 x waterschade Samenleven

4

5 Website

6 DOORVERKOOP AANDEELCERTIFICATEN BEAUFORT MONUMENTEN BV
Waarom deze presentatie Doorverkoop aandelen voorheen ging dit via een piramidesysteem. Nieuw doordraai systeem met jaar factor. Dit is om de oude investeerders niet achter te stellen en om direct een hoge incentive te geven voor nieuwe investeerders 1 aandeelcertificaat

7 Om de doorwissel van certificaathouders te bevorderen zijn de volgende stappen gemaakt:
Alle actieve leden wordt de mogelijkheid geboden een certificaat te verwerven middels een ‘spaarplan’ Spaarplan: Over de 5 actieve jaren van een lid wordt gespaard voor een aandeel Kosten: 20 euro per maand, na 5 jaar eigenaar van een aandeel Omgekeerde piramide systeem met factor ‘jaren’ ‘Punten systeem’ Degene met de meeste punten komen als eerste in aanmerking om door te verkopen Punten als volgt berekend: Aantal certificaten * aantal jaren in bezit = ‘punten’ Resultaat: eerlijkere rangorde in uitkoop certificaathouders

8 Voorbeeld: Aandeelhouder X heeft in een pakket van 4 aandelen aangeschaft Anno 2014 heeft hij 4 (aantal aandelen) * 5 (aantal jaren in bezit) = 20 punten Aandeelhouder Y heeft in 2012 een pakket van 5 aandelen aangeschaft Anno 2014 heeft hij 5 (aantal aandelen) * 2 (aantal jaren bezig) = 10 punten Aandeelhouder Y is daarom, ondanks het feit dat hij minder aandelen heeft, eerder aan de beurt om zijn of haar aandelen door te verkopen

9 CONCEPT JAARCIJFERS BEAUFORT MONUMENTEN BV
Winst & Verlies rekening 2013 2012 2011 Inkomsten 71.186 65.084 64.788 Kostprijs omzet 20.563 13.432 17.271 Bruto bedrijfsresultaat 50.623 51.652 47.517 Overige bedrijfskosten 13.481 2.718 3.666 Netto bedrijfsresultaat 37.142 48.934 43.851 Financiële lasten 25.791 23.064 24.393 Winst voor belastingen 11.351 25.870 19.458 VPB 2.278 5.179 3.901 Netto winst 9.073 20.691 15.557 Financien + probleem voorleggen waar we nu staan ( is dus nog variabel) BOODSCHAP: Geen emissie is de uitgangspunt. Als er na deze dag geen besluit is genomen dan een neiuwe vergadering plannen. Korte termijn heeft huurverhoging geen zin. Iemand die kan financieren Totaal door de ING bent overvallen. Stapeltje waarde aandelen printen Aandelen die vorig jaar zijn verkocht stapelen we op deze verkoopronde

10 CONCEPT JAARCIJFERS BEAUFORT MONUMENTEN BV
Balans 2013 2012 2011 Activa Pand Vorderingen 7.728 5.605 663 Liquide middelen 7.945 14.566 12.296 Passiva Totaal eigen vermogen VPB latentie Schuld Mohr Beheer BV Hypothecaire schuld Overige schulden 41.282 39.761

11 Aflossing Mohr Beheer BV
Oorspronkelijke opzet: – euro gespaard – extra lenen Reactie banken op extra lening Opties: SDB verkoop haar aandelen (28.000) Investeerders Emissie Noodzaak: verkoop certificaten!

12 PAUZE

13 WELKOM Dispuut(huis)dag

14 Beaufort

15

16 Reunistenbestuur Dispuutbestuur Huisbestuur

17 Wie zijn wij? Voorstelrondje + taken van iedereen.

18 Actieve leden dispuut Beaufort; opbrengst € 71.000
Fundraise 1, 2 oktober 2008. Actieve leden dispuut Beaufort; opbrengst € Fundraise 2; 27 oktober 2008 Reunisten dispuut Beaufort; opbrengst € 1e fundraise 2e fundraise

19 Ouders / ooms / tantes dispuut Beaufort; opbrengst € 160.000 !!
Fundraise 3; 1 november 2008 Ouders / ooms / tantes dispuut Beaufort; opbrengst € !! 3e Fundraise in Tuschinskii

20 DOORVERKOOP AANDEELCERTIFICATEN BEAUFORT MONUMENTEN BV
Waarom deze presentatie Doorverkoop aandelen voorheen ging dit via een piramidesysteem. Nieuw doordraai systeem met jaar factor. Dit is om de oude investeerders niet achter te stellen en om direct een hoge incentive te geven voor nieuwe investeerders 1 aandeelcertificaat

21 Om de doorwissel van certificaathouders te bevorderen zijn de volgende stappen gemaakt:
Alle actieve leden wordt de mogelijkheid geboden een certificaat te verwerven middels een ‘spaarplan’ Spaarplan: Over de 5 actieve jaren van een lid wordt gespaard voor een aandeel Kosten: 20 euro per maand, na 5 jaar eigenaar van een aandeel Omgekeerde piramide systeem met factor ‘jaren’ ‘Punten systeem’ Degene met de meeste punten komen als eerste in aanmerking om door te verkopen Punten als volgt berekend: Aantal certificaten * aantal jaren in bezit = ‘punten’ Resultaat: eerlijkere rangorde in uitkoop certificaathouders

22 Voorbeeld: Aandeelhouder X heeft in een pakket van 4 aandelen aangeschaft Anno 2014 heeft hij 4 (aantal aandelen) * 5 (aantal jaren in bezit) = 20 punten Aandeelhouder Y heeft in 2012 een pakket van 5 aandelen aangeschaft Anno 2014 heeft hij 5 (aantal aandelen) * 2 (aantal jaren bezig) = 10 punten Aandeelhouder Y is daarom, ondanks het feit dat hij minder aandelen heeft, eerder aan de beurt om zijn of haar aandelen door te verkopen

23 Eindscore fundraises: €380.000 eigen geld
Hypotheek: € Lening: € 15 september 2009, tekenen overeenkomst Hypotheek Lenig van de heer Mohr 15 september tekenen contract

24 Waar zijn we nu Huis 5 jaar in bezit Gezonde cashflow
Tijd om aandelen door te verkopen en financiering zoeken. Verbouwen van de ruimte beneden per 1 oktober

25 PROGNOSE W & V REKENING BEAUFORT MONUMENTEN BV
Winst & Verlies Rekening Prognose 2014 2013 2012 Inkomsten 72.638 71.186 65.084 Kostprijs omzet 20.000 20.563 13.432 Bruto bedrijfsresultaat 52.638 50.623 51.652 Overige bedrijfskosten 13.481 2.718 Netto bedrijfsresultaat 39.157 37.142 48.934 Financiële lasten 33,603 25.791 23.064 Winst voor belastingen 5.554 11.351 25.870 VPB 1.111 2.278 5.179 Netto winst 4.443 9.073 20.691

26 Juridische structuur; wat koop ik met een certificaat ?
Investeerders Ouders + reünisten Actieve leden Stichting Certificaat van aandeel Aandeel + zeggenschap STAK Bestuur STAK ( = bestuur BV) 1 ouder, 1 reünist, 1 buitenstaander, voorzitter Stichting, reünist/ouderejaars lid Beaufort zeggenschap Beaufort Monumenten B.V. Stichting Dispuuthuis Beaufort Bestuur: 5 Beaufort leden. Functie: Beheer pand, huurinning. (onder supervisie van bestuur BV)

27 Waardebepaling aandeel 2009 2010 2011 2012 2013
Eigen Vermogen per 31 december  € 357,439.00  € 458,451.00 € 456,948.00  € 452,639.00 € 448,302.00 Aantal certificaten 180000 Waarde per certficaat  € 1.99  € 2.55  € 2.54 € 2.51 € 2.49 1 aandeel (474 certificaten) € 1,207.25 € 1,203.30 € 1,191.95 € 1,180.53 Adviesprijs € 1000 € 1050 € 1100 € 1150

28 Waarom nu certificaten kopen?
Een dispuuthuis vergroot het plezier tijdens de actieve studentenjaren van uw zoon. U helpt op een originele manier mee een rijksmonument in stand te houden. U helpt een mooi dispuut aan een mooi huis. U helpt 1/4 van het actieve deel van het Dispuut aan een dak boven hun hoofd. Juist nu is de hulp hard nodig. Goede business case: Waarde vast aandeel en bij liquidatie van het pand krijgt u uw investering terug.

29 Rondvraag


Download ppt "Certificaathoudersvergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google