De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geestelijke GezondheidsZorg Organisatie en financiering van de GGZ in Nederland Dr. Wim H.M. Gorissen Directeur Divisie Behandelcentra

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geestelijke GezondheidsZorg Organisatie en financiering van de GGZ in Nederland Dr. Wim H.M. Gorissen Directeur Divisie Behandelcentra"— Transcript van de presentatie:

1 Geestelijke GezondheidsZorg Organisatie en financiering van de GGZ in Nederland Dr. Wim H.M. Gorissen Directeur Divisie Behandelcentra w.gorissen@dejutters.com

2 Opzet inleiding •GGZ in Nederland: organisatie en cijfers •Financiering van de GGZ in Nederland •De GGZ op Curaçao / Nederlandse Antillen •Als er voldoende tijd is: De Jutters, zorgprogramma’s en zorgpaden 2GGZ in NL en Curaçao – studiereis NVAG 2011-03

3 GGZ-aanbieders in NL Type instellingaantal geïntegreerde GGZ31 psychiatrische ziekenhuizen (incl. forensische zorg)7 KJP9 RIAGG6 RIBW20 verslavingszorg9 totaal82

4 GGZ-aanbieders in NL zelfstandig gevestigdenKinderen en jeugdigen Volwassenen en ouderen Totaal 1e lijn psychologisch hulpverlener 1.3752.8423.125 1 e lijn overig (psychiaters, orthopedagogen, etc.) 50134184 2e lijn medisch specialist/psychiater 85334344 2 e lijn psychologisch hulpverlener 44919962 Ziekenhuizen PUC7 PAAZ34

5

6 Bedden en plaatsen 2009

7 Aantal cliënten in behandeling 2009

8 Diagnoses per circuit (2009) Jeugd (%)Volwassenen (%) Ouderen (%) Beschermd wonen (%) cognitieve/organische stoornis01161 Psychotische stoornis16616 Stemmingsstoornis517219 angst-/stressgebonden stoornis5954 Overige stoornis351188 persoonlijkheids- /gedragsstoornis 9353246 Stoornis ontwikkeling/gedrag40526 Stoornis door alcohol/drugs1437 Overige neurotische stoornis41083 totaal100

9 Afgesloten wachttijd in weken (2009) aanmeldingbeoordelingbehandeling Kinderen en jeugd (0-17)666 Volwassenen (18-64)345 Ouderen (65+)235 Gemiddeld355

10 Behandelingen en verrichtingen 200720082009Groei 08-09 Aantal cliënten residentieel56.20856.99458.2622 Gemengd residentieel26.14126.97626.718 deeltijd12.09911.67511.192-4 ambulant742.578770.308840.7159 totaal837.025865.954936.8878 Aantal verrichtingen ambulant12.742.45713.760.92016.110.81817 klinisch10.244.09610.231.49010.517.0293 deeltijd1.183.1411.129.4691.044.214-8 totaal24.169.69425.121.87927.672.06110 Productiewaarde verrichtingen (x1 miljoen €) ambulant1.192,31.263,41.440,814 klinisch1.933,91.957,52.016,83 deeltijd202,7194,5180,9-7 totaal3.328,93.415,43.638,47

11 Arbeidsplaatsen en medewerkers in de GGZ 200720082009Groei 08-09 (%) arbeidsplaatsen (fte, excl. vacatures) per 31/1260.10062.60065.7005,0 aantal werkzame personen in de ggz per 31/1279.30082.50086.5004,8

12 Financiering GGZ in NL •Zorgverzekeringswet (ZVW; landelijk opererende zorgverzekeraars; representatiemodel; via DBC’s en verrichtingenparameters): ambulante curatieve zorg; klinische curatieve zorg tot 365 dagen (inclusief via jeugdstrafrecht) •Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ; Zorgkantoren per regio; via ZZP’s en verrichtingenparameters): klinische zorg langer dan 365 dagen; logeerhuizen, ambulante begeleiding •Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO; gemeenten; via subsidies): preventie en toeleiding •Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI; onderdeel Ministerie van Justitie; via DBBC’s en verrichtingenparameters): forensische zorg volgens volwassenenstrafrecht •Persoonsgebonden Budget (ook AWBZ, maar particuliere budgethouders kopen in; via verrichtingenparameters) •Projectsubsidies en verkoop van diensten (divers: b.v. ziekenhuizen, bureau jeugdzorg, andere zorginstellingen, ZonMw, Ministerie VWS, onderwijs)

13 GGZ op Curaçao •Wat weten we daar in Nederland eigenlijk van? •Niet zo veel!

14 Populatie Nederlandse Antillen Netherlands AntillesBonaireCuraçaoSabaSt. EustatiusSt. Maarten 2009199929128771417661601276840917 Ter vergelijking: in Nederland: ruim 16 miljoen

15 Ziekenhuizen NA - 2001 Hospitals Category Number of beds Bonaire St.Franciscus Hospitaal General hospital 40 Curaçao St. Elisabeth Hospitaal General hospital 536 Antillean Adventist Hospital General hospital 40 Kliniek Dr. J. Taams Surgical clinic 45 Dr. D. Capriles Kliniek Psychiatric hospital 200 = 1,00/1.000 Stichting Mgr. Verriet Instituut Rehabilitation 12 Handicapped child care 117 Kraamkliniek Rio Canario Maternity clinic 17 Verpleeghuis Betèsda Chronic Care Hospital 160 Brasami Rehabilitation (Drug addiction) 63= 0,32/1.000 Saba Mrs A.M. Edwards Medical Center Medical Center 14 Sint Eustatius Queen Beatrix Medical Center Medical Center 20 Sint Maarten St. Maarten Medical Center General hospital 79 Total Netherlands Antilles 1343

16 Beroepsbeoefenaren NA - 2001 •Psychiaters: 9 = 0,45/10.000 •Psychologen: ± 17 = 1,20/10.000 vergelijking: Nederland Curaçao Suriname psychiaters /10.000 1,350,450,13 psychologen /10.000 9,381,200,20 bedden /1.000 2,381,320,52

17 De Jutters De Jutters is hét Centrum voor Jeugd-GGZ in de regio Haaglanden We richten ons op kinderen en jongeren (en hun ouders / verzorgers) van 0 tot en met 22 jaar met psychische / psychiatrische problemen of met het risico deze te ontwikkelen Kernactiviteiten zijn diagnostiek, behandeling, crisishulpverlening, preventie, E-Mental Health en opleiden

18 De Jutters, kerngetallen Cliënten* •Aantal cliënten in behandeling9.644 •Waarvan 5.492 kinderen en jongeren •Waarvan 61% jongens •Waarvan 37% allochtoon •Waarvan 4% 0-3, 47% 4-11, 44% 12-17, 5% 18+ •Aantal nieuwe inschrijvingen6.196 •Aantal eerste opnames deeltijd 185 klinisch 114 Capaciteit* •Klinische capaciteit 73 bedden •Logeerhuisplaatsen 27 bedden (108 kinderen •Dagbehandelingsplaatsen 107 stoelen (41 forensisch) Bedrijfsvoering* •430 fte – 571 medewerkers •± 39 miljoen *Cijfers 2009

19

20 Locaties

21 Belangrijkste samenwerkingspartners JeugdzorgGGZ-instellingen

22 Belangrijkste samenwerkingspartners Algemene ZiekenhuizenOnderwijs Overig LVB

23 Geïnstitutionaliseerde samenwerkingen Met Ipse de Bruggen en Steinmetz / de Compaan Met Jeugdformaat Met I-Psy

24 Inkomsten De Jutters •Zorgverzekeringswet (F-parameters en DBC’s) – Zorgverzekeraars (91%) •AWBZ-parameters – Zorgkantoren (5%) •PGB (AWBZ) – ouders (<1%) •WMO – gemeenten (3%) •Justitie – DJI (nu nog via Palier/PBG) (<1%) •Inkoop door BJZ, ziekenhuizen, jeugdzorg etc. (<1%) •Onderwijs voor kinderen – Onderwijs en gemeenten (volledig via scholen)

25 Zorgprogramma’s en zorgpaden - De visie •Verbeteren van de kwaliteit van de zorg vraagt om specialisatie en standaardisatie •Specialisatie en standaardisatie vergroot de vrijheid van de professional door het verminderen van de druk tot groepsbesluiten •Het doet daardoor ook meer recht aan de professionaliteit van de behandelaar •En maakt de zorg voor de cliënt voorspelbaarder en beter begrijpbaar (= compliance) •Het instrumentarium hiervoor bestaat uit zorgprogramma’s en zorgpaden •Dit kan het beste in specialistische behandelcentra

26 Kern zorgprogramma •Diagnose-gebonden doelgroep •Wat doen we voor die doelgroep: •Diagnostiek •Behandelmodules •Outcomes •Afsluiting •“Gereedschapskist” met (zoveel mogelijk) evidence based modulen

27 Zorgprogramma 1 b.v. stemmingsstoornissen Topzorg 3 e lijn Schema zorgprogramma’s 1 e lijn Voor- deur protocol Zorgprogramma 2 b.v. angststoornissen Zorgprogramma 3 b.v. persoonlijkheidsstoornissen Zorgprogramma 4 b.v. psychotische stoornissen Kortdurende interventies Beschermd wonen Andere diagnosen Preventie Crisisdienst

28 Zorgprogramma’s De Jutters •Aandachtstekortstoornissen (ADHD) •Autisme Spectrum Stoornissen •Angststoornissen •Stemmingsstoornissen •Persoonlijkheidsstoornissen •Psychotrauma •Vroege psychose •Gedragsstoornissen •Forensische psychiatrie •0-4 jarigen •Somatoforme stoornissen •Eetstoornissen •Diabetes-gerelateerde problematiek

29 Kern zorgpad •Gericht op een specifieke subgroep uit het zorgprogramma •Veel voorkomende opeenvolging van modules binnen een zorgprogramma •Zorgen dat de juiste behandelaar op het juiste zorgprogramma/zorgpad werkt (discipline en niveau) •Doelgerichte, doeltreffende en doelmatige zorg leveren. •Zet de leden van een professioneel team aan om samen te werken, af te stemmen en vanuit vertrouwen aan elkaar over te laten •Goed georganiseerd zorgproces waar de organisatie van de instelling op wordt afgestemd

30

31 ROM - routine outcome monitoring De Jutters wil: •Met meetresultaten de beslis- en evaluatie- momenten in het behandelproces ondersteunen •De resultaten van de behandelingen in beeld krijgen – individueel en per zorgprogramma / zorgpad •Weten hoe onze cliënten de behandeling ervaren en waarderen (CWO) •Verantwoording kunnen afleggen aan financiers en samenleving over de effectiviteit van de behandelingen

32 ROM - aanpak •Alle cliënten bij binnenkomst een generieke vragenlijst (CBCL, YSR, Kidscreen) •Later per zorgprogramma specifieke lijsten •Bij einde behandeling dezelfde vragenlijst + thermometer jeugd-GGZ (CQ Index voor jeugd is er nog niet) •Later tussenmetingen op evaluatiemomenten •Participatie in ROMCKAP (alle KJP-instellingen en instellinge met KJP-afdelingen)

33 Voor meer informatie •Sectorrapport GGZ 2009 – GGZ NLSectorrapport GGZ 2009 – GGZ NL •www.zorgatlas.nlwww.zorgatlas.nl •www.nationaalkompas.nlwww.nationaalkompas.nl •www.ggznederland.nlwww.ggznederland.nl •Statistical Yearbook Netherlands Antilles 2009Statistical Yearbook Netherlands Antilles 2009 •Sociale kaart GGZ CuraçaoSociale kaart GGZ Curaçao


Download ppt "Geestelijke GezondheidsZorg Organisatie en financiering van de GGZ in Nederland Dr. Wim H.M. Gorissen Directeur Divisie Behandelcentra"

Verwante presentaties


Ads door Google