De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles
W. Oostburg Raad van Bestuur

2 Agenda Inleiding Huidige situatie Ontwikkelingen Recent bereikte resultaten Realiseerbare doelen

3 Klinika Capriles 13 april 1936: Open als Overheidsinstelling 3 maart 2000: Stichting KC opgericht 1 januari 2001: Operationeel als zelfstandige stichting

4 “Samen werken aan groei en herstel“
Missie Als psychiatrisch ziekenhuis bieden wij behandeling, begeleiding en zorg van een kwalitatief hoogstaand niveau aan mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problematiek. Hierbij laten wij ons in al ons werk leiden door het onderstaande statement: “Samen werken aan groei en herstel“

5 Visie Wij streven er naar de meest cliëntgerichte Curaçaose zorgorganisatie te zijn.

6 Visie Door middel van de volgende vijf ambities maken wij dit waar: Cliënt centraal met herstel als doel en rehabilitatie als methode. Maatschappelijke integratie en acceptatie van de cliënt. Competente en tevreden medewerkers. Organisatiebrede verbondenheid. Efficiënte en flexibele bedrijfsvoering.

7 Kernwaarden Betrokkenheid
Vanuit een gevoel van saamhorigheid en gelijkwaardigheid bijdragen aan waar Klinika Capriles voor staat Bekwaamheid Kunnen wat cliënten en collega’s van ons mogen verwachten Betrouwbaarheid Doen wat cliënten en collega’s van ons mogen verwachten

8 Kengegevens Klinische behandeling: Nederlandse Antillen /Aruba Capaciteit : 200 bedden Bezettingsgraad : 97% (2009) Ambulant: Poliklinisch Deeltijd- en Dagbehandeling Outreach

9 Kengegevens Leeftijd : kinderen en volwassenen Aantal pat. behandeld: (2009) Personeel: 230 FTE (inclusief psychiaters /psychologen) Omzet: 22.2 milj. (ANG) (2009)

10 Toegankelijkheid Klinisch -Vrijwillig -Onvrijwillig (gedwongen opname) -KZ-verklaring -Justitieel : -Vonnis -Curatele Poliklinisch -verwijzing vanuit de 1ste lijn -na ontslag uit de kliniek

11 Wetgeving Landsverordening verpleging psychiatrische patiënten (P.B. 2010, No 31); Lvo Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) (PB 1996, No 211); Lvo Zorginstellingen (P.B No. 19); Lvo Ziekteverzekering (P.B. 1966, No. 15).

12 Financiering Tarieven: wettelijk bepaald. Zorgverzekeraars
BZV : eiland- en landambtenaren, PP kaarthouders AVBZ fonds SVB : werknemers en gezin Eilandgebied: extramurale of ambulante GGz en verslavingszorg via subsidieregeling

13 Patiënten Schizofrenie Schizo-affectieve stoornissen Verslaving aan psycho-actieve stoffen (40% van ontslagen cliënten hebben een vorm verslaving)

14 Psychotische episodes Chronische defecten (70%)
Karakteristieken Psychotische episodes Chronische defecten (70%) Perceptie Denken Capaciteit om te onderdrukken Moe, moeilijk initiatieven nemen Geheugenstoornissen

15 Gevolgen Geen constante opname noodzaak, maar varieert (b.v. stress situaties). Gedwongen opname is bij de meeste patiënten niet continu noodzakelijk. Bij de meeste patiënten blijft de behoefte aan begeleiding gehele leven bestaan, klinisch, semi-residentieel (beschermd wonen), thuis, bij familie, op het werk. Continuïteit van professionele begeleiding is noodzakelijk om “psychotische episode” te voorkomen.

16 Knelpunten Gebrek aan: inzicht in de omvang en samenstelling van de vraag naar GGZ; samenhang in ontwikkeling en uitvoering van beleid tussen de aanbieders binnen de GGZ; regie m.b.t. de visie en beleid gericht op realiseren van samenhang binnen de GGZ; zorgvoorzieningen die aansluiten op de werkelijke zorgbehoefte van de cliënt;

17 Knelpunten Een onduidelijke afbakening van taken, activiteiten en werkvelden tussen de GGZ-aanbieders; Geen cliëntgericht, samenhangend aanbod voor patiënten die meerdere zorgaanbieders aandoen; Ontoereikend bekostiging; Geringe mogelijkheden voor maatschappelijke participatie (arbeid, onderwijs, recreatie); Een zwakke rechtspositie van de cliënt in combinatie met een beperkte cliëntenparticipatie.

18 GGz Curaçao

19 Resultaten in 2010 Stichting GGz Curaçao; Stichting KJP “Yudaboyu”; Stichting Facilitair Bedrijf; KC gelieerd aan GGz Curaçao; Elektronisch Zorg Registratie Applicatie (EZRA = EPD); Systematisch Rehabilitatie Handelen (SRH);

20 Resultaten in 2010 Project “Werk in uitvoering”; Patiënten audit; Rechten van de patiënt; Intranet; (Jaar)verantwoording.

21 Project “Nieuwbouw Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie”
Plannen GGz Curaçao Koppeling Sonrisa Koppeling FMA Nieuwbouw “Longstay” Project “Nieuwbouw Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie”

22 Plannen Project “Triangelweg” Dubbeldiagnose /verslaafden -Nieuwbouw Drugs /Forensische Afd. -Nachtopvang

23 de reis kan op zichzelf prettig zijn.
Einddoel ligt ver weg. maar de reis kan op zichzelf prettig zijn.


Download ppt "Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles"

Verwante presentaties


Ads door Google