De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Splitsen en omzetten in Utrecht Bijeenkomst Wijkraden 3 november 2010 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Splitsen en omzetten in Utrecht Bijeenkomst Wijkraden 3 november 2010 1."— Transcript van de presentatie:

1 1 Splitsen en omzetten in Utrecht Bijeenkomst Wijkraden 3 november 2010 1

2 2 Doel presentatie •Informeren over het Omzettingsbeleid •Inzicht geven in procedures en instrumenten van de gemeente die samenhangen met splitsen •Hiermee de Wijkraden voeden bij het formuleren van een advies aan het college

3 3 Onderwerpen presentatie •Verschil tussen omzetten en splitsen •Omzettingsbeleid en evaluatie •Splitsen: •Belang van splitsen voor de stad •Aantallen splitsingen •Juridische grondslag splitsen •Sturingsmogelijkheden bij splitsen

4 4 Verschil tussen omzetten en splitsen •Omzetten  Één woning geheel gebruiken voor kamerverhuur (o.b.v. Huisvestingswet/ verordening) •Opsplitsen  Van één woning naar meerdere woningen (o.b.v. bouwregelgeving) •Andere toetsingskaders, en dus andere belangenafweging

5 5 Verschil omzetten en splitsen Zelfstandig t.b.v. één huishouden Zelfstandig t.b.v. meerdere huishoudens Splitsen ------------------------------------------------- Omzetten Onzelfstandig t.b.v. kamerbewoning Zelfstandig t.b.v. één huishouden

6 6 Omzettingsbeleid in het kort •Uitgangspunten beleid •Doel is rem op toename omzetten: •Behoud betaalbare koopwoningen •Beschermen leefbaarheid in wijken •Ouder-kind constructie (ouders kopen woning voor kind + medestudenten) •Tijdelijke omzettingsvergunning van 5 jaar •Uitgezonderd van compensatie •Wel leefbaarheidstoets (per 04-01-2011) •Belangenafweging per vergunningaanvraag

7 7 Belangenafweging Leefbaarheidstoets: vergunning wel / niet verlenen? •Buurtniveau: Krachtwijk, Algemeen Buurtoordeel Wijkenmonitor •Straat- / pandniveau: o.a. straatbeeld ter plaatse, klachtenpatroon, reactie n.a.v. publicatie •Nieuwe of bestaande situatie (bestaand = ontstaan voor 2 april 2008) Volkshuisvestelijke toets: vergunning met / zonder compensatie? •Prijscategorie woning

8 8 •Algemeen: nauwelijks nieuwe kamerverhuur •Doelstellingen gehaald? •Beschermen betaalbare voorraad •98% verleende vergunningen = legalisatie bestaande kamerverhuur •8 nieuwe situaties (alle 8 in een niet-krachtwijk). •Beschermen leefbaarheid in m.n. Krachtwijken •geen nieuwe reguliere kamerbewoning •20 tijdelijke situaties i.h.k.v. de ouder-kind constructie (m.n. Ondiep). Evaluatie - resultaten

9 9 Evaluatie – aantallen aanvragen ingediend tussen 02-04-2008 en 06-2010 Verleend regulierGeweigerdOuder-kind West5609 Noordwest117 (incl 2 nwe sit)716 Overvecht8124 Noordoost2327 Oost34 (incl 2 nwe sit)08 Binnenstad33 (incl 3 nwe sit)12 Zuid4107 Zuidwest31 (incl 1 nwe sit)16 Vleuten De Meern 000 Leidsche Rijn000 Totaal3442359

10 10 Evaluatie - aanbevelingen •Beleid niet ingrijpend aanpassen •Maatregel handhaven dat in de Utrechtse krachtwijken in beginsel geen kamerverhuur mag bijkomen. •Ouder-kind constructie: blijven in aanmerking komen voor een tijdelijke omzettingsvergunning zonder compensatie. •Voortaan leefbaarheidstoets bij ouder-kind constructie •Beleid eenduidiger •Tegemoet gekomen aan zorgen buurtbewoners •Geldt voor aanvragen ouder-kind vergunning ingediend vanaf 4 januari 2011

11 11 Belangen bij het splitsen van woningen voor de stad •Er is een grote vraag van één- en tweepersoons- huishoudens naar woonruimte (Woningnet: 44.404 ingeschreven actief woningzoekende starters) •Toename aanbod starterswoningen door splitsen •Gewenste doorstroming vanuit kamerverhuur •Fysieke verbetering panden t.a.v. brandveiligheid en bouwkundige aspecten

12 12 Aantal gerealiseerde eenheden door splitsen per wijk (CBS) 200820091 juli 2010Woningvoorraad West 2744411.631 Noordwest 32601818.512 Overvecht 04014.545 Noordoost 49631114.991 Oost 40231012.627 Binnenstad 7555118.134 Zuid 00011.767 Zuidwest 1621615.593 Leidsche Rijn 0009.245 Vleuten de Meern 01015.321 Totaal 23927160132.366

13 13 Wat valt op? •Grootste toename in Noordwest van 32 (2008) naar 60 (2009). •Meeste gerealiseerde eenheden in Binnenstad, Oost en Noordwest. •Vooral bepaalde subwijken. •Per jaar variatie in subwijken.

14 14 Juridische grondslag voor bouwkundig splitsen •Omgevingsvergunning voor bouwen vereist. •Omgevingsvergunning betreft integrale toets aan: •Het bestemmingsplan (gebruik van het pand) •De Woningwet, het Bouwbesluit de Bouwverordening (bouwkundige staat, brandveiligheid, parkeren etc.) •Gebruiksbesluit (brandveiligheid) •De omgevingsvergunning moet worden verleend als de aanvraag aan bovenstaande regelgeving voldoet ------------------------------------- •Meegeven splitsingseisen bij verkoop

15 15 Sturingsmogelijkheden •Als splitsen binnen bestemmingsplan past en aan overige regelgeving voldoet is er geen vrijheid voor gemeente •Als splitsen niet binnen bestemmingsplan past is er beoordelingsvrijheid, en kan de gemeente een aanvraag voor het bouwkundig splitsen weigeren

16 16 Welke middelen zijn er om splitsen te reguleren? •Bestemmingsplannen •Parkeernota •Woningwet en aanverwante regelingen

17 17 Samenvattend •De gemeente heeft slechts beperkte mogelijkheden om splitsen te reguleren


Download ppt "1 Splitsen en omzetten in Utrecht Bijeenkomst Wijkraden 3 november 2010 1."

Verwante presentaties


Ads door Google