De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omzettingsvergunning Welkom tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot de omzettingsvergunning op 2 april 2009 te Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omzettingsvergunning Welkom tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot de omzettingsvergunning op 2 april 2009 te Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Omzettingsvergunning Welkom tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot de omzettingsvergunning op 2 april 2009 te Utrecht

2 Omzettingsvergunning Beleid Omzettingsvergunning d.d. 02-04-2009 Doelen 1. Beschermen voorraad zelfstandige woningen betaalbaar voor koopstarters, euro 181.512,- 2. Beschermen leefbaarheid in kwetsbare buurten zoals: Ondiep, Zuilen, Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven

3 Omzettingsvergunning Te strikte formulering De rechter eist belangenafweging per vergunningverlening omzettingsvergunning Beter juridisch kader Aanpassing beleid

4 Omzettingsvergunning Beleid per 10 februari 2009 Betere juridische onderbouwing Meer ruimte voor belangenafweging per vergunningaanvraag Die afweging vindt plaats intern in ambtelijke werkgroep

5 Omzettingsvergunning Belangenafweging Belangenafweging in voordeel aanvrager vergunning (zonder compensatie) Belangenafweging in nadeel aanvrager vergunning met compensatie op basis van coulanceregeling 21 augustus 2001 – 27 januari 2007 weigering op basis van leefbaarheid

6 Omzettingsvergunning Aspecten in de belangenafweging 1. Belang aanvrager op aanvraagformulier 2. Volkshuisvestelijke overwegingen a. voor starter betaalbare woning in euro 181.512,- b. voor starters onbereikbare woning in euro’s en oppervlakte, dan beoordeling op basis van potentiële verhuisstroom, waarmee starter zijn voordeel kan doen

7 Omzettingsvergunning Leefbaarheidsoverwegingen a. niet in aandachtsgebieden in beginsel b. verder beoordeling leefbaarheidsvraagstuk op basis van uitkomsten onderzoek situatie kamerbewoning

8 Omzettingsvergunning Ouder – kind constructie Ouder koopt woning voor kind en andere studenten (ouder verhuurt) uitzondering ook in aandachtsgebieden Tijdelijke vergunning voor vijf jaar

9 Omzettingsvergunning Omzetting zonder vergunning tussen 21 augustus 2001 en 27 januari 2007 vergunning vragen belangenbehartiging in nadeel van aanvrager dan coulance, mits: 1. aantonen kamerverhuur 21 augustus 2001 – 27 januari 2007 2. geldige huurcontracten overhandigd aan huurders 3. prijzen op basis van puntensysteem let op: tot 6 maanden na 10 februari 2009

10 Omzettingsvergunning Liever geen geld (25%) betalen? dan tijdelijke vergunning vragen voor twee jaar

11 Omzettingsvergunning Omzetting zonder vergunning oktober 1990 en augustus 2001 geen coulanceregeling vergunning vragen!!!! euro 211,- per m2 NEN 2580

12 Omzettingsvergunning Omzetting zonder vergunning voor 1 oktober 1990 Kamerverhuur zonder onderbreking tot heden gedoogbrief vragen Gedogen blijft gehandhaafd, totdat kamerbewoning wordt beëindigd

13 Omzettingsvergunning Regionale huisvestingsverordening Aanvragen omzettingsvergunning verplicht 1. weigering leefbaarheid 2. vergunning zonder compenstatie indien belang aanvrager > volkhuisvestelijk belang 3. vergunning met compensatie belang aanvrager < volkshuisvestelijke belang

14 Omzettingsvergunning Geen aanvraag omzettingsvergunning 1. Hospitaverhuur a. verhuurder bewoont zelf > 50% van het gebruikersoppervlak b. verhuurt maximaal 2 kamers N.B. verhuurder = eigenaar/bewoner of hoofdhuurder

15 Omzettingsvergunning Geen aanvraag omzettingsvergunning (vervolg) 2. voor woongroepen a. twee of meer meerderjarige personen b. bedoeling voor onbepaalde tijd een met gezinsverband vergelijkbaar samen- levingsverband aan te gaan c. ieder lid is ingeschreven als woningzoekende en draagt bij aan het gebruik van voor- zieningen als keuken en sanitair

16 Omzettingsvergunning Geen aanvraag omzettingsvergunning (vervolg) d. de groep staat > 1 jaar geregistreerd als groep op lijst woningzoekenden of heeft > 1 jaar op hetzelfde adres gewoond e. groep georganiseerd als rechtspersoon met gezamenlijke bankrekening, waarvan de vaste lasten huur, e.d. worden betaald

17 Omzettingsvergunning Wel aanvraag omzettingsvergunning altijd verleend! - ouder – kind constructie ouder koopt, verhuurt aan kind plus medestudenten a. voor periode van vijf jaar b. geen compensatie c. na vijfjaarstermijn reguliere vergunning aanvragen of voortzetting ouder – kind constructie (max. 5 jaar)

18 Omzettingsvergunning Zwakten in de regeling a. puntenprijs onwettige eis? Detournement de pouvoir? b. uitkomsten onderzoek niet bekend toetsing aan wat? c. doorstromingswoning? d. huurder vertrekt niet na twee jaar tijdelijke vergunning e. huurder vertrekt niet na 5 jaar (ouder – kindconstructie) f. taxatie pand

19 Omzettingsvergunning Er komen procedures! - ondersteuning Vastgoed Belang a. hulp bij invulling aanvragen, zie aanvraag- formulier website! b. hulp bij procedures en advies, mevrouw mr. drs. Marijke Horvers, euro 99,50 per uur (het juridisch tarief) c. telefonisch advies, gratis < half uur, daarna het juridisch tarief d. schriftelijk advies, gratis < half uur, daarna het juridisch tarief ALLEEN VOOR LEDEN

20 Omzettingsvergunning Omzet is niet ons doel! Goedkoper. tel. (030) 286 4802 Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Omzettingsvergunning Welkom tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot de omzettingsvergunning op 2 april 2009 te Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google