De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omzettingsvergunning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omzettingsvergunning"— Transcript van de presentatie:

1 Omzettingsvergunning
Welkom tijdens de voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot de omzettingsvergunning op 2 april 2009 te Utrecht

2 Omzettingsvergunning
Beleid Omzettingsvergunning d.d Doelen 1. Beschermen voorraad zelfstandige woningen betaalbaar voor koopstarters, euro ,- 2. Beschermen leefbaarheid in kwetsbare buurten zoals: Ondiep, Zuilen, Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven

3 Omzettingsvergunning
Te strikte formulering De rechter eist belangenafweging per vergunningverlening omzettingsvergunning Beter juridisch kader Aanpassing beleid

4 Omzettingsvergunning
Beleid per 10 februari 2009 Betere juridische onderbouwing Meer ruimte voor belangenafweging per vergunningaanvraag Die afweging vindt plaats intern in ambtelijke werkgroep

5 Omzettingsvergunning
Belangenafweging Belangenafweging in voordeel aanvrager vergunning (zonder compensatie) Belangenafweging in nadeel aanvrager vergunning met compensatie op basis van coulanceregeling 21 augustus 2001 – 27 januari 2007 weigering op basis van leefbaarheid

6 Omzettingsvergunning
Aspecten in de belangenafweging 1. Belang aanvrager op aanvraagformulier 2. Volkshuisvestelijke overwegingen a. voor starter betaalbare woning in euro ,- b. voor starters onbereikbare woning in euro’s en oppervlakte, dan beoordeling op basis van potentiële verhuisstroom, waarmee starter zijn voordeel kan doen

7 Omzettingsvergunning
Leefbaarheidsoverwegingen a. niet in aandachtsgebieden in beginsel b. verder beoordeling leefbaarheidsvraagstuk op basis van uitkomsten onderzoek situatie kamerbewoning

8 Omzettingsvergunning
Ouder – kind constructie Ouder koopt woning voor kind en andere studenten (ouder verhuurt) uitzondering ook in aandachtsgebieden Tijdelijke vergunning voor vijf jaar

9 Omzettingsvergunning
Omzetting zonder vergunning tussen 21 augustus 2001 en 27 januari 2007 vergunning vragen belangenbehartiging in nadeel van aanvrager dan coulance, mits: 1. aantonen kamerverhuur augustus 2001 – 27 januari 2007 2. geldige huurcontracten overhandigd aan huurders 3. prijzen op basis van puntensysteem let op: tot 6 maanden na 10 februari 2009

10 Omzettingsvergunning
Liever geen geld (25%) betalen? dan tijdelijke vergunning vragen voor twee jaar

11 Omzettingsvergunning
Omzetting zonder vergunning oktober 1990 en augustus 2001 geen coulanceregeling vergunning vragen!!!! euro 211,- per m2 NEN 2580

12 Omzettingsvergunning
Omzetting zonder vergunning voor 1 oktober 1990 Kamerverhuur zonder onderbreking tot heden gedoogbrief vragen Gedogen blijft gehandhaafd, totdat kamerbewoning wordt beëindigd

13 Omzettingsvergunning
Regionale huisvestingsverordening Aanvragen omzettingsvergunning verplicht 1. weigering leefbaarheid 2. vergunning zonder compenstatie indien belang aanvrager > volkhuisvestelijk belang 3. vergunning met compensatie belang aanvrager < volkshuisvestelijke belang

14 Omzettingsvergunning
Geen aanvraag omzettingsvergunning 1. Hospitaverhuur a verhuurder bewoont zelf > 50% van het gebruikersoppervlak b verhuurt maximaal 2 kamers N.B. verhuurder = eigenaar/bewoner of hoofdhuurder

15 Omzettingsvergunning
Geen aanvraag omzettingsvergunning (vervolg) 2. voor woongroepen a. twee of meer meerderjarige personen b. bedoeling voor onbepaalde tijd een met gezinsverband vergelijkbaar samen levingsverband aan te gaan c. ieder lid is ingeschreven als woningzoekende en draagt bij aan het gebruik van voor zieningen als keuken en sanitair

16 Omzettingsvergunning
Geen aanvraag omzettingsvergunning (vervolg) d. de groep staat > 1 jaar geregistreerd als groep op lijst woningzoekenden of heeft > 1 jaar op hetzelfde adres gewoond e. groep georganiseerd als rechtspersoon met gezamenlijke bankrekening, waarvan de vaste lasten huur, e.d. worden betaald

17 Omzettingsvergunning
Wel aanvraag omzettingsvergunning altijd verleend! - ouder – kind constructie ouder koopt, verhuurt aan kind plus medestudenten a. voor periode van vijf jaar b. geen compensatie c. na vijfjaarstermijn reguliere vergunning aanvragen of voortzetting ouder – kind constructie (max. 5 jaar)

18 Omzettingsvergunning
Zwakten in de regeling a. puntenprijs onwettige eis? Detournement de pouvoir? b. uitkomsten onderzoek niet bekend toetsing aan wat? c. doorstromingswoning? d. huurder vertrekt niet na twee jaar tijdelijke vergunning e. huurder vertrekt niet na 5 jaar (ouder – kindconstructie) f. taxatie pand

19 Omzettingsvergunning
Er komen procedures! - ondersteuning Vastgoed Belang a. hulp bij invulling aanvragen, zie aanvraag formulier website! b. hulp bij procedures en advies, mevrouw mr drs. Marijke Horvers, euro 99,50 per uur (het juridisch tarief) c. telefonisch advies, gratis < half uur, daarna het juridisch tarief d. schriftelijk advies, gratis < half uur, daarna het juridisch tarief ALLEEN VOOR LEDEN

20 Omzettingsvergunning
Omzet is niet ons doel! Goedkoper. tel. (030) Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Omzettingsvergunning"

Verwante presentaties


Ads door Google