De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT Informatiemanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT Informatiemanagement"— Transcript van de presentatie:

1 ICT Informatiemanagement
Het doel heiligt de middelen, niet andersom!

2 Workshop ‘van middel naar doel’
Probleemverkenning Hilversum KING: meenemen management in gedachte informatiemanagement Startpunt informatiemanagement Hilversum Van middel naar doel Knelpunten, obstakels en oplossingen

3 Probleemverkenning Vraag aan KING via teammanager SZ
Kunnen jullie helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe ICT- strategie met meer intern draagvlak? Onze Informatiebeleidsgroep functioneert niet goed kunnen jullie daar eens naar kijken?

4 Aanpak : ‘vraag achter de vraag’
Opdrachtformulering in de vorm van voorstel Individuele gesprekken sleutelfunctionarissen en groepsgesprek CMT Workshop Korte rapportage Gesprek en sparren met directeur Bestuur Borging CMT Opdrachtformulering voor vervolgproces

5 Gesprekspartners Signaleren, stimuleren en stroomlijnen

6 Verwonderpunten Strategie/Consensus
Hilversum beschikt over beleidsdocumenten (missie, visie, dienstverlening, organisatie, cultuur, ICT) Visie niet bekend/gedeeld (evenals totstandkoming) Doelen niet realistisch (beloften niet waar te maken) Verbanden en afhankelijkheden met ICT niet in beeld Urgentiegevoel op ontwikkeling e-overheid diffuus Behoefte aan gedeeld toekomstbeeld en prioriteiten: Zingeving: gewaardeerde bijdrage aan het geheel Zekere en veilige keuzes inzet middelen en mensen Signaleren, stimuleren en stroomlijnen

7 Verwonderpunten Vaardigheden
Veel kwaliteit(en) in Hilversum (ingrediënten aanwezig) Kwaliteit opdrachtgeverschap business is “issue” Kwaliteit opdrachtnemerschap ICT is “issue” Projectmatig werken niet naar wens Organisatie niet klaar voor zaakgericht werken (randvoorwaarde succesvolle inzet GovUnited) Signaleren, stimuleren en stroomlijnen

8 Verwonderpunten Sturing
Veel projecten en prioriteiten (nauwelijks evaluatie) Sturing op onderdelen (≠ op samenhang/concerndoelen) “Overlaten aan anderen” zonder bevoegdheden Hoge tolerantie voor dingen die misgaan (betrouwbaarheid netwerk, browser, uitwijk, Beleidsgroep ICT ontevreden over zichzelf GovUnited (ontkenning, weerstand, onzekerheid en verbinding) Niet door ons bedacht (wij redden ons prima zonder) Definitief besluit duurt lang (onzekerheid over baten) Raakt ons voorlopig niet (ga m’n eigen gang) Hoe eerder hoe beter (beslecht slepende discussies) Signaleren, stimuleren en stroomlijnen

9 Verwonderpunten Middelen
Functioneel beheer decentraal gedekt (en aangestuurd!) Onderhoudsbudgetten ICT decentraal belegd (beperkte rol concernbelang bij afwegingen) Effect sterker bij afdelingen die zelf middelen kunnen genereren (V&H, Belastingen en Stad) Kostenverdeling GovUnited (voorkant betaalt) Algemeen geen positief beeld van ICT-voorzieningen Veel in eigen beheer (we doen alles zelf, wat we dus niet kunnen) Verscheidenheid in ICT-oplossingen (met gevolgen voor benodigde koppelingen, beheerinspanning, kosten) Signaleren, stimuleren en stroomlijnen

10 Verwonderpunten Planning
Concernbelangen “verborgen” in plannen van afdelingen Bestuurlijke doelen, business-projecten en ICT-projecten onvoldoende op elkaar afgestemd (zeggenschap verdeeld, sturing onduidelijk, realisatie op onderdelen, bijdrage activiteiten aan doelen niet helder) Samenhangend plan voor realisatie e-overheidsdoelen ontbreekt Signaleren, stimuleren en stroomlijnen

11 Van Plato tot Pluto Signaleren, stimuleren en stroomlijnen

12 KING: meenemen management
Bespreken van verwonderpunten Aan de slag met oplossingen en acties Bespreken rollen IT-governance Bespreken en beleggen van de CIO-rol Aan de slag met rollen en knelpunten daarin Borgen met huiswerk (leveren input ICT-strategie)

13 Model voor Informatiemanagement
Signaleren, stimuleren en stroomlijnen

14 Opdracht Informatiemanagement
het hart van de toekomstige informatievoorziening is opgezet en de logische verbindingen tussen de onderdelen zijn gelegd de planning en fasering van de huidige (IST) naar de toekomstige (SOLL, zie onder 1) is bekend en waar nodig en mogelijk in uitvoering genomen de consequenties die voortvloeien uit de nieuwe rol van informatie als bedrijfsmiddel zijn bekend, erkend en afgestemd met de richting, inrichting en verrichtingen van de gemeentelijke organisatie.

15 IM start met twee beelden….
Vanuit de lijn (vraagkant): IM is de oplossing voor alles IM pakt direct alle klussen die er liggen op IM is verantwoordelijk voor ICT En vanuit ‘ICT’: IM hadden we toch ook zelf kunnen doen? IM: we zullen het wel zien IM is verantwoordelijk voor goede besluiten van de klant Vraag: wat is uw beeld?

16 Komt dit bekend voor? KLANT ZEGT: ‘ICT’ ZEGT:
We moeten APPLICATIENAAM kopen/ implementeren, dat lost het probleem op We hebben afgesproken dat we met PROTOS werken ´De klant´ moet niet met een oplossing komen ´Ze´ willen niet meewerken ! Ja, maar zo wordt het bepaald binnen HET PROGRAMMA Die applicatie past niet binnen het beleid! !! Dat gaat breder dan onze afdeling en dus toch gemeentebreed? ´Ze´ moeten eerst een visie ontwikkelen Het moet geen stap terug worden … voor onze afdeling Programma ‘Digitaliseren’ De klant moet maar aangeven ….. De leverancier kan het niet waarmaken / de applicatie is slecht Dat moet het CMT bepalen

17 Uitgangssituatie bij start IM
Lijnorganisatie (vraagkant): die denkt in applicaties en hardware die verantwoordelijkheid voor ‘ICT’ uitbesteed die niet goed is in keuzes maken ICT organisatie (aanbodkant): die in het ‘gat’ is gesprongen dat de klant open laat die geen keuzes blijft terugleggen die blijft proberen voortgang te houden ‘ICT Beleidsgroep’ als quasi besluitvormend orgaan

18 Van middel naar doel Eigenaarschap van ‘ICT’ terug naar de lijn brengen Gesprek verplaatsen van applicaties naar processen en doelen Van dogma’s (dat doen we zo) naar keuzes (wat is beste oplossing) Binnen context van samenhangende processen (procesarchitectuur) INFORMATIEVOORZIENING

19 Knelpunten, obstakels en oplossingen
Knelpunten en obstakels Oplossingen Groter maken ‘gemeentebreed’, dus niet voor mij Probleem proberen uit te besteden aan IM ICT als normbewaker aan einde denkproces Bestuur legt de bal ook bij ICT ipv bij de lijn Budget deels centraal Dat werkt niet omdat ‘ze’ het niet kunnen… Klein houden, afbakenen Eigen verantwoordelijkheid binnen geheel Probleem niet oppakken, maar terugleggen ICT als meedenker, vanaf begin in eigen rol Raad en College meenemen in denkwijze Doel en middelen bij elkaar Niet om problemen heen werken


Download ppt "ICT Informatiemanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google