De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen Werken aan Veiligheid – Gewoon Doen Mr. Tom Doppenberg DI Afdeling Veiligheid NVVC april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen Werken aan Veiligheid – Gewoon Doen Mr. Tom Doppenberg DI Afdeling Veiligheid NVVC april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Samen Werken aan Veiligheid – Gewoon Doen Mr. Tom Doppenberg DI Afdeling Veiligheid NVVC april 2012

2 Rijkswaterstaat NVVC april 2012 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu DID WD DVS Dienst Infrastructuur NN NH IJG ON UT ZH NZ ZL NB LB Afdeling Veiligheid

3 Rijkswaterstaat Kaders Richtlijnen Monitoring Nieuwbouw Onderhoud NVVC april 2012 Regionale Diensten Landelijke Diensten Hoofdwegennet Hoofdvaarwegennet Watermanagement Beheer en Onderhoud Aanleg Regie Opdrachten

4 Rijkswaterstaat “Integrale Veiligheid” = 13 veiligheidsthema’s, o.a.: Tunnelveiligheid Brandveiligheid Arbeidsveiligheid Externe veiligheid Veiligheid tegen overstromingen Verkeersveiligheid Veiligheid zee- en binnenvaart Sociale veiligheid Security Constructieve veiligheid NVVC april 2012

5 Rijkswaterstaat 2003: V&W Corporate Visie Veiligheid NVVC april 2012  Permanent verbeteren  Transparant afwegen  Voorbereid zijn op restrisico’s  Veiligheidsmanagement 2005: RWS Nulmeting Veiligheid 2007: Programma Versterking Veiligheidsmanagement RWS 2011: Kader Veiligheidsmanagement RWS 2015: Veiligheid vanzelfsprekend deel van RWS-cultuur Eerste verkenning  Beleidsverklaring  Programmaplan 2009-2012  Landelijk programmateam  Regulier overleg RD’s en LD’s Bestuurlijke verankering Samen met omgeving

6 Rijkswaterstaat Beleid Processen Uitvoering Structuur NVVC april 2012 Do Check Plan Act

7 Rijkswaterstaat In toenemende mate geïnformeerd Cultuur PATHOLOGISCH Wat maakt het uit zolang we niet gepakt worden REACTIEF Veiligheid is belangrijk, we doen er veel aan iedere keer dat we ongeluk hebben BEREKENEND We hebben systemen om alle gevaren hantereerbaar te maken PROACTIEF We werken aan problemen die we nog steeds vinden GENERATIEF We doen het goed of we doen het niet Toenemend vertrouwen NVVC april 2012 Steeds beter geïnformeerd

8 Rijkswaterstaat Organisatie- en cultuurverandering Van  impliciet naar expliciet  Ad hoc naar planmatig  Versnipperd naar gestructureerd  Incidenteel naar verankerd NVVC april 2012

9 Rijkswaterstaat 1.Schep duidelijkheid 2.Koester de top 3.Prikkel de werkvloer NVVC april 2012 Hoe krijg je dat rotsblok omhoog?

10 Rijkswaterstaat 1. Zorg voor duidelijke kaders en doelstellingen “Nul doden, nul gewonden”, pro-actieve veiligheidscultuur RWS Kader Veiligheidsmanagement Gedragsregels Leidraad Integrale Veiligheid Veiligheid expliciet beleggen in (project)organisatie Veiligheid in plannings- en monitoringscyclus Instrumenten en Formats voor planning, monitoring en rapportage NVVC april 2012

11 Rijkswaterstaat 2. Koester het commitment van de top Beleidsverklaring Veiligheidsmanagement Expliciet Intern Opdrachtgeverschap Jaarlijkse Safety Top Standaard agendapunt Contact met andere sectoren -Shell, Schiphol -Strategische alliantie met ProRail -GWW-netwerk NVVC april 2012

12 Rijkswaterstaat 3. Organiseer de interactie met de werkvloer Kaderadviseurs in de Regio Regiegroepen (regionaal, landelijk) RWS Veiligheidsnetwerk (landelijk) Opleidingen en communicatie Incidentmeldpunt (0800-8002) Incidentregistratie en -onderzoek NVVC april 2012

13 Rijkswaterstaat 13 Succesformule voor dit proces? NVVC april 2012 Volg de weg zoals die zich ontrolt en probeer de zaken niet te forceren Handel in harmonie met jezelf en met je omgeving

14 Rijkswaterstaat 14 Impressie van de huidige toestand •Film Samen Werken aan Veiligheid NVVC april 2012

15 Rijkswaterstaat 15 Succesformule? •Klein beginnen –10 Vroege Volger-projecten voor Leidraad Integrale Veiligheid •Organisch laten groeien –Implementatie door Regionale Diensten RWS in eigen tempo •Realistische doelen stellen –“2012: proactieve veiligheidscultuur voor arbo” •Organiseer steun en zoek medestanders –Over de schutting gooien werkt niet •Sla mijlpalen •Werk aan Weerbaarheid NVVC april 2012

16 Rijkswaterstaat SMART geformuleerde projectambitie Heldere verdeling rollen en taken Passende veiligheidsaanpak Snelle melding en registratie van incidenten en bijna-ongevallen Ongevalsonderzoek indien nodig Continu veiligheidsbesef medewerkers Beheersmaatregelen obv risicoafweging (bronaanpak) Integraal VeiligheidsDossier (relevante documentatie) Verantwoording in elke termijnrapportage aan interne opdrachtgever NVVC april 2012

17 Rijkswaterstaat Doelstellingen per veiligheidsdomein NVVC april 2012 Arbeidsveiligheid 0 doden en 0 ernstig gewonden Voldoen aan Arbowetgeving Hoogwaterbescherming Voldoen aan de veiligheidsnorm per dijkring Verkeersveiligheid2020 alle wegen minimaal Eurorap 3 sterren Evenredige bijdrage landelijke doelstelling OBR normen voor stroefheid en spoorvorming Nautische Veiligheid Geen stijging aantal significante ongevallen Externe Veiligheid Risiconormen externe veiligheid Tunnelveiligheid WARVW, VR-C Constructieve Veiligheid Eurocodes MachineveiligheidWarenwetbesluit, Machinerichtlijn, Arbowet. Brandveiligheid Brandveiligheidseisen Sociale Veiligheid Ontwerpeisen CPTED, Bouwbesluit. SecurityCorporate BeveiligingsModel HulpverleningBeleidsplan Crisisbeheersing

18 Rijkswaterstaat Klaver Vijf - doelstellingen 1.Nul doden, nul gewonden 2.Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van OG en ON 3.veiligheid is geborgd in ontwerp en uitvoering 4.We werken volgens de Gedragsregels 5.Optimale veiligheid tijdens de werkzaamheden NVVC april 2012

19 Rijkswaterstaat Gedragsregels 1.Als Rijkswaterstater heb ik een voorbeeld functie 2.Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk 3.Ik zorg voor een veilige werkomgeving 4.Ik stop elke klus die niet veilig voelt 5.Ik meld (bijna) ongevallen 6.Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming NVVC april 2012

20 Rijkswaterstaat Leren van incidenten NVVC april 2012

21 Rijkswaterstaat Vragen/discussie NVVC april 2012


Download ppt "Samen Werken aan Veiligheid – Gewoon Doen Mr. Tom Doppenberg DI Afdeling Veiligheid NVVC april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google