De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chloordioxide voorkomt en bestrijdt Legionella

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chloordioxide voorkomt en bestrijdt Legionella"— Transcript van de presentatie:

1 Chloordioxide voorkomt en bestrijdt Legionella
VTDV Waterdag Nazareth November 2009

2 Topics Wat is desinfectie Waarom desinfecteren Waarom chloordioxide als desinfectiemiddel In situ aanmaken van chloordioxide: Oxiperm werkingsprincipe Digital dosing: continu en homogeen doseren van ClO2 Monitoring van ClO2 in water: AquaCell

3 Wat is desinfectie ? We onderscheiden:
Desinfectie: Reductie van het aantal kiemen met een minimale factor van 105 (bv. max. 10 uit blijven over) Sterilisatie: Reductie van het aantal kiemen met een minimale factor van 106 (bv. max. 1 uit blijft over) Sanitisatie: Selectieve reductie van kiemen (bv. enkel doden van parasieten)

4 Waarom desinfecteren? We onderscheiden twee belangrijke groepen van kiemen in water: Deze welke van bij het begin aanwezig zijn in hoge pathogene concentraties (E.coli, salmonella, hepatitis, etc.) Deze welke bij het begin in niet-pathogene concentraties aanwezig zijn, maar in de installaties groeien (legionella, amoebes) Om er voor te zorgen dat ons drinkwater geen schadelijke kiemen meer bevat, zijn verschillende desinfectiemethodes nodig !

5 Waarom desinfecteren? Er bestaan drie soorten pathogene kiemen
Virusen Bacteriën Protozoa nm 0.5 – 5 µm 5 – 20 µm Hepatitis A Legionella Darmparasieten Om er voor te zorgen dat ons drinkwater geen schadelijke kiemen meer bevat, zijn verschillende desinfectiemethodes nodig !

6 Kenmerken van typische desinfectie technieken

7 Desinfecteren met chloordioxide
Wat is chloordioxide ClO2 is een onstabiel gas ClO2 moet in situ bereid worden ClO2 is zeer goed oplosbaar in water ClO2 heeft een groen-gele kleur ClO2 is het desinfectant met de hoogste desinfecterende kracht (ORP, Redox Potential) ClO2 opgelost in water bij lage concentraties, kan gedurende dagen gestockeerd worden zonder degradatie

8 Desinfectie met Chloordioxide
Waarom chloordioxide Hoger desinfecterend „vermogen“ (hoger redox potentiaal in vergelijking met chloor) pH-onafhankelijke reactie => toepasbaar in een breed pH gebied (van pH 6 – 10) Desinfectie van het binnenkomend leidingwater (poortwachter) Residuele werking in het ganse leidingnet Verwijdert biofilm en de bacteriën die in biofilm aanwezig zijn Geen vorming van THM of chlooramines (in tegenstelling tot chloor) 29 Februari 2008: Besluit Vlaamse Regering tot toevoeging van chloordioxide aan de lijst van stoffen die mogen toegevoegd worden aan het water bestemd voor menselijke consumptie. Chloordioxide wordt gebruikt voor de desinfectie van water. Drinkwaternet: dosering van 0,2 à 0,4 ppm volstaat voor permanente desinfectie

9 Effect van chloordioxide op biofilm
Oxygen Standing water Wet tubing Ideal temperature, warm Food, deposits Food, plastics, organic material Micro-organisms, bacteria, germs, fungi Biofilm is een slijmerige film die wordt opgebouwd aan de binnenwanden van leidingen, boilers, warmtewisselaars, expansievaten e.d. en bestaat uit micro-organismen en extracellulaire deeltjes Vele pathogene kiemen, waaronder E. Coli en legionella zijn aanwezig in deze biofilm Biofilm is uiterst resistent tegen desinfectiemiddelen Chloordioxide is het enige desinfectant dat in lage concentraties in staat is biofilm af te breken

10 Traditionele ClO2 generatoren
❏ Natriumchloriet en zoutzuur (verdunde of geconcentreerde oplossing) worden in een zelfde verhouding in een drukvaste reactor gedoseerd CRITISCHE FACTOR: om zeker te zijn van de verhouding 1:1, dienen de doseerpompen constant gecontroleerd op juiste werking ❏ Natriumchloriet en zoutzuur reageren in de reactor tot ClO2. De concentratie in de reactor bedraagt ca. 20 g/l ClO2 ❏ Na de reactor wordt het aangemaakte ClO2 verdund door het bypass-water tot een gebruiksklare oplossing van 2 tot 4 g/l CRITISCHE FACTOR: om de juiste eindconcentratie te verzekeren, dient het bypass-water gemeten via een debietmeter

11 Oxiperm Pro: nieuwe generatie ClO2 aanmaakunits
Aanmaakcapaciteit van 5 g/h, 10 g/h, 30 g/h en 60 g/h Op basis van verdunde chemicaliën - Natrium chloriet (NaClO2) 7.5 % - Zoutzuur (HCl) 9% Werkt volgens het batch principe Aanmaak concentratie ClO2: 2 g/l (2000 ppm) - geen gevaarlijk hoge concentraties optimale stabiliteit (-15 % na 3 dagen) reactietijd voor aanmaak < 20 minuten Totaalconcept als compacte unit: geïntegreerde opslagtank en doseerpomp Stappenmotor gedreven doseerpomp voor homogene verdeling Voorbereid voor koppeling met een ClO2 -meetcel Eenvoudig te installeren en te bedienen

12 Standaard opstellingsschema
Watermeter: puls uitgang of analoog stuursignaal Te behandelen waterleiding Injectieventiel Oxiperm Pro Optioneel: Meetcel voor chloordioxide Verdunningswater

13 Oxiperm Pro: inside Microprocessor stuurt de aanmaak en dosering
Voorbereid voor meetcel ClO2 Absorptiefilter Reactor en batch tank (ca. 950 ml inhoud) Doseerpomp ClO2 Doseerpomp HCl Doseerpomp NaClO2 Preparation starts before the batch tank is empty. This allows a const. dosing Aansluiting verdunningswater

14 Werkingsprincipe voor aanmaak van ClO2
Stap 1: Magneetventiel opent => verdunningswater in de reactor tot niveau 1 bereikt is

15 Werkingsprincipe voor aanmaak van ClO2
Stap 2: Dosering van HCl in de reactor tot niveau 2 bereikt is

16 Werkingsprincipe voor aanmaak van ClO2
Stap 3: Dosering van NaClO2 in de reactor tot niveau 3 bereikt is Stap 4: 15 min reactietijd

17 Werkingsprincipe voor aanmaak van ClO2
Stap 5: Magneetventiel opent opnieuw => verdunningswater in de reactor tot heveling onstaat -> hevelen van ClO2 van reactor naar batchtank

18 Werkingsprincipe voor aanmaak van ClO2
Stap 6: dosering van ClO2 proportioneel aan het waterverbruik (stappenmotor technologie)

19 Ingebouwde veiligheden
Waarschuwingen (unit blijft in werking) Voorleegmelding opslagtanks NaClO2 en HCl Leegmelding opslagtank Waarschuwings uitgansrelais wordt geactiveerd + oranje LED op display Alarmmeldingen (productie wordt gestopt) Leegmelding opslagtanks NaClO2 en HCl Tiidsoverschreiding bij één van de stappen in het productieproces Opslagtank overloop Kabelbreuk mA uitgang Onder- of overschreiding limieten ClO2 meting Overschreiding temperatuur Onvoldoende meetwater Alarm uitgansrelais wordt geactiveerd + rode LED op display

20 DIGITAL DOSING: stappenmotor technologie

21 RESULTAAT: homogene en continue dosering
Traditionele doseerpomp: bij ieder puls van de waterteller wordt/worden er één/meerdere slag/slagen uitgevoerd Q t DIGITALE STAPPENMOTOR AANGEDREVEN doseerpomp: Tijd waarin de pomp één injectie uitvoert, is functie van de tijd tussen twee pulsen van de waterteller => homogene verdeling in de tijd Q t

22 AquaCell: continue monitoring van ClO2
Gebaseerd op het potentiostatische drie-electroden meetprinciple Geoptimaliseerde reiniging van de electrode (motorisch aangedreven) Geïntegreerde Pt-100 temperatuur meting Bewaking van meetwater debiet Drukvast tot 4 bar (mogelijkheid tot het recupereren van meetwater)

23 Voordelen voor u als gebruiker
Eigenschap Voordeel Resultaat Sturing volledig in de Nederlandse taal Eenvoudig te bedienen en in te stellen Makkelijke configuratie zonder tijdsverlies Batch proces bestaande uit beperkt aantal componenten Hoge betrouwbaarheid en eenvoudig aanmaakproces Beperkt in onderhoud = besparingen op onderhoudskosten Geïntegreerde opslagtank met doseerpomp Alles voorgemonteerd tot één compact geheel en volledig getest in de fabriek Besparing op installatiekost Aangemaakte ClO2 concentratie = 2 g/l Beperkt de aanmaak van bijproducten Veiligheid op de eerste plaats Voorbereid voor uitbreiding met meerdere doseerpompen Eén unit voor de behandeling van verschillende watercircuits Kostenbesparing op materiaal en installatie Voorbereid voor aansluiting van meetcel voor ClO2 Aanmaakunit en meetcel van dezelfde fabrikant Kostenbesparing op materiaal en één aanspreekpunt

24 Kostenberekening chemicaliënverbruik
1 liter NaClO2 7.5 % € 1 liter HCl 9 % € 1 g ClO2 kost ongeveer € Behandelen van water aan 0.4 ppm ClO2: < 0,014 € / m³ water

25 Opstellingsvoorbeeld
Behandeling van 3 individuele watercircuits met één Oxiperm Pro aanmaakunit (10 g/h) en 2 extra doseerpompen

26 Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Chloordioxide voorkomt en bestrijdt Legionella"

Verwante presentaties


Ads door Google