De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit met beleid Marius Sparreboom Jentien van Staveren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit met beleid Marius Sparreboom Jentien van Staveren."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit met beleid Marius Sparreboom Jentien van Staveren

2 REC-Flevoland / Stichting Eduvier - Op De Rails Emelwerda - De Optimist SO/VSO-LZK - Dronten Catamaran - drs. H. Bekius SO-LZK - de Anger VSO ZMOK - de Rede / Asterisk II VSO - de Deining -Aurum College - De Stedenschool (JJI) - Leerwerkbedrijf Flevodrome - Op De Rails Arcus/ SGL/ Rietlanden-Groenhorst -Op de Rails 10+ -Vogeltuin - St. Gewoon Anders - Aquarius VSO ZMOK i.s.m. vakinternaat NV - Nautilus college VSO LZ - Leerwerkbedrijf Flevodrome Almere

3 3 hoofdprocessen  IDU  INSTROOM  DOORSTROOM  UITSTROOM

4 Waarom ISO ?  Hulpmiddel, geen doel op zich  ISO verbindt eigen ambitie / doelstellingen met de wettelijke kaders  ISO past goed binnen het INK kwaliteitsmodel

5 Waarom certificeren  Processen centraal in INK  Instroom is een kritisch proces  Verschil in benadering van de werkwijze  Efficiency voor de klant belangrijk (tijd en sneller zorgmiddelen bij de leerling)  Data kunnen genereren  integrale toeleiding indicatie cluster 4 / bjz

6 Doel opzetten kwaliteitssysteem  Meetbaar kwaliteitsbeleid - systematisch beheersen van werkprocessen - registratie en beheer klantengegevens - borging/ verbetering kwaliteitssysteem, interne organisatie, dienstverlening  Bevoegdheidsverdeling  Afspraken vastleggen in procedures  Blijven voldoen aan eisen conform de wet- en regelgeving

7 Genomen stappen 1. Commitment management 2. Instellen implementatieteam 3. 0- meting 4. Implementatieplan maken 5. Scholing 6. Documentatiesysteem opzetten 7. Documentatie- beheersingssysteem opzetten 8. Monitoren vooruitgang

8 Processtructuur

9 Kwaliteitshandboek  Schematische weergave hoofdprocessen  Procesbeschrijving  Werkvoorschriften  Kwaliteitsborging relevante documenten  Kwaliteitsplanning  Meting, analyse en verbetering

10 Basisregels  Documenteren wat je doet  Doe wat je documenteert

11 Schematische weergave

12 Procesbeschrijving  Procedures geven weer: - de route; - wat de ene afdeling aan de andere toelevert, in welke vorm en op welk moment; - regels die betrekking hebben op meerder afdelingen

13 Werkvoorschriften  Werkinstructies beschrijven de meest efficiënte methode om een taak uit te voeren en zijn gebonden aan de werkplek.

14 Kwaliteitsborging relevante documenten Titel documentVerantwoordelijkBewaartermijn minimaal Kwaliteit Actieplan, inclusief auditplankwaliteitsmanager2 jaar Notulenafdelingsleider2 jaar Audit rapport, internkwaliteitsmanager2 jaar Audit rapport, externkwaliteitsmanager2 jaar Klanttevredenheidsmetingenkwaliteitsmanager2 jaar Leveranciersbeoordelingenkwaliteitsmanager2 jaar Directiebeoordelingenkwaliteitsmanager2 jaar Personeeldossiers (inclusief certificaten/ diploma’s beoordelingsgesprekken etc.) directieTot uitdiensttreding medewerker FunctioneringsgesprekkendirectieTot uitdiensttreding medewerker Afspraken met klantendienst A&O2 jaar Leerling- dossiersdirectie5 jaar

15 Overzicht documenten De verantwoordelijke beheert de documenten d.m.v. een overzicht, waarin minimaal de volgende zaken op zijn genomen: •Naam document •Versienummer/ datum •Bron m.b.t. actualiteit •Leverancier document •Gedistribueerd aan + datum

16 Beheer wet – en regelgeving REC- Flevoland Beheerder: EC Plaatsvervanger bij afwezigheid:JvS/BD doorArtikelVersie/ datum Opgeslagen in: Wie levert aan? Gedistribueerd aan? DatumGecom municeerd vernietigd S. Dijksma Staatssecr Onderwijs, Cultuur, wetensch. Wijzigingen indicatie besluit 27 juni 2008 Kast ECMin. Onderwijs, Cultuur, wetensch CvI- leden BT- leden Dienst A&O Vaksectie ortho Spil BJZ IJsselgroep (SBD) Scholen regio Hulpverl. Regio 8 aug 2008 18 aug 2008 Brief Mail

17 Jaarplanning 2008-2009  Operationele doelstellingen  Kwaliteitsdoelstellingen  Arbo- en veiligheidsdoelstellingen  Auditplan

18 Jaarplanning kwaliteitssysteem OnderdeelVerantwoordelijkSONDJFMAMJJA DirectiebeoordelingJvS*X Opstellen jaarplanJvSX KPI’s analyseren en bijstellenJvSX LeveranciersbeoordelingGvdLX KlanttevredenheidsmetingBDXXXXXX KwaliteitsoverlegJvSXXXX

19 Wijzigingenlijst DocumentVersieWijziging KwaliteitshandboekVersie 1, feb. 2008Start Formulier F1- F8Versie 1, feb. 2008Start KwaliteitshandboekVersie 2, april 2008Start Checklist F6Versie 2, aug. 2008Start KwaliteitshandboekVersie 3.0 sept. 2008Hoofdproces, H5. aanmeldingen ge-update KwaliteitshandboekVersie 3.1 nov.Scope aangepast. Opmaak H5.1. aangepast. KwaliteitshandboekVersie 3.2. nov. 2008Hoofdstuknummering gecorrigeerd

20 Meting, analyse en verbeterplan Kritische Proces Indicatoren: • Doorlooptijden dossiers • Doorlooptijden 1e contact tot aanmelding • Gelijkmatigheid aanlevering dossiers (herindicaties/ initiële indicaties • Klachten • BAC- dossiers (max 1,5 %)

21 Planning interne audit MaandDirectieReceptieCentrale administratie Dienst A&OCvI Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei juni

22 Meting, analyse en verbeterplan Problemen worden structureel aangepakt: a. Bij start van het kwaliteitsprogramma en vervolgens periodiek: - signaleren van kwaliteitsproblemen - selecteren van kwaliteitsproblemen b. Voor ieder kwaliteitsprobleem afzonderlijk: - analyseren probleem - opstellen verbeterplan - testen en bijstellen

23 Externe resultaten  Zichtbaar kwaliteitssysteem  Verbetering toeleiding indicatiestelling  Verkorten doorlooptijden  Verbetering klachtenbehandeling  Tevreden ouders  Tevreden inspectie

24 Interne resultaten  Procedures staan duidelijk op papier  Vergroting zelfstandigheid werknemers  Minder improvisatie  Vermindering van interne klachten  Betere motivatie en grotere betrokkenheid bij werknemers


Download ppt "Kwaliteit met beleid Marius Sparreboom Jentien van Staveren."

Verwante presentaties


Ads door Google