De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marius Sparreboom Jentien van Staveren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marius Sparreboom Jentien van Staveren"— Transcript van de presentatie:

1 Marius Sparreboom Jentien van Staveren
Kwaliteit met beleid Marius Sparreboom Jentien van Staveren

2 REC-Flevoland / Stichting Eduvier
- Op De Rails Emelwerda - De Optimist SO/VSO-LZK - Dronten Catamaran - drs. H. Bekius SO-LZK - de Anger VSO ZMOK de Rede / Asterisk II VSO de Deining Aurum College - De Stedenschool (JJI) Leerwerkbedrijf Flevodrome Op De Rails Arcus/ SGL/ Rietlanden-Groenhorst Op de Rails 10+ Vogeltuin - St. Gewoon Anders - Aquarius VSO ZMOK i.s.m. vakinternaat NV - Nautilus college VSO LZ Leerwerkbedrijf Flevodrome Almere

3 3 hoofdprocessen IDU INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

4 Waarom ISO ? Hulpmiddel, geen doel op zich
ISO verbindt eigen ambitie / doelstellingen met de wettelijke kaders ISO past goed binnen het INK kwaliteitsmodel

5 Waarom certificeren Processen centraal in INK
Instroom is een kritisch proces Verschil in benadering van de werkwijze Efficiency voor de klant belangrijk (tijd en sneller zorgmiddelen bij de leerling) Data kunnen genereren integrale toeleiding indicatie cluster 4 / bjz

6 Doel opzetten kwaliteitssysteem
Meetbaar kwaliteitsbeleid - systematisch beheersen van werkprocessen - registratie en beheer klantengegevens - borging/ verbetering kwaliteitssysteem, interne organisatie, dienstverlening Bevoegdheidsverdeling Afspraken vastleggen in procedures Blijven voldoen aan eisen conform de wet- en regelgeving

7 Genomen stappen Commitment management Instellen implementatieteam
0- meting Implementatieplan maken Scholing Documentatiesysteem opzetten Documentatie- beheersingssysteem opzetten Monitoren vooruitgang

8 Processtructuur Cyclisch proces van planvorming, uitvoering, meting en evaluatie

9 Kwaliteitshandboek Schematische weergave hoofdprocessen
Procesbeschrijving Werkvoorschriften Kwaliteitsborging relevante documenten Kwaliteitsplanning Meting, analyse en verbetering

10 Basisregels Documenteren wat je doet Doe wat je documenteert

11 Schematische weergave

12 Procesbeschrijving Procedures geven weer: - de route;
- wat de ene afdeling aan de andere toelevert, in welke vorm en op welk moment; - regels die betrekking hebben op meerder afdelingen

13 Werkvoorschriften Werkinstructies beschrijven de meest efficiënte methode om een taak uit te voeren en zijn gebonden aan de werkplek.

14 Kwaliteitsborging relevante documenten
Titel document Verantwoordelijk Bewaartermijn minimaal Kwaliteit Actieplan, inclusief auditplan kwaliteitsmanager 2 jaar Notulen afdelingsleider Audit rapport, intern Audit rapport, extern Klanttevredenheidsmetingen Leveranciersbeoordelingen Directiebeoordelingen Personeeldossiers (inclusief certificaten/ diploma’s beoordelingsgesprekken etc.) directie Tot uitdiensttreding medewerker Functioneringsgesprekken Afspraken met klanten dienst A&O Leerling- dossiers 5 jaar

15 Overzicht documenten De verantwoordelijke beheert de documenten d.m.v.
een overzicht, waarin minimaal de volgende zaken op zijn genomen: • Naam document • Versienummer/ datum • Bron m.b.t. actualiteit • Leverancier document • Gedistribueerd aan + datum

16 Beheer wet – en regelgeving REC- Flevoland Beheerder: EC Plaatsvervanger bij afwezigheid:JvS/BD
door Artikel Versie/ datum Opgeslagen in: Wie levert aan? Gedistribueerd aan? Datum Gecom municeerd vernietigd S. Dijksma StaatssecrOnderwijs, Cultuur, wetensch. Wijzigingen indicatie besluit 27 juni 2008 Kast EC Min. Onderwijs, Cultuur, wetensch CvI- leden BT- leden Dienst A&O Vaksectie ortho Spil BJZ IJsselgroep (SBD) Scholen regio Hulpverl. Regio 8 aug 2008 18 aug 2008 Brief Mail

17 Jaarplanning 2008-2009 Operationele doelstellingen
Kwaliteitsdoelstellingen Arbo- en veiligheidsdoelstellingen Auditplan

18 Jaarplanning kwaliteitssysteem
Onderdeel Verantwoordelijk S O N D J F M A Directiebeoordeling JvS * X Opstellen jaarplan KPI’s analyseren en bijstellen Leveranciersbeoordeling GvdL Klanttevredenheidsmeting BD Kwaliteitsoverleg

19 Wijzigingenlijst Document Versie Wijziging Kwaliteitshandboek
Versie 1, feb. 2008 Start Formulier F1- F8 Versie 2, april 2008 Checklist F6 Versie 2, aug. 2008 Versie 3.0 sept. 2008 Hoofdproces, H5. aanmeldingen ge-update Versie 3.1 nov. Scope aangepast. Opmaak H5.1. aangepast. Versie 3.2. nov. 2008 Hoofdstuknummering gecorrigeerd

20 Meting, analyse en verbeterplan
Kritische Proces Indicatoren: Doorlooptijden dossiers Doorlooptijden 1e contact tot aanmelding Gelijkmatigheid aanlevering dossiers (herindicaties/ initiële indicaties Klachten BAC- dossiers (max 1,5 %)

21 Planning interne audit
Maand Directie Receptie Centrale administratie Dienst A&O CvI Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei juni

22 Meting, analyse en verbeterplan
Problemen worden structureel aangepakt: a. Bij start van het kwaliteitsprogramma en vervolgens periodiek: - signaleren van kwaliteitsproblemen - selecteren van kwaliteitsproblemen Voor ieder kwaliteitsprobleem afzonderlijk: - analyseren probleem - opstellen verbeterplan - testen en bijstellen

23 Externe resultaten Zichtbaar kwaliteitssysteem
Verbetering toeleiding indicatiestelling Verkorten doorlooptijden Verbetering klachtenbehandeling Tevreden ouders Tevreden inspectie

24 Interne resultaten Procedures staan duidelijk op papier
Vergroting zelfstandigheid werknemers Minder improvisatie Vermindering van interne klachten Betere motivatie en grotere betrokkenheid bij werknemers


Download ppt "Marius Sparreboom Jentien van Staveren"

Verwante presentaties


Ads door Google