De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW"— Transcript van de presentatie:

1 Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW
februari 2008 Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW Ingrid Sandford-Brouwer Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken

2 Achtergrond Uitbreiding keuzevrijheid Lagere kosten voor consumenten
februari 2008 Achtergrond Uitbreiding keuzevrijheid Lagere kosten voor consumenten Meer concurrentie Grotere transparantie in kosten februari 2008 EFD

3 Programma Lijfrentebanksparen Spaarrekening eigen woning
februari 2008 Programma Lijfrentebanksparen Belangrijkste kenmerken Opbouw en uitkering Vergelijking lijfrenteverzekering en –bankrekening Spaarrekening eigen woning februari 2008 EFD

4 Wetgevingsproces Aangenomen Tweede Kamer 5 juli 2007
februari 2008 Wetgevingsproces Aangenomen Tweede Kamer 5 juli 2007 Aangenomen Eerste Kamer 11 december 2007 - zonder stemming Ingangsdatum: 1 januari 2008 februari 2008 EFD

5 februari 2008 Lijfrentebanksparen

6 Belangrijkste kenmerken
februari 2008 Belangrijkste kenmerken Nieuwe uitvoerders Banken Beleggingsinstellingen Lijfrente via bankrekening of beleggingsrecht Opbouw en uitkering Rekening  verzekering Overlijden Levenslange uitkering februari 2008 EFD

7 Opbouwfase Uitbreiding wettelijk begrip lijfrente
februari 2008 Opbouwfase Uitbreiding wettelijk begrip lijfrente Artikel 1.7 Wet IB 2001 Inleg aftrekbaar volgens huidige regels februari 2008 EFD

8 Huidige regels aftrek lijfrentepremie
februari 2008 Huidige regels aftrek lijfrentepremie Jaarruimte: 17% (IG -/- AF) -/- 7,5A -/- F -/- BSR IG: inkomensgrondslag AF: AOW-franchise A: pensioenaangroei F: dotatie oudedagsreserve BSR: deblokkering i.v.m. vrijwillige pensioenpremies Reserveringsruimte Omzetting oudedagsreserve in een lijfrente Omzetting stakingswinst in een lijfrente februari 2008 EFD

9 Premie-aftrek Oorspronkelijk wetsvoorstel Commentaar Raad van State
februari 2008 Premie-aftrek Oorspronkelijk wetsvoorstel Budgettair neutraal Commentaar Raad van State Kosten: € 100 miljoen Oplossing: verlaging inkomensgrondslag van € naar € Verlaging maximum aftrek van € naar € februari 2008 EFD

10 Premie-aftrek Oplossing behandeling Tweede Kamer
februari 2008 Premie-aftrek Oplossing behandeling Tweede Kamer Inkomensgrondslag wordt € Maximum aftrek naar € februari 2008 EFD

11 Motie Eerste Kamer Maximum lijfrente-opbouw lager dan voor pensioen
februari 2008 Motie Eerste Kamer Maximum lijfrente-opbouw lager dan voor pensioen Twijfel aan belastingderving tgv banksparen Onderzoek mogelijkheid inkomensgrondslag oude niveau Toezegging staatssecretaris De Jager februari 2008 EFD

12 Terugwenteling Betaling lijfrentepremie vóór 1 april 2008
februari 2008 Terugwenteling Betaling lijfrentepremie vóór 1 april 2008 Aftrek mogelijk in 2007 Inleg lijfrentebankrekening vóór 1 april 2008 Geen terugwenteling Banksparen niet mogelijk in 2007 februari 2008 EFD

13 Uitkeringsfase verzekeraar
februari 2008 Uitkeringsfase verzekeraar Huidige toegestane lijfrentevormen Levenslange oudedagslijfrente Tijdelijke oudedagslijfrente Nabestaandenlijfrente februari 2008 EFD

14 Uitkeringsfase bank Geen verzekerd lijf: simulatie Vast en gelijkmatig
februari 2008 Uitkeringsfase bank Geen verzekerd lijf: simulatie Vast en gelijkmatig februari 2008 EFD

15 Uitkeringsfase bank “Levenslange oudedagslijfrente”
februari 2008 Uitkeringsfase bank “Levenslange oudedagslijfrente” Gerechtigde  65 jaar Minimale looptijd 20 jaar Uiterlijk ingaan 70e levensjaar Gerechtigde < 65 jaar Minimale looptijd 20 jaar, plus aantal jaren dat spaarder jonger is dan 65 jaar februari 2008 EFD

16 Uitkeringsfase bank ”Tijdelijke oudedagslijfrente”
februari 2008 Uitkeringsfase bank ”Tijdelijke oudedagslijfrente” Gerechtigde  65 jaar Minimale looptijd 5 jaar Looptijd < 20 jaar Maximale uitkering € Maximale uitkering verzekeraar € februari 2008 EFD

17 Uitkeringsfase bank ”Nabestaandenlijfrente”
februari 2008 Uitkeringsfase bank ”Nabestaandenlijfrente” Overlijden spaarder in uitstelperiode Direct ingaande lijfrente Kinderen etc. > 30 jaar: minimaal 20 jaar Kinderen etc. < 30 jaar: minimaal 5 jaar, niet meer dan leeftijd gerechtigde jonger dan 30 jaar Begunstigde een ander: minimaal 5 jaar februari 2008 EFD

18 Uitkeringsfase bank ”Nabestaandenlijfrente”
februari 2008 Uitkeringsfase bank ”Nabestaandenlijfrente” Overlijden gerechtigde tijdens uitkeringsperiode Termijnen gaan over op erfgenamen februari 2008 EFD

19 Overlijden en arbeidsongeschiktheid
februari 2008 Overlijden en arbeidsongeschiktheid Geen verzekerd lijf Geen overlijdensdekking Geen dekking langleven risico Geen dekking arbeidsongeschiktheidsrisico Van belang voor o.a. ondernemers februari 2008 EFD

20 Uitkeringsfase bank Afkoop mogelijk
februari 2008 Uitkeringsfase bank Afkoop mogelijk “Kleine” jaarlijkse uitkering < € 406,44 per jaar Belast, geen revisierente Renseignering Alleen voor banksparen ! Per belastingplichtige: controle? februari 2008 EFD

21 Uitkeringsfase bank Inhouding loonheffing, premies Zvw
februari 2008 Uitkeringsfase bank Inhouding loonheffing, premies Zvw Afdracht aan Belastingdienst  “Branche-vreemde” handelingen  Uitbesteding uitkeringsadministratie? februari 2008 EFD

22 Oude regimes Pré-Brede Herwaardering Overbruggingslijfrente
februari 2008 Oude regimes Pré-Brede Herwaardering Overbruggingslijfrente Niet bij bank of beleggingsinstelling februari 2008 EFD

23 Toegestaan Waardeoverdracht bank  verzekeraar Beleggingslijfrente
februari 2008 Toegestaan Waardeoverdracht bank  verzekeraar Beleggingslijfrente februari 2008 EFD

24 Successiewet Vrijstelling - uitgebreid met lijfrentespaarrekening
februari 2008 Successiewet Vrijstelling - uitgebreid met lijfrentespaarrekening - imputatie Artikel 13 - niet voor bankrekening mogelijk februari 2008 EFD

25 Aandachtspunten Boxsplitsing Internationaal:
februari 2008 Aandachtspunten Boxsplitsing Internationaal: - bankrekening = lijfrenteverzekering? - spaarrenterichtlijn februari 2008 EFD

26 Informatieplicht obv Wft
februari 2008 Informatieplicht obv Wft Wet op het financieel toezicht Voor verzekeraar en bank gelijk Informatie voor sluiten overeenkomst (nodig voor goede beoordeling) Financiële bijsluiter: indien sprake van complex product Bankproduct wordt dat ook Informatie tijdens looptijd (wezenlijke wijzigingen) februari 2008 EFD

27 Zorgplicht Voor banken in grote lijnen gelijk aan verzekeraars
februari 2008 Zorgplicht Voor banken in grote lijnen gelijk aan verzekeraars “Ken uw klant” profiel (adviesregels) Voor banken: alleen bij beleggingsrisico’s! februari 2008 EFD

28 Zorgplicht Bgfo Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen
februari 2008 Zorgplicht Bgfo Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen In een oogopslag zien wat de kosten zijn Afsluitkosten Doorlopende kosten Ook bij overdracht februari 2008 EFD

29 Resumé: verschillen Verzekeraar Bank Leven Geen leven
februari 2008 Resumé: verschillen Verzekeraar Leven Lijfrente eindigt bij overlijden Levenslang = levenslang Overlijdens- en AO-dekking Afkoop niet mogelijk Duur? Bank Geen leven Spaarpot altijd uitgekeerd Levenslang = vaste termijn Alleen spaarkapitaal Afkoop onder vw. mogelijk Goedkoop? februari 2008 EFD

30 Bank veel goedkoper? Inhoudingen bij uitkeringen Renseignering
februari 2008 Bank veel goedkoper? Inhoudingen bij uitkeringen Renseignering Beheer (afkoop, emigratie) (Actuariële) berekeningen Aansprakelijkheid bij afkoop Zorg- en informatieplicht Huidige afsluitprovisie banken Jaarlijks wijzigende wetgeving februari 2008 EFD

31 Spaarrekening eigen woning
februari 2008 Spaarrekening eigen woning

32 SEW en BEW Aflossing eigenwoningschuld door:
februari 2008 SEW en BEW Aflossing eigenwoningschuld door: KEW (kapitaalverzekering eigen woning) SEW (spaarrekening eigen woning) BEW (beleggingsrecht eigen woning) Voorwaarden KEW (zoveel mogelijk) van toepassing februari 2008 EFD

33 februari 2008 Voorwaarden SEW en BEW Rekeninghouder bezit eigen woning met eigenwoningschuld Rekening éénmalig te deblokkeren voor aflossing eigenwoningschuld Bandbreedte inleg 1:10, minimale duur premiebetaling 15 resp. 20 jaar Maximale looptijd 30 jaar Niet voldaan aan voorwaarden: fictieve deblokkering februari 2008 EFD

34 februari 2008 Voorwaarden SEW en BEW Omzetting KEW in SEW of BEW (en vv) fiscaal geruisloos mogelijk Historie bijhouden Uitzondering: omzetting spaarrekening in SEW Waarde op dat moment als eerste storting februari 2008 EFD

35 Voorwaarden SEW en BEW Na overlijden:
februari 2008 Voorwaarden SEW en BEW Na overlijden: SEW en BEW kan door partner worden voortgezet februari 2008 EFD

36 Vrijstelling Huidige vrijstelling: - € 145.000 - € 32.900
februari 2008 Vrijstelling Huidige vrijstelling: - € - € Jaarlijks geïndexeerd februari 2008 EFD

37 Vrijstelling Financiering voorstel: schrappen indexatie
februari 2008 Vrijstelling Financiering voorstel: schrappen indexatie Ook voor bestaande gevallen! Veelal is bij advisering rekening gehouden met indexatie Schrappen levert problemen op: Ongewijzigde voortzetting: extra heffing box 1 Verlaging premie wel mogelijk? (bandbreedte en verpanding) februari 2008 EFD

38 Behandeling Tweede Kamer
februari 2008 Behandeling Tweede Kamer Indexatie blijft behouden ! februari 2008 EFD

39 Behandeling Tweede Kamer
februari 2008 Behandeling Tweede Kamer Financiering indexatie KEW: assurantiebelasting + 0,5% Gevolg: schadeverzekeringen duurder Ingangsdatum: 1 maart 2008 Motie aangenomen: - eenvoudig en eenduidig kostenoverzicht - zowel voor lijfrente als voor kapitaalverzekering februari 2008 EFD

40 Gevolgen voor verzekeraars
februari 2008 Gevolgen voor verzekeraars (Begin van het) einde voor de KEW? Echter: ook banken moeten aan veel voorwaarden voldoen Mogelijkheden in combinatie SEW en ORV februari 2008 EFD

41 februari 2008 Conclusie Wie is tegen lagere kosten, meer transparantie en meer keuze? Eenzijdige aanpassing drie pijler model Na lijfrente en KEW ook gouden handdruk en individueel pensioen? februari 2008 EFD


Download ppt "Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW"

Verwante presentaties


Ads door Google