De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EFD | februari 2008 | 1 Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW Ingrid Sandford-Brouwer Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EFD | februari 2008 | 1 Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW Ingrid Sandford-Brouwer Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken."— Transcript van de presentatie:

1 EFD | februari 2008 | 1 Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW Ingrid Sandford-Brouwer Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken

2 EFD | februari 2008 | 2 februari 2008EFD2 Achtergrond •Uitbreiding keuzevrijheid •Lagere kosten voor consumenten –Meer concurrentie –Grotere transparantie in kosten

3 EFD | februari 2008 | 3 februari 2008EFD3 Programma •Lijfrentebanksparen –Belangrijkste kenmerken –Opbouw en uitkering –Vergelijking lijfrenteverzekering en –bankrekening •Spaarrekening eigen woning –Belangrijkste kenmerken

4 EFD | februari 2008 | 4 februari 2008EFD4 Wetgevingsproces •Aangenomen Tweede Kamer 5 juli 2007 •Aangenomen Eerste Kamer 11 december 2007 - zonder stemming •Ingangsdatum: 1 januari 2008

5 EFD | februari 2008 | 5 Lijfrentebanksparen

6 EFD | februari 2008 | 6 februari 2008EFD6 Belangrijkste kenmerken •Nieuwe uitvoerders –Banken –Beleggingsinstellingen •Lijfrente via bankrekening of beleggingsrecht •Opbouw en uitkering •Rekening  verzekering –Overlijden –Levenslange uitkering

7 EFD | februari 2008 | 7 februari 2008EFD7 Opbouwfase •Uitbreiding wettelijk begrip lijfrente –Artikel 1.7 Wet IB 2001 •Inleg aftrekbaar volgens huidige regels

8 EFD | februari 2008 | 8 februari 2008EFD8 Huidige regels aftrek lijfrentepremie •Jaarruimte: 17% (IG -/- AF) -/- 7,5A -/- F -/- BSR –IG: inkomensgrondslag –AF: AOW-franchise –A: pensioenaangroei –F: dotatie oudedagsreserve –BSR: deblokkering i.v.m. vrijwillige pensioenpremies •Reserveringsruimte •Omzetting oudedagsreserve in een lijfrente •Omzetting stakingswinst in een lijfrente

9 EFD | februari 2008 | 9 februari 2008EFD9 Premie-aftrek •Oorspronkelijk wetsvoorstel –Budgettair neutraal •Commentaar Raad van State –Kosten: € 100 miljoen •Oplossing: verlaging inkomensgrondslag van € 160.000 naar € 98.000 –Verlaging maximum aftrek van € 25.200 naar € 14.800

10 EFD | februari 2008 | 10 februari 2008EFD10 Premie-aftrek •Oplossing behandeling Tweede Kamer •Inkomensgrondslag wordt € 114.000 •Maximum aftrek naar € 17.500

11 EFD | februari 2008 | 11 februari 2008EFD11 Motie Eerste Kamer •Maximum lijfrente-opbouw lager dan voor pensioen •Twijfel aan belastingderving tgv banksparen •Onderzoek mogelijkheid inkomensgrondslag oude niveau •Toezegging staatssecretaris De Jager

12 EFD | februari 2008 | 12 februari 2008EFD12 Terugwenteling •Betaling lijfrentepremie vóór 1 april 2008 •Aftrek mogelijk in 2007 •Inleg lijfrentebankrekening vóór 1 april 2008 •Geen terugwenteling •Banksparen niet mogelijk in 2007

13 EFD | februari 2008 | 13 februari 2008EFD13 Uitkeringsfase verzekeraar Huidige toegestane lijfrentevormen –Levenslange oudedagslijfrente –Tijdelijke oudedagslijfrente –Nabestaandenlijfrente

14 EFD | februari 2008 | 14 februari 2008EFD14 Uitkeringsfase bank •Geen verzekerd lijf: simulatie •Vast en gelijkmatig

15 EFD | februari 2008 | 15 februari 2008EFD15 Uitkeringsfase bank “Levenslange oudedagslijfrente” •Gerechtigde  65 jaar –Minimale looptijd 20 jaar –Uiterlijk ingaan 70e levensjaar •Gerechtigde < 65 jaar –Minimale looptijd 20 jaar, plus aantal jaren dat spaarder jonger is dan 65 jaar

16 EFD | februari 2008 | 16 februari 2008EFD16 Uitkeringsfase bank ”Tijdelijke oudedagslijfrente” •Gerechtigde  65 jaar •Minimale looptijd 5 jaar •Looptijd < 20 jaar –Maximale uitkering € 19.449 –Maximale uitkering verzekeraar € 19.761

17 EFD | februari 2008 | 17 februari 2008EFD17 Uitkeringsfase bank ”Nabestaandenlijfrente” •Overlijden spaarder in uitstelperiode –Direct ingaande lijfrente –Kinderen etc. > 30 jaar: minimaal 20 jaar –Kinderen etc. < 30 jaar: minimaal 5 jaar, niet meer dan leeftijd gerechtigde jonger dan 30 jaar –Begunstigde een ander: minimaal 5 jaar

18 EFD | februari 2008 | 18 februari 2008EFD18 Uitkeringsfase bank ”Nabestaandenlijfrente” •Overlijden gerechtigde tijdens uitkeringsperiode –Termijnen gaan over op erfgenamen

19 EFD | februari 2008 | 19 februari 2008EFD19 Overlijden en arbeidsongeschiktheid •Geen verzekerd lijf –Geen overlijdensdekking –Geen dekking langleven risico •Geen dekking arbeidsongeschiktheidsrisico •Van belang voor o.a. ondernemers

20 EFD | februari 2008 | 20 februari 2008EFD20 Uitkeringsfase bank Afkoop mogelijk •“Kleine” jaarlijkse uitkering –< € 406,44 per jaar •Belast, geen revisierente •Renseignering •Alleen voor banksparen ! •Per belastingplichtige: controle?

21 EFD | februari 2008 | 21 februari 2008EFD21 Uitkeringsfase bank •Inhouding loonheffing, premies Zvw •Afdracht aan Belastingdienst  “Branche-vreemde” handelingen  Uitbesteding uitkeringsadministratie?

22 EFD | februari 2008 | 22 februari 2008EFD22 Oude regimes •Pré-Brede Herwaardering •Overbruggingslijfrente •Niet bij bank of beleggingsinstelling

23 EFD | februari 2008 | 23 februari 2008EFD23 Toegestaan •Waardeoverdracht bank  verzekeraar •Beleggingslijfrente

24 EFD | februari 2008 | 24 februari 2008EFD24 Successiewet •Vrijstelling - uitgebreid met lijfrentespaarrekening - imputatie •Artikel 13 - niet voor bankrekening mogelijk

25 EFD | februari 2008 | 25 februari 2008EFD25 Aandachtspunten •Boxsplitsing •Internationaal: - bankrekening = lijfrenteverzekering? - spaarrenterichtlijn

26 EFD | februari 2008 | 26 februari 2008EFD26 Informatieplicht obv Wft •Wet op het financieel toezicht •Voor verzekeraar en bank gelijk •Informatie voor sluiten overeenkomst (nodig voor goede beoordeling) •Financiële bijsluiter: indien sprake van complex product –Bankproduct wordt dat ook •Informatie tijdens looptijd (wezenlijke wijzigingen)

27 EFD | februari 2008 | 27 februari 2008EFD27 Zorgplicht •Voor banken in grote lijnen gelijk aan verzekeraars •“Ken uw klant” profiel (adviesregels) •Voor banken: alleen bij beleggingsrisico’s!

28 EFD | februari 2008 | 28 februari 2008EFD28 Zorgplicht •Bgfo •Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen •In een oogopslag zien wat de kosten zijn –Afsluitkosten –Doorlopende kosten –Ook bij overdracht

29 EFD | februari 2008 | 29 februari 2008EFD29 Resumé: verschillen Verzekeraar •Leven •Lijfrente eindigt bij overlijden •Levenslang = levenslang •Overlijdens- en AO-dekking •Afkoop niet mogelijk •Duur? Bank •Geen leven •Spaarpot altijd uitgekeerd •Levenslang = vaste termijn •Alleen spaarkapitaal •Afkoop onder vw. mogelijk •Goedkoop?

30 EFD | februari 2008 | 30 februari 2008EFD30 Bank veel goedkoper? •Inhoudingen bij uitkeringen •Renseignering •Beheer (afkoop, emigratie) •(Actuariële) berekeningen •Aansprakelijkheid bij afkoop •Zorg- en informatieplicht •Huidige afsluitprovisie banken •Jaarlijks wijzigende wetgeving

31 EFD | februari 2008 | 31 Spaarrekening eigen woning

32 EFD | februari 2008 | 32 februari 2008EFD32 SEW en BEW •Aflossing eigenwoningschuld door: –KEW (kapitaalverzekering eigen woning) –SEW (spaarrekening eigen woning) –BEW (beleggingsrecht eigen woning) •Voorwaarden KEW (zoveel mogelijk) van toepassing

33 EFD | februari 2008 | 33 februari 2008EFD33 Voorwaarden SEW en BEW •Rekeninghouder bezit eigen woning met eigenwoningschuld •Rekening éénmalig te deblokkeren voor aflossing eigenwoningschuld •Bandbreedte inleg 1:10, minimale duur premiebetaling 15 resp. 20 jaar •Maximale looptijd 30 jaar •Niet voldaan aan voorwaarden: fictieve deblokkering

34 EFD | februari 2008 | 34 februari 2008EFD34 Voorwaarden SEW en BEW •Omzetting KEW in SEW of BEW (en vv) fiscaal geruisloos mogelijk –Historie bijhouden •Uitzondering: omzetting spaarrekening in SEW –Waarde op dat moment als eerste storting

35 EFD | februari 2008 | 35 februari 2008EFD35 Voorwaarden SEW en BEW •Na overlijden: SEW en BEW kan door partner worden voortgezet

36 EFD | februari 2008 | 36 februari 2008EFD36 Vrijstelling •Huidige vrijstelling: - € 145.000 - € 32.900 •Jaarlijks geïndexeerd

37 EFD | februari 2008 | 37 februari 2008EFD37 Vrijstelling •Financiering voorstel: schrappen indexatie –Ook voor bestaande gevallen! •Veelal is bij advisering rekening gehouden met indexatie •Schrappen levert problemen op: –Ongewijzigde voortzetting: extra heffing box 1 –Verlaging premie wel mogelijk? (bandbreedte en verpanding)

38 EFD | februari 2008 | 38 februari 2008EFD38 Behandeling Tweede Kamer •Indexatie blijft behouden !

39 EFD | februari 2008 | 39 februari 2008EFD39 Behandeling Tweede Kamer •Financiering indexatie KEW: assurantiebelasting + 0,5% •Gevolg: schadeverzekeringen duurder •Ingangsdatum: 1 maart 2008 •Motie aangenomen: - eenvoudig en eenduidig kostenoverzicht - zowel voor lijfrente als voor kapitaalverzekering

40 EFD | februari 2008 | 40 februari 2008EFD40 Gevolgen voor verzekeraars •(Begin van het) einde voor de KEW? •Echter: ook banken moeten aan veel voorwaarden voldoen •Mogelijkheden in combinatie SEW en ORV

41 EFD | februari 2008 | 41 februari 2008EFD41 Conclusie •Wie is tegen lagere kosten, meer transparantie en meer keuze? •Eenzijdige aanpassing drie pijler model •Na lijfrente en KEW ook gouden handdruk en individueel pensioen?


Download ppt "EFD | februari 2008 | 1 Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW Ingrid Sandford-Brouwer Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google