De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Bente Felix, huisarts Antoine Engelen, radiotherapeut Jorg Oddens, uroloog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Bente Felix, huisarts Antoine Engelen, radiotherapeut Jorg Oddens, uroloog."— Transcript van de presentatie:

1 dr. Bente Felix, huisarts Antoine Engelen, radiotherapeut Jorg Oddens, uroloog

2  Bespreken van prostaatkanker en bijkomende klachten  Verschillende stadia van ziekte  Invalshoeken van huisarts, uroloog en radiotherapeut  Patiënten met diverse hulpvragen in de wachtkamer.

3 2. Man (45j) wiens vader prostaatca heeft. 2. Man (45j) wiens vader prostaatca heeft. 1. Man (69j) met net gediagnosticeerd prostaatca. 1. Man (69j) met net gediagnosticeerd prostaatca. 3. Man (72j) met LUTS voor uitslag PSA (540ng/ml). 3. Man (72j) met LUTS voor uitslag PSA (540ng/ml). 5. Man (79j) met gemetastaseerd prostaatca met vermoeidheid. 5. Man (79j) met gemetastaseerd prostaatca met vermoeidheid. 7. Man (75j) met progressief prostaatca en rugpijn 7. Man (75j) met progressief prostaatca en rugpijn 6. Man (63j) met prostaatca en diarree en anaal bloedverlies na bestraling. 6. Man (63j) met prostaatca en diarree en anaal bloedverlies na bestraling. 4. Man (71j) met verspringende pijnklachten bij progressief prostaatca. 4. Man (71j) met verspringende pijnklachten bij progressief prostaatca.

4  Patiënt vraagt uw mening.  In brief van uroloog staat: • PSA : 6,7 ng/ml • Gleasonscore : 6 (3+3) • Prostaatvolume : 40 cc  Behandelopties (oncologisch vergelijkbaar!): • Active surveillance in studieprotocol • Radicale prostatectomie (Robot-geassisteerd) • Radiotherapie:  Brachytherapie: jodium125 geladen titanium bronnen  Uitwendige radiotherapie (+/- adjuvant hormoontherapie)

5  Score van 2 meest voorkomende histologische patronen (1-5)  Weergaven van mate van differentiatie.  Hoger is slechter.  6 (3+3) is meest voorkomend

6  Geprotocolariseerde strategie om een actieve behandeling uit te kunnen stellen.  Gebaseerd op de observatie dat er “slapende“ prostaatcarcinomen zijn in screen-detected prostaatkanker  Bij progressie (PSA, histologisch) in opzet curatief behandelen.  Kans op achter feiten aanlopen bestaat.  PRIAS protocol (Erasmus MC)

7  Active surveillance/watchfull waiting  Radicale prostatectomie  Uitwendige radiotherapie + hormonen  Brachytherapie  Hormonen  HIFU  Cryotherapie  Chemotherapie

8 Uitwendige radiotherapie  35 x 211 = 7400 cGy  Prostaat en basis vesiculae  IMRT / SIB techniek  Adjuvant 3 jaar LHRH analoog: • Bij locaal uitgebreide ziekte  (hogere dosis?)

9 Brachytherapie  LDR → I- 125 / Palladium  HDR  Indicaties: • PSA < 10 • Gleasonscore < 7 • T1 / 2a • IPSS < 15 • Levensverwachting > 5 jaar • Volume < 50 cc • Geen TURP in het verleden

10 Principe

11

12 Radiologie

13

14 NHG:  Prostaatca groeit langzaam. Van 100 mannen krijgen 42 een prostaatca, waarvan 10 klinische verschijnselen, 3 zullen overlijden.  Screening op prostaatca wordt niet aan geraden. Indien pt het toch wil vindt RT en PSA meting plaats.  PSA >4ng/ml of afwijkend RT doet prostaatca vermoeden.  PSA 4-10ng/ml bij normaal toucher kan diverse oorzaken hebben: • Grote prostaat, infectie, “zomaar”, prostaatkanker.

15 Bij vermoeden op prostaat carcinoom gelden de volgende richtlijnen:  Verwijs pt desgewenst voor verdere diagnostiek, voorlichting en behandeling (afhankelijk van levensverwachting).  Levensverwachting 72jr; <72jr met comorbiditeit): waarschijnlijk verbetert kwaliteit van leven niet door medische interventie.  Levensverwachting > 10 jaar, mogelijk gunstig effect medische interventie.

16 Man (45j) wiens vader prostaatca heeft.  Verhoogd risico bij: + FA, diagnose op jonge leeftijd, 3 aangedane familieleden.  Zonen van ptn hebben 2x zo groot risico, broers 3x zo groot.  Nut screening nog niet aangetoond.  STOET advies: vanaf 50 e jaar elke 2 jaar PSA, bij > 3 ng/ml biopten

17

18  Wat zegt de richtlijn bemoeilijkte mictie (M42) over het bepalen van PSA?: • Er is geen correlatie tussen LUTS klachten en prostaatca.  Wat zijn de vervolgstappen bij verwijzing naar uroloog?

19  PSA is een test voor kansbepaling prostaatkanker • (counseling vooraf gewenst)  PSA bewijst prostaatkanker niet. • (al is er weinig anders mogelijk bij deze uitslag..)  Histologisch bewijs door biopten • Tenzij risico bij biopten door bv antistolling groot.  Botscan voor relevante metastasen  Eventueel CT of MRI voor andere meta’s  Hormonale therapie bij gemetastaseerde ziekte • Prognose wisselt van ½ -5 jaar. • Chemische of chirurgische castratie, +- anti-androgeen

20  En natuurlijk de LUTS behandelen: • Hormonale therapie-effecten afwachten • Alpha-blocker • Palliatieve TURP • Bij chronisch fors residu CAD, CIC of SPC overwegen.  Verder controle op geleide van klachten, PSA beloop en Hb, Alk fos. en LDH  Bij falen hormonale therapie overwegen palliatieve chemotherapie

21

22  Pijn bij prostaatkanker door botmeta’s • Calcium zelden verhoogd door osteoblastische activiteit (verhoogde botturnover) • Bisfofonaten remmen de turnover:  Zoledronaat geregistreerd.  Rank Ligand Inhibitor (denosumab) aanstormend talent • Samarium-153  radio-nucleotide dat bindt aan bot en locaal straalt. • Chemotherapie  Docetaxel + prednison: klachten reductie, enig overlevingsvoordeel

23 Botmetastasen  Geen spoedindicatie/subacuut  1 x 800 cGy  5 x 400 cGy  13 x 300 cGy  Grote effectiviteit

24 Botscan

25 Radiologie

26

27  Anemie zonder bloedverlies: • Gevolg van ijzergebrek/ vit B12 • Gevolg van beenmerginfiltratie door meta’s  Rol voor transfusie • Palliatief, symptoombestrijding. • Snel achtereen “nodig”? Dan niet steeds herhalen.

28  Beperkingen voor radiotherapie/isotopen • Te slechte conditie • Te groot veld • Meerdere pijnplekken • Verslechtert de kwaliteit van het beenmerg

29

30  DD bij bloedverlies • Hemorrhoiden • Radiatieproctitis • Rectumcarcinoom  Relatie met radiotherapie  Medicamenteuze ondersteuning (klysma’s)  Bestralingsproctitis - Acuut / laat - Klachtenpatroon - Onderzoek - Behandeling

31

32  Botmetastasen  Wervelafwijkingen  Myelum en wortelcompressie  Timing van acute radiotherapie

33 Botmetastasen  Geen spoedindicatie /subacuut  1 x 800 cGy  5 x 400 cGy  13 x 300 cGy  Grote effectiviteit

34 Dreigende dwarslaesie  Enige echte spoedindicatie  Klachtenpatroon  MRI  Bestraling binnen 24 uur  5 x 400 cGy  Inclusief corticosteroïden

35 MRI

36


Download ppt "Dr. Bente Felix, huisarts Antoine Engelen, radiotherapeut Jorg Oddens, uroloog."

Verwante presentaties


Ads door Google