De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Welkom! Wilfred Lintsen 3 en 4 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Welkom! Wilfred Lintsen 3 en 4 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Welkom! Wilfred Lintsen 3 en 4 oktober 2012

2 Programma overzicht Woensdag 3 oktober 8:30Ontvangst & Welkom 9:00Starten 10:00Informatiemanagement: theorie & praktijk 11:00Pauze 11:20i-NUP 12:30Lunchpauze 13:30BAG-WOZ Casus 15:45Pauze 16:00Resultaten BAG-WOZ Casus 17:00Pauze 17:30Vaardigheden & Peer Review methodiek 20:00Diner 21:30Einde dag 1

3 Programma overzicht Donderdag 4 oktober 9:00Starten 9:30Leveranciersmanagement & Opdrachtgeverschap 10:45Pauze 11:15Casus Leveranciersmanagement & Opdrachtgeverschap 12:30Lunchpauze 12:30Resultaten Casus Leveranciersmanagement & Opdrachtgeverschap 15:00Pauze 15:20Persoonlijk Actieplan 16:25 Terugblik op module ‘Inchecken’ & vooruitblik op de terugkomdag (6 december 2012) 17:00Einde dag 2

4 Gezamenlijk initiatief

5 T T T T T T T T 11 22 33 44 55 Okt 2012 Jan 2013 Jun 2013 Okt 2013 Feb 2014 • 5 Modules van elk 5 dagdelen • Action Learning (leren door zelf te doen) • 4 Terugkomdagen van 2 dagdelen • Online community / helpdesk / i-coaching Leergang i-NUP Academy

6 Leercontract Persoonlijk

7 Inhoudelijke ontwerpprincipes: • Samenhangend door gebruik van een geaccepteerd en public domain raamwerk (9-vlaks model en/of BiSL). • Focus door selectie van 6 aandachtsgebieden met prioriteit. • Praktijkgericht door het gebruik van i-NUP als algemene casus en NUP Bakens als specifieke cases. • Praktisch toepasbaar op implementatie i-NUP vanwege de relatie met instrumenten uit Operatie NUP. i-NUP Academy Versterking van de gemeentelijke i-functie met i-NUP als casus en breekijzer.

8 Raamwerk Informatiemanagement Aandachtsgebieden Is het kader voor Bepalen de focus per module NUP Bakens i-NUP Selecteren instrumenten & vaardigheden Samenhang | Focus | Praktijkgericht | Praktisch toepasbaar op i-NUP implementatie

9 Aandachtsgebieden Strategie & Sturing Basisregistraties & Gegevens- management Processen & Zaakgericht werken Verbindingen & Veiligheid Applicatielandschap & Opdrachtgeverschap Beheer & Borging

10 • Komen alle NUP Bakens aan bod. In de i-NUP Academy •Worden alle aandachtsgebieden (minimaal 1 keer) behandeld. •Wordt het raamwerk dekkend behandeld.

11 Middag Aandachtsgebieden: • versterken i-functie (algemeen) • versterken i-functie eigen gemeente  Persoonlijke acties  Afspraken voor review  Afspraken voor intervisie Middag Avond Ochtend • Terugblik op afgelopen periode • Introductie op aandachtsgebieden van de module  Theorie en Praktijkopdracht • NUP-baken 1, introductie • Aandachtsgebieden NUP-baken  Casus Theorie & Praktijkopdracht  Toepassing op eigen situatie • Vaardigheden • Peer Reviewing en intervisie Ochtend • NUP-baken 2, introductie • Aandachtsgebieden NUP-baken  Casus Theorie en Praktijkopdracht  Toepassing op eigen situatie Dag 1Dag 2 Globale opbouw per module

12 Module 1, hoofdlijnen Avond Ochtend • Kennismaking, introductie Academy • Ontwikkelingen, trends & consequenties i-functie & i-manager • Vakinhoudelijk • Organisatorisch • Vaardigheden • I-NUP & urgentiegebieden • Bouwstenen en samenhang • De i-NUP planning • Relatie met eigen informatieplanning • Methodiek peer reviewing • Vorming peer groups • Basisvaardigheden (feedback geven, communicatiepiramide) Middag • NUP Baken: BAG-WOZ, introductie Aandachtsgebieden: • Integratie, koppeling & standaarden • Relatie met proceseigenaren  Casus Theorie en praktijkopdracht  Eigen BAG-WOZ plan Dag 1

13 Module 1, hoofdlijnen Ochtend • NUP Baken: Webrichtlijnen, introductie • Bespreking resultaten uitvraag Aandachtsgebieden: • Strategie &sturing: Toegankelijkheidsbeleid • Opdrachtgeverschap: modelcontracten, nieuw toetsingsregime • Procesmanagement: relatie proceseigenaren  Casus Theorie en praktijkopdracht  Oefenen met vaardigheden tijdens groepsopdrachten  Next steps in eigen organisatie Middag • Introductie op raamwerk: 9-vlaks model en BiSL • Versterken i-functie via aandachtsgebieden: • Relatie proceseigenaren • Gegevensmanagement • Opdrachtgeverschap • Aandachtsgebied: versterken i- functie eigen gemeente • Next steps, passend bij fase eigen gemeente • Persoonlijke acties • Afspraken voor review Dag 2

14 Wilfred Lintsen Wilfred.lintsen@kinggemeenten.nl 06 10147349

15 INFORMATIE MANAGEMENT Het raamwerk

16 Strategie en bedrijfs- voering Strategie informatie- voorziening Strategie ICT Ontwerp & plannen bedrijfs- voering Ontwerp en plannen informatie- voorziening Ontwerp en plannen ICT Beheer bedrijfs- voering Beheer & gebruik informatie- voorziening Beheer ICT Bedrijfs- domein Informatie / Communicatie domein Technologie domein Richten / Strategie Inrichten Verrichten / Uitvoering Algemeen kader voor informatiemanagement: Het gebalanceerd managen van de centrale componenten van deze kaart met inbegrip van hun onderlinge en externe relaties. Strategie informatie- voorziening Beheer & gebruik informatie- voorziening Ontwerp & plannen bedrijfs- voering Ontwerp en plannen informatie- voorziening Ontwerp en plannen ICT

17 Sturing van de informatievoorziening Gebruiksbeheer Functionaliteiten- beheer Transitie Wijzigingen- beheer Opstellen IV-Organisatie strategie Opstellen Informatie- strategie Informatie coördinatie BiSL geeft een verdieping van de middenkolom van het 9-vlaksmodel BiSL Raamwerk Beide modellen worden gebruikt voor het positioneren van aandachtsgebieden en thema’s.

18 Strategie en bedrijfs- voering Strategie informatie- voorziening Strategie ICT Ontwerp & plannen bedrijfs- voering Ontwerp en plannen informatie- voorziening Ontwerp en plannen ICT Beheer bedrijfs- voering Beheer & gebruik informatie- voorziening Beheer ICT Bedrijfs- domein Informatie / Communicatie domein Technologie domein Richten / Strategie Inrichten Verrichten / Uitvoering

19 Hoe wordt de sturing van de informatievoorziening georganiseerd? Processen: • Leveranciersmanagement • Ketenpartnermanagement • Relatiemanagement gebruikersorganisatie • Strategie inrichting IV- functie Opstellen IV-Organisatiestrategie

20 Opstellen Informatiestrategie Hoe gaat de informatievoorziening er op (middel)lange termijn uitzien? Processen: • Bepalen ketenontwikkelingen • Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen • Bepalen technologieontwikkelingen • Informatie life-cycle management • Informatie portfoliomanagement

21 Sturende processen Hoe sturen we de informatievoorziening? Processen: • Behoeftemanagement • Planning en Control • Financieel Management • Contractmanagement

22 Gebruiksbeheer Wordt de operationele informatievoorziening goed gebruikt en goed aangestuurd? Processen: • Gebruikersondersteuning • Operationele ICT-aansturing • Beheer bedrijfsinformatie

23 Functionaliteitenbeheer Hoe gaat de gewijzigde informatievoorziening eruit zien? Processen: • Specificeren • Vormgeven niet-geautomatiseerde IV • Toetsen en testen • Voorbereiden transitie

24 NUP FOCUS

25 Resultaat verplichtingen www.e-overheid.nl Bouwstenen Basisvoorzieningen 1919 2424

26 De bouwstenen Programmaraad Burgers Programmaraad Stelsel Klankbord groep Bedrijven Overgedragen aan Beheer WebrichtlijnenGBA, RNI (BZK)eHerkenningBSN Samenwerkende catalogi BAG, BRK, BRT, BGT, BRO, BRV (I&M) Antwoord voor Bedrijven DigiD MijnOverheidNHR (EL&I)DigiD Machtigen 14+ NetnummerWOZ, BRI (Financiën) Antwoord © Contentvoorziening BLAU (SZW) Digimelding, -levering, -koppeling (BZK)

27 De essentie van Operatie NUP: De weg bereiden voor een grootschalige, succesvolle implementatie van het NUP bij de gemeenten 2015

28 Dit doen we door: 2.een effectief proces van co-creatie te starten 1.randvoorwaarden te (helpen) scheppen 3.betrokkenen op alle niveaus ‘implementatiebekwaam’ te maken.

29 1.Inzicht in implementeerbaarheid bouwstenen 2.Standaardiseer waar mogelijk 3.Ontwikkel generieke instrumenten (Toolkit) 4.Laat ons het wiel niet zelf/opnieuw uitvinden Vragen van gemeenten…

30  Impactanalyses  Congres  Regiobijeen- komsten  Co-creatie  Community  www.operatienup.nl  Toolkit  i-NUP Academy  Convenant  Releasekalender  Ketenboek  i-Spiegel  i-Versneller  i-Coach

31 Impactanalyses 1.Oordeel over (grootschalige) implementeerbaarheid • Is aan randvoorwaarden voldaan?  acties, actiehouders 2.Oordeel over de haalbaarheid van de resultaatverplichtingen uit het i-NUP • Condities en randvoorwaarden haalbaarheid  acties, 3.Consequenties invoering en gebruik voor gemeenten • Wat is de impact  acties: (generieke) ondersteuning

32 De balans na de impact analyses 32

33 Operatie NUP: 24 bouwstenen 1.GBA 2.BAG 3.WOZ 4.BRK 5.BRT 6.BRV 7.BRI 8.Samenwerkende Catalogi 9.BLAU 10.BGT 11.BSN 12.DigiD 13.DigiD machtigen 14.NHR 15.MijnOverheid 16.Webrichtlijnen 17.RNI 18.eHerkenning 19.Digikoppeling 20.Digilevering, 21.Digimelding 22.AvB 23.14+ 24.BRO

34 1.GBA 2.BAG 3.WOZ 4.BRK 5.BRT 6.BRV 7.BRI 8.Samenwerkende Catalogi In gebruik bij >80% gemeenten Selectie op basis van gebruik door gemeenten

35 9.BLAU 10.BGT Oplevering na 2014 In gebruik bij >80% gemeenten Selectie op basis van oplevering

36 11.BSN 12.DigiD 13.DigiD Machtigen Geen resultaatverplichting Oplevering na 2014 In gebruik bij >80% gemeenten Selectie op basis van opdracht Operatie NUP

37 14.NHR 15.MijnOverheid 16.Webrichtlijnen 17.RNI 18.eHerkenning 19.Digikoppeling Impactanalyses op bouwstenen Geen resultaatverplichtingOplevering na 2014 In gebruik bij >80% gemeenten 20.Digilevering, 21.Digimelding 22.AvB 23.14+ 24.BRO Impactanalyses op bouwstenen

38 Geen resultaatverplichtingOplevering na 2014 In gebruik bij >80% gemeenten • BAG-WOZ koppeling • Binnengemeentelijk gebruik Aanvullende impactanalyses + ++ Aanvullende Impactanalyses

39 Conditioneel implementeerbaar NHR, MijnOverheid BB Implementeerbaar maar niet i.r.t. de RV-I-NUP* Digikoppeling Nader te bepalen Digilevering, -melding, AvB, 14+, BRO, Binnengemeentelijk gebruik Implementeerbaar i.r.t de RV-I-NUP* BAG-WOZ koppeling, MijnOverheid LZ, Webrichtlijnen, RNI, eHerkenning Conclusies Impactanalyses *RV-I-NUP = Resultaatverplichting I-NUP

40 Prioriteiten (1-4)

41 Prioriteiten (2-4)

42 Prioriteiten (3-4)

43 Prioriteiten (4-4)

44 BAG-WOZ Casus

45 Filmpje

46 Effectievere overheid Efficiëntere overheid Flexibelere overheid Vermindering regeldruk Beleidsambities Digitale agenda iOverheid Programma compacte overheid iNUP Operatie NUP Beleidsomgeving Politiek bestuurlijke aandacht Realisatie Kwaliteit Toegang Dienst verlening Communi catie Aandachtspunten Stelsel van Basis Registraties Aanbod Jeugdzorg Veiligheids keten Fraude bestrijding Regeldruk ondernemers Innen vorderingen Etc. Maatschappelijke vragen NIEUW OUD

47 Stelselvoorzieningen

48 Algemeen geformuleerd verstaan we onder gegevensmanagement: • de beleidsontwikkeling, de uitvoering en het toezicht daarop betreffende het onderhouden en gebruiken van alle voor de organisatie relevante gegevens. Voordelen verbeteren gegevensmanagement: • Kwaliteit gegevenshuishouding beïnvloedt kwaliteit dienstverlening en bedrijfsvoering • Minder kwetsbaar voor veranderingen in personele samenstelling, zowel dagelijks als structureel • Verkrijgen van gegevens en verwerken mutaties daarop vergt minder tijd, tijd die ingezet kan worden voor bijv. kwaliteitsborging • Basisregistraties worden benut en er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen • Tijdig en efficiënt inspelen op nieuwe ontwikkelingen Basisregistraties en gegevensmanagement

49 Proces- en ICT integratie niveaus Bericht standaarden Logistieke Transport standaarden Gegevens standaarden Samenwerkings- afspraken Netwerk standaarden Kwaliteits- afspraken Proces- afspraken

50 Noodzaak standaarden t.b.v. integratie Standaarden voor gegevensuitwisseling zijn noodzakelijk om de ambities van e-overheid (inup/operatieNUP) te realiseren • Grootschalige implementatie bij alle gemeenten • Klantgerichte digitale diensten • Ketensamenwerking • Delen van informatie • Eenmalige gegevensuitvraag en meervoudig gebruik • Één loketgedachte, multichanneling, uniformiteit (Ont)koppeling Robuustheid van ICT Keuzevrijheid in ICT oplossingen Beheersing informatiehuishouding Gemeenschappelijk taal over ïnformatie”, Dezelfde syntax, eenduidige betekenis Lagere ICT kosten ….. INTEROPERABILITEIT

51 Rollen gegevensmanagement Gegevensbeleidontwikkelaar Registr. ARegistr. B Gegevens magazijn. Gegevens- gebruiker Bron- beheerder Toegankelijkheids- voorziener Gegevenskwaliteit- bewaker Bronkwaliteit- beheerder

52 Gegevensbeleid: Vastgesteld? Geëffectueerd? Sturing? Kwaliteitsdoelstelling? Procedures? Samenhang? Beveiliging? Informatiebeleidsplan? Uitbesteding? Bron(kwaliteits)beheer: Wie doet wat? Kwaliteit per registratie? Toezicht? Verplicht gebruik basisregistraties? Mutatiedistributie aut./handm.? Ketenafhankelijkheden inzichtelijk? Afspraken over documentenstroom, registratie en vindbaarheid in DMS? Kwetsbaarheid? Toegankelijkheid, gebruik, integrale kwaliteit: Basisregistraties toegankelijk? Viewer geo-informatie? Externe gegevens? Aangesloten op DDS/BRS? Toezicht op kwaliteit over de registraties heen? Afspraken over terugmelden? Aspecten per rol

53 I-VERSNELLER BAG WOZ

54 Gegevens van 369 gemeenten, vertaald naar 415 • WOZ: 7,42 mln adressen; BAG: 7,49 mln adressen • WOZ: 5,5% of 405.000 adressen niet in BAG • BAG: 6,5% of 483.500 adressen in de WOZ • Schrijfwijze: 3,7 % van de overeenkomende adressen wijken af. • Grote spreiding in gemeenten • 113 gemeenten boven het gemiddelde Dataland vergelijking

55

56 Burgers en bedrijven controleren WOZ Bezwaren Terug- melding BAG Kadaster Handels- register GBA Beschikking/ taxatieverslag Gegevens

57 Samenhang BAG en WOZ

58 • Doelstellingen i-NUP • 2015: BAG-WOZ gereed • februari 2013: alle BAG-id’s gekoppeld aan WOZ- deelobjecten • 2012: op WOZ-beschikkingen BAG-conform adres • Doelstelling LV WOZ • Voor aansluiting BAG-id's gekoppeld aan WOZ- (deel)objecten • Aansluiten op LV WOZ in 2013 • Impactanalyse KING: Uitvoerbaar! Planning 58

59 • BAG-id's in WOZ-systeem • Beoordelingsprotocol objectkenmerken • Koppeling compleet: • alle verblijfsobjecten aan WOZ-deelobject • idem ligplaatsen en standplaatsen • idem alle panden zonder verblijfsobject • Gegevens consistent • bouwjaar pand ≤ bouwjaar WOZ-deelobject • gebruiksoppervlakte consistent grootte WOZ • Koppelvlak op basis StUF bg 03.10 Instrumenten 59

60 • Koppel objecten • gebruik slimme tool • check met beoordelings- • protocol (via de iSpiegel) • koppel restant • Organiseer beheer • werkprocessen • Organiseer ICT • Gewoon beginnen / doen Stap voor stap 60

61 Nulmeting april 2012 61 % van gemeenten

62 BAG-WOZ te bereiken door…...goed samenwerken 62

63 Beschikbare software

64 Beschikbare diensten  Helirama's Secureinair

65 • Werken aan betere proces- en ICT integratie • Aanscherpen standaarden • Sturen op juiste inbouw van standaarden: compliancy • Standaarden voor BAG-WOZ koppeling reeds beschikbaar: berichtcatalogus BAG • Gebaseerd op gebeurtenissen uit processenhandboek BAG • Nu ook standaard-testset BAG-WOZ Stand van zaken koppelvlak

66 BAG WOZ vergelijking: nu beschikbaar voor adresvergelijking woningen; doorontwikkeling niet-woningen bijna klaar vergelijken op objectniveau bijna klaar Daardoor nog betere controles iSpiegel tooling

67 • Communicatie met bestuur • 4 regionale gespecialiseerde iCoaches • i-Spiegel • Regionale verdiepingssessies BAG WOZ • Leveranciersmanagement • Projectsite: http://new.kinggemeenten.nl/operatie- nup/i-versneller-bag-woz Afsluiting: Vervolg i-Versneller BAG WOZ

68 Mini Impactanalyse Proces en Normenkader

69  Oordeel over (grootschalige) implementeerbaarheid  Is aan randvoorwaarden voldaan? Zo niet  acties, actiehouders  Oordeel over de haalbaarheid van de resultaatverplichtingen uit het i-NUP  Condities en randvoorwaarden haalbaarheid  acties, actiehouders  Consequenties invoering en gebruik voor gemeenten  Wat is de impact  (generieke) ondersteuning (Zie website OperatieNUP.nl voor uitgebreide toelichting op Impactanalyses) Mini-Impactanalyse: • Neemt implementeerbaarheid als uitgangspunt; dit is geen onderdeel van het onderzoek • Richt zich op haalbaarheid resultaatverplichting voor de eigen gemeente en de consequenties van invoering & gebruik (tip: lees het rapport IA van OperatieNUP) • Wordt in de i-NUP Academy ‘droogzwemmend’ gedaan, maar kan thuis wat uitgebreider worden uitgevoerd. Impactanalyses

70 Proces op hoofdlijnen Inrichten onderzoek Vaststellen thema’s en vragen Verzamelen bevindingen Conceptrapportage en validatie Impact analyse Opdrachtspecificatie, bepaal stakeholders, richt uitvoering in, scan rapport Impactanalyse van Operatie NUP Obv Thematisch Kader en info uit de praktijk specificeren met stakeholders, validatie van kernthema’s Interviews, workshops, enquetes, etc  bevindingen op de kernthema’s Bevindingen, oordelen, adviezen in conceptrapportage; validatie Vastlegging, acties & vervolgstappen, commitment acties, vaststellen uitkomsten in DMU Rapportage & Besluitvorming

71 Vraagzijde Implementeerbaarheid [de verandering] Bruikbaarheid [het gebruik] BOI AspectSub-aspect OnderwerpVragen Bijdrage IA / Operatie NUP OnderwerpVragen Bijdrage IA / Operatie NUP B Leiderschap, Beleid en Strategieop niveau Bestuur en Management (B&M) Ambitie en strategieIs er een implementatiestrategi e (evt. afgeleid van gemeentelijke ambitie en strategie)? O-NUP brengt implementatie- strategieen in kaart StrategieStuurt B&M op de implementatie- strategie? Geen; verantwoordelijkheid gemeente Bestuurlijke consequenties Is B&M op de hoogte van bestuurlijke consequenties? Bestuurlijke stroom, resultaten IA, communicatie Bestuurlijke consequenties Stuurt B&M op de bestuurlijke consequenties? Geen; verantwoordelijkheid gemeente BeleidsdoelenIs B&M op de hoogte van de relatie met de eigen beleidsdoelen? Bestuurlijke stroom, resultaten IA, communicatie BeleidsdoelenStuurt B&M op de realisatie van de beleidsdoelen? Geen; verantwoordelijkheid gemeente MiddelenStellen B&M de benodigde middelen beschikbaar? In kaart brengen via (template) businesscase en praktijkervaringen MiddelenStellen B&M de benodigde middelen beschikbaar? In kaart brengen via (template) businesscase en praktijkervaringen Thematisch kader: vraagzijde randvoorwaarden & ondersteuning Bestuurlijk, Organisatio- neel, Infrastructureel Bijdrage Operatie NUP

72 Maak een mini impactanalyse voor je eigen gemeente voor invoering BAG-WOZ. Waar zitten dan de risico’s / uitdagingen in jouw gemeente, is dat aan de kant van techniek, proces, bestuurlijk draagvlak, … En wat kun je daar aan doen. Leg minimaal goed uit hoe je de proceseigenaren gaat betrekken? En dan: hoe doe je dat structureel voor alle integratievraagstukken. Opdracht – impact analyse

73 Doel model 1.In beeld brengen eigen beoordeling 2.Vergelijken eigen beoordeling met beoordeling collega’s 3.Analyse basis voor verbeterpunten

74

75

76 • Helpdeskprocessen • Incident- en probleembeheer • Specialisatie • Systeembeheer Geo-ICT • Opleiding en instructie • Informatiestrategie • Invoeren GEMMA (architectuur) • Positionering iNUP bouwstenen • Ruimtelijke informatie (Geo) • Standaardisatie en control • Koppelingen en integratie •Gegevens-/databeheer • Stelselbeheer • Zakenbeheer • Beheer services/berichten/koppelvlak • Documentbeheer • Beheer ruimtelijke objecten (Geo) • Invoering iNUP bouwstenen • Inrichten stelselbeheer • Gegevens- en procesmanagement • Ruimtelijke objecten (Geo) • Inrichten zaakgericht werken • Koppeling KCC en ICT • Zaakgericht werken • Procesgericht werken • Kwaliteitsborging • Beveiliging en privacy • herinrichting van werkprocessen • Inrichten informatiebeheerprocessen • Ontwikkeling medewerkers • KCC / Kanaalsturing • Ketengerichtheid (RUD’s etc) • Dienstverleningsconcept • Gebiedsgericht werken • Strategisch inzet van Informatie(-technologie) • Service Level Management (SLA) • Contractmanagement • audits veiligheid / privacy • Geo-magazijnen • xml / gml / soap • Informatiestrategie • Invoeren GEMMA (architectuur) • Positionering iNUP bouwstenen • Ruimtelijke informatie (Geo) • Standaardisatie en control • Koppelingen en integratie • Bring your own device • Beveliging en autorisatie • Shared service • SAAS, Cloud computing • Geo-services • Open standaarden / Open source • Helpdeskprocessen • Incident- en probleembeheer • Specialisatie • Systeembeheer Geo-ICT • Opleiding en instructie

77 Onderdelen gebruik referentiemodel INTUÏTIEVE BEOORDE- LING INTUÏTIEVE BEOORDE- LING BEOORDELING INHOUD NEGEN VLAKKEN: OPZET, IMPLEMENTATIE, GEBRUIK, VERBETEREN BEOORDELING INHOUD NEGEN VLAKKEN: OPZET, IMPLEMENTATIE, GEBRUIK, VERBETEREN BEOORDELING RELATIES TUSSEN NEGEN VLAKKEN: COMMUNICATIE, METINGEN, BESTURING, VAARDIGHEDEN BEOORDELING RELATIES TUSSEN NEGEN VLAKKEN: COMMUNICATIE, METINGEN, BESTURING, VAARDIGHEDEN VERBETERPUNTENVERBETERPUNTEN VERBETERPUNTENVERBETERPUNTEN STERKEPUNTENSTERKEPUNTEN STERKEPUNTENSTERKEPUNTEN

78 Intuïtieve beoordeling

79 Beoordeling inhoud vlakken VLAKOPZETIMPLE- MENTATIE GEBRUIKVERBE- TEREN POSITIONERING POSTIONERING THUISSITUATIE VERTALEN NAAR KLEUR

80 Beoordeling relaties tussen vlakken Scores:

81 Score zes hoofdvragen Sterke puntenZwakke punten Samenvatten op A-4:

82 Gebruik model tijdens en tussen blokken leergang WatHuiswerk Uitleg model Eigen invulling Intervisie medecursist Praktijk BAG-WOZ Invulling directe collega’s Bevindingen Verdieping analyse in leergang Hoofdlijnen verbeterprogramma Koppelen aandachtsgebieden Bespreken met MT/secretaris (I-coach?) Uitwerken verbeterprogramma Sparren met I-coach Bespreken resultaat in leergang Toepassen op aandachtsgebieden Besluitvorming eigen organisatie Intervisie realisatie verbeterprogramma Koppelen aandachtsgebieden Werken aan realisatie verbeterprogramma Evaluatie werking en voortgang verbeterprogramma Bespreken met I-coach Bespreken met MT/secretaris

83 GOED OPDRACHTGEVERSCHAP Casus Webrichtlijnen

84

85 Goed opdrachtgeverschap Wat betekent dat?

86 Strategie en bedrijfs- voering Strategie informatie- voorziening Strategie ICT Ontwerp & plannen bedrijfs- voering Ontwerp en plannen informatie- voorziening Ontwerp en plannen ICT Beheer bedrijfs- voering Beheer & gebruik informatie- voorziening Beheer ICT Bedrijfs- domein Informatie / Communicatie domein Technologie domein Richten / Strategie Inrichten Verrichten / Uitvoering Strategie informatie- voorziening Beheer & gebruik informatie- voorziening Ontwerp & plannen bedrijfs- voering Ontwerp en plannen informatie- voorziening Ontwerp en plannen ICT Applicatielandschap & Opdrachtgeverschap

87 • Welke partijen in en om uw organisatie spelen idealiter allemaal een rol en welke rol moeten ze spelen als het gaat om opdrachtgeverschap? • Welke processen vullen zij in en welke output moet dat opleveren? • Welke middelen kunnen hierbij worden ingezet? • Is dit ook in uw eigen organisatie zo terug te vinden? Korte opdracht over opdrachtgeverschap

88 1.Randvoorwaarden creeren 2.Opdracht aanbesteden 3.Opdacht gunnen 4.Uitvoeren 5.Opleveren en overdracht 6.Beheer Opdrachtgeverschap

89 • Wat is eigenlijk de vraag? • Is er een business case? • De business case als ESSENTIEEL onderdeel van het Eisen en wensenpakket. • Let op: beschrijving eisen en wensen Multi-interpreteerbaar • Ga dialoog aan met leverancier: Concrete doelen + afstemming • Inkoop- en acceptatievoorwaarden gemeenten • Boeteclausules naar leveranciers (Voor het geval dat het misgaat) • Licentiekosten op basis waarvan (CPU, Concurrent Users, per tik) • Let op: Maximale korting bij FY-einde. • Jaarlijkse ‘onderhoudsbijdrage’ Aandachtspunten Opdrachtgeverschap / inkoop ½

90 • Afkoop licenties? • Let op: ‘gratis’ ter beschikkingstellen (Out of Compliance) • Maak aanvullende afspraken bij een pilot-traject. • Mate van ondersteuning en bereikbaarheid • Is er nederlandstalige support en handleiding? • Mate van terugverdienen van gepleegde inspanningen (ook voor demo’s) • Mate van partnership • Mate van invloed op ontwikkelproces • Check aanwezigheid van Gebruikersvereniging en hoe professioneel / onafhankelijk deze is. Check en raadpleeg de leden van de Gebruikersvereniging. Aandachtspunten Opdrachtgeverschap / inkoop 2/2

91 • Vraagstelling helder? • Business case SMART? • Bepaal eisen / wensen key-users • Formulering is key! • Formuleren knock-out (Let op) • Formuleren aanvullende wensen • Vraag naar referenties en bezoek deze. Bereid goed voor. • Laat leveranciers positieve testrapporten overhandigen m.b.t. standaarden / richtlijnen • Formuleer POC criteria + Casuïstiek • Ga de dialoog aan met leveranciers. Neem de tijd! Communicatie is essentieel! Pakket van eisen

92 1.Fit to purpose 2.User interface 3.Integratievoorzieningen 4.Ondersteuning standaarden 5.Benodigd maatwerk 6.Infrastructurele vereisten 7.Contractuele voorwaarden 8.Deployment aspecten 9.Implementatiekosten 10.Beheerkosten 11.Gebruikskosten (licentie/huur) 12.Innovatie 13.Continuïteit / security Strategische selectiecriteria

93 Proof of the pudding….is een POC

94 Inkoopvoorwaarden: Arvodi, NEVI, VNG, GV-en, Collega gemeenten Model inkoopvoorwaarden Webrichtlijnen: VNG groene boekje Bestekteksten andere gemeenten (via softwarecatalogus.nl kijken welke gemeenten bepaalde applicaties gebruiken) Handreiking KING m.b.t. inkoop en acceptatievoorwaarden vwb standaarden Hulpmiddelen - Inkoopvoorwaarden

95 1.De organisatie voert geen gestructureerde acties uit inzake strategische leveranciers. 2.Een eerste inzicht is aanwezig met welke leveranciers de organisatie een strategische relatie dient op te bouwen. 3.Er is een gestructureerd proces om potentieel strategische leveranciers te identificeren, beoordelen en selecteren. 4.Er is een proces om de criteria en doelstellingen voor iedere relatie vast te stellen. Gemeenschappelijke verbeterprogramma’s (met de leverancier) staan in de kinderschoenen. 5.De organisatie werkt aan een leveranciersrelatieprogramma dat strategisch belegd is en waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Gemeenschappelijke taakstellingen (=partnership) zijn geformuleerd. Ontwikkeling Regievoering leveranciers.

96  Analyseren procurement gegevens:  Crediteuren  Contracten  Budgetten  Evalueren performance leverancier en eigen organisatie (lessons learned)  Ervaringen delen binnen gebr. verenigingen.  Innoveren op gebied van markten, producten of processen (research & development)  Release-ontwikkelingen (Softwarecatalogus.nl)  De invulling van partnership. (Doelstelling bepaling en stem regelmatig af. Leveranciers zijn net mensen) Sturingsvraagstukken leveranciers

97 DE CASUS WEBRICHTLIJNEN

98 Drie pijlers Usability Informatie beveiliging Integratie •Vindbaar •Intuïtief •Beschikbaar •Zichtbaar •Identificatie/ •Authenticatie •Autorisatie •E-herkenning •Integer •Virussen •Hacken •Pentest •E-formulieren •Architectuur •Integratieststand aarden (StUF) •Stelsel van Basisregistra- ties Vraagstelling/doel: Hoe ben je meest nabije overheid in de digitale wereld? Vraagstelling/doel: Hoe ben je meest nabije overheid in de digitale wereld?

99 • Website wordt door iedere browser ondersteund • Website is op diverse apparaten beschikbaar • Begrijpelijk taalgebruik • Website is vindbaar (zoekmachines) • Logisch ingedeeld, informatie is vindbaar • Prettige lay-out en leesbaar contrast • Afgestemd op doelgroep • Ook geschikt voor mensen met een beperking Digitale nabijheid: Toegankelijkheid virtuele gemeente (uit WR)

100 Gerda en Klaas gaan uit elkaar en willen weten hoe ze hun samenlevingscontract kunnen beëindigen. Probeer dit op twee sites te vinden: 1.https://sites.google.com/site/allesoverden otaris/homehttps://sites.google.com/site/allesoverden otaris/home 2.www.notaris.nlwww.notaris.nl Elektronische dienstverlening in de praktijk

101 • Quickscan & rapportage • Kick-off bijeenkomst • Maatregelenplan • Software catalogus & leveranciersmanagement • Zelfverklaring i-Versneller Webrichtlijnen

102 1.Randvoorwaarden creeren 2.Opdracht aanbesteden 3.Opdacht gunnen 4.Uitvoeren 5.Opleveren en overdracht 6.Beheer Opdrachtgeverschap en webrichtlijnen Stappenplan implementatie webrichtlijnen:

103 • Vul voor je eigen gemeente op hoofdlijnen het stappenplan in. • Welke specifieke acties kun je benoemen voor opdrachtgever- en leveranciersmanagement? Opdracht

104 1.Laat toegankelijkheid en duurzaamheid onderdeel zijn van gemeentelijke beleid 2.Ontvang een formele opdracht om de Webrichtlijnen te gebruiken als instrument bij aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering van het webproject. 1 Randvoorwaarden creeren:

105 1.stellen van de juiste eisen bij het verwerven van een duurzaam toegankelijke website In aanbestedingsdocument o.a. opnemen: Bouw een website volgens de richtlijnen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) van het W3C. 2. Het proces van selectie 2 Opdracht aanbesteden:

106 Vaststellen of aanbieders kunnen voldoen aan de gestelde eisen 3 Opdracht gunnen:

107 Bepalen op welke momenten tijdens de bouw controle op Webrichtlijnen een rol speelt en hoe gecontroleerd wordt. 4 Opdracht uitvoeren:

108 Vaststellen of is voldaan aan de bepalingen in de overeenkomst 5 Opleveren en overdracht

109 Zorgen dat de kwaliteit en toegankelijkheid van een website gewaarborgd blijven na ingebruikname 6 Beheer

110 Er is een standaard beschreven die een toegankelijke website garandeert. WWW.webrichtlijnen.nl De werkelijke uitdaging is het realiseren van een toegankelijke website.

111 Strategie en bedrijfs- voering Strategie informatie- voorziening Strategie ICT Ontwerp & plannen bedrijfs- voering Ontwerp en plannen informatie- voorziening Ontwerp en plannen ICT Beheer bedrijfs- voering Beheer & gebruik informatie- voorziening Beheer ICT Bedrijfs- domein Informatie / Communicatie domein Technologie domein Richten / Strategie Inrichten Verrichten / Uitvoering

112 Wijzigingenbeheer


Download ppt "Welkom! Welkom! Wilfred Lintsen 3 en 4 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google