De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consortium Volwassenenonderwijs De Rank vzw - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel – 014 57 96 20 - www.consortiumderank.be Onderwijs in de Kempense strafinrichtingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consortium Volwassenenonderwijs De Rank vzw - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel – 014 57 96 20 - www.consortiumderank.be Onderwijs in de Kempense strafinrichtingen."— Transcript van de presentatie:

1 Consortium Volwassenenonderwijs De Rank vzw - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel – 014 57 96 20 - www.consortiumderank.be Onderwijs in de Kempense strafinrichtingen. Studiedag klasbak: Gluren over de muren 14 november 2013

2 Situering en geschiedenis van de gevangenissen in de Kempen.

3

4 4 gevangenissen in een straal van 15 km.

5 • Gevangenis van Turnhout:  1908 ontstaan als arresthuis  Principes Ducpétiaux  Tot 1937 verbleven hier ook vrouwen onder toezicht van kloosterzusters  Na WO II geëvolueerd naar huis voor sociaal verweer (geïnterneerden met streng veiligheidsregime)  Ontstaan als arresthuis/strafuitvoering

6  Penitentiaire Inrichting Merksplas  1824: opgericht als landbouwkolonie (Hollandse bezetting)  ‘onvrije kolonie’ (verplichte opsluiting landlopers, bedelaars, dronkaards)  1887: oprichting celgevangenis  1909: opdeling 9 groepen (paviljoenen)  Voornaamste functie tot aan de 1 e WO = opvang van landlopers ( 6000 landlopers)  Opvoedende waarde van arbeid (weldadigheidskolonie)  1946: zuivere strafinrichting  1 van de 5 beschermde gebouwen van domein Merksplas-kolonie

7  Strafinrichting Wortel  1822: ‘vrije kolonie’ met 125 hoevetjes  1893: rijksweldadigheidskolonie: bedelaars en landlopers werden in gezet in de landbouw  1946: strafinrichting (onder toezicht van Merksplas)  1955: onafhankelijke strafinrichting  1993: afschaffing wet op de landloperij

8  Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten  9 e Eeuw (verschillende bestemmingen)  1880: maakt deel uit van landloperskolonie: toevluchtsoord voor zwakke en zieke mannen  1931: strafschool of Penitentiair schoolcentrum ( rijkslandbouwschool Merksplas en Rijksnijverheidsschool Gent)

9 Hoe komt het onderwijsaanbod tot stand?

10 • De gevangenissen van de kempen verschillen allemaal op het vlak van: - grootte - infrastructuur - populatie - regime -> deze factoren hebben invloed op het organiseren van een onderwijsaanbod

11  Partners om de uitbouw van een onderwijsaanbod te realiseren :  Consortium voor Volwassenenonderwijs  CVO’s (3 binnen werkingsgebied van CVWO)  Centrum voor Basiseducatie Kempen  Huis van het Nederlands  Centrale dienst van de Regie van Gevangenisarbeid  Justitie

12  Hoe komt aanbod tot stand?  Signalen van gedetineerden, PSD, TB, OO, PB  Behoeftendetectie????  Overleg tussen Justitie, consortium, Vlaamse Gemeenschap en onderwijspartners over:  mogelijkheden van de inrichting  doelpubliek  aanbod van de CVO’s

13  Focus (1):  Korte trajecten voor taalcursussen en ICT – cursussen (10 weken systeem)  uitval beperken  realiseren van vervolgtrajecten  Aanbieden van beroepsgerichte opleidingen  schilder, hulpkok, onderhoudstechnieken, bedrijfsbeheer, bakker, tuinbouw  zo volledig mogelijke opleidingen inrichten ifv certificeerbaarheid  goede screening van kandidaten ism PSD en TB  goede spreiding van kandidaten over de opleidingen

14  Focus (2)  Ondersteuning aanbieden in beroepsgerichte opleidingen  G-coach in Wortel en Hoogstraten  ondersteuning voor rekenen, taal en ICT – vaardigheden  Aanbod gericht op het maatschappelijk functioneren van gedetineerden  aanbod CBE: leren solliciteren, VCA, samenwerken, papieren op de werkvloer, papieren en formulieren  aanbod gekoppeld aan gevangenissen met een ruim aanbod beroepsgerichte opleidingen

15  Focus (3)  Intakegesprek  leerkracht heeft vooraf gesprek met iedere kandidaat  peilen naar voorkennis en motivatie  opstart cursus enkel wanneer er 10 – 15 cursisten zijn  Opvolging  goede afstemming tussen leerkrachten, OO en OC  duidelijke afspraken ( 3 keer OA verwijderd uit cursus)

16  Bekendmaking van het aanbod.  brochure per semester met het aanbod  uniforme lay-out voor de 4 gevangenissen  aankruisformulier voor inschrijving  affiches op alle secties (cfr. Voorpagina brochure)  informatiemoment voor nieuw aanbod  toelichten van aanbod bij PSD, TB en PB (sleutelfiguren)  flyers voor tussentijdse werving  mailings PSD en TB voor tussentijdse werving

17  Penitentiaire Inrichting Merksplas:  670 plaatsen: 350 geïnterneerden en 320 veroordeelden  Halfopen regime  Strafmaat 3-10 jaar  Personeel: 576 VTE  Verouderde infrastructuur  3 onderwijsverstrekkers: CBE, CVO Horito en CVO Taxandria

18 Aanbod per onderwijsverstrekker:  CBE Kempen: LeergebiedOpleidingModule Maatschappijoriëntatie WerkVCAVoorjaar 2014

19  CVO Horito, Turnhout StudiegebiedOpleidingModuleInschrij- vingen Starters Bouw Polyvalent onderhouds- medewerker Elektriciteit3615 Sanitair3615 Voeding HulpkokBasissen, Warme en koude keuken. 3715 Handel Bedrijfsbeheer 3215 Algemene vorming Aanvullende Algemene vorming Wiskunde 13Niet opgestart

20  CVO Taxandria, Turnhout StudiegebiedOpleidingModuleInschrij- vingen Starters Talen Andere talenEngels1910 Spaans14Niet opgestart Nederlands 2 e taal NT210Niet opgestart ICT ToepassingssoftwareTekstverwerking 11712 Computer en besturingssystemen Besturingssystemen 1 1714

21  Uitdagingen voor Penitentiair inrichting Merksplas  Aanbod voor geïnterneerden? Taak voor onderwijs?  Diplomagerichte trajecten  NT2 aanbod optimaliseren

22  Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten:  179 plaatsen ( monocellen + 9 duocellen)  Open inrichting: werken, opleiding volgen  VDAB-opleidingen: metser, schilder, automechanica, stukadoor en elekriciteit ≠ onderwijs  Personeel: 145 VTE  Verouderde infrastructuur  2 onderwijsverstrekkers: CBE en CVO LBC

23  Aanbod per onderwijsverstrekker:  CVO LBC-NVK, Turnhout: StudiegebiedOpleidingModuleInschrij- vingen Starters Land- en tuinbouw Tuinbouwarbeider14 modules1612 Voeding HulpkokBasissen en Koude keuken 329 ICT Toepassings- software Initiatie in de informatica 1411 (stopgezet 12/09) Talen Andere talenSpaans1514

24  CBE Kempen: LeergebiedOpleidingModuleInschrij- vingen Starters Maatschappij- oriëntatie WerkVCA2412 Werk zoeken10 Samenwerken11 Papieren op de werkvloer December 2013

25  Aanbod op maat van individuele gedetineerden:  G-coach: biedt ondersteuning in de VDAB beroepsopleidingen  OLC zowel CBE Kempen als CVO LBC-NVK: opsplitsing per niveau van de cursist

26  Uitdaging voor het Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten  aanbod voor de zwakke cursist  afstemming PSD, TB en leerkrachten ifv de cursist  doorstroom van opleiding naar gevangenisarbeid ( hulpkok -> keuken, tuinbouw -> groendienst)

27  Strafinrichting Wortel:  951 plaatsen (650 Tilburg + 301 Wortel)  Halfopen regime: werken, opleiding volgen, bezoek, wandelen  Gedetineerden zonder verblijfsvergunning  Strafmaat: tussen 3 en 7 jaar  Personeel: 219 VTE (Tilburg + Wortel)  Educatief centrum  3 onderwijsverstrekkers: CBE, CVO LBC en CVO Taxandria

28  Aanbod per onderwijsverstrekker:  CBE Kempen LeergebiedOpleidingModuleInschrij- vingen Starters Maatschappijoriën- tatie WerkVCA2717 Werk Zoeken2110

29  CVO LBC-NVK, Turnhout StudiegebiedOpleidingModuleInschrij- vingen Starters Voeding HulpkokBasissen, warme en koude keuken 6510

30  CVO Taxandria, Turnhout StudiegebiedOpleidingModuleInschrij- vingen Starters Talen Andere TalenEngels3415 Spaans5115 ICT Toepassings- software Initiatie in de informatica 1412 Rastertekenen1812 Voeding Bakkersgast12 modules4210 Bouw Schilder/deco- rateur 4 modules3710

31  Fietsatelier: aanbod gericht op het ontwikkelen van arbeidsattitude bij gedetineerden (competentieontwikkeling)  Uitdagingen voor SI Wortel  NT2 aanbod optimaliseren  vraag > aanbod: goede screening  afstemming werk - onderwijs

32  Gevangenis van Turnhout  280 plaatsen  Beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden (50%)  Arresthuis en huis voor sociaal verweer  Personeel: 174 VTE  Combinatie oude gevangenis + nieuwbouw  CVO Taxandria

33  Onderwijsverstrekker in gevangenis Turnhout  CVO Taxandria, Turnhout StudiegebiedOpleidingModuleInschrijvingenStarters Talen Andere talenEngels3015 ICT Toepassings- software Tekstverwerking 12312 Rastertekenen 12011

34  Uitdagingen voor de gevangenis Turnhout  Gescheiden aanbod gedetineerden / geïnterneerden

35 Toekomst van het onderwijs aan gedetineerden in de Noorderkempen.

36 (1) Leertrajectbegeleiding in de gevangenissen  Individuele leervragen van gedetineerden  Opleidingsaanbod zowel buiten als binnen gevangenissen  Examencommissie Vlaamse Gemeenschap  Open Universiteit

37  Aantal begeleidingen Noorderkempen: GevangenisAantal begeleidingen Turnhout10 Hoogstraten4 Merksplas11 Wortel11

38 (2) Projecten rond gecombineerd onderwijs (3) Diplomagerichte opleidingen (4) Financieringsysteem (5) Maatwerk (6) Structurele inbedding NT2


Download ppt "Consortium Volwassenenonderwijs De Rank vzw - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel – 014 57 96 20 - www.consortiumderank.be Onderwijs in de Kempense strafinrichtingen."

Verwante presentaties


Ads door Google