De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter"— Transcript van de presentatie:

1 Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter

2 Kick-off KLASBAK 25 september 2012 Provinciehuis Leuven

3 Onderwijs aan gedetineerden
2007: oprichting consortia volwassenenonderwijs

4 Onderwijs aan gedetineerden
Onderwijscoördinatoren van de consortia volwassenenonderwijs in alle gevangenissen Hoe was het voor 2007? Toegewezen aan de basiseducatie in drie pilootregio’s: Antwerpen, de Kempen en Oudenaarde CVO en CBE met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitbouw van een aanbod via de consortia Lokale engagementen van individuele CVO en CBE Ondersteuning door de Stuurgroep volwassenenonderwijs via het VOCVO Toegewezen aan het VOCB Complementair vrijwilligersaanbod Pioniers in het aanbieden van onderwijs in de gevangenis, op basis van lokale engagementen Andere onderwijsverstrekkers Nagenoeg onbestaande in de gevangenissen

5 VOC Samenwerkingsverband kennis- en expertiseontwikkeling in het VO
DECRETALE STUURGROEP VOLWASSENENONDERWIJS Samenwerkingsverband kennis- en expertiseontwikkeling in het VO SNPB samenwerkingsverband netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten PBD GO! PBD VSKO PBD POV PBD OVSG VOCVO PM onderwijs aan gedetineerden GO! gemeenschapsonderwijs CVO GO! VSKO katholiek onderwijs CVO VSKO POV provinciaal onderwijs CVO POV OVSG stedelijk en gemeentelijk onderwijs CVO OVSG CBE koepelloze CVO vol-ant De Rank Samen Stromen L4 Groene Rand Brucovo Limburg-Noord Limburg-Zuid IX X Wonderwijs Comenes Webros VOC Antwerpen OC De Kempen Mechelen Leuven Brussel Hasselt/Tong. Dendermonde Oudenaarde Gent Ruiselede Brugge/Ieper

6 Onderwijs aan gedetineerden
Andere partners dan de CVO en CBE: Huizen van het Nederlands Open Universiteit Examencommissie Vlaamse Gemeenschap Lokale samenwerkingen met hogescholen en universiteiten Lokale samenwerkingen met vrijwilligersorganisaties Auxilia Seniornet Beschermcomités van de gevangenissen Individuele vrijwilligers

7 Onderwijs aan gedetineerden
2000: strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Samenwerking tussen de Vlaamse partners Omschrijven van een verwachte output Samenwerking tussen de betrokken ministers en beleidsdomeinen “De Vlaamse Gemeenschap waarborgt het recht van alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien in de samenleving.” Wonderwijs in de gevangenis 2014: decreet hulp- en dienstverlening

8 Onderwijs aan gedetineerden
2012: 12 jaar strategisch plan 4 jaar consortia volwassenenonderwijs Realisaties: Sterk uitgebouwd aanbod Kwalitatief aanbod Lokaal verankerd aanbod Sterke samenwerkingsverbanden Voorbeeld: kookles in Sint-Gillis

9 Onderwijs aan gedetineerden
Opdrachten van de onderwijscoördinatoren Behoeftedetectie bij de doelgroep Marty Hayen Onderwijscoördinator Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen (vol-ant) Gevangenis Antwerpen Uitbouw van het aanbod in samenwerking met de centra en lokale partners Opleiding bouw – Leuven-Centraal Leertrajectbegeleiding

10 Behoefteonderzoek Gevangenis Antwerpen (1)
Doel van het onderzoek Wetenschappelijk verantwoord onderzoek Noden & behoeften => wat motiveert hen? Drempels voor deelname => wat houdt hen tegen? Wat moeten we aanbieden ifv terugkeer vrije samenleving? Ontwikkeling methodiek & tool Zelfstandig herhalen Samenwerking Aanleiding domein onderwijs: opleidingsplan OVA (Overleg Vlaamse Actoren) VUB, departement Agogische Wetenschappen

11 Behoefteonderzoek Gevangenis Antwerpen (2)
Aanpak en timing 2011 Start samenwerking VUB Oprichting stuurgroep Interviews domeinverantwoordelijken Focusgroep professionelen (VG) Focusgroep personeel justitie Focusgroep gedetineerden 2012 Vragenlijst: finalisering en vertaling Testafname Effectieve afname vragenlijst = oktober 2013 Resultaten en onderzoeksrapport Colloquium 23/04/2012 Masterscripties studenten VUB toekomst? uitrolplan

12 Onderwijs aan gedetineerden
Beleidsplan Stuurgroep volwassenenonderwijs : Enkele realisaties en projecten: Signalen Digitalisering Tineke Tailleur Onderwijscoördinator L4-volwassenenonderwijs Gevangenissen Leuven Vlaams onderwijsplan gedetineerden (VOP) Kennisnetwerk KLASBAK

13 Digitalisering in Leuven Centraal
Digitaliseringsgolf Justitie Cloud Computing E-learning VDAB Gecombineerd onderwijs in Leuven Centraal CVO De Oranjerie Aanvullende algemene vorming (AAV) 1 schooljaar, helft diploma secundair onderwijs Contactmomenten + afstandsleren Via Moodle --> Projecten en opdrachten Cursisten 27 op infosessie, 17 op intake, 12 gestart Laaggeschoold Gescreend op Nederlands, Frans/Engels, rekenen, ICT 25/09/2012

14 Onderwijs aan gedetineerden
Toekomst: Centra voor leeradvies en –ondersteuning Pieter Tratsaert L4-volwassenenonderwijs Afgevaardigd bestuurder Leertrajectbegeleiding in de gevangenis Tine Vanneste Leerwinkel West-Vlaanderen Coördinator

15 KLASBAK Expertisenetwerk Partners Partneroproep:
Stuurgroep volwassenenonderwijs Consortia volwassenenonderwijs Partneroproep: Centra Andere onderwijsinstellingen of organisaties die werken rond onderwijs (aan gedetineerden) Organisaties hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

16 KLASBAK Organisatiemodel Toegevoegde waarde Doelgroepen
Doelgroepenbinding Communicatiekanalen Activiteiten

17 KLASBAK Input naar beleid Samenwerking bevorderen
Informatie bundelen, borgen, ontsluiten » kennisdatabank Samenwerking bevorderen Input naar beleid Centraal aanspreekpunt signaalfunctie Innovatie bevorderen Visibiliteit en maatschappelijk draagvlak

18 KLASBAK DOELGROEPEN KLANTENBINDING
Stuurgroep volwassenenonderwijs, PBD’s en VOCVO Actuele en snelle informatie Consortia volwassenenonderwijs Onderwijsinstellingen, Huizen Nedl Netwerking Studenten en vrijwilligers Kwaliteit Leerkrachten Interne en externe hulp- en dienstverlening Laagdrempelig Pers Sterk merk Overheid (Vlaams en federaal) Gevangenisdirecties en -personeel

19 KLASBAK KANALEN ? discussieforum Nieuwsbrief Website

20 KLASBAK vorming Nieuws- brief Website Kennisdata- bank
Wetenschappelijk onderzoek initiëren Kennisdata- bank Nieuws- brief Studiedagen Website vorming

21 VRAGEN ??? KLASBAK Suggesties en aanbevelingen zijn welkom! Contact:
Inge Van Acker Stuurgroep volwassenenonderwijs Projectmedewerker onderwijs aan gedetineerden VRAGEN ???

22 Kick-off KLASBAK 25 september 2012 Provinciehuis Leuven

23 Getuigenissen over onderwijs in de gevangenissen Onderwijs in de gevangenis van Mechelen

24 Voorstelling van het logo Pascal Smet voor Klasbak

25

26

27

28

29 Hans Meurisse Directeur-Generaal Directoraat-Generaal Penitentiaire Instellingen

30 Lucas Brion Raadgever volwassenenonderwijs Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet


Download ppt "Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter"

Verwante presentaties


Ads door Google