De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter

2 Kick-off KLASBAK 25 september 2012 Provinciehuis Leuven

3 Onderwijs aan gedetineerden 2007: oprichting consortia volwassenenonderwijs

4 Onderwijs aan gedetineerden Onderwijscoördinatoren van de consortia volwassenenonderwijs in alle gevangenissen Hoe was het voor 2007?  Toegewezen aan de basiseducatie in drie pilootregio’s: Antwerpen, de Kempen en Oudenaarde CVO en CBE met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitbouw van een aanbod via de consortia Hoe was het voor 2007?  Lokale engagementen van individuele CVO en CBE Ondersteuning door de Stuurgroep volwassenenonderwijs via het VOCVO Hoe was het voor 2007?  Toegewezen aan het VOCB Complementair vrijwilligersaanbod Hoe was het voor 2007?  Pioniers in het aanbieden van onderwijs in de gevangenis, op basis van lokale engagementen Andere onderwijsverstrekkers Hoe was het voor 2007?  Nagenoeg onbestaande in de gevangenissen

5 vol-antDe RankSamen StromenL4Groene RandBrucovoLimburg-NoordLimburg-ZuidIXXWonderwijsComenesWebros GO! gemeenschapsonderwijs CVO GO! VSKO katholiek onderwijs CVO VSKO POV provinciaal onderwijs CVO POV OVSG stedelijk en gemeentelijk onderwijs CVO OVSG CBE koepelloze CVO VOC OC Antwerpen OC De Kempen OC Mechelen OC Leuven OC Brussel OC Hasselt/Tong. OC Dendermonde OC Oudenaarde OC Gent OC Ruiselede OC Brugge/Ieper PM onderwijs aan gedetineerden

6 Onderwijs aan gedetineerden Andere partners dan de CVO en CBE: – Huizen van het Nederlands – Open Universiteit – Examencommissie Vlaamse Gemeenschap – Lokale samenwerkingen met hogescholen en universiteiten – Lokale samenwerkingen met vrijwilligersorganisaties Auxilia Seniornet Beschermcomités van de gevangenissen – Individuele vrijwilligers

7 Onderwijs aan gedetineerden 2000: strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden  Samenwerking tussen de Vlaamse partners  Omschrijven van een verwachte output  Samenwerking tussen de betrokken ministers en beleidsdomeinen “De Vlaamse Gemeenschap waarborgt het recht van alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien in de samenleving.” Wonderwijs in de gevangenis 2014: decreet hulp- en dienstverlening

8 Onderwijs aan gedetineerden 2012: – 12 jaar strategisch plan – 4 jaar consortia volwassenenonderwijs Realisaties: – Sterk uitgebouwd aanbod – Kwalitatief aanbod – Lokaal verankerd aanbod – Sterke samenwerkingsverbanden – Voorbeeld: kookles in Sint-Gilliskookles in Sint-Gillis

9 Onderwijs aan gedetineerden Opdrachten van de onderwijscoördinatoren 1.Behoeftedetectie bij de doelgroep Marty Hayen Onderwijscoördinator Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen (vol-ant) Gevangenis Antwerpen 2.Uitbouw van het aanbod in samenwerking met de centra en lokale partners Opleiding bouw – Leuven-Centraalbouw – Leuven-Centraal 3.Leertrajectbegeleiding

10 Behoefteonderzoek Gevangenis Antwerpen (1) Doel van het onderzoek – Wetenschappelijk verantwoord onderzoek Noden & behoeften => wat motiveert hen? Drempels voor deelname => wat houdt hen tegen? Wat moeten we aanbieden ifv terugkeer vrije samenleving? – Ontwikkeling methodiek & tool Zelfstandig herhalen Samenwerking – Aanleiding domein onderwijs: opleidingsplan – OVA (Overleg Vlaamse Actoren) – VUB, departement Agogische Wetenschappen

11 Behoefteonderzoek Gevangenis Antwerpen (2) Aanpak en timing – 2011 Start samenwerking VUB Oprichting stuurgroep Interviews domeinverantwoordelijken Focusgroep professionelen (VG) Focusgroep personeel justitie Focusgroep gedetineerden – 2012 Vragenlijst: finalisering en vertaling Testafname Effectieve afname vragenlijst = oktober – 2013 Resultaten en onderzoeksrapport Colloquium 23/04/2012 Masterscripties studenten VUB – toekomst? uitrolplan

12 Onderwijs aan gedetineerden Beleidsplan Stuurgroep volwassenenonderwijs 2008-2012: Enkele realisaties en projecten: Signalen Digitalisering Tineke Tailleur Onderwijscoördinator L4-volwassenenonderwijs Gevangenissen Leuven Vlaams onderwijsplan gedetineerden (VOP) Kennisnetwerk KLASBAK

13 25/09/2012 13 Digitalisering in Leuven Centraal Digitaliseringsgolf Justitie –Cloud Computing –E-learning VDAB Gecombineerd onderwijs in Leuven Centraal –CVO De Oranjerie –Aanvullende algemene vorming (AAV) –1 schooljaar, helft diploma secundair onderwijs –Contactmomenten + afstandsleren –Via Moodle --> Projecten en opdrachten Cursisten –27 op infosessie, 17 op intake, 12 gestart –Laaggeschoold –Gescreend op Nederlands, Frans/Engels, rekenen, ICT

14 Onderwijs aan gedetineerden Toekomst: – Centra voor leeradvies en –ondersteuning Pieter Tratsaert L4-volwassenenonderwijs Afgevaardigd bestuurder – Leertrajectbegeleiding in de gevangenis Tine Vanneste Leerwinkel West-Vlaanderen Coördinator

15 KLASBAK Expertisenetwerk Partners – Stuurgroep volwassenenonderwijs – Consortia volwassenenonderwijs Partneroproep: – Centra – Andere onderwijsinstellingen of organisaties die werken rond onderwijs (aan gedetineerden) – Organisaties hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

16 KLASBAK Organisatiemodel – Toegevoegde waarde – Doelgroepen – Doelgroepenbinding – Communicatiekanalen – Activiteiten

17 KLASBAK Informatie bundelen, borgen, ontsluiten » kennisdatabank Input naar beleid Centraal aanspreekpunt signaalfunctie Samenwerking bevorderen Innovatie bevorderen Visibiliteit en maatschappelijk draagvlak

18 KLASBAK Stuurgroep volwassenenonderwijs, PBD’s en VOCVO Consortia volwassenenonderwijs Onderwijsinstellingen, Huizen Nedl Leerkrachten Studenten en vrijwilligers Interne en externe hulp- en dienstverlening Pers Overheid (Vlaams en federaal) DOELGROEPEN KLANTENBINDING Actuele en snelle informatie Netwerking Kwaliteit Laagdrempelig Sterk merk Gevangenisdirecties en -personeel

19 KLASBAK discussie forum Nieuwsbrief Website KANALEN ?

20 KLASBAK Nieuws- brief Kennisdata- bank vorming Wetenschappelijk onderzoek initiëren Website Studiedagen

21 KLASBAK Suggesties en aanbevelingen zijn welkom! Contact: Inge Van Acker Stuurgroep volwassenenonderwijs Projectmedewerker onderwijs aan gedetineerden inge.van.acker@vocvo.be info@klasbak.net VRAGEN ???

22 Kick-off KLASBAK 25 september 2012 Provinciehuis Leuven

23 Getuigenissen over onderwijs in de gevangenissen Onderwijs in de gevangenis van Mechelen Onderwijs in de gevangenis van Mechelen

24 Voorstelling van het logo Pascal Smet voor Klasbak Pascal Smet voor Klasbak

25

26 www.klasbak.net

27

28

29 Hans Meurisse Directeur-Generaal Directoraat-Generaal Penitentiaire Instellingen

30 Lucas Brion Raadgever volwassenenonderwijs Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet


Download ppt "Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google