De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College Ontwerpmethodologie 7Y400 Duaal Integral design of sustainable comfort systems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College Ontwerpmethodologie 7Y400 Duaal Integral design of sustainable comfort systems."— Transcript van de presentatie:

1 College Ontwerpmethodologie 7Y400 Duaal Integral design of sustainable comfort systems

2

3

4

5

6

7 Golf stromingen????? Afsmelten Groenland??????????

8

9

10

11 De dikke zwarte lijn volgt een voortschrijdend 30-jaar gemiddelde in de waarnemingen. De grijze band illustreert de jaar-op-jaar variatie die is afgeleid uit de waarnemingen. Wintertemperatuur (december-februari) en Zomertemperatuur (juni- augustus) in De Bilt tussen 1900 en 2005, en de vier klimaatscenario’s voor 2050 (gekleurde lijnen).

12 “Begin with the end in Mind” Stephan Covey, The 7e habits of highly effective people Zonder duurzaamheid geen toekomst!

13 Thema college Ontwerpmethodologie ; ontwerpen van duurzaam comfort 7Y400

14 Opbouw college; -Structuur van de college reeks -Opdrachten -Tijdbesteding -Ontwerpmethodologie -Wat is ontwerpen -De structuur van het ontwerpproces

15 7 Y400 Ontwerpmethodologie Integraal ontwerpen van Gebouw en duurzaam comfort •Introductie;ontwerpen en methodologie •Overzicht ontwerpmethodologie; methodisch ontwerpen; •Probleemdefinitie •Werkwijze bepaling •Keuze bepalende fase, •Vormgevende fase •Integraal Ontwerpen •Observeren ontwerpproces •Workshop Integraal Ontwerpen BNA-ONRI •Bespreken Morfologische overzichten •Reflectie op de workshop •Eind presentatie opdracht

16 College Gebouwveiligheid 7Y320 Opbouw college ontwerpmethodologie duale variant 2007/2008 Maandag Tijd College 1- 28 augustus10.45 – 12.30Introductie, ontwerpen en methodologie College 2 – 11 september10.45 – 12.30Inleveren praktijk opgave die als rode draad gaat dienen. Methodisch ontwerpen, probleemdefinitie, introductie opgave 1 College 3 – 18 september10.45 – 12.30Werkwijze bepalende fase College 4 – 25 september10.45 – 12.30Keuze bepalende fase College 5 – 9 oktober10.45 – 12.30Inleveren opgave 1, Vormgevende fase College 6 - 23 oktober10.45 – 12.30Integraal ontwerpen College 7 - 30 oktober10.45 – 12.30Observeren workshop, evaluatie proces College 8 - 5 november of 12 november13.30 – 21.00Deelname aan workshop BNA/ONRI als waarnemer College 9 - 27 november10.45 – 12.30Inleveren opdracht 2 Morfologische overzichten bespreken voor opdracht 3 College 10 - 4 december10.45 – 12.30Reflectie verslag Workshop Perica Savanvic College 12 - 11 december10.45 – 12.30Werkcollege over opdracht 3 College 13 – 18 december10.45 – 12.30Inleveren opgave 3, presentatie ontwerp met directe discussie

17

18 7Y400 Ontwerpmethodologie van Gebouw en Installaties stof werkstukken/opdrachten; •Reader; Design methodology 2005 •Boekje ‘Babylon voorbij’ •Powerpoint presentaties op de publicfolder •Opdracht 1 deelaspect duurzame energie; college 5 •Deelname interne workshop DE in de gebouwde omgeving •Deelname workshop Integraal Ontwerpen •Opdracht 2 Individueel verslag workshop; college 9 •Eindopdracht ontwerpopgave, DE inpassing; college 13 •Afsluiting door inleveren ontwerp en het geven van een eindpresentatie

19 Tijdbesteding opdracht 1 = 16 uur Tijdbesteding colleges 16*2 = 32 uur Tijdbesteding opdracht 3= 60 uur Tijdbesteding totaal 120 uur Tijdbesteding opdracht 2= 12 uur

20 Opdracht 1; Analyseer een elementaire functie van de klimatisering van een gebouw en de mogelijkheden om duurzame energie hiervoor in te zetten uit je eigen bureau praktijk. Geef hiervan een aantal mogelijkheden weer in een morfologisch overzicht waarbij één specifiek aspect uitgediept te worden.

21 Denkkader voor opdracht 1 Aanbod; -wind -aarde -zon -omgevingstemp. lucht/water Vraag; -verwarmen -koelen -ventileren -verlichting Buffers Dak en fundering

22 opdracht 2 ; *Deelname workshop Integraal Ontwerpen; individueel verslag van het ontwerpproces van architect, constructeur en klimaatadviseur Tijdbesteding; -deelname 8 uur -verslag 4 uur -totaal 12 uur

23 Opdracht 3; Ontwerp en beschrijf je eigen duurzame energie inpassing bij het klimatiseren van een gebouw uit je eigen beroepspraktijk, waarbij ook specifiek op de passieve energie aspecten wordt gelet. Hierbij dient de gevolgde methode en de duurzame energie aspecten duidelijk naar voren komen. Start is het resultaat van het morfologische overzicht van opgave 1.

24 Tijdbesteding opdracht 3 ; Ontwerp DE inpassing -workshop 4h. -verzamelen/oriëntatie 14h. -ontwerpen 30h. -Verslag 8h. Presentatie 4h. Totaal opdracht 2; 60 h.

25 Totaalcijfer gemiddelde van (16*opdracht 1+ 12*opdracht 2+60*opdracht 3) Cijfer opdracht 1 is cijfer verslag DE aspect Cijfer opdracht 2 is cijfer verslag workshop Cijfer opdracht 3 is (1*presentatie +3* verslag) Beoordeling;

26 Centraal leerdoel; Beter inzicht te krijgen in de waarde van het toepassen van ontwerpmethodologie ter ondersteuning van het ontwerpproces specifiek bij de toepassing van Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving Verdere leerdoelen; Analyse ontwerpproces Implementatie ontwerpmethodologie Inzicht in de ontwerppraktijk

27 Integraal ontwerpen van duurzaam comfort

28

29 Wat is ontwerpen? Schrijf op een papiertje je eigen definitie

30 Pauze 2002 2003 2004 2005

31 opdrachtgever “Ontwerpen is het aangeven van een oplossing om aan een behoefte van een opdrachtgever te voldoen met behulp van beschikbare middelen en met inachtneming van maatstaven van natuurkundige en maatschappelijke aard.” Universiteit van Californië in Los Angles (UCLA)

32 Wat is dus feitelijk ontwerpen? Een proces van informatie uitwisseling en be- en verwerking voor de opdrachtgever

33 Wat wil de opdrachtgever ? Wat wil hij werkelijk? Eisen; - vast - variabel Wensen Meer waarde

34 Niet realiseerbaar deel! Wel gewenst.

35 Behoefte Waarde creëren

36 Waar ligt het zwaartepunt?

37 ontwerpen Schema voor het functioneren van een produkt cq ontwerp; Behoefte Eigenschappen Functie Behoefte bevrediging Waarde realisering

38 mens organisatie gemeenschap eigenaar tijd People Planet Profit milieu Behoefte - waarde - waardekaders

39 Ontwerpen; in een behoefte voorzien PeoplePlanetProfit

40 Programma van eisen OntwerpUitvoeringGEBRUIK Gebouw is een voorspelling GEBOUW STRATEGIE Scenario'sOntwerpUitvoering GEBRUIK/behoeftes Behoefte Waarde Behoeftes Waarden Mate van Flexibiliteit bepaalt 1, 2, of 3 12 3

41 mens organisatie gemeenschap eigenaar milieu tijd Structuur & strategie

42 me·tho·do·lo·´gie (de ~ (v.)) wetenschap die de manieren waarop problemen moeten worden opgelost, bestudeert we·ten·schap (de ~ (v.)) het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden Ontwerpmethodologie ont·´werp (het ~) beschrijving van iets nieuws in hoofdtrekken => schets, concept +

43 Waarom Ontwerpmethodologie ? Aspecten van een bouwkundige ontwerpopgave: –leefbaarheid –duurzaamheid –kosten –cultuur –veiligheid –maakbaarheid –schoonheid Ontwerpaspecten beinvloeden elkaar wederzijds, daardoor steeds complexer

44 Ontwerpmethodologie Doel; het conceptuele gereedschap aan te dragen waarmee ontwerpers het ontwerpproces effectief en efficïent kunnen inrichten Twee centrale vragen; ► Hoe zit een effectief ontwerpproces in elkaar? ► Hoe dient het ontwerpproces aangepakt te worden om het effectief en efficïent te laten verlopen?

45 Proceskennis Doen Objectkennis Denken

46 Ontwerpmethodologie ► de inhoud van de redeneringen & hun wisselwerking; De effectiviteit van het handelingsproces bij het ontwerpen is leidend ► niet de formeel correctheid van de gebruikte redeneringen

47 Een ontwerpmethode maakt de complexiteit hanteerbaar door struktuur aan te brengen Waarom Ontwerpmethode ?

48 Methode ; het bewust aanbrengen van een diachrone, in de tijdverlopende temporele, structuur van een handelingsproces. Wat is een methode?

49 Methode voor het bakken van een spiegelei

50 Methode > Doel; het beheersbaar en reproduceerbaar maken van het proces me·´tho·de (de ~ (v.)) vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken => systeem, tactiek

51 Vrijwel methoden zijn heuristieken; ► zij bevorderen het vinden van iets ► maar er is geen garantie dat het altijd en door iedereen gevonden wordt ► Ontwerpmethoden moeten ‘met kennis van zaken’worden toegepast ►Ervaringskennis probleemgebied

52 Methode – Handelingsproces - Organisatie Object handeling Handelings subject Denken Doen

53 Relatie tussen organisatie en methode

54 De basis van methodisch werken = projectmatig werken Drie elementen: 1.Faseren –het project in stukken knippen –inhoudelijke activiteiten 2.Beheersen –zorgen dat het resultaat van elke fase wordt behaald met de inzet van de beperkte middelen –Beheersactiviteiten (opstellen van een planning) 3.Beslissen –na iedere fase is er een ‘go/no go’ beslissing over hoe verder te gaan

55 1. Fasering integraal ontwerptraject (algemeen) idee initiatief idee initiatief wat definitie wat definitie hoe ontwerp hoe ontwerp hoe te maken voorbereiding hoe te maken voorbereiding in stand houden nazorg in stand houden nazorg doen realisatie doen realisatie Programma van Eisen (PvE) Wel of geen project? Waarom een project? Wat te bereiken? Afbakenen / scope Het vinden en uitwerken van oplossingen Het bouwen en installeren Volgorde van maken bepalen Verhelpen van klachten etc. einde sloop einde sloop Verminder afval

56 2. Beheersbaar maken; (GOTIK)  DoorlooptijdMijlpalen planning BouwkostenBegroting ProductkwaliteitseisenProductcertificaten ProjectdossierBeslisdocumenten Projectorganisatie Rolbeschrijving

57 3. Beslissen en invloed besluiten initiatief definitie ontwerp Voor bereiding Voor bereiding realisatie nazorg GeldOrganisatieKwaliteitInformatie  Tijd Invloed Aantal beslissingen

58

59

60 Fasering ontwerp & (bouw)proces; idee initiatief idee initiatief wat Definitie C.O./ S.O. wat Definitie C.O./ S.O. hoe Ontwerp; V.O. hoe Ontwerp; V.O. hoe te maken D.O.; voor bereiding hoe te maken D.O.; voor bereiding in stand houden nazorg in stand houden nazorg doen realisatie doen realisatie Initiatie PvE Ontwerp Bestek Ontwerp Bestek Aanbeste ding Uitvoering en oplevering einde sloop einde sloop Fasering ontwerpproces 6% 94% Bouw- voorbereiding Rol adviseur

61 Faseringproces vanuit opdrachtgever/gebruiker Initiatie ontwerp Bouw- voorbereiding doen Uitvoering in stand houden Beheer en onderhoud in stand houden Beheer en onderhoud einde sloop einde sloop

62 ►Ontwerpen; generen van een oplossing voor een opdrachtgever om in zijn behoefte te voorzien binnen randvoorwaarden; People, planet, profit ►Methodologie ; redmiddel, hulpmiddel om ontwerpers en opdrachtgever te ondersteunen bij het ontwerpproces om zo het risico te beperken Volgende keer welke ontwerpmethoden zijn er en wordt ingegaan op één methode; het Methodisch Ontwerpen


Download ppt "College Ontwerpmethodologie 7Y400 Duaal Integral design of sustainable comfort systems."

Verwante presentaties


Ads door Google