De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische inspiratiemiddag “Slimmer werken” Bezwaar & Beroep Jan van Creij/Paul vos Gemeente Eindhoven Juridische Inspiratiemiddag – 13 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische inspiratiemiddag “Slimmer werken” Bezwaar & Beroep Jan van Creij/Paul vos Gemeente Eindhoven Juridische Inspiratiemiddag – 13 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Juridische inspiratiemiddag “Slimmer werken” Bezwaar & Beroep Jan van Creij/Paul vos Gemeente Eindhoven Juridische Inspiratiemiddag – 13 februari 2014 BOVAG-huis Bunnik

2 Juridische inspiratiemiddag • Programma Slim Werken • Uitgelicht: “slimmer werken” Bezwaar & Beroep Inhoud

3 Juridische inspiratiemiddag Programma Slim Werken

4 Juridische inspiratiemiddag “Slim Werken is een programma dat zich richt op de succesvolle en duurzame verbetering van werkprocessen. Daarbij streven we naar een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. De insteek is om met “lean management” ons werk écht anders (beter, sneller) en goedkoper te organiseren. En daardoor vaak ook prettiger en leuker. http://youtu.be/s3DGfSl-shQ Sparen met Lean door Innovatie en Medewerkers

5 Juridische inspiratiemiddag • Pilot belasting ketens • Pilot langdurigheidstoeslag/bijzondere bijstand • Parkeren • Bezwaar & beroep • Meldingen Openbare Ruimte • Kanaalsturing • Vergunningen • Toezicht & handhaving* • Bestelproces • Formatie & bezetting • ICT processen • Vermindering baliecontacten Tussenresultaat financieel rendement € 3.289.705,-- Resultaten (1)

6 Juridische inspiratiemiddag • Lean Studio • Lean-game (50 games en 575 deelnemers) • Lean-opleiding (4 halve dagen, verzorgd aan sector Control) • Lean-praktijk • Lean-café • Helpen realiseren van een verbeterklimaat (‘lean-cultuur’) • Uitwisseling met andere gemeenten/organisaties • Almere, Nijmegen, Tilburg, Oss • NMKG • Dela, Belastingdienst, SNS • Communicatie Resultaten (2)

7 Juridische inspiratiemiddag • Verwachtingenmanagement over rolinvulling • Zorgvuldig omgaan met aannames (objectief !) • Verwerking van opbrengsten in de begroting (besluitvormingsfase) • Vlottere omschakeling naar de uitvoering van business-cases ! • “Go Gemba” (observatie werkvloer) • Waken voor “scopedrift” • Borgen van procesverbeteringen • Voorzichtigheid geboden met innovatieve technologie • Voorbeeldgedrag leidinggevenden • Kennis- en competentie-ontwikkeling (“M-factor”) Lessen en kritische factoren

8 Juridische inspiratiemiddag Uitgelicht: “slimmer werken” bezwaar & beroep

9 Juridische inspiratiemiddag •Zit aan het einde van de keten •Afhankelijkheid van primair proces en vakafdelingen •Kwaliteit besluiten •Aantallen bezwaren •Communicatie burger •Inspanning afhankelijk van kwaliteit dossiers •Geeft leereffect voor betere kwaliteit •Genezen is goed maar voorkomen is beter Bezwaar & Beroep

10 Juridische inspiratiemiddag •Terugdringing kosten behandeling •Invoering ‘andere aanpak’ primair proces •Capaciteits ’problemen’ voeren verweer •Reorganisatie Sector (samenvoeging afdelingen) •Meerdere werkprocessen, meerdere systemen Doorlichten proces bezwaarafhandeling

11 Juridische inspiratiemiddag • Werkwijze doorgelicht (o.m. middels werkgroepen) • Resultaten afgelopen jaren • Totale kosten afhandeling berekend Wat is gedaan?

12 Juridische inspiratiemiddag Jaar AantalGegr.Ong.NOIngetr.Herzien 2009178016%37%8%18%21% 2010176015%37%9%17%22% 2011197012%41%10%17%20% 2012213016%38%9%15%22% Cijfers voorgaande jaren

13 Juridische inspiratiemiddag 2010 Aantal bezwaren1.780 Aantal gerechtelijke procedures 250 Totaal 2.030 Berekende totale kosten € 2.325.000,- Kosten afhandeling bezwaar en beroepschriften

14 Juridische inspiratiemiddag Gericht op verbeteren werkproces en beperking capaciteit Betrekking op: •Digitalisering • Werkproces • Vakafdelingen • Beperking aantallen Verbeterpunten

15 Juridische inspiratiemiddag •Meer bezwaren digitaal indienen via speciaal format •Een centraal registratiesysteem, gekoppeld aan een archiveringsysteem •Digitale verzending stukken •Digitale toegang tot procesdossier •Digitale planning hoorzittingen door burger Digitalisering

16 Juridische inspiratiemiddag •Versnellen werkproces niet-ontvankelijke bezwaren en de kennelijk ongegronde bezwaren •Versnelling in toewijzing bezwaren aan juristen •Meer standaardisatie teksten in brieven •Mandatering beslissing op bezwaar •Aanpassingen bij het horen Werkproces

17 Juridische inspiratiemiddag Maatregelen: •Positieve antwoordkaart •Telefonisch horen •Horen door medewerkers (invoeren ambtelijke procedure) •Opnemen van de hoorzitting (digitaal opslaan) Aanpassingen horen

18 Juridische inspiratiemiddag • Duidelijkheid taken vakafdeling: • Aanleveren procesdossiers • Voeren verweer bij commissie • verbetering communicatie met burger • Op orde hebben dossiers • Terugkoppeling leerpunten uit bezwaar en beroep • Afspraken op aanlever en reactietermijnen • Stellen targets per sector Vakafdelingen

19 Juridische inspiratiemiddag • Stellen targets per sector (-35% t.o.v. 2010) • Te behalen in 2015 • Bij overschrijding, doorbelasting kosten • Te bereiken door: • Verbetering communicatie met burger (bijv. door vooraf uitleg geven bij negatieve beschikking, ook betere bereikbaarheid uitvoerende medewerker voor informatie en uitleg; • Gerichte advisering op verbetering primaire proces • Inzicht vanuit sectoren op gevolgen wijziging beleid en regelgeving voor bezwaar- en beroepsprocedures en financiering hiervan Beperking aantal bezwaren

20 Juridische inspiratiemiddag • Aantal bezwaarschriften terugdringen van 1800 naar 1200 • Doorvoering van de verbetermaatregelen • Kostenreductie van € 300.000,-- Doelstelling

21 Juridische inspiratiemiddag • Werkproces versneld • Door snellere afhandeling KNO KOG • Standarisatie teksten • Mandatering meeste beslissing op bezwaar • Invoering ambtelijke afhandelingsprocedure (beperkt gedeelte naar commissie) • Aanpassingen horen doorgevoerd • Verbeterde afspraken met vakafdelingen Resultaten

22 Juridische inspiratiemiddag •Verbeteringen m.b.t. digitalisering (overgangsfase) •Behalen targets Sectoren •2013: 2070 bezwaarschriften ingekomen Nog uit te voeren

23 Juridische inspiratiemiddag


Download ppt "Juridische inspiratiemiddag “Slimmer werken” Bezwaar & Beroep Jan van Creij/Paul vos Gemeente Eindhoven Juridische Inspiratiemiddag – 13 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google