De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE ROC ACADEMIE VAN ROC WEST-BRABANT – APRIL 2012 ONDERWIJSDAG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE ROC ACADEMIE VAN ROC WEST-BRABANT – APRIL 2012 ONDERWIJSDAG."— Transcript van de presentatie:

1 DE ROC ACADEMIE VAN ROC WEST-BRABANT – APRIL 2012 ONDERWIJSDAG

2 AGENDA  Voorstellen  Waarom een ROC Academie?  Bijdragen, achtergrond en doelstellingen  Schets project ROC Academie  Wat zou je zelf willen van de ROC Academie?

3 WAT KUN JE VAN DE ROC ACADEMIE VERWACHTEN?  Human Resource Development  Vraag en aanbod van scholingen, trainingen, lezingen en coaching die inspelen op de behoeften die voortvloeien uit (onderwijs of branche-) ontwikkelingen rondom onze colleges en scholen;  Zoveel mogelijk door eigen medewerkers uitgevoerd;  Rechtstreekse aansturing vanuit de Raad van Bestuur;  ROC-brede insteek (“van IK naar WIJ”);  Stap-voor-stap ontwikkeling naar een staande organisatie (ca. 2 jaar).

4 WAAROM EEN ROC ACADEMIE?  Onderwijs met Passie 2: optimale talentontwikkeling. In een vorm van dienend leiderschap helpt de ROC Academie om medewerkers eruit te laten halen wat erin zit  We willen van P&O naar HRM met een stukje HRD erin  We willen van IK naar WIJ  We willen niet elke keer overal het wiel opnieuw uitvinden  We willen voldoen aan eisen van de overheid m.b.t. Professionalisering: Bekwaamheidsdossier, het Lerarenregister, “Leraar 2020: een krachtig beroep”  We kunnen als kennisinstelling niet achterblijven met kennismanagement

5 BIJDRAGEN VAN DE ROC ACADEMIE • het inzichtelijk maken van scholingsbehoeften; • het formuleren van scholingsvragen; • het uitvoeren van scholingsvormen; • het levendig maken van relevante onderwerpen; • het bieden van coaching; • een positieve bijdrage aan het opbouwen van een sociaal netwerk; • het stimuleren om weer verder te leren; • het verruimen van de blik; • het onder de aandacht houden van strategisch benoemde thema’s.

6 ROC ACADEMIE ALS STRATEGISCH INSTRUMENT Efficiency • het rendement van de beschikbare opleidingsbudgetten wordt duidelijker; • we kunnen opleidingsbehoeften en de ontwikkeling van scholing bundelen; • we hebben alle informatie bij elkaar om verantwoording af te leggen over ons professionaliseringsbeleid. Kwaliteit • we hebben invloed op de kwaliteit van de programma’s die we aanbieden; • we doen die dingen die we als organisatie belangrijk vinden; • we kunnen de resultaten inzichtelijk maken en hierop sturen; • door de inzet van eigen medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van scholing kunnen we inspelen op specifieke behoeften.

7 ROC ACADEMIE ALS STRATEGISCH INSTRUMENT Cultuurversneller/ aanjager • De academie brengt mensen samen en speelt daarmee in op de wens “Van ik naar wij”. • door medewerkers met elkaar in contact te brengen, leren zij van elkaar; • als medewerkers zelf een scholing verzorgen, is hun leerproces dubbel zo effectief; • “zien eten doet eten”: de mogelijkheden voor scholing/traning/lezing/coaching komen in beeld en worden makkelijker toegankelijk voor iedereen; • De Academie faciliteert bij meer algemene beleidsontwikkelingen zoals Focus op Vakmanschap.

8 DOELSTELLINGEN MBT HET LEERPROCES Follow-up van het leren (door gerichte coaching en pro-actieve terugkoppeling van het management) Het leren moet zoveel mogelijk aan de werkelijkheid van de dagelijkse praktijk gespiegeld worden Optimale balans tussen theorie en praktijk “Corporate university”: effectiviteit behaal je door het vertalen van strategische behoeftes van de moederorganisatie naar concrete leeroplossingen.

9 PROJECT ROC ACADEMIE Projectvoorbereiding: nov. 2011- jan. 2012  Inspiratiesessie i.s.m. het Innovatienetwerk  Medewerkerpanel  Onderzoek naar ROC Academies Huidige status: feb.2012 - nu  Visienotitie  Stuurgroep  Uitrol pilots  Studium Generale

10 PROJECT ROC ACADEMIE Nieuwe situatie: vanaf mei 2012  Kwartiermaker  Klankbordgroep  Projectteam  Makelaarsfunctie  Aanhaken bij HRM incl. cursusregistratiesysteem  Samenwerken met colleges, Innovatienetwerk, Lectoraat Keuzeprocessen  Trainersdatabase opbouwen

11 MEDEWERKERPANEL Conclusies  62% van het OBP zegt zeker meer scholing te gaan volgen als de ROC Academie een passend aanbod heeft ten opzichte van 45% van het OP. Het OP ziet iets meer bezwaren, zoals de benodigde vervanging;  40-80 uur voor scholing vindt 40% normaal, 25% kiest voor 80-120 uur per jaar;  63% kiest voor externe scholing en gezamenlijk

12 MEDEWERKERPANEL Uit de items genoemd in de enque ̂ te komen als favorieten naar voren: 1. Coaching (48% noemt dit) 2. Vakmatige trainingen (46% noemt deze) 3. Persoonlijke ontwikkeling,bijv.timemanagement (40% noemt dit) 4. Leiderschapsontwikkeling en management (36% noemt deze) 5. Intervisie, begeleiding en reflectie (33% noemt deze)

13 INSPIRATIESESSIE 17 JANUARI http://www.youtube.com/watch?v=EZ3eLFYLupQ&feature=youtu.be

14 WAT ZOU JE ZELF WILLEN VAN DE ROC ACADEMIE? Vanuit je rol als medewerker, leidinggevende, OP/OBP.... Actieve rol als trainer? Reistijd? Welke dagen/avonden?

15 BEDANKT Bedankt voor je interesse in de ROC Academie! Kom ook naar de Studium Generale op maandag 23 april met Mathieu Weggeman http://www.youtube.com/watch?v=e7QbR1rcJgs


Download ppt "DE ROC ACADEMIE VAN ROC WEST-BRABANT – APRIL 2012 ONDERWIJSDAG."

Verwante presentaties


Ads door Google