De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basistraining Herstelwerk Krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen Nijmegen, februari 2012 www.werkplaatsoxo.nl © Omz, J. Wolf (2012). | versie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basistraining Herstelwerk Krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen Nijmegen, februari 2012 www.werkplaatsoxo.nl © Omz, J. Wolf (2012). | versie."— Transcript van de presentatie:

1 Basistraining Herstelwerk Krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen
Nijmegen, februari 2012 © Omz, J. Wolf (2012). | versie

2 De basistraining in een notedop
Dag 1 Over Herstelwerk, visie en missie krachtgericht werken, pijlers en principes Ontmoeten en aansluiten, inventariseren van krachten & taxatie van draagkracht Dag 2 Vervolg ontmoeten en aansluiten, inventariseren van krachten, taxatie van draagkracht Dag 3 Doelen stellen en ondersteunen van herstel Dag 4 Evalueren en afronden Implementatie en borgen van de krachtgerichte werkwijze Krachtgericht begeleidingstraject Afsluiting van training © Omz, J. Wolf (2012).

3 Eindopdracht basistraining & bewijs van deelname
Binnen 2 weken na de laatste trainingsdag: Een ingevulde krachteninventarisatie die voldoet aan de kwaliteitsbeoordeling. Een bijbehorend actieplan dat voldoet aan de kwaliteitsbeoordeling. Een beschrijving van de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling; Samenwerkingsproces met de cliënt . Het eigen leerproces tijdens deze training. Aanwezigheid Zeven dagdelen (anders compensatie programmaonderdelen io trainer). © Omz, J. Wolf (2012).

4 Fundamenten van Herstelwerk Inleiding in krachtgericht, herstelondersteunend werken

5 “Wat ik heb meegemaakt. Zij zeggen ik wil niks
“Wat ik heb meegemaakt. Zij zeggen ik wil niks. Soms je moet beetje uitlokken uit kokon. Je moet uitleggen. Je moet bedenken wat kan werken. Ze moeten doen wat past bij dat persoon. Ze moeten denken wat past bij die mens.” [Cliënt] © Omz, J. Wolf, 2012.

6 Zoek de zevende dwerg Zoek de zevende dwerg (de dwerg die aan het zeven is)

7 Wat is sociale kwaliteit?
De mate waarin: mensen kunnen participeren in het sociale, economische en culturele leven en in de ontwikkeling van hun gemeenschap, zodanig dat dit gunstig doorwerkt op hun welzijn en zelfrealisatie, waardoor zij ook weer invloed uit kunnen oefenen op de condities van hun bestaan Van der Maessen & Walker(2005).

8 p26 © J. Wolf, 2008.

9 p28 © J. Wolf, 2008.

10 Zes principes van Herstelwerk
© Omz, J. Wolf (2012).

11 Wat betekent burgerschap voor het krachtgericht handelen?
Wederkerigheid in de relatie: sturen en gestuurd worden; Rechten, ook plichten en verantwoording afleggen; Serieus nemen én aanspraken ter discussie stellen; Respect en acceptatie, maar ook confrontatie. p30 © Omz, J. Wolf, 2012.

12 Missie | Ondersteunen van eigen herstel
Het ondersteunen van kwetsbare mensen in hun proces van herstel tot een zo volwaardig mogelijk burger van de samenleving en in het verkrijgen van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven.

13 Wat houdt herstel in? Herstel als uitkomst:
Een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst, en; Leven in veiligheid; En, voortvloeiend uit de condities van sociale kwaliteit: Bestaanszekerheid en bestaansvoorwaarden (inkomen, woonruimte, werk, activiteiten, contacten); Verbindingen met anderen; Competenties, zelfwaardering en een positieve identiteit; Toegang tot instituties, netwerken en rechten. p32 © Omz, J. Wolf, 2012.

14 Herstel is ook Het terugvinden van hoop na wanhoop
Het doorbreken van vermijding en ontkenning, aandurven om je leven onder ogen te zien, komen tot begrip en acceptatie Een ontwikkeling van stilstand en terugtrekking naar ontmoeting en actieve participatie Actieve coping na passieve aanpassing Het terugvinden van een positief zelfgevoel (na een ervaren negatieve identiteit) en het terugkrijgen en opnieuw claimen van een ‘gevoel van zelf’ Het hervinden van zingeving na vervreemding en doelloosheid p34 © Omz, J. Wolf, 2012.

15 Herstel betekent niet dat iemand:
relatief vrij is van problemen, symptomen of verslaving, of daar niet langer mee worstelt; geen begeleiding of behandeling meer nodig heeft of geen medicatie meer hoeft te gebruiken; per se zelfstandig en onafhankelijk in zijn eigen behoeften (en in die van naasten in zijn omgeving) voorziet. p32 © Omz, J. Wolf, 2012.

16 Herstel als reis HERSTEL ALS UITKOMST HERSTEL ALS PROCES

17 Werkrelatie in een notendop
Een goede werkrelatie is de basis van goede hulp. Een begeleider stuurt niet alleen maar laat zich ook sturen door de cliënt. Cliënt en begeleider evalueren de werkrelatie continu. De werkrelatie is vertrouwenwekkend en trouw, doelgericht en zingevend, wederkerig en grenzenstellend, authentiek, en versterkend en voedend. p41 © Omz, J. Wolf, 2012.

18 “Ze moeten eerlijk zijn en een beetje hard maar niet fucked up
“Ze moeten eerlijk zijn en een beetje hard maar niet fucked up. Niet schreeuwen maar wel duidelijk zijn. Ik accepteer grenzen wel bij professionele begeleiders. Hard en respectvol vind ik oké.” [Cliënt]

19 Hoe je als begeleider hoop en perspectief kunt (blijven) geven:
Er zijn en hoop opbouwen Respect tonen Focus op het positieve Vier alle successen Bemiddelen en bemoeien Help cliënten aan die doelen te werken die belangrijk voor hen zijn Geef mensen meer keuzemogelijkheden Stimuleer leren Stimuleer een toekomst buiten het hulp- en zorgsysteem © Omz, J. Wolf, 2012.

20 Etiquette voor begeleiders
Relatie zoals: Luisteren, serieus nemen, aandacht geven etc.; Taken zoals: Praktische hulp bieden! Aanpakken! etc.; Proces zoals: Afspraak is afspraak. p49 © Omz, J. Wolf, 2012.

21 Gelaagdheid in de relatie
Dialoog. Cliënten sturen mee door mee te praten over de doelen van hun begeleiding of bijvoorbeeld over de opzet en inrichting van een voorziening; Wederkerigheid; onderling begrip en overeenstemming; Cliënt is burger. Monoloog. Professioneel oordeel vraagt om eenzijdige beïnvloeding; Ingrijpen als cliënten door hun doen en laten eigen belang en of het belang van anderen schaden (zoals: mishandeling van kinderen); Ingrijpen vanuit vertrouwen, legitimatie achteraf; Cliënt is cliënt. p40 Van der Laan (2001).

22 Confronteren met complete boodschappen
Ik-gedeelte: ‘Ik word er bang van …’, ‘Ik heb daar last van …’. Jij-gedeelte: a) ‘Ik zie dat jij ...’), b) ‘Ik begrijp dat je ...’, c) ‘Wat vind je van wat ik zeg?’, ‘Kun je uitleggen wat er speelt?’) Wij-gedeelte: ‘Ik zou willen dat wij...’, ‘Laten we met elkaar ...’ p46 © Omz, J. Wolf, 2012.

23 Focusbepaling Ontmoeten en aansluiten
© Omz, J. Wolf, 2012.

24 Ontmoeten en aansluiten in een notendop
Opbouwen van een werkrelatie; Bespreken waarom de cliënt juist nu hulp zoekt; Direct voorzien in basale behoeften, indien nodig; Aanbrengen van veiligheid en structuur in de situatie van de cliënt; Uitleg geven over de krachtgerichte benadering, het herstelproces en het begeleidingstraject; Aangeven wie je bent en wat je als begeleider hebt te bieden; Expliciteren van wederzijdse verwachtingen; Uitreiken van de cliëntmap aan de cliënt. © Omz, J. Wolf, 2012.

25 Focusbepaling Krachten inventariseren & taxatie van draagkracht

26 Krachteninventarisatie in een notendop (1)
Is een portret van de cliënt in zijn context; Richt zich op sterke kanten en perspectieven, ook om scepsis en hopeloosheid te voorkomen; Beschrijft de wensen, ambities en competenties en beïnvloedende factoren op tien leefgebieden; Toont een doorlopend proces, en wordt steeds geactualiseerd en aangevuld; Volgt het tempo van de cliënt. © Omz, J. Wolf, 2012.

27 Krachteninventarisatie in een notendop (2)
Bevat directe waarneming en objectieve feiten; Is volledig, gedetailleerd en specifiek; Is in de ‘ik-vorm’ geformuleerd; Is positief geformuleerd (geen ‘niet’ formuleringen); Gebruikt de woorden van de cliënt; Mondt uit in een overeenkomst tussen cliënt en begeleider over doelen en acties; Wordt regelmatig aan de hand van kwaliteitseisen getoetst op modelgetrouwheid; Vormt hét uitgangspunt van een teamkrachtbespreking. © Omz, J. Wolf, 2012.

28 “Ik weet wel wat er allemaal mis is gegaan
“Ik weet wel wat er allemaal mis is gegaan. Ik heb ook al vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien.” [Cliënt]

29 Vormen van kracht p67 © Omz, J. Wolf, 2012.

30 Oefening; ecogram, zicht op relaties en hulpbronnen
© Omz, J. Wolf, 2012.

31 Krachten in kaart brengen: sprokkelen
Aanwezige krachten, talenten en mogelijkheden om het leven naar eigen wens in te richten; De wensen en ambities met het oog op de nabije toekomst; De persoonlijke en sociale hulpbronnen in het verleden. © Omz, J. Wolf, 2012.

32 De tien leefgebieden Veiligheid & bescherming tegen geweld
Wonen & dagelijks leven Financiën & sociale zekerheid Kinderen & opvoeding (Ex-)partner Sociale relaties Activiteit, werk & leren Vrije tijd & recreatie Gezondheid & zelfverzorging Zingeving © Omz, J. Wolf, 2012.

33 Werkblad krachteninventarisatie
Wie en wat? Tien leefgebieden Prioriteiten Opmerkingen en ondertekening © Omz, J. Wolf, 2012.

34 Kwaliteitsbeoordeling van krachteninventarisatie
Wie? Acht kwaliteitseisen Bijvoorbeeld p74 © Omz, J. Wolf, 2012.

35 Taxatie van draagkracht in een notendop
Geeft zicht op de balans tussen draagkracht en draaglast; wat de cliënt op dit moment (nog) aankan en wat niet; Geeft met gerichte vragen zicht op eventueel aanwezige risicofactoren; Richt zich bij vrouwen specifiek (ook) op de taxatie van hun veiligheid en de veiligheid van hun eventuele kinderen en andere sociale relaties; Wordt volgens de krachtprincipes uitgevoerd; Helpt begeleiders om hun eventuele ‘niet-pluis’ gevoel te objectiveren en te onderbouwen. p75 © Omz, J. Wolf, 2012.

36 Problemen herstelondersteunend benaderen
Problemen worden niet genegeerd, maar gezien in de context van wat belangrijk is voor de cliënt; Problemen worden benoemd in simpele taal (geen vakjargon); Een beoordeling van de fysieke, psychische, cognitieve toestand is aan de orde voor zover die de situatie verheldert; Problemen die herstel in de weg staan worden aangepakt; Elke begeleider heeft de professionele verantwoordelijkheid om de ondergrens van wat toelaatbaar is te bewaken (dus soms ingrijpen). © Omz, J. Wolf, 2012.

37 “Met problemen ga je aan de slag als die het halen van hersteldoelen dreigen te blokkeren en het eigen herstelproces in de weg staan’ Dat doe je dan krachtgericht.” [Judith Wolf, 2012] © Omz, J. Wolf, 2012.

38 Focusbepaling (vervolg) Doelen stellen & actieplan maken

39 Een lange-termijndoel :
Is een uitspraak (passion statement) die de diepste wensen en verlangens van een persoon weerspiegelt; Is afgeleid van de wensen uit de krachteninventarisatie; Is geschreven in de eigen woorden van de cliënt; Is precies zoals de cliënt het bedoelt en begrijpt, dit wordt als zodanig geaccepteerd, onderzocht en uitgewerkt. © Omz, J. Wolf, 2012.

40 Persoonlijke planning in een notendop
Lange-termijn doelen worden afgeleid van de krachteninventarisatie en in een actieplan opgenomen; Mensen hebben altijd doelen, hoe klein ook; Doelen stellen helpt de aandacht en actie te richten op een toekomstige gebeurtenis. p85 © Omz, J. Wolf, 2012.

41 Een actieplan is een werkblad met:
Uitspraken die de lange-termijn hersteldoelen van de cliënt samenvatten. (Wat?) Ruimte om lange-termijn doelen in kleine acties op te delen. (Hoe?) Ruimte waarin de verantwoordelijkheid voor de acties wordt toegewezen. (Wie?) Ruimte waarin aangegeven wordt wanneer de actie daadwerkelijk afgerond moet zijn. (Wanneer?) Ruimte voor de ondertekening door de cliënt en begeleider. Ruimte voor opmerkingen over de voortgang. © Omz, J. Wolf, 2012.

42 Naar kleine, haalbare acties:
Benoem van de actuele krachteninventarisatie de prioriteiten: 3 á 4; Deel deze lange-termijndoelen op in acties die haalbaar zijn; Beschrijf – op het actieplan – wie wat doet; Beschrijf ook wanneer die acties moeten zijn gedaan; Ga aan de slag; Evalueer; Vier de successen; Stel nieuwe acties voor, ga aan de slag, et cetera. p92 © Omz, J. Wolf, 2012.

43 Werkblad actieplan p93 © Omz, J. Wolf, 2012.

44 Kwaliteitsbeoordeling van een actieplan
Wie? Tien kwaliteitseisen Bijvoorbeeld © Omz, J. Wolf, 2012.

45 De begeleider kan ondersteunen door:
Acties zo specifiek mogelijk te maken; Zicht te geven op de betekenis van die acties voor zijn situatie; De cliënt steeds te herinneren aan zijn sterke kanten; Alternatieve acties voor te stellen en door te nemen; De benodigde hulpbronnen te ontdekken om die acties mogelijk te maken; Zijn belangen te behartigen als de cliënt probeert toegang te krijgen tot die bronnen. © Omz, J. Wolf, 2012.

46 Wondervraag Stel je voor dat je morgen wakker wordt. Tijdens je slaap is er een wonder gebeurd! Je problemen zijn opgelost, verdwenen. Omdat je hebt geslapen weet je niet dat het wonder heeft plaatsgevonden. Als je dan wakker wordt, wat zijn dan de eerste dingen waaraan je merkt dat het wonder heeft plaatsgevonden? 

47 Smart Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden
Doelen stellen Smart Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden Fuzzy Feestelijk Uitdagend Zuiver Zinnig Yes! Het belangrijkste: het zijn de doelen van de cliënt, in de taal van de cliënt en het leidt tot succeservaringen. p92 © Omz, J. Wolf, 2012.

48 Uitvoering Ondersteunen van herstel

49 alleen maar datgene doen wat een cliënt wil.”
“Bij de pakken neerzitten is taboe. Dat geldt voor de cliënten, maar ook voor de begeleiders. Van beiden vraagt het herstelproces een actieve en verantwoordelijke houding en de bereidheid om uit hun comfortzone te stappen. Herstel is iets anders dan ‘cliënten aan hun lot overlaten’ of alleen maar datgene doen wat een cliënt wil.” p106

50 Soorten hulpbronnen Sociaal-economische zekerheid: inkomen,opleiding, werk, woonruimte; Sociale cohesie: contacten met familie, vrienden, collega’s, sociale steun, vertrouwen, gedeelde waarden & normen, veiligheid; Sociale empowerment: hoop, competenties, zelfwaardering, acceptatie van beperkingen; Sociale inclusie: lidmaatschap van verenigingen of clubs, vertrouwen in professionals en instituties, toegankelijke dienstverlening en zorg, kinderopvang. © Omz, J. Wolf, 2012.

51 p26 © Omz, J. Wolf, 2008.

52 Oefening: hulpbronnen inventariseren
Sociaal-economische zekerheid inkomen & toeslagen, financiële buffer, opleiding & scholing, werk, openbaar vervoer, woonruimte ………… 1. 2. 3. Sociale cohesie contacten met familie, vrienden, collega’s & buren, gedeelde waarden & normen, culturele waarden en tradities, veiligheid en leefbaarheid ………. Sociale inclusie acceptatie (afwezigheid stereotypering / stigmatisering), participatie in maatschappelijke en educatieve activiteiten, lidmaatschap van verenigingen of clubs, vertrouwen in professionals en instituties, toegankelijke en responsieve dienstverlening en zorg ……….. Sociale empowerment aspiraties & hoop, competenties, zelfwaardering, zelf- en ervaringkennis, acceptatie van beperkingen, kansen & mogelijkheden, participatie in actie- en cliëntengroepen & politieke activiteiten………….. © Omz, J. Wolf, 2012.

53 Waarom hulpbronnen gebruiken?
Vergroten de mogelijkheid tot volwaardig burgerschap en meedoen in de samenleving; Bieden individuele steun die aansluiten op wat iemand nodig heeft; Bevorderen participatie in een natuurlijke omgeving; Bevorderen het ontstaan van persoonlijke relaties die langdurige ondersteuning bieden, soms zelfs een leven lang; Geven hoop en bevorderen herstel. En: werken aan hulpbronnen maakt het werk van begeleiders leuker en uitdagender! © Omz, J. Wolf, 2012.

54 “Het aanboren en versterken van hulpbronnen is lastig te doen vanuit een kantoor. Daarom werken cliënt en begeleider bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van de cliënt.” p104

55 Een positieve, steunende omgeving:
Geeft het gevoel ergens bij te horen en er te mogen zijn; Moedigt aan, beloont en bevestigt; Biedt bescherming, veiligheid; Biedt de mogelijkheid om zinvol te participeren in een groter geheel en van betekenis te zijn; Stelt eisen en is uitdagend, heeft bepaalde verwachtingen van iemand; Biedt mogelijkheden voor het vergroten of versterken van iemands competenties; Geeft iemand een bepaalde identiteit en ook status. © Omz, J. Wolf, 2012.

56 Steun van belangrijke anderen: de Vip-kaart
© Spanjaard, 2003.

57 p98

58 Evalueren en afronden

59 Evalueren in een notendop
Hersteldoelen gehaald? Zelfredzaamheid en (gewenste) kwaliteit van leven verbeterd? Werkrelatie onder de loep genomen? Gereflecteerd op begeleidingstraject? Krachten en hulpbronnen van de cliënt geïnventariseerd? Draagkracht van de cliënt getaxeerd? Nieuwe lange-termijn hersteldoelen van de cliënt verkend? Noodzaak verlenging van het begeleidingstraject verkend? Wensen en mogelijkheden van de cliënt voor nazorg en follow-up verkend? p117 © Omz, J. Wolf, 2012.

60 Afronden in een notendop
Blikt terug op het begeleidingstraject in termen van behaalde doelen en ervaren baten. Geeft ruimte aan angsten en onzekerheden bij de cliënt over de afronding. Draagt eventueel hulp en steun over naar betrokken sociale en professionele relaties. Organiseert zo nodig vervolghulp. Sluit het contact met cliënt en betrokken sociale en professionele relaties, mogelijk met rituelen, af. P123 © Omz, J. Wolf, 2012.

61 Afronden van de training

62 Afronden in een notendop
Terugblikken op de training in termen van behaalde doelen en ervaren baten (aan de hand van het evaluatieformulier). Vragen en onzekerheden over het vervolg aan de orde stellen en eventueel een vervolg hierop voorbereiden. Training afsluiten, mogelijk met rituelen. P123 © Omz, J. Wolf, 2012.

63 Nog een keer: De eindopdracht
Een ingevulde krachteninventarisatie die voldoet aan de kwaliteitsbeoordeling Een bijbehorend actieplan dat voldoet aan de kwaliteitsbeoordeling Een beschrijving van de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling; Samenwerkingsproces met de cliënt Het eigen leerproces tijdens deze training. Aanwezigheid (7 dagdelen) Binnen 2 weken inleveren bij de trainer © Omz, J. Wolf, 2012.

64 Voorwaarden Implementatie en borging

65 © Omz, J. Wolf, 2012.

66 Krachtgericht begeleidingstraject

67 Duurzame implementatie
Hoe duurzamer de implementatie; Hoe krachtiger de uitgevoerde methodiek en des te meer kans op positieve effecten van het krachtgerichte werken. Hoe meer begeleiders zich in hun werk gesteund voelen en rugdekking ervaren en hoe gunstiger het arbeidsklimaat, en; Hoe groter de kans op modelgetrouwheid en daarmee op het behalen van het certificaat van krachtgericht werken. P138 © Omz, J. Wolf, 2012.

68 Voorwaarden Teamkrachtbespreking

69 Teamkrachtbespreking in een notendop
Gericht op het borgen van het krachtgerichte werken; Nadruk op het versterken van de competenties van begeleiders; Volgens bepaalde regels die de voorzitter bewaakt; Gericht op creatieve strategieën en niet op het bespreken en herkauwen van problemen en belemmeringen; Vindt in principe plaats zonder cliënten; Verkent van nieuwe denkrichtingen of creatieve oplossingen; Regelmatig terugkerende belemmeringen en problemen worden gebundeld en voorgelegd aan het management. p132 © Omz, J. Wolf, 2012.

70 Stappen in een teamkrachtbespreking
1. Start met een rondje succeservaringen naar aanleiding van de vorige teamkrachtbespreking. 2. Deel de krachteninventarisatie uit en licht de situatie kort toe. 3. Wat zijn de doelen van de cliënt en wat is de vraag van de begeleider? 4. Wat is de huidige situatie en was is er al geprobeerd? 5. Vragen uit het team ter verduidelijking van de krachteninventarisatie. 6. Brainstormen. 7. Verhelderende vragen door de begeleider. 8. Wat gaat de begeleider doen met alle suggesties? p133 © Omz, J. Wolf, 2012.

71 “Het is wonderbaarlijk hoeveel beren hulpverleners op de
weg menen te vinden. Als ervaringsdeskundige pleit ik ervoor dat de cliënt het recht heeft en misschien wel gestimuleerd moet worden om zijn grenzen op te zoeken en te leren wat wel en niet goed voor hem is.” [Cliënt]

72 Veel plezier!

73 Meer informatie Competenties en etiquette

74 Competenties van werkers (1)
De begeleider: Richt zich in zijn werkwijze en houding meer op de krachten dan op de problemen en beperkingen van cliënten. Is in staat vaardigheden en talenten van cliënten te benoemen en gedetailleerd in beeld te brengen. Weet de informatie uit de krachteninventarisatie te gebruiken voor het maken van het actieplan. Is in staat om de door de cliënt genoemde prioriteiten uit de krachteninventarisatie om te zetten in lange-termijn hersteldoelen. Kan de lange-termijn hersteldoelen omzetten in acties in het actieplan en gebruikt hiervoor de taal en woorden van de cliënt. Is in staat om met de cliënt kleine, meetbare acties te formuleren voor het actieplan om daarmee de lange-termijn hersteldoelen te halen. Gebruikt de informatie en bronnen uit de krachteninventarisatie bij het werken met het actieplan. Is in staat diensten te verlenen aan cliënten in hun eigen omgeving, daar waar zij wonen, werken en participeren in de samenleving. P162 © Omz, J. Wolf, 2012.

75 Competenties van werkers (2)
De begeleider: Is in staat om samen met de cliënt natuurlijke hulpbronnen te inventariseren die (mogelijk) ingezet kunnen worden voor het halen van doelen van de cliënt. Weet de hulpbronnen voor cliënten te ontsluiten. Helpt de cliënt doelen te stellen waarbij deze natuurlijke bronnen kan inzetten. Is in staat om volledig en actief te participeren in een teamkrachtbespreking. Kan op een effectieve manier tijdens een teamkrachtbespreking een casus presenteren en zijn vraag verwoorden. Is in staat om suggesties uit het team - uit een teamkrachtbespreking - te gebruiken in de alledaagse praktijk. Gebruikt effectieve en zinvolle strategieën in het werken met cliënten. Gelooft dat cliënten kunnen herstellen, in staat zijn te veranderen en hun leven weer op te pakken. Laat de regie van het begeleidingstraject zoveel mogelijk bij de cliënt, weet ook terug te sturen. © Omz, J. Wolf, 2012.

76 Competenties van werkers (3)
De begeleider: Betrekt aantoonbaar de cliënt bij het volledig maken van de krachteninventarisatie. Is in staat met een grote verscheidenheid aan cliënten een werkrelatie op te bouwen die vertrouwenwekkend en trouw is. Heeft oog voor de krachten en mogelijkheden van de omgeving en kan deze gedetailleerd in kaart brengen. Kan op een actieve, outreachende manier contact maken met cliënten. Is in staat om met een verscheidenheid aan cliënten te werken bij het formuleren, uitvoeren en bijstellen van de acties in het actieplan. De cliënt is aantoonbaar betrokken. Toont in zijn doen en laten dat de werkrelatie met de cliënt essentieel is en prioriteit heeft. Kan goed luisteren naar de wensen en aspiraties van cliënten en heeft oog voor detail. Is in staat aan te sluiten bij de woorden en taal van de cliënt. © Omz, J. Wolf, 2012.

77 Etiquette voor begeleiders - Relatie
Er zijn als het nodig is en zo lang als nodig is Luisteren, serieus nemen, aandacht geven Positief zijn en hoopgevend Respectvol, echt & oprecht, authentiek – bemoedigende lichaamstaal Eigen stijl en gezicht: persoon van begeleider is herkenbaar Kwetsbaar durven zijn als begeleider – je durven laten raken Nabijheid en inlevingsvermogen: - aansluiten bij wat de cliënt beweegt Gepaste afstand: - professionele opstelling Respectvolle taal, aanspreekvorm, kleding, etc. Waarheid vertellen & eerlijk zijn, er niet omheen draaien Confronteren, vanuit en met behoud van verbinding Geen vooroordelen & niet moraliseren Onderscheid maken (elke cliënt is anders) en gelijk behandelen (niet voortrekken….) Verschil moet er zijn (je bent professional!). En ook gelijkwaardigheid: dus niet kleineren, betuttelen …. Discretie; cliënt niet in de groep op persoonlijke zaken aanspreken Geen informatie uit contact met cliënt doorgeven aan andere cliënten p49 © Omz, J. Wolf, 2012.

78 Etiquette voor begeleiders - Taken
Praktische hulp bieden! Aanpakken!; Weten hoe te handelen bij praktische zaken; Beschikbare informatie samen doornemen en verifiëren; Informele ontmoetingen waarin ‘niets hoeft’; Niet (af-)dwingen, maar stimuleren en faciliteren; Problemen helpen oplossen, niet disciplineren & sanctioneren; Verdiepen in verhaal achter gedrag; Positief bekrachtigen en belonen. p49 © Omz, J. Wolf, 2012.

79 Etiquette voor begeleiders - Proces
Continue uitwisseling over inzet van begeleiding en wederzijdse verwachtingen; Flexibiliteit: de begeleiding is goed gedoseerd en getimed en sluit aan bij de ‘ontwikkeltijd’ van de cliënt; Betrouwbaar zijn: zeggen wat je doet en doen wat je zegt Afspraak is afspraak; Duidelijk zijn over beschikbaarheid; Niet verschuilen, in kantoor en/of achter PC’s; Niet verschuilen achter regels; Uitleg geven en verantwoording afleggen, je handelen legitimeren. p50 © Omz, J. Wolf, 2012.


Download ppt "Basistraining Herstelwerk Krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen Nijmegen, februari 2012 www.werkplaatsoxo.nl © Omz, J. Wolf (2012). | versie."

Verwante presentaties


Ads door Google