De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Ontwikkeling van een basismethodiek voor de vrouwenopvang Carinda Jansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Ontwikkeling van een basismethodiek voor de vrouwenopvang Carinda Jansen."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Ontwikkeling van een basismethodiek voor de vrouwenopvang Carinda Jansen Judith Wolf Najla Wassie (Pharos) In opdracht van Federatie Opvang Liesbeth van Bemmel

2 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Workshop ‘A strength based approach in Dutch women- shelters; chances & challenges’ Opbouw workshop Kennismaking  Waarom een basismethodiek in de vrouwenopvang?  Inhoud en kern van de basismethodiek  Krachten inventariseren Fragment: Ruzie in de familie Mirad Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie Korte onderbreking Hulpbronnen inventariseren Oefening: Opstellen van een ecogram Discussie: De planeten en de methodiek; chances & challenges)

3 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Resultaat van een basismethodiek Cliënten in de vrouwenopvang worden begeleid volgens een landelijk ontwikkelde basismethodek die past bij de hulpbehoeften van het cliëntsysteem. De hulpverlening is methodisch en op basis van landelijk geactualiseerde methodische uitgangspunten. (Verbeterplan)

4 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Onderbouwing met drie bouwstenen Bouwsteen 1: Onderbouwing vanuit de theorie (conceptueel) Wat is de visie op huiselijk geweld, missie, functies, basiswaarden etc Bouwsteen 2: Onderbouwing dmv onderzoek (evidence based) Wat zijn wetenschappelijk onderbouwde effectieve interventies? Internationale literatuur search Bouwsteen 3: Onderbouwing vanuit de praktijk (practice based) Wat vinden vrouwen en werkers belangrijk in de begeleiding en opvang? Concept mapping methode, maar ook groepsgesprekken etc

5 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” “Wat ik heb meegemaakt. Zij zeggen ik wil niks. Soms je moet beetje uitlokken uit kokon. Je moet uitleggen. Je moet bedenken wat kan werken. Ze moeten doen wat past bij dat persoon. Moet denken wat past bij die mens.” (Cliënt Arosa)

6 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Principes van het strength based werken 1.Mensen kunnen herstellen en veranderen 2.Focus op krachten 3.Cliënt is regisseur 4.Werkrelatie is essentieel 5.Werken in de leefwereld van de cliënt 6.Gebruik hulpbronnen

7 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Fasering strength based werken (8-fasenmodel) Actie-plan www.movisie.nl

8 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Workshop ‘A strength based approach in Dutch women- shelters; chances & challenges’ Opbouw workshop Kennismaking- Waarom een basismethodiek in de vrouwenopvang?- Inhoud en kern van de basismethodiek- Krachten inventariseren  Fragment: Ruzie in de familie Milad  Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie  Korte onderbreking Hulpbronnen inventariseren Oefening:Opstellen van een ecogram Discussie: De planeten en de methodiek; chances & challenges)

9 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” “Ik weet wel wat allemaal mis is gegaan. Ik heb ook al vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”. (Cliënt PerspeKtief)

10 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Krachten inventariseren; waarom? Mindset: focus op kwaliteiten, talenten, vaardigheden, bronnen en aspiraties van de vrouw (en haar omgeving) Opbrengst: ‘levend document’ en een overeenkomst Leidt tot: bepalen lange en korte termijn doelen (actieplan)

11 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Werkblad krachteninventarisatie

12 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Krachten inventariseren; de leefgebieden Onderzoeken op krachten, talenten en mogelijkheden (in heden, verleden en toekomst): Veiligheid & stoppen geweld Wonen – dagelijks leven Financiën (Ex-)partner, kinderen & opvoeding Sociale steun en relaties Activiteit en leren Vrije tijd en recreatie Gezondheid (zelfzorg, lichamelijk, psychisch, middelengebruik, intimiteit & seksualiteit) Zingeving en spiritualiteit

13 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Het gezin Milad heeft ruzie Jamilla en Rachida komen thuis waar Mohammed hen al opwacht. Hij wil een hartig woordje spreken met Rachida over haar keuze om te gaan werken.

14 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie 1.Vorm subgroepen van ongeveer drie deelnemers 2.Probeer uit naam van Rachida en op basis van het korte fragment de krachteninventarisatie zo ver mogelijk in te vullen 3.Stel op basis van de kolom ‘Wensen & ambities’ prioriteiten vast 4.Nabespreken

15 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen”

16 Sigmund sluit aan bij de cliënt

17 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Workshop ‘A strength based approach in Dutch women- shelters; chances & challenges’ Opbouw workshop Kennismaking- Waarom een basismethodiek in de vrouwenopvang?- Inhoud en kern van de basismethodiek- Krachten inventariseren- Fragment: Ruzie in de familie Milad- Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie- Korte onderbreking- Hulpbronnen inventariseren  Oefening: Opstellen van een ecogram  Discussie: De planeten en de methodiek; chances & challenges)

18 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, waarom? Vergroten mogelijkheden op participatie in de gemeenschap (burgerschap) Bieden persoonlijke, individuele steun Natuurlijke omgeving in plaats van kunstmatige, geïsoleerd Persoonlijke relaties zijn vaak langduriger dan professionele relaties Geven hoop en bevorderen herstel Maken het werk van een hulpverlener leuker en uitdagender!

19 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Hulpbronnen in kaart brengen; een Ecogram Eenvoudige visuele voorstelling om hulpbronnen van een cliënt(systeem) in kaart te brengen. Het sluit aan bij: Systeemgericht werken Focus op krachten Focus op informele hulpbronnen Werken in/met de leefomgeving van cliënten/systeem Diversiteit in de groep (kan niet-talig worden ingezet)

20 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Voorbeeld individueel ecogram Voorbeeld systeemgericht ecogram

21 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Oefening: Opstellen van een ecogram 1.Subgroepen van drie deelnemers (als vorige oefening) 2.Gebruik de krachteninventarisatie van de vorige oefening 3.Probeer namens Rachida de hulpbronnen (huidige en vroegere) in het genogram te plaatsen - Denk aan: de afstand tussen de hulpbron en Rachida - En is het een sterke, een stressvolle of een onzekere relatie? 4.Nabespreken

22 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Mogelijke ecogram van Rachida

23 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Workshop ‘A strength based approach in Dutch women- shelters; chances & challenges’ Opbouw workshop Kennismaking- Waarom een basismethodiek in de vrouwenopvang?- Inhoud en kern van de basismethodiek- Krachten inventariseren- Fragment: Ruzie in de familie Milad- Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie- Korte onderbreking- Hulpbronnen inventariseren- Oefening: Opstellen van een ecogram- Discussie: De planeten en de methodiek; chances & challenges) 

24 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Chances & Challenges Een multidisciplinaire systeemaanpak op basis van de principes van het krachtenmodel, biedt een oplossingsrichting voor het ‘planetenprobleem’. Gezamenlijk gebruik van de woorden van de cliënt Uitgangspunt: de cliënt in haar of zijn context Uitgangspunt: ook samenwerkingspartners hebben mogelijkheden en sterke kanten Doelen van de cliënt zijn leidend Gezamenlijk veiligheid centraal stellen

25 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Met dank! zijn er nog vragen?


Download ppt "Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg “gedreven door kennis, bewogen door mensen” Ontwikkeling van een basismethodiek voor de vrouwenopvang Carinda Jansen."

Verwante presentaties


Ads door Google