De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezinscoach traject Gemeente Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezinscoach traject Gemeente Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Gezinscoach traject Gemeente Nijmegen

2 Problemen ? Wijk overlast Multi probleemhuishoudens

3 Problemen Er is overlast in de wijk
Het overlastteam had behoefte aan zorgpartners. Wijkmanager had behoefte aan meer overzicht. Bewoners hadden behoefte aan een oplossing! Er zijn multi probleemhuishoudens Veel organisaties waren actief, alleen .... niet integraal, te weinig achter-de-voordeur, niemand had het overzicht of had de regie. Deelproblemen waren in beeld, maar niet de gehele problematiek van het systeem.

4 Oplossing Andere organisatie structuur:
Start met zeven wijkgebonden teams, Aansluitend bij CJG Nauwe afstemming met Veiligheidhuis Andere werkwijze: Van cliëntgericht naar probleemgericht Van individu naar systeem Zo nodig met drang en dwang

5 Doelen Overlast in Nijmegen terugdringen
Multi problemen huishoudens aanpakken & oplossen Overzicht woonwijken versterken voor de wijkmanager Lagere belasting inzet reguliere instellingen (door inzet GC) Lagere belasting inzet MBZ (door versterken lokale netwerk) Hoge instroom in februari, maart en juni. Lijkt geen rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. In voorjaar veel t.v.-programma’s N.B. Per 60 á 70 nieuwe klanten is er 1 fte voor 4 jaar nodig

6 Regie team Is een samenwerkingsverband op wijkniveau (bottom up)
Is een interventieteam voor overlast en multi problematiek Probleemgericht, oplossingsgericht Flexibel, pro-actief, hands-on mentaliteit; ER OP AF Signaleren en handelen in één hand Een duidelijke visie ontbreekt (waar is het wijkteam wel voor en waar is het niet voor) - Een duidelijke structuur ontbreekt (wie pakt welke casus op en waarom) - - Weinig oog voor privacy van de individuele burger (mensen worden besproken zonder dat ze dit weten en zonder dat de noodzaak is vastgesteld ze te bespreken zonder hun medeweten/toestemming. Er zitten steeds mensen vanuit een wbc bij die helemaal niets met een casus van doen hebben.)

7 Regie teampartners Regisseur gemeente Medewerker Jeugdzorg Wijkagent
Case manager Woonconsulent

8 Gereedschapskist Gezinscoach Begeleide herkansing Thuisbegeleiding ZZG
Uitvoerend case management NIM Re-integratie specialisten gemeente Nijmegen Inzet klantmanagers W&I en SHV Bijzondere inzet woningcorporatie Wijk/Politie Ambulante begeleiding Entrea ITR door MBZ Crisisdienst GGZ

9 Proces regisseurs Wick Broess: Lindenholt en nieuw-West
Dorrethe Friesen: Midden en Zuid Mariëlle Heuvelmans: Dukenburg Moniek Somsen: Oud-West & Noord-Oost-Centrum

10 Routing traject Signalering Dossiervorming (informatie opvragen)
Analyse in het wijkteam > plan van aanpak Toewijzen casusregie Uitvoeren Monitoren en evaluatie Hoge instroom in februari, maart en juni. Lijkt geen rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. In voorjaar veel t.v.-programma’s N.B. Per 60 á 70 nieuwe klanten is er 1 fte voor 4 jaar nodig

11 Binnengekomen signaal
Wooncorporatie meldt ernstige overlast echtelijke ruzies Politie meldt overlast door burenruzie School door zorgmelding hoog verzuim kinderen Re-integratiespecialist meldt vastlopen traject GKB meldt zorgen over saneringstraject WSNP bewindvoerder meldt zorgen over WSNP traject

12 Dossiervorming GBA: ouders met 2 kinderen
Overlast melding door echtelijke ruzies Politie melding door ruzie met buren Vader is ruim 10 jaar werkloos Financiële problemen door hoge schulden Zorgmelding vanuit school Hoog schoolverzuim Dag/nachtritme van ouders is verstoord Afstand naar de arbeidsmarkt is onoverbrugbaar Reguliere hulpverlening loopt vast

13 Analyse & Conclusie Geen hulpverlening in het gezin
Problemen op meerdere leefgebieden Wonen Financiën Relatie Onderwijs en loopbaan Opvoeding Gezondheid Veiligheid Besluit: Inzetten Gezinscoach (pak pen en papier)

14 Zoek 10 kerncompetenties

15 De Gezinscoach Spil voor gezin, systeem & professioneel netwerk
Generalistische Expertise Operationeel Managen Neerzetten Attitude Persoonlijk Ondernemen Creatief Innovatief handelen Systeemgericht Werken Doelgericht Oplossen Inspirerend Coachen Onaangekondigd Controleren Veiligheid Kinderen Bewaken Spil voor gezin, systeem & professioneel netwerk

16 Hulpvraag

17 Problemen die cliënten hebben Overlast die cliënten veroorzaken
Cliënt staat niet centraal ! Problemen die cliënten hebben Overlast die cliënten veroorzaken

18 Het traject van de gezinscoach
Het startgesprek Het traject: Analyse fase 2 weken Overname fase 2 maanden Leer fase 2 maanden Overdracht 2 maanden _____________________________________________________________________________________ Monitoren 9 maanden Hoge instroom in februari, maart en juni. Lijkt geen rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. In voorjaar veel t.v.-programma’s N.B. Per 60 á 70 nieuwe klanten is er 1 fte voor 4 jaar nodig

19 Het re-integratie traject
Trainen en coachen van: Werknemer start competenties Burgerschap competenties Hoge instroom in februari, maart en juni. Lijkt geen rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. In voorjaar veel t.v.-programma’s N.B. Per 60 á 70 nieuwe klanten is er 1 fte voor 4 jaar nodig

20 Het re-integratie traject
Toe leiden naar: Dag besteding WSW traject Regulier betaald werk Hoge instroom in februari, maart en juni. Lijkt geen rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. In voorjaar veel t.v.-programma’s N.B. Per 60 á 70 nieuwe klanten is er 1 fte voor 4 jaar nodig

21 Het re-integratie traject
Middelen: Beroeps Praktijk Vorming BBL Leerbedrijven Hoge instroom in februari, maart en juni. Lijkt geen rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. In voorjaar veel t.v.-programma’s N.B. Per 60 á 70 nieuwe klanten is er 1 fte voor 4 jaar nodig

22 Het traject van de gezinscoach
Met Drang en Dwang Differentiatie Antisociaal Verminderd zelfredzaam Hoge instroom in februari, maart en juni. Lijkt geen rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. In voorjaar veel t.v.-programma’s N.B. Per 60 á 70 nieuwe klanten is er 1 fte voor 4 jaar nodig

23 Niet opleggen Maar uitleggen
Hoge instroom in februari, maart en juni. Lijkt geen rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis. In voorjaar veel t.v.-programma’s N.B. Per 60 á 70 nieuwe klanten is er 1 fte voor 4 jaar nodig Maar uitleggen

24 Achter de voordeur Aanpakken

25 Oplossen Achter de voordeur Doorpakken

26 Achter de voordeur Oplossen

27 Monitoring Vervolgtraject tijdens de overdracht fase
Voorbereiden Inzetten Ondersteunen Coachen Controleren Voor gezin en reguliere hulpverlening

28 Dus niet zo !

29 De Case manager Gezinscoach traject
Specialistische Expertise Operationeel Managen Handhaven Attitude Coördineren Ondersteunen Coachen Controleren Spil voor gezin, systeem en professioneel netwerk !

30 Monitoring Reguliere hulpverlening Loslaten, als alles weer het klopt
Werkrelatie met het gezin Werkrelatie met het gezinsysteem Werkrelatie met de woonwijk Werkrelatie met netwerk gerelateerde hulpverleners Gezing

31 Monitoring Gezin, systeem, woonwijk Loslaten, als alles weer het klopt
Binnen het gezin Binnen het gezinsysteem Binnen de woonwijk Gezing

32 Het gezin vertelt Gefilmd door de inspectie volkgezondheid

33 literatuur


Download ppt "Gezinscoach traject Gemeente Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google