De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezinscoach traject Gemeente Nijmegen. Problemen ?  Wijk overlast  Multi probleemhuishoudens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezinscoach traject Gemeente Nijmegen. Problemen ?  Wijk overlast  Multi probleemhuishoudens."— Transcript van de presentatie:

1 Gezinscoach traject Gemeente Nijmegen

2 Problemen ?  Wijk overlast  Multi probleemhuishoudens

3 Er is overlast in de wijk  Het overlastteam had behoefte aan zorgpartners.  Wijkmanager had behoefte aan meer overzicht.  Bewoners hadden behoefte aan een oplossing! Er zijn multi probleemhuishoudens  Veel organisaties waren actief, alleen.... niet integraal, te weinig achter-de-voordeur, niemand had het overzicht of had de regie.  Deelproblemen waren in beeld, maar niet de gehele problematiek van het systeem. Problemen

4 Andere organisatie structuur:  Start met zeven wijkgebonden teams,  Aansluitend bij CJG  Nauwe afstemming met Veiligheidhuis Andere werkwijze:  Van cliëntgericht naar probleemgericht  Van individu naar systeem  Zo nodig met drang en dwang Oplossing

5  Overlast in Nijmegen terugdringen  Multi problemen huishoudens aanpakken & oplossen  Overzicht woonwijken versterken voor de wijkmanager  Lagere belasting inzet reguliere instellingen (door inzet GC)  Lagere belasting inzet MBZ (door versterken lokale netwerk) Doelen

6 Regie team  Is een samenwerkingsverband op wijkniveau ( bottom up)  Is een interventieteam voor overlast en multi problematiek  Probleemgericht, oplossingsgericht  Flexibel, pro-actief, hands-on mentaliteit; ER OP AF  Signaleren en handelen in één hand

7 Regie teampartners Wijkagent Medewerker Jeugdzorg Woonconsulent Case manager Regisseur gemeente

8 Gereedschapskist  Gezinscoach  Begeleide herkansing  Thuisbegeleiding ZZG  Uitvoerend case management NIM  Re-integratie specialisten gemeente Nijmegen  Inzet klantmanagers W&I en SHV  Bijzondere inzet woningcorporatie  Wijk/Politie  Ambulante begeleiding Entrea  ITR door MBZ  Crisisdienst GGZ

9 Proces regisseurs  Wick Broess: Lindenholt en nieuw-West  Dorrethe Friesen: Midden en Zuid  Mariëlle Heuvelmans: Dukenburg  Moniek Somsen: Oud-West & Noord-Oost- Centrum

10 Routing traject  Signalering  Dossiervorming (informatie opvragen)  Analyse in het wijkteam > plan van aanpak  Toewijzen casusregie  Uitvoeren  Monitoren en evaluatie

11 Binnengekomen signaal  Wooncorporatie meldt ernstige overlast echtelijke ruzies  Politie meldt overlast door burenruzie  School door zorgmelding hoog verzuim kinderen  Re-integratiespecialist meldt vastlopen traject  GKB meldt zorgen over saneringstraject  WSNP bewindvoerder meldt zorgen over WSNP traject

12 Dossiervorming  GBA: ouders met 2 kinderen  Overlast melding door echtelijke ruzies  Politie melding door ruzie met buren  Vader is ruim 10 jaar werkloos  Financiële problemen door hoge schulden  Zorgmelding vanuit school  Hoog schoolverzuim  Dag/nachtritme van ouders is verstoord  Afstand naar de arbeidsmarkt is onoverbrugbaar  Reguliere hulpverlening loopt vast

13 Analyse & Conclusie  Geen hulpverlening in het gezin  Problemen op meerdere leefgebieden Wonen Financiën Relatie Onderwijs en loopbaan Opvoeding Gezondheid Veiligheid  Besluit: Inzetten Gezinscoach ( pak pen en papier )

14 Zoek 10 kerncompetenties

15 De Gezinscoach  Generalistische Expertise  Operationeel Managen  Neerzetten Attitude  Persoonlijk Ondernemen  Creatief Innovatief handelen  Systeemgericht Werken  Doelgericht Oplossen  Inspirerend Coachen  Onaangekondigd Controleren  Veiligheid Kinderen Bewaken Spil voor gezin, systeem & professioneel netwerk

16 Hulpvraag

17 Problemen die cliënten hebben Overlast die cliënten veroorzaken Cliënt staat niet centraal !

18 Het traject van de gezinscoach Het startgesprek Het traject:  Analyse fase 2 weken  Overname fase 2 maanden  Leer fase 2 maanden  Overdracht 2 maanden _____________________________________________________________________________________ Monitoren 9 maanden

19 Het re-integratie traject Trainen en coachen van:  Werknemer start competenties  Burgerschap competenties

20 Het re-integratie traject Toe leiden naar:  Dag besteding  WSW traject  Regulier betaald werk

21 Het re-integratie traject Middelen:  Beroeps Praktijk Vorming BBL  Leerbedrijven

22 Het traject van de gezinscoach Met Drang en Dwang Differentiatie  Antisociaal  Verminderd zelfredzaam

23 Niet opleggen Maar uitleggen

24 Achter de voordeur Aanpakken

25 Achter de voordeur Oplossen Doorpakken

26 Achter de voordeur Oplossen

27 Monitoring  Voorbereiden  Inzetten  Ondersteunen  Coachen  Controleren Voor gezin en reguliere hulpverlening Vervolgtraject tijdens de overdracht fase

28 Dus niet zo !

29 De Case manager Specialistische Expertise Operationeel Managen Handhaven Attitude  Coördineren  Ondersteunen  Coachen  Controleren Gezinscoach traject Spil voor gezin, systeem en professioneel netwerk !

30 Monitoring  Loslaten, als alles weer het klopt 4 Werkrelatie met het gezin 4 Werkrelatie met het gezinsysteem 4 Werkrelatie met de woonwijk 4 Werkrelatie met netwerk gerelateerde hulpverleners Gezing Reguliere hulpverlening

31 Monitoring  Loslaten, als alles weer het klopt 4 Binnen het gezin 4 Binnen het gezinsysteem 4 Binnen de woonwijk Gezing Gezin, systeem, woonwijk

32 Het gezin vertelt Gefilmd door de inspectie volkgezondheid

33 literatuur


Download ppt "Gezinscoach traject Gemeente Nijmegen. Problemen ?  Wijk overlast  Multi probleemhuishoudens."

Verwante presentaties


Ads door Google