De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Palliatieve zorg Thema NVFG Najaarscongres 2010 Kanker bij ouderen H.P.M. Verdonk Fysiotherapeut UMCU Docent fysiotherapie HU.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Palliatieve zorg Thema NVFG Najaarscongres 2010 Kanker bij ouderen H.P.M. Verdonk Fysiotherapeut UMCU Docent fysiotherapie HU."— Transcript van de presentatie:

1 Palliatieve zorg Thema NVFG Najaarscongres 2010 Kanker bij ouderen H.P.M. Verdonk Fysiotherapeut UMCU Docent fysiotherapie HU

2 Palliatieve zorg •Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. •WHO 2002 NVFG Najaarscongres 2010 Kanker bij ouderen 2 Titel van uw bijdragen

3 A curatieve zorg palliatieve zorg bestrijding symptomen kwaliteit van leven revalidatie en rehabilitatie ondersteunende zorg terminale zorg kwaliteit van rouwen en sterven Continuüm van zorg voor mensen met kanker of andere progressieve aandoening diagnosedood rouw- begelei- ding

4 Veranderingen •Soms is scheidslijn curatie naar palliatie niet duidelijk •De lengte van leven neemt toe tijdens de palliatieve zorg NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 4 Titel van uw bijdragen

5 Informatie als aanvulling op de diagnose?? •Welke informatie wilt u kennen van de verwijzer voordat u kennismaakt met de patient NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 5 Titel van uw bijdragen

6 Palliatief redeneren (Theunissen,2006) •Stap 1:in kaart brengen problematiek •Stap 2: vat problematiek en beleid samen •Stap 3: maak afspraken over evaluatie van beleid •Stap 4: stel beleid zo nodig bij NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 6 Titel van uw bijdragen

7 Anamnese/onderzoek?? –Vorm en functie –Activiteiten –Participatie –Omgevingsfactoren –Persoonlijke factoren NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 7 Titel van uw bijdragen

8 Aandachtspunten anamnese/onderzoek •Betrek mantelzorg al in anamnese en onderzoek •Beoordeel meer mogelijkheden dan onmogelijkheden •Bewaak de autonomie van de patient •Geef ruimte voor een brede inventarisatie bijv. Meerdere symptomen bespreken •Krijg een beeld van de andere hulpverleners NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 8 Titel van uw bijdragen

9

10 Overweeg gebruik meetinstrumenten •ESAS (items koppelen aan NRS) •Mantelzorg: Caregiver Strain Index(CSI), Caregiver Reaction Assessment(CRA) •Kinesiofobie(TAMPA) •Hospital Anxiety and depression scale(HAD) •6 minuten looptest •www.meetinstrumentenpalliatievezorg.nlwww.meetinstrumentenpalliatievezorg.nl NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 10 Titel van uw bijdragen

11 Palliatief redeneren (Theunissen,2006) •Stap 1:in kaart brengen problematiek •Stap 2: vat problematiek en beleid samen •Stap 3: maak afspraken over evaluatie van beleid •Stap 4: stel beleid zo nodig bij NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 11 Titel van uw bijdragen

12 Invulling •Stel werkhypothese op •Beleidsoverwegingen: –Prioritering symptomen –Aard problematiek –Situatie patient –Organisatie zorg •Omschrijf doel behandeling •Stel behandelplan op NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 12 Titel van uw bijdragen

13 Concreet •PATIENT EN FYSIOTHERAPEUT: •Groeperen actieve versus passieve problemen •PATIËNT: •Rangschikking op te lossen problemen •FYSIOTHERAPEUT: •Groeperen van gerelateerde problemen NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 13 Titel van uw bijdragen

14 Behandelplan •???????? •4 minuten in tweetallen NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 14 Titel van uw bijdragen

15 Palliatief redeneren (Theunissen,2006) •Stap 1:in kaart brengen problematiek •Stap 2: vat problematiek en beleid samen •Stap 3: maak afspraken over evaluatie van beleid •Stap 4: stel beleid zo nodig bij NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 15 Titel van uw bijdragen

16 Stap 3: evaluatie •Meet effect aan de hand van klachten en welbevinden •Overweeg gebruik meetinstrumenten •Spreek af door wie en wanneer het effect gemeten wordt •Evalueer snel in de tijd, gezien verandering in de tijd NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 16 Titel van uw bijdragen

17

18 Stap 4: stel beleid zo nodig bij en evalueer •Effect goed –Blijf periodiek evalueren •Effect beperkt –Of accepteren of terug naar een vorige stap •Geen effect –Of accepteren of terug naar een vorige stap NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 18 Titel van uw bijdragen

19 Dossiervoering •Het gebruik van een bij de patient aanwezig schriftelijk zorgdossier, dat door de hulpverleners adequaat wordt bijgehouden, verbetert de coordinatie en daardoor de kwaliteit van de zorg. NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 19 Titel van uw bijdragen

20 Problemen in de palliatieve fase •Vermoeidheid •Pijn •Immobiliteit •(Lymf)oedeem NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 20 Titel van uw bijdragen

21 Palliatieve kennis •Bij wervelmetastase ongeveer 20% kans op myelumschade •Meestal partiele uitval •Circa 1400 patiënten per jaar pathologische dwarslaesie;200 traumatische dwarslaesies per jaar •Radiotherapie helpt bij snelle interventie NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 21 Titel van uw bijdragen

22 Traumatische versus pathologische dwarslaesie -revalidatiecentrum versus thuis -trainer versus coach -vorm/functie versus activiteiten -compensatie versus aanpassing -hoge versus lage intensiteit NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 22 Titel van uw bijdragen

23 De palliatieve fysiotherapie •Wens van de patiënt staat centraal •Meer coach dan trainer •Meer op activiteiten en sociale deelname gericht •Samenwerking met mantelzorg en andere disciplines •Compensaties en aanpassingen •Meelevend, niet meelijdend NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 23 Titel van uw bijdragen

24 Massage •Pijn (Ernst,2009) •Misselijkheid (Wilkinson,2008) •Slaapproblemen (Soden,2004) •Angst (Cassileth,2004) •Somberheid: tegenstrijdige uitkomsten NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 24 Titel van uw bijdragen

25 Ontspanningsoefeningen •Pijn (Anderson, 2006) •Angst (Antoni,2009) •Vermoeidheid (Jacobsen,2002) •Somberheid (Targ,2002) •Misselijkheid en braken (Yoo,2005) •Kortademigheid (Bausewein,2008) NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 25 Titel van uw bijdragen

26 Nevenpathologie •Lymfesysteem •Veneus systeem •Huid •Skelet •Zenuwstelsel •Vitale organen: lever, hart, longen en hersenen •Gewicht NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 26 Titel van uw bijdragen

27

28

29

30

31

32 SKELET(85%) •Wervelkolom •Ribben en sternum •Scapula en humerus •Bekken en femur •Invloed pijn, immobiliteit, compensatie en (loop)hulpmiddelen op het oedeem NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 32 Titel van uw bijdragen

33

34

35 VITALE ORGANEN •Lever: ascites •Hart: decompensatio cordis •Longen: desaturatie •Hersenen: hemibeeld, vegetatieve schors •Invloed op oedeem, mobiliseren en in mindere mate pijn, conditie NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 35 Titel van uw bijdragen

36

37

38

39 autorijden mogelijk •Brochure CBR (2009): –Codeine: tot 20 mgr daags geen invloed; meer dan 20 mgr na 14 dagen –Opioiden: na 14 dagen stabiele dosis –Meeste antidepressiva en antiepileptica zonder problemen NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 39 Titel van uw bijdragen

40 wwwwwwwwwwwweetjes •www.oncoline.nlwww.oncoline.nl •www.pallialine.nlwww.pallialine.nl •www.cbo.nlwww.cbo.nl •Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk(2010) NVFG Voorjaarscongres 2010Door de lijnen heen 40 Titel van uw bijdragen


Download ppt "Palliatieve zorg Thema NVFG Najaarscongres 2010 Kanker bij ouderen H.P.M. Verdonk Fysiotherapeut UMCU Docent fysiotherapie HU."

Verwante presentaties


Ads door Google