De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emmy Allemeersch (Projectmedewerker ‘Ik wil er wel-zijn’) Een experimentele aanpak van ziekteverzuim.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emmy Allemeersch (Projectmedewerker ‘Ik wil er wel-zijn’) Een experimentele aanpak van ziekteverzuim."— Transcript van de presentatie:

1 Emmy Allemeersch (Projectmedewerker ‘Ik wil er wel-zijn’) Een experimentele aanpak van ziekteverzuim

2

3 Situering Verloop project ‘ik wil er wel-zijn’ •Fase 1: analyse verzuimgegevens en voorstellen voor het verminderen van frequent kortdurend ziekteverzuim (2007-2008) •Fase 2: ontwikkelings- en experimentfase (2009-2010) •Cluster 1: Formalisering begeleidende gesprekken •Cluster 2: Ontwikkeling verzuimprotocol •Cluster 3: Actie ‘werkdruk’ •Losstaande acties: peter- en meterschap, vorming respect moet je vragen •Fase 3: eindevaluatie en ESF – disseminatie (t.e.m. oktober 2011)

4 Projectmatige aanpak •Projectstructuur: –Stuurgroep: HR-team (advisering door hoofd IDPB) –Projectteam: projectmedewerker, stafmedewerker HRM, sectorverantwoordelijke, PIT – coach, preventieadviseur, vormingsmedewerker en Prevent (externe partner) •Opdracht : ontwikkeling verzuimprotocol op basis van –de ervaringen met de continuïteitsgesprekken –de leidraad ‘omgaan met afwezigheid’ –3 experimenten ivm ziekteverzuim in 2010 •6 bijeenkomsten projectteam in de loop van 2009-2010 •Deelproject van het ESF – project ‘ik wil er wel-zijn’

5 Kick off •Affligem – Montil (27/05/2009): bijeenkomst van alle bedienden van Familiehulp –Verspreiding bundel formalisering gesprekken en bundel ‘omgaan met afwezigheid’ –Voorstelling continuïteitsgesprekken en experimenten •Toelichtingen aan alle verzorgenden en huishoudhulpen •Artikel in T Mag Gezien •Verspreiding van het latje met mascotte ‘ik wil er wel-zijn’

6 Bundel omgaan met afwezigheid  Basis voor het definitieve verzuimprotocol •Visietekst ‘ik wil er wel-zijn’ •Theorie rond ziekteverzuim –Wit – grijs – zwart – roze –Weegschaalmodel •Alle afspraken over ziekte in de organisatie •Richtlijnen voor leidinggevende ivm het omgaan met ziekte van de medewerker –Ziekmeldingsgesprek –Contactname tijdens ziekte –Terugkeercontact –Continuïteitsgesprek –…

7 Continuïteitsgesprekken

8 Ziekteverzuim 1 Ziekteverzuim 2 Ziekteverzuim 3 Ziekteverzuim 4 Continuïteitsgesprek = gesprek tussen leidinggevende en medewerker  Resultaat: afspraken om ziekte in de toekomst te vermijden Maximum 12 maanden Maximum 6 maanden Opvolging na continuïteitsgesprek: -Worden er inspanningen gedaan om de gemaakte afspraken na te komen ? -Evolutie in frequentie van ziektes ? Evaluatiemoment uiterlijk na 6 maand (kan vroeger) = bespreking tussen leidinggevende en directeur  Resultaat: beslissing ivm verdere opvolging en aanpak Feedback aan de medewerker

9 Ziekteverzuim

10 Overtuigingen Privésituatie Werkgerelateerde problemen Financiële situatie Persoonlijkheid Copingstrategieën …

11 Continuïteitsgesprekken –Ondersteuning van de rechtstreeks leidinggevenden •Vorming continuïteitsgesprekken, verdiepingsmodule en intervisiemomenten •Leidraad en verslagformulier •Bijlage bij de leidraad: het maken en opvolgen van afspraken •FAQ: Veel gestelde vragen bij het houden van continuïteitsgesprekken (www.ikwilerwel-zijn.be)www.ikwilerwel-zijn.be –Evaluatie •Kwantitatief: evolutie verzuimpercentages, aantal gesprekken, … •Kwalitatief: telefonische interviews leidinggevenden

12 Continuïteitsgesprekken –Ongeveer 6% van alle medewerkers heeft een continuïteitsgesprek gehad in 2009 en 10% in 2010 –Direct effect: minder ziekteverzuim na afloop van een gesprek –Indirect effect: daling kortdurend ziekteverzuim  Beslissing: behoud continuïteitsgesprekken en onderzoek van de norm

13 Experimenten 1.Rechtstreekse ziektemelding 2.Verklaring op eer bij één dag ziekte 3.Controlearts (tijdelijke stopzetting versus uitbouw)

14 Voorbereiding (oktober tot december 2009) - Projectteam, stuurgroep, betrokken zorgregio’s - Resultaat: 1 draaiboek per experiment Experimentfase (2010) - Registratie gegevens door zorgregio/interregio - Tussentijdse evaluaties Evaluatie (januari tot februari 2011) - Kwantitatief: analyse ziektecijfers en registraties - Kwalitatief: bevraging wijkteams en zorgregioteam

15 Rechtstreekse ziektemelding –Geen aanwijzingen dat rechtstreekse ziektemelding tot daling ziekteverzuim leidt. Mogelijke verklaringen: •Geen ‘volledig rechtstreekse’ ziektemelding •Geen drempelverhogend effect omdat SV wordt beschouwd als vertrouwenspersoon –Grote impact op het werk en de werkdruk van de sectorverantwoordelijken –Hogere kostprijs ziektemeldingen  Beslissing: stopzetting experiment en geen implementatie in de VZW

16 Verklaring op eer bij één dag ziekte •Daling van het kortdurend ziekteverzuim in zorgregio Turnhout is groter dan in VZW •Gebruikers zijn vaker ziek, maar totaal aantal dagen is –Beduidend lager bij huishoudhulpen (6,5 dagen ipv 10) –Ongeveer gelijk gebleven bij verzorgenden (9 dagen)  Beslissing: stopzetten experiment en nieuw experiment in een andere regio

17 Controlearts •Direct effect: het systeem met controlearts brengt meer kosten met zich mee dan het opbrengt •201 controles op 51 controledagen •177 ‘gewetttigd’ •11 vervroegd hervatten •2 afwezig •(11 resultaat onbekend) •Totaal: 10 dagen vervroegde hervatting •Indirect effect: onmogelijk vast te stellen door verschil in gevoerde continuïteitsgesprekken  Beslissing: stopzetting experiment en uniform beleid in de VZW waarbij het aantal controles in 2012 wordt beperkt

18 Resultaat –Algemeen: daling percentages kortdurend verzuim bij alle personeelsgroepen in 2010 tov 2008 en 2009 –Kostprijs ziekteverzuim naar schatting €1 300 000 lager dan het geval zou zijn indien het percentage kortdurend ziekteverzuim hetzelfde was gebleven als in 2008 en 2009.

19 Tot slot –Belang van een positieve benadering van ziekteverzuim –Weten waar je naartoe wilt… •Zonder alles ineens te willen •Met bereidheid om bij te sturen –Eerlijke communicatie over de inspanningen die geleverd moeten worden –Gevoelig thema: •Nadeel: emotioneel geladen •Voordeel: leeft heel sterk, betrokkenheid is groot

20 Tot slot

21 Meer info ? –Emmy.Allemeersch@Familiehulp.beEmmy.Allemeersch@Familiehulp.be –www.ikwilerwel-zijn.bewww.ikwilerwel-zijn.be


Download ppt "Emmy Allemeersch (Projectmedewerker ‘Ik wil er wel-zijn’) Een experimentele aanpak van ziekteverzuim."

Verwante presentaties


Ads door Google