De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstandaard Astma Zorgstandaard astma: standaard zorg? Hans in ‘t Veen - STZ expertise centrum Astma & COPD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstandaard Astma Zorgstandaard astma: standaard zorg? Hans in ‘t Veen - STZ expertise centrum Astma & COPD."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstandaard Astma Zorgstandaard astma: standaard zorg? Hans in ‘t Veen - h.intveen@sfg.nlh.intveen@sfg.nl STZ expertise centrum Astma & COPD

2 Zorgstandaard Astma Zorgstandaard astma Aandachtspunten van deze nascholing Opfrissen: Wat is (ernstig) astma ook al weer? Astmabehandeling 2013: reden tot tevredenheid ? Handvatten voor behandeling: integrale zorg, zorgstandaard Uitdaging: is het mogelijk met een chronische ziekte toch het gevoel te hebben gezond te zijn?

3 Zorgstandaard Astma Zorgstandaard astma Zorgstandaard COPD & Astma: zelfde uitgangspunten. Diagnose ! Zorg dicht bij huis Persoonlijk behandelplan Controle - goed - gedeeltelijk - onvoldoende Integrale beoordeling: - basaal - gespecialiseerd - intensief

4 Zorgstandaard Astma Epidemiologie Astma 1 : 10 Nederlanders heeft astma (13% kind; 8% volwassen) 1.600.000 astmapatiënten 89 patiënten / huisarts 1 : 26 patiënten heeft astma 640.000 patiënten behandeld naar Rijcken et al, 1996 Global Initiative for Asthma. 2011 Rabe, et al. Eur Respir J 2000;16:802 Cazzoletti, et al. Int Arch Allergy Immunol 2010;151:70

5 Zorgstandaard Astma Epidemiologie: prevalentie astma Isaac, Lancet 1998

6 Zorgstandaard Astma pathologie: luchtwegontsteking fysiologie: prikkelbaarheid luchtwegen kliniek: symptomen Spierspasme Oedeem Sputum variabele, reversibele luchtwegobstructie, bronchiale hyperreactiviteit (BHR) hoest, sputum, dyspneu, piepende ademhaling

7 Zorgstandaard Astma Hoe classificeren we astma ? ernst versus controle klachten beperkingen coping/adaptatie helling ≡ ernst techniek ≡ controle

8 Zorgstandaard Astma Astma controle: heden vs toekomst Bateman. Jaci, 2010

9 Zorgstandaard Astma Classificatie Astma klachten beperkingen coping/adaptatie Volledige controle (alle items) Gedeeltelijke controle (1 item in willekeurige week) Onvoldoende controle Symptomen overdag Geen (Tweemaal of minder/week) Driemaal of meer/week 3 of meer items van gedeeltelijke controle in een willekeurige week Beperking activiteitenGeenJa Nachtelijke symptomenGeenJa Gebruik rescue medicatie Geen (Tweemaal of minder/week) Driemaal of meer/week FEV 1 Normaal< 80% voorspeld of van personal best (voor zover bekend) Beoordeling van toekomstige risico’s Astma-aanvallen, verlies van longfunctie, instabiliteit, etc.

10 Zorgstandaard Astma Hoe astma controle beoordelen? klachten beperkingen coping/adaptatie ACQ = Asthma Control Questionaire Kijkt tot 1 week terug •6 of 7 vragen (met zonder FEV1) •scores per vraag: 0 beste, 6 slechtste •Goede controle: ≤ 0.75 •Onvoldoende controle: 0.75-1.5 •Geen controle: ≥1.5 NB 1: 6 punts lijst is zonder FEV1 NB 2: ACQ = controle, geen QoL Juniper et al, ERJ 1999; 14: 902 Juniper et al, Respir Med 2006; 100: 616

11 Zorgstandaard Astma Rabe et al ERJ 2000; 16: 802-807 Doen we het wel goed? EUROPA anno 2000: AIRE Study, telefonische enquete n=70.000

12 Zorgstandaard Astma Doen we het wel goed? De INSPIRE studie 2006: matige astma controle ondanks ICS Partridge BMC Pulmonary Medicine 2006 Ongecontroleerd 51% Astma controle volgens de Asthma Control Questionnaire (ACQ) 51% 21% 28% n=3415 Ongecontroleerd 51% Niet goed gecontroleerd 21% Goed gecontroleerd 28%

13 Zorgstandaard Astma AstmaControle nu niet beter dan vroeger… Demoly. Eur Respir Rev 2012

14 Zorgstandaard Astma Astma patienten (en ook behandelaars): Discrepantie tussen perceptie en gemeten controle Relatively good 96% 87% 55% 55% Well-controlled by ACQ Not well-controlled by ACQ Uncontrolled by ACQ Relatively good Inspire/VdMolen 2006

15 Zorgstandaard Astma Slechte controle een probleem? Countries shaded according to case fatality rate (per 100,000 asthmatics) >10.0 5.1–10.0 0–5.0 Geen gegevens Isaac, Lancet 1998 Mortaliteit Astma Countries shaded according to case fatality rate (per 100,000 asthmatics) >10.0 5.1–10.0 0–5.0 Geen gegevens

16 Zorgstandaard Astma En ook: ernst vs kosten % patienten% kosten Zeer ernstig Ernstig Matig Licht Erg licht 2 8 20 30 40 24 30 33 10 3 Met dank aan ten Brinke

17 Zorgstandaard Astma Centraal staat het bereiken van de behandeldoelen Medicamenteuze vs niet-medicamenteuze maatregelen Voordat medicatie wordt verhoogd of uitgebreid, controleer: Stoppen met roken (zie NHG standaard) Meeroken Verbeteren van lichamelijke conditie Vermijden van aangetoonde allergenen Saneren van slechte woonomstandigheden Therapietrouw en inhalatietechniek Zelfmanagement Hoe is controle te bereiken: behandeling NHG-Standaard Astma volwassenen. H&W 2007

18 Zorgstandaard Astma Woolcock, Clin Exp Allergy Rev 2001;1(2):62-64 JarenMaanden DagenWeken Geen nachtelijke symptomen Piekstroom variabiliteit FEV 1 Bronchiale hyperreactiviteit Geen rescuemedicatie Mate van verbetering ICS: Medicamenteuze behandeling Astma

19 Zorgstandaard Astma Zo nodig: Kortwerkende beta-2 agonist Bijvoorbeeld salbutamol + onderhoud: Lage dosis inhalatiecorticosteroid + onderhoud: Langwerkende beta-2agonist + onderhoud: Hoge dosis inhalatiecorticosteroid + onderhoud: Leukotrienen antagonist ACQ >1.5 ACQ < 0.75

20 Zorgstandaard Astma ABCDEFABCDEF Ongecontroleerd astma: meer medicatie of meer nadenken? naar Dekhuijzen. NTvG 2008 Vrij naar Dekhuijzen. NTvG 2008 Bel et al. Thorax 2011 in ’t Veen et al. AstmaFormularium 2012

21 Zorgstandaard Astma Astma Blootstelling Compliance Device Erg kleine luchtwegen Fenotype Ongecontroleerd astma: meer medicatie of meer nadenken? naar Dekhuijzen. NTvG 2008 Vrij naar Dekhuijzen. NTvG 2008 Bel et al. Thorax 2011 in ’t Veen et al. AstmaFormularium 2012

22 Zorgstandaard Astma ABCDEF: losse items Zorgstandaard astma: integrale zorg

23 Zorgstandaard Astma Zorgstandaard astma dus nog verder visie op (integrale) zorg ICF systeem

24 Gezondheidstoestand astma Met dank aan J. Muris, Zorgstandaard astma, LAN

25 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma

26 Functions en anatomische eigenschappen  Luchtwegobstructie  Inflammatie  Remodelling Gezondheidstoestand astma

27 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma Activiteiten

28 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma Activiteiten Sporten Buiten spelen

29 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma ActiviteitenParticipatie

30 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma ActiviteitenParticipatie Sociaal functioneren School/werk Kwaliteit van leven

31 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma Activiteiten Externe factoren Participatie

32 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma Activiteiten Externe factoren Allergien Roken Luchtvervuiling Klimaat Voorlichting Participatie

33 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma Activiteiten Externe factoren Participatie Persoonlijke factoren

34 Functies en anatomische eigenschappen Gezondheidstoestand astma Activiteiten Externe factoren Participatie Persoonlijke factoren Compliance Zelfvertrouwen Zelfbeeld Stemming

35 Zorgstandaard Astma Chronische aandoening • Orgaanstoornis/pathofysiologie • Systemische consequenties • Co-morbiditeit Gevolgen • Klachten • Beperkingen • Kwaliteit van leven + Sociale en culturele factoren Psychologisch factoren - Huber BMJ 2011 Reuben. NEJM 2012 MEDICATIE & COPING

36 Zorgstandaard Astma Integrale beoordeling: Patiënt klachten beperkingen coping/adaptatie Patiënten die hun astma volledig onder controle hebben Patiënten die hun astma gedeeltelijk onder controle hebben Patiënten die hun astma niet of onvoldoende onder controle hebben

37 Zorgstandaard Astma Integrale beoordeling: Lokatie klachten beperkingen coping/adaptatie •Basaal •Gespecialiseerd versus intensief –Diagnostisch probleem •Geen spiro kunnen blazen •Histaminedrempel •Beroepsastma –Niet bereiken behandeldoelen •Na 3 maanden intensieve behandeling in 1 e lijn •2 of meer exacerbaties/jaar •Onvoldoende controle (FEV1 0,75) –Zorgvraag niet beantwoord

38 Zorgstandaard Astma Integrale behandeling klachten beperkingen coping/adaptatie •Medicamenteus •Niet-Medicamenteus –Voorlichting/educatie/inhalatie-instructie –Rookstop –Voeding –Bewegen –Revalidatie –Exacerbatie –Omgeving/werk –Zelfmanagement •Persoonlijk behandeldoel

39 Zorgstandaard Astma Persoonlijk Behandelplan klachten beperkingen coping/adaptatie •Aanspreekpunt zorgverlener •Algemene en persoonlijke behandeldoelen •Actueel medicatie overzicht •Besproken lifestyle adviezen •Behandeling per klacht •Stappenplan (exacerbatiemanagement) •Monitoring individuele gezondheidtoestand •Hoe evaluatie? Keep it simple !

40 Zorgstandaard Astma Persoonlijk Behandelplan klachten beperkingen coping/adaptatie FitzGerald. Thorax 2006

41 Zorgstandaard Astma AstmacontroleIntegrale beoordeling Goed1 keer per jaar Gedeeltelijk2 keer per jaar GeenGespecialiseerd Frequent ExacerbatieTailor made

42 Zorgstandaard Astma Zorgstandaard Astma: Take Home klachten beperkingen coping/adaptatie •Behandeling van Astma is teamwork •Gecontroleerd vs ongecontroleerd •Meten •Bepaald locatie van zorg •Integrale versus Geïntegreerde zorg •Wat te doen •ACQ •ABCDEF •Persoonlijk behandeldoel en behandelplan •Doel •Verbetering stabiliteit •Lange termijn effecten •Exacerbatie afname •Coping en adaptatie


Download ppt "Zorgstandaard Astma Zorgstandaard astma: standaard zorg? Hans in ‘t Veen - STZ expertise centrum Astma & COPD."

Verwante presentaties


Ads door Google