De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 maart 2014 Chantal Raben/ Jacandra van Megen

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 maart 2014 Chantal Raben/ Jacandra van Megen"— Transcript van de presentatie:

1 25 maart 2014 Chantal Raben/ Jacandra van Megen
Etalagebijeenkomst Effectief Leren in de praktijk voor de werkende student 25 maart 2014 Chantal Raben/ Jacandra van Megen

2 Actualiteit Rapport RinnooyKan (Leren in de praktijk beter benutten)
Project “Goed Verkort”( verantwoorden van het leren in de praktijk binnen de OWE) Het leren van werkende volwassenen>>inzoomen op leerbehoefte van de student en werkcontext.

3 Klaag- en Jubelmuur mbt deeltijd student.

4 Verbinding tussen praktijk en opleiding>> contextleren
Inzoomen op: Werkende deeltijd student. Didactische vormgeving; leerproces in OWE Verantwoorden van het leren in de praktijk

5 Voorbeeld Werken vanuit authentieke vraag…

6 Leidt tot nieuw perspectief op de eigen context

7 Maatwerk Bij de deeltijdstudent leven veel specifieke en verschillende vragen vanuit de praktijk Aansluiten in de les bij vragen vanuit praktijk van studenten. Praktijk naar binnen halen Leren vanuit verschillende contexten, deze kennis/ervaring verzamelen>> levert gedeelde nieuwe perspectieven op.

8 leeropbrengst voor student en praktijk
Werkgever leeropbrengst voor student en praktijk opleiding

9 (Informeel) leren in authentieke situaties Zelfsturing
Behoefte student: Krachtige leeromgeving voor de lerende werkende volwassene (Informeel) leren in authentieke situaties Zelfsturing Activering van aanwezige kennis Ervaringsleren en actief leren (eerstehands kennis) Formatieve toetsing

10 Behoefte werkgever Interview Dick Hogewind, lid van de kenniskring MZD, afstudeeronderzoek MMI.

11 Win-win situatie: de student in de etalage
authentieke vraag verzamelen van kennis vanuit verschillende contexten verbeteringen praktijk

12 Voorbeeld OWE; TPV Toekomst-Proof -Veranderen niveau 2b; jaar 3
15 studiepunten

13 Implementeren van duurzame veranderingen
In hoeverre is de verandering noodzakelijk/gewenst tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen? In hoeverre worden de beoogde resultaten bereikt op doelmatige wijze en is de organisatie voldoende financieel gezond om de implementatie te bekostigen? In hoeverre is effectief leidinggegeven aan de betrokkenen, waardoor zij zich committeren aan deze verandering?

14 drie rode draden, drie contexten
authentieke vraag onderzoeks-vragen adviezen Best Practices Bedrijfsbezoek en kennisdelen gastdocent virtueel bedrijf toepassen kennis in dezelfde casus simulatie

15 Voorbeeld authentieke vraag
Hoe kan ik zelfsturing implementeren in mijn team? Deelvragen: Welke veranderstrategie past bij de beoogde doelstelling? Welke competenties hebben teamleden nodig om zelfsturend te kunnen werken? Hoe kan ik deze competenties ontwikkelen? Wat zijn de kwalitatieve en financiele baten van zelfsturing?

16 Virtueel bedrijf

17 Sabine Niehoff projectleider Sutfene Albrich Pol teamleider Siza
Albrich: ‘Door onbevangen rond te kijken, los van school en van mijn eigen werk, heb ik getoetst of mijn eigen denkbeelden kloppen met wat zij daar doen. Je bent gewend te denken vanuit patronen van jouw eigen organisatie. Bij ZorgAccent hadden ze andere denkpatronen. Je kunt kijken hoe dat past in jouw werk.’ ‘Je wordt je bewust van je eigen denkwijzen en belemmeringen. En je groeit in je persoonlijk leiderschap’, meent Sabine. Albrich vult aan: ‘Iedereen in de klas bekijkt zaken vanuit zijn eigen, andere bril. Daarvan leer je veel. ’ ‘Bovendien ga je, dankzij je nieuwe kennis, andere vragen stellen binnen de eigen organisatie.’

18 Eigen ontwikkelproces
Veel ontwikkelwerk en lastig om alle draden goed met elkaar te verbinden De aanname dat de student zelfstandig de theorie kan toepassen in het virtuele bedrijf, klopte niet. Balans zoeken tussen begeleiden en zelf uit laten zoeken Vraagt veel zelfstandig-leren-vaardigheden>>niveauverschil tussen studenten Het kost moeite om studenten uit hun vaste denkpatronen vanuit de praktijk te halen en met een meer open blik opnieuw naar de eigen praktijk te kijken.

19 Vragen en aanknopingspunten?
Welke aanknopingspunten zie je voor het vormgeven van het praktijkleren in de eigen context?

20 Praktijkleren We moeten gaan staan voor het verantwoorden vanuit het resultaat dat praktijkleren oplevert (leeruitkomst). De praktijk, de student en de opleiding werken in cocreatie aan het oplossen van problemen in de praktijk Waar moet jij je als docent in stretchen om praktijkleren goed te integreren?

21 Wat betekent dit voor jou als docent?
Verdiepen in de verschillende contexten Kunnen verbinden en soms ook scheiden van de verschillende contexten. Afstemming onderling Student goed kunnen bevragen op verbanden in de verschillende contexten Studenten uitdagen om buiten de kaders te denken Goede voorbereiding Begeleiden van het formuleren van goede onderzoeksvragen


Download ppt "25 maart 2014 Chantal Raben/ Jacandra van Megen"

Verwante presentaties


Ads door Google