De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Vlaams Fonds voor de Letteren Het Vlaams Fonds voor de Letteren Michiel Scharpé - Stafmedewerker ‘Payer’ & ‘Player’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Vlaams Fonds voor de Letteren Het Vlaams Fonds voor de Letteren Michiel Scharpé - Stafmedewerker ‘Payer’ & ‘Player’"— Transcript van de presentatie:

1 Het Vlaams Fonds voor de Letteren Het Vlaams Fonds voor de Letteren Michiel Scharpé - Stafmedewerker ‘Payer’ & ‘Player’

2 Vlaams Fonds voor de Letteren •Opgericht in 1999 via decreet in Vlaams Parlement •Vlaamse Overheidsinstelling (VOI) sui generis •Beheersovereenkomst per 5 jaar •Parlementaire controle

3 •Ondersteuning van de Nederlandstalige letteren •Ondersteuning van de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk •Bijdrage tot de verbetering van de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers Missie van het VFL

4 •Ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering •Verstrekken van subsidies, informatie en documentatie •Organiseren en financieren van projecten en samenwerkingsplatformen •Promoten van Vlaamse literatuur over de grenzen •Belichamen geïntegreerd letterenbeleid Beleid van het VFL

5 •Kwaliteit is het belangrijkste criterium in het beleid van het VFL: bewuste aandacht voor vernieuwing, lef, durf, literair avontuur en authenticiteit. •Het VFL subsidieert projecten die blijk geven van een professionele aanpak met aandacht voor objectieve positionering in het literaire veld, zelfevaluatie en effectmeting. Ze moeten mee het imago en de plaats van literatuur en professionele literatuurbeoefenaars in de kunstensector versterken. •Diversiteit in het literaire landschap is cruciaal. Het VFL besteedt extra aandacht aan de verschuiving, vervaging en uitwissing van grenzen tussen genres en is alert voor experimenten met nieuwe media. Er moet ook diversiteit zijn in doelgroepen en ingezette middelen. Kernbegrippen van het VFL

6 Jaarlijkse dotatie van de Vlaamse overheid (kan aangevuld worden met externe middelen) •2000: 3.240.000 euro •2009: ca. 4.000.000 euro •2010: 3.837.000 euro •2011: 3.776.000 euro •2012: 3.917.000 euro •2013: 4.615.000 euro •2014: 6.006.000 euro Financiële Middelen

7 •Raad van Bestuur •Regeringscommissaris •Dagelijks Bestuur •VFL-secretariaat (Berchem, 14 VTE) •Adviescommissies •Beslissingscollege •Beroepscommissie •Ad hoc werkgroepen Organisatie

8 •Opdracht: –inhoudelijk advies geven over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures •Samenstelling: –vijf leden –benoemd voor vier jaar Adviescommissies

9 Vaste Adviescommissies AC PROZAAC POËZIE & ESSAYAC THEATER AC LITERAIRE ORG. & MANIFESTATIES AC VERTALINGEN AC STRIPS AC AUTEURSLEZINGEN AC LETTEREN & SAMENLEVING AC KINDER- EN JEUGDLIT.A TIJDSCHRIFTEN

10 •Opdracht: –beslist over de subsidieaanvragen op basis van de adviezen van de Adviescommissies –evalueert de regelingen en signaleert nieuwe behoeften •Samenstelling: –11 leden: 10 voorzitters van de Adviescommissies + onafhankelijke voorzitter –benoemd voor 4 jaar Beslissingscollege

11 BESLISSINGSCOLLEGE AC PROZA AC POËZIE & ESSAY AC KINDER- EN JEUGDLITERATUUR AC THEATER AC LITERAIRE ORG. & MANIFESTATIES AC TIJDSCHRIFTEN AC VERTALINGEN AC STRIPS AC LETTEREN & SAMENLEVING Beslissingsstructuur subsidies

12 •Opdracht: –behandelt bezwaarschriften tegen besluiten van het Beslissingscollege; beslist autonoom en definitief •Samenstelling: –vijf leden: deskundig op literair gebied –maken geen deel uit van andere VFL-organen –benoemd voor 4 jaar Beroepscommissie

13 –Auteurs (schrijvers, illustratoren, stripauteurs, biografen, literaire vertalers) –Literaire organisaties en manifestaties –Uitgeverijen –Literaire tijdschriften (papier en digitaal) –Boekhandels –Leesbevordering Subsidieregelingen binnenland

14 •Wat? –Subsidie om tijd vrij te maken voor het schrijven van literair hoogstaand werk –Werkbeurzen zijn jaarbeurzen, geen projectbeurzen •Wie kan aanvragen? –Auteurs/illustratoren van Nederlandstalig literair werk –Minstens twee literaire publicaties bij een professionele uitgever Werkbeurzen auteurs

15 •Belangrijkste beoordelingscriterium: de literaire kwaliteit van het gepubliceerde werk, met extra aandacht voor het meest recente werk •Beoordeling literaire kwaliteit? –intersubjectief tussen de 5 leden van de Adviescommissie –met aandacht voor diversiteit binnen elk genre Werkbeurzen auteurs

16 •Beursbedrag: 5.000 tot 20.000 euro (belastingvrij) •Inkomensplafond –de som van het jaarinkomen van de auteur en de werkbeurs kan niet hoger zijn dan 39.200 euro –indien nodig wordt de beurs afgetopt •2013: 120 auteurs ontvingen een werkbeurs Werkbeurzen auteurs

17 •Eerste aanspreekpunt voor coherent letterenbeleid •Strip Turnhout, Poëziecentrum en Passa Porta terug onder vleugels van VFL •Overleg Literair Middenveld •Auteurslezingen •Residentiewerking •Leesbevordering (Stichting Lezen en Leesweb) •Projecten rond armoede & interculturaliteit •Steunpuntfunctie •Secretariaat voor BoekenOverleg Geïntegreerd Letterenbeleid

18 •Vertaal-/Productiesubsidies voor buitenlandse uitgevers •Auteursbezoeken •Vakbeurzen: Frankfurt, Angoulême, Bologna, Londen, Peking, e.a. •Presentatiemomenten: expo Angoulême, High Impact literaire tournee in de UK, illustratoren in Peking, … •Vertalershuis (Antwerpen) •Residentiewerking (Vlaamse en buitenlandse auteurs) Buitenlandwerking VFL

19 •Jaarlijks ca. 100 vertaal- en productiesubsidies •Fictie, poëzie, theater, kinder- en jeugdboeken, strips, non-fictie •Belangrijkste talen (2013): –Engels:15 vertaalsubsidies –Duits:14 –Chinees:10 –Deens:6 –Koreaans:6 –en 19 andere talen •Subsidiebudget 2013: 285.000 € Vertaalbeleid van het VFL

20 •Verdere integratie letterenbeleid + groei literair middenveld •Non-fictiebeleid •Vlaams-Nederlands gastlandschap op Frankfurter Buchmesse 2016 Uitdagingen toekomst


Download ppt "Het Vlaams Fonds voor de Letteren Het Vlaams Fonds voor de Letteren Michiel Scharpé - Stafmedewerker ‘Payer’ & ‘Player’"

Verwante presentaties


Ads door Google