De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het Vlaams Fonds voor de Letteren ‘Payer’ & ‘Player’

Verwante presentaties


Presentatie over: "het Vlaams Fonds voor de Letteren ‘Payer’ & ‘Player’"— Transcript van de presentatie:

1 het Vlaams Fonds voor de Letteren ‘Payer’ & ‘Player’
Koen Van Bockstal - Directeur

2 Beleidsspectrum met 4 Dimenties
Algemeen Boekenbeleid : voorwaarden scheppend, bevoegdheid federale overheid Specifiek Boekenbeleid : kwaliteit van het boek, structurele maatregelen Vlaamse overheid Algemeen Letterenbeleid : leesbevordering, handhaving, vernieuwing en stimulering Specifiek Letterenbeleid binnen cultuurbeleid

3 Economische waardeketen
Auteur Creatie Uitgeverij / importeur Productie Distributeur Verspreiding Handel Verkoop Consument Consumptie

4 Waardenetwerk van ‘het boek’

5 Kerncijfers – Flanders DC 2011
Boekenvak is “Creatieve Industrie” Werkgevers : 508 Werknemers : (VTE) Omzet : € Toegevoegde waarde : €

6 Vlaams Fonds voor de Letteren
Opgericht in 1999 via decreet in Vlaams Parlement Vlaamse Overheidsinstelling (VOI) sui generis Beheersovereenkomst voor 5 jaar Parlementaire Controle

7 Missie van het VFL Ondersteuning van de Nederlandstalige letteren
Ondersteuning van de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk Bijdrage tot de verbetering van de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers

8 Beleid van het VFL Ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering Verstrekken van subsidies, informatie en documentatie Organiseren en financieren van projecten en samenwerkingsplatformen Promoten van Vlaamse literatuur over de grenzen

9 Kernbegrippen van het VFL
Kwaliteit is het belangrijkste criterium in het beleid van het VFL: bewuste aandacht voor vernieuwing, lef, durf, literair avontuur en authenticiteit. Het VFL subsidieert projecten die blijk geven van een professionele aanpak met aandacht voor objectieve positionering in het literaire veld, zelfevaluatie en effectmeting. Ze moeten mee het imago en de plaats van literatuur en professionele literatuurbeoefenaars in de kunstensector versterken. Diversiteit in het literaire landschap is cruciaal. Het VFL besteedt extra aandacht aan de verschuiving, vervaging en uitwissing van grenzen tussen genres en is alert voor experimenten met nieuwe media. Er moet ook diversiteit zijn in doelgroepen en ingezette middelen.

10 Financiële Middelen Jaarlijkse dotatie van de Vlaamse overheid (kan aangevuld worden met externe middelen) 2000: euro 2009: ca euro 2010: euro 2011: euro 2012: euro 2013: euro

11 Organisatie Raad van Bestuur Regeringscommissaris Dagelijks Bestuur
VFL secretariaat Adviescommissies Beslissingscollege Beroepscollege Ad hoc werkgroepen

12 Adviescommissies Opdracht:
inhoudelijk advies geven over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures Samenstelling: vijf leden benoemd voor vier jaar

13 Vaste Adviescommissies
AC PROZA AC POËZIE & ESSAY AC KINDER- EN JEUGDLIT. AC THEATER AC VERENIGINGEN AC TIJDSCHRIFTEN AC VERTALINGEN AC STRIPS

14 Beslissingscollege Opdracht:
beslist over de subsidieaanvragen op basis van de adviezen van de Adviescommissies evalueert de regelingen en signaleert nieuwe behoeften Samenstelling: negen leden: acht voorzitters van de Adviescommissies + onafhankelijke voorzitter benoemd voor 4 jaar

15 Beslissingsstructuur subsidies
BESLISSINGSCOLLEGE AC PROZA AC POËZIE & ESSAY AC KINDER- EN JEUGDLIT. AC THEATER AC VERENIGINGEN AC TIJDSCHRIFTEN AC VERTALINGEN AC STRIPS

16 Beroepscommissie Opdracht:
behandelt bezwaarschriften tegen besluiten van het Beslissingscollege; beslist autonoom en definitief Samenstelling: vijf leden: deskundig op literair gebied maken geen deel uit van andere VFL-organen benoemd voor 4 jaar

17 Subsidieregelingen auteurs
Literaire auteurs en illustratoren Werkbeurzen Stimuleringsbeurzen voor debuterende auteurs Reisbeurzen Auteurslezingen Literaire vertalers Projectbeurzen Stimuleringssubsidies voor debuterende vertalers

18 Subsidieregelingen auteurs
Biografen Projectbeurzen literaire biografieën Projectbeurzen culturele biografieën Auteurslezingen Stripauteurs Werkbeurzen voor stripauteurs Stripmentoraten voor beginnende stripauteurs Reisbeurzen voor stripauteurs

19 Subsidieregelingen binnenland
Naast subsidies voor auteurs en vertalers, ook voor: literaire organisaties en manifestaties uitgevers literaire tijdschriften digitale projecten (e-literatuur) boekhandels

20 Werkbeurzen auteurs Wat?
Subsidie om tijd vrij te maken voor het schrijven van literair hoogstaand werk Werkbeurzen zijn JAARbeurzen, geen projectbeurzen Wie kan aanvragen? Auteurs/illustratoren van Nederlandstalig literair werk Minstens twee literaire publicaties bij een professionele uitgever (uitgez. toneelauteurs)

21 Werkbeurzen auteurs Belangrijkste beoordelingscriterium: de literaire kwaliteit van het gepubliceerde werk, met extra aandacht voor het meest recente werk Beoordeling literaire kwaliteit? intersubjectief tussen de 5 leden van de Adviescommissie met aandacht voor diversiteit binnen elk genre

22 Werkbeurzen auteurs Beursbedrag:
een werkbeurs wordt uitgedrukt in rekeneenheden: minimaal 2, maximaal 8 1 eenheid = euro  een beurs bedraagt tot euro een werkbeurs is belastingvrij voor rijksingezetenen Inkomensplafond de som van het jaarinkomen van de auteur en de werkbeurs kan niet hoger zijn dan euro indien nodig wordt de beurs afgetopt

23 Buitenlandwerking VFL
Subsidies voor vertalingen uit het Nederlands Productiesubsidies voor vertalingen uit het Nederlands Auteursbezoeken Buitenlandse beurzen: Frankfurt, Angoulême, Bologna, Londen, Beijing, e.a. Presentatiemomenten : expo Angoulême, High Impact literaire tournee in de UK, workshop BIBF Peking

24 Vertaalbeleid van het VFL
Jaarlijks 125 vertalingen Fictie, non-fictie, poëzie, theater, kinder- en jeugdboeken, strips en graphic novels Belangrijkste talen (2011): Duits : vertalingen Frans: vertalingen Engels: vertalingen Chinees: 9 vertalingen Spaans: vertalingen en 26 andere talen Totale budget (2012) van € voor vertalingen en productie subsidies voor buitenlandse uitgevers

25 Geïntegreerd Letterenbeleid
Eerste aanspreekpunt voor coherent letterenbeleid Strip Turnhout, Poëziecentrum en Passa Porta terug onder vleugels van VFL Overleg Literair Middenveld Auteurslezingen Residentiewerking Leesbevordering Projecten rond armoede & interculturaliteit Steunpuntfunctie Secretariaat voor BoekenOverleg Vertalershuis

26 Uitdagingen voor de toekomst
Aanpassing sociaal statuut van kunstenaar ifv auteurs Leenrechtvergoeding Digitale (auteurs)rechten Digitalisering en impact op uitgevers Bemiddelingsbureau voor auteurs Frankfurter Buchmesse – gastland 2016 ?


Download ppt "het Vlaams Fonds voor de Letteren ‘Payer’ & ‘Player’"

Verwante presentaties


Ads door Google