De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het V laams Fonds voor de Letteren ‘Payer’ & ‘Player’ Koen Van Bockstal - Directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het V laams Fonds voor de Letteren ‘Payer’ & ‘Player’ Koen Van Bockstal - Directeur."— Transcript van de presentatie:

1 het V laams Fonds voor de Letteren ‘Payer’ & ‘Player’ Koen Van Bockstal - Directeur

2 Beleidsspectrum met 4 Dimenties •Algemeen Boekenbeleid : voorwaarden scheppend, bevoegdheid federale overheid •Specifiek Boekenbeleid : kwaliteit van het boek, structurele maatregelen Vlaamse overheid •Algemeen Letterenbeleid : leesbevordering, handhaving, vernieuwing en stimulering •Specifiek Letterenbeleid binnen cultuurbeleid

3 •AuteurCreatie •Uitgeverij / importeurProductie •DistributeurVerspreiding •HandelVerkoop •ConsumentConsumptie Economische waardeketen

4 Waardenetwerk van ‘het boek’

5 •Boekenvak is “Creatieve Industrie” •Werkgevers :508 •Werknemers : 6.978 (VTE) •Omzet : 1.184.443.100 € •Toegevoegde waarde : 508.734.975 € Kerncijfers – F landers DC 2011

6 Vlaams Fonds voor de Letteren •Opgericht in 1999 via decreet in Vlaams Parlement •Vlaamse Overheidsinstelling (VOI) sui generis •Beheersovereenkomst voor 5 jaar •Parlementaire Controle

7 •Ondersteuning van de Nederlandstalige letteren •Ondersteuning van de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk • Bijdrage tot de verbetering van de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers Missie van het VFL

8 •Ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering •Verstrekken van subsidies, informatie en documentatie •Organiseren en financieren van projecten en samenwerkingsplatformen •Promoten van Vlaamse literatuur over de grenzen Beleid van het VFL

9 •Kwaliteit is het belangrijkste criterium in het beleid van het VFL: bewuste aandacht voor vernieuwing, lef, durf, literair avontuur en authenticiteit. •Het VFL subsidieert projecten die blijk geven van een professionele aanpak met aandacht voor objectieve positionering in het literaire veld, zelfevaluatie en effectmeting. Ze moeten mee het imago en de plaats van literatuur en professionele literatuurbeoefenaars in de kunstensector versterken. •Diversiteit in het literaire landschap is cruciaal. Het VFL besteedt extra aandacht aan de verschuiving, vervaging en uitwissing van grenzen tussen genres en is alert voor experimenten met nieuwe media. Er moet ook diversiteit zijn in doelgroepen en ingezette middelen. Kernbegrippen van het VFL

10 Jaarlijkse dotatie van de Vlaamse overheid (kan aangevuld worden met externe middelen) •2000: 3.240.000 euro •2009: ca. 4.000.000 euro •2010: 3.837.000 euro •2011: 3.776.000 euro •2012: 3.917.000 euro •2013: 4.615.000 euro Financiële Middelen

11 •Raad van Bestuur •Regeringscommissaris •Dagelijks Bestuur •VFL secretariaat •Adviescommissies •Beslissingscollege •Beroepscollege •Ad hoc werkgroepen Organisatie

12 •Opdracht: –inhoudelijk advies geven over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures •Samenstelling: –vijf leden –benoemd voor vier jaar Adviescommissies

13 Vaste Adviescommissies AC PROZAAC POËZIE & ESSAYAC KINDER- EN JEUGDLIT.AC THEATERAC VERENIGINGENAC TIJDSCHRIFTENAC VERTALINGEN AC STRIPS

14 •Opdracht: –beslist over de subsidieaanvragen op basis van de adviezen van de Adviescommissies –evalueert de regelingen en signaleert nieuwe behoeften •Samenstelling: –negen leden: acht voorzitters van de Adviescommissies + onafhankelijke voorzitter –benoemd voor 4 jaar Beslissingscollege

15 BESLISSINGSCOLLEG E AC PROZAAC POËZIE & ESSAY AC KINDER- EN JEUGDLIT. AC THEATERAC VERENIGINGENAC TIJDSCHRIFTENAC VERTALINGENAC STRIPS Beslissingsstructuur subsidies

16 •Opdracht: –behandelt bezwaarschriften tegen besluiten van het Beslissingscollege; beslist autonoom en definitief •Samenstelling: –vijf leden: deskundig op literair gebied –maken geen deel uit van andere VFL-organen –benoemd voor 4 jaar Beroepscommissie

17 •Literaire auteurs en illustratoren –Werkbeurzen –Stimuleringsbeurzen voor debuterende auteurs –Reisbeurzen –Auteurslezingen •Literaire vertalers –Projectbeurzen –Stimuleringssubsidies voor debuterende vertalers –Reisbeurzen –Auteurslezingen Subsidieregelingen auteurs

18 •Biografen –Projectbeurzen literaire biografieën –Projectbeurzen culturele biografieën –Auteurslezingen •Stripauteurs –Werkbeurzen voor stripauteurs –Stripmentoraten voor beginnende stripauteurs –Reisbeurzen voor stripauteurs –Auteurslezingen Subsidieregelingen auteurs

19 •Naast subsidies voor auteurs en vertalers, ook voor: –literaire organisaties en manifestaties –uitgevers –literaire tijdschriften –digitale projecten (e-literatuur) –boekhandels Subsidieregelingen binnenland

20 •Wat? –Subsidie om tijd vrij te maken voor het schrijven van literair hoogstaand werk –Werkbeurzen zijn JAARbeurzen, geen projectbeurzen •Wie kan aanvragen? –Auteurs/illustratoren van Nederlandstalig literair werk –Minstens twee literaire publicaties bij een professionele uitgever (uitgez. toneelauteurs) Werkbeurzen auteurs

21 •Belangrijkste beoordelingscriterium: de literaire kwaliteit van het gepubliceerde werk, met extra aandacht voor het meest recente werk •Beoordeling literaire kwaliteit? –intersubjectief tussen de 5 leden van de Adviescommissie –met aandacht voor diversiteit binnen elk genre Werkbeurzen auteurs

22 •Beursbedrag: –een werkbeurs wordt uitgedrukt in rekeneenheden: minimaal 2, maximaal 8 –1 eenheid = 2.500 euro  een beurs bedraagt 5.000 tot 20.000 euro –een werkbeurs is belastingvrij voor rijksingezetenen •Inkomensplafond –de som van het jaarinkomen van de auteur en de werkbeurs kan niet hoger zijn dan 38.200 euro –indien nodig wordt de beurs afgetopt Werkbeurzen auteurs

23 •Buitenlandwerking VFL •Subsidies voor vertalingen uit het Nederlands •Productiesubsidies voor vertalingen uit het Nederlands •Auteursbezoeken •Buitenlandse beurzen: Frankfurt, Angoulême, Bologna, Londen, Beijing, e.a. •Presentatiemomenten : expo Angoulême, High Impact literaire tournee in de UK, workshop BIBF Peking Buitenlandwerking VFL

24 •Jaarlijks 125 vertalingen •Fictie, non-fictie, poëzie, theater, kinder- en jeugdboeken, strips en graphic novels •Belangrijkste talen (2011): –Duits : 22 vertalingen –Frans: 11 vertalingen –Engels: 9 vertalingen –Chinees: 9 vertalingen –Spaans: 7 vertalingen –en 26 andere talen •Totale budget (2012) van 312.000 € voor vertalingen en productie subsidies voor buitenlandse uitgevers Vertaalbeleid van het VFL

25 •Eerste aanspreekpunt voor coherent letterenbeleid •Strip Turnhout, Poëziecentrum en Passa Porta terug onder vleugels van VFL •Overleg Literair Middenveld •Auteurslezingen •Residentiewerking •Leesbevordering •Projecten rond armoede & interculturaliteit •Steunpuntfunctie •Secretariaat voor BoekenOverleg •Vertalershuis Geïntegreerd Letterenbeleid

26 •Aanpassing sociaal statuut van kunstenaar ifv auteurs •Leenrechtvergoeding •Digitale (auteurs)rechten •Digitalisering en impact op uitgevers •Bemiddelingsbureau voor auteurs •Frankfurter Buchmesse – gastland 2016 ? Uitdagingen voor de toekomst


Download ppt "Het V laams Fonds voor de Letteren ‘Payer’ & ‘Player’ Koen Van Bockstal - Directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google